ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

Политика за защита на личните данни

ПОЛИТИКА НА СИГУРНОСТ ТЕТРАДКА.БГ

4 ТИПС ООД (или "ние" или "нас" или "нашата") спазва неприкосновеността на личния ви живот и се ангажираме да го защитаваме чрез спазването на настоящата Декларация за поверителност.

4 ТИПС ООД иска да имате положително преживяване с нашите продукти и услуги. Искаме да знаете, че спазваме поверителността и сигурността на нашите потребители. Нашата цел е да ви предоставим преживяване, предоставяйки информация, ресурси и услуги, които са Ви полезни. За да постигнем тази цел, можем да събираме информация от вас. По-долу са описани практиките за събиране на информация. Тази Декларация за поверителност определя принципите за поверителност, които следваме, в съответствие с нашите дейности.

Тази Декларация за поверителност определя практиките за поверителност по отношение на вашата информация, когато използвате нашия софтуер, мобилни приложения и други продукти или услуги. Ако не сте съгласни с тези условия, не използвайте нашите Услугите.

За въпроси относно настоящата Политика за поверителност можете да се свържете с нас по един от следните начини:

Чрез Уеб: info@tetradka.bg

Чрез телефон:  0889 156 178 

 А. Каква информация събираме?

1. Лична информация: информация, която ви идентифицира като физическо лице или се отнася до идентифицируемо лице, включително: име, длъжност, дата на раждане, уникален идентификатор (например номер на сметка), име на фирма, длъжност, пощенски адрес, телефонен номер, имейл адрес, информация за кредитна карта, геолокация, определена информация за устройството и IP адрес. Ако изпратите лична информация, свързана с други хора, Вие декларирате, че имате право да го направите и да ни позволите да използваме информацията в съответствие с тази Декларация за поверителност.

2. Нелична информация: информация, която не разкрива пряко самоличността ви или не е пряко свързана с идентифицируемо лице. Това може да включва уникален идентификатор (несвързан с вашето потребителско име или IP адрес) и свързаната с него информация и информация за използването, за да проследяваме използването на нашите услуги, да проследяваме тенденциите в нашите услуги, да администрираме услугите и да подобряваме преживяването на нашите потребители.

Б. Как събираме информация?

Ние само събираме и използваме Лична информация, когато я предоставите доброволно или когато институционален клиент ни я предостави във връзка с метода си за удостоверяване на потребителите за достъп до нашите Услуги, с изключение на Вашия IP адрес, който може да бъде автоматично записан, когато имате достъп до нашите услуги.

За да използваме някои от уникалните функции в нашите Услуги, потребителят трябва първо да попълни регистрационен формуляр или да предостави имейл адрес, който ще изисква разкриването от страна на потребителя на ограничена лична информация. Такова разкриване е строго доброволно. Освен това и за да се свържете с нас по имейл, трябва да предоставите имейл адрес.

 

Ние автоматично събираме нелични данни, генерирани от използването на услугите ни. Ние използваме тази не-лична информация. Ние не комбинираме тези видове не-лична информация с лична информация.

"Бисквитки": 4 ТИПС и нашите партньори от трети страни могат да поставят "бисквитка" или друго устройство за проследяване или събиране на информация, използвано в браузърите на компютъра на потребителя. "Бисквитка" е част от данните, съхранени на твърдия диск на потребителя, съдържаща информация за потребителя. Използваме "бисквитки", за да събираме информация за използването на нашите Услуги, което ни дава възможност да проследяваме и насочваме интересите на нашите потребители. След това използваме тази информация само за да подобрим преживяването на потребителя с нашите Услуги.

Също така използваме "бисквитки" от трети страни за целите на анализа.

Моля, обърнете внимание, че ако потребител отхвърли или деактивира определени "бисквитки", потребителят може да не може да използва части от услугите ни. Някои от уебсайтовете на трети страни, на които предоставяме връзки, също могат да използват "бисквитки". Нямаме контрол върху тези свързани уеб сайтове или върху достъпа или контрола върху "бисквитките" или друга технология, използвана от свързани уеб сайтове.

В. Как използваме информацията?

Използваме Личната информация, която събираме за ограничени цели при обработката на транзакциите Ви, установяване на самоличността на титулярите на сметки, обслужване на клиенти, разрешение, поддръжка на клиенти, обработка на съдържание, класификация на съдържанието и предоставяне на информация за нашите Услуги. Ние ще запазим тази информация толкова дълго, колкото акаунта ви е активен или необходим, за да Ви предоставим Услуги, да спазим нашите правни задължения, да разрешим спорове и да приложим нашите споразумения.

Използваме неличната информация, която събираме, за да администрираме Услугите, да извършваме диагностика, да събираме специфични за съдържанието статистически данни, да защитаваме Услугите и тяхното съдържание от неподходяща употреба и да подобряваме опита на потребителя.

Ние не можем да използваме личната информация и неличната информация, която събираме. Ние не сме в бизнеса с продажбата на лична информация на трети страни или изпълнители и ще я споделим с изпълнителите само, както е описано в тази Декларация за поверителност. В случаите, когато предоставяме лична информация на изпълнители, гарантираме, че достъпът се предоставя на изпълнителите само при условие, че личната информация е запазена като поверителна и се използва само за извършване на услугите, които тези изпълнители извършват за 4 ТИПС.

Ние няма да разкриваме никаква информация за вашите данни, свързани с нашите Услуги, на несвързани трети страни, освен ако е необходимо, за да подобрим продукта, да обслужим правно споразумение между нас и вашия работодател или свързана институция, да приложим условията за използване, да изпълним договорните си задължения да докладваме обобщени данни според изискванията на закона.

Също така си запазваме правото да разкриваме Вашата лична информация, ако сме длъжни да направим това по закон или в добросъвестно убеждение, че разкриването на информацията е разумно необходимо за спазване на правния процес и доколкото това е позволено от приложимото местно законодателство, да се отговари на претенции или да се защитят или усъвършенстват правата, собствеността, безопасността или благосъстоянието на нашата компания, нашите служители, клиенти или обществеността.

Ние няма да използваме вашата лична информация за автоматизирано вземане на решения.

Г. Каква е нашата правна основа за събиране и използване на вашата лична информация? (Само за ЕИП)

Нашата правна основа за събиране и използване на личната информация, описана по-горе, ще зависи от съответната лична информация и конкретния контекст, в който я събираме.

Ако имате въпроси или имате нужда от допълнителна информация относно правното основание, на което събираме и използваме Вашата лична информация, моля свържете се с нас, като използвате горепосочената информация за контакт.

Д. Как защитаваме личната информация?

4 ТИПС ЕООД предприе подходящи технически и организационни мерки, за да гарантира, че личната информация, която сме събрали или ще събираме в бъдеще, е защитена. Например ограничихме броя на хората, които имат достъп до лична информация, чрез електронни системи за сигурност и защита на паролите, които предпазват от неоторизиран достъп.

Винаги използваме стандартни технологии в индустрията, когато прехвърляме и получаваме потребителски данни, които получаваме. Разполагаме с подходящи мерки за сигурност в нашите физически съоръжения, за да се предпазим от загуба, злоупотреба или промяна на информацията, която сме събрали от вас във връзка с нашите услуги.

Е. Как мога да получа, да коригирам, да изменям или да премахвам информация за мен и т.н.?

Искаме да ви уверим, че имате достъп до Вашата лична информация, която събираме и съхраняваме. При поискване ние ще ви предоставим информация за това дали притежаваме някои от вашите лични данни. Можете да се свържете с нас чрез посочения по-горе начин за контакт, за да упражните следните права:

-          Достъп до данните си, за да ги проверите и прегледате;

-          Да имате копие на личната ви информация;

-          Изисквате да допълним, поправим или изтрием личната Ви информация; или прекратим или ограничим събирането, обработването, използването или разкриването на личната ви информация; правото на поправяне ще включва правото да бъде завършена непълна Лична информация, включително чрез предоставяне на допълнително изявление;

-          Отказ на обработката на вашата лична информация;

-          Получаване на личната информация в структуриран, често използван и машинно четим формат и нейното предаване на друг контрольор; при условие, че обработката се; и

-          Изтегляне на съгласието си, когато личната информация, която събираме от Вас, се основава на вашето съгласие.

Ще отговорим на искането Ви до тридесет (30) дни от получаването му.

 

Ако сте дали съгласието си, можете да оттеглите вашето съгласие по всяко време с бъдещ ефект.

Ако се намирате в ЕС, след 25 май 2018 г. имате право да подадете жалба до надзорен орган във връзка с обработката на личната ви информация.

Ж. Какъв избор имам?

Разбираме, че може да не искате да разрешавате разкриването на вашата лична информация на други страни или да ни позволите да използваме тази информация за цели, за които смятате, че може да са несъвместими с целта, за която първоначално е била събрана (както е разрешено от настоящата Декларация за поверителност ). Поради това можете да се свържете с нас, за да ни информирате, че не искате да разрешите използването на личната ви информация. За да направите това, моля, свържете се с нас, като използвате предоставената по-горе информация за връзка.

Важно за нас е, че личната информация, която събираме, е подходяща за целите, за които възнамеряваме да я използваме. Ние ще използваме Лична информация само по начини, които са съвместими с целите, за които е събрана или впоследствие разрешена от лицето, предоставящо информацията. 4 ТИПС ще предприеме разумни стъпки, за да гарантира, че личната информация е свързана с предназначението й, тя е точна, пълна и актуална.

I. Колко време задържаме тази информация?

Ние съхраняваме личната информация, която събираме от вас, докато имаме непрекъснат законен търговски интерес или друга правна нужда да го правим.

Когато нямаме друг законов търговски интерес или правна нужда да обработим Вашата лична информация, ние ще я изтрием или ще я направим анонимна или, ако това не е възможно (например, защото личната Ви информация е била съхранена в архиви), тогава ние ще съхраняваме сигурно личната ви информация и ще я изолираме от всяка друга обработка, докато не бъде възможно изтриването.

Й. Какви са моите права?

При поискване, 4 ТИПС ще Ви отговори дали обработваме Ваша лична информация. В зависимост от държавата, в която живеете, може да имате законни права по отношение на личната ви информация. По този начин, ако искате да управлявате, промените, ограничите или изтриете личната си информация, ще можете да го направите чрез настройките на профила или като се свържете с нас. Ще отговорим на вашето искане в разумен срок.

Ако обработваме Вашата лична информация въз основа на нашите законни интереси, можете да се противопоставите на тази обработка при определени обстоятелства. В такива случаи ще прекратим обработването на личната Ви информация, освен ако нямаме убедителни основания да продължим обработката или когато е необходимо да спазим законови изисквания. Когато използваме личната Ви информация за целите на директния маркетинг, винаги можете да оспорвате или да се откажете, като използвате връзката за отписване в такива съобщения или като се свържете с нас.

ТИП

Име

Цел

Аналитични бисквитки

Google Analytics

"Бисквитка" на трета страна, предоставена от Google, Inc., която събира обобщени статистически данни за това, как посетителите използват уеб сайтовете (т.е. кои страници посетителите посещават, колко време прекарват, как са стигнали и на какво кликват). може да подобри опита на потребителите и да послужат за съдържание, което нашите посетители смятат за най-полезно. Те не събират или съхраняват лична информация.

Можете да научите повече за декларацията за поверителност на Google.

Google също така предлага инструмент, който ви позволява да се откажете от проследяване на Google Анализ във всички уебсайтове и можете да го намерите тук.

 


Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2024, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни