Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 9 Сортирай по:
Решени задачи по счетоводство.
Задачи, по Счетоводство, брой страници 13, качен на 14/05/2014 от astahova.kz бр коментари 0
Стопанска операция от 1 тип засягат само активите на предприятието, изразяват се в увеличение при един или няколко актива срещу равностойното намаление на един или няколко други актива. 2. Разплащателна сметка 3 000 лв + А Краткосрочен банков заем 3 000 лв + П Стопанска операция от 3 тип засягат както активите така и пасивите на предприятието срещу увеличението на един или няколко актива стой увеличаването на един или няколко пасива и то в един и същ размер. 3. Компютърна техника 1 450 лв + А Доставчици
Теорема на Талес.
Задачи, по Математика, брой страници 12, качен на 31/10/2011 от do_ko бр коментари 0
Задачи по геометрия.
Вероятност. Събиране на вероятности.
Задачи, по Математика, брой страници 12, качен на 01/10/2011 от mex бр коментари 0
Всички възможни изходи от играта са 36. В математиката е прието всеки от тези изходи да се нарича елементарно събитие, а множеството от всички възможни изходи да се нарича пълна система от събития. В нашия случай се интересуваме, кога сборът от точките на двата зара е 7. Това се случва, когато са налице елементарните събития 1;6, 2;5, 3;4, 5;2, 6;1, т.е. събитието „При хвърляне на два зара сборът от точките да е 7” се състои от 6 елемнтарни събития. Това събитие се нарича съставно събитие. Всички елементарни събития, при появата на които настъпва интересувщото ни събитие, се наричат благопри
Вероятност - мярка за случайност.
Задачи, по Математика, брой страници 7, качен на 01/10/2011 от bsn бр коментари 0
Дълго време "математиката на случайността" намирала приложение само при решаването на задачи, свързани с хазартни игри. Нещата отдавна са променени-днес теорията на вероятностите според израза на един съвременен американски математик е " крайният камък на всички науки". Елементарна представа за “вероятност” има всеки здравомислещ човек: непрекъснато се наблюдават случайни събития и трябда да се преценят кои от тях са повече или по-малко вероятни, сигурни или невъзможни. Деф.: Вероятността на едно събитие е равна на броя на благоприятните изходи за неговото настъпване, разделен на об
Задачи по математика.
Задачи, по Математика, брой страници 11, качен на 01/10/2011 от admin бр коментари 0
Сечение на множествата А и В се нарича множеството, със-тоящо се само от онези елементи, които принадлежат едновременно на А и В. Операцията, чрез която от А и В се получава , също се нарича сечение. и Сечението на множествата А и В изобразяваме чрез вътрешността на общата част на двата кръга А и В Теорема 3. Операцията сечение на множества има свойствата: 1) Комутативност. За всеки две множества А и В е вярно . 2) Асоциативност. За всеки три множества А, В и C е вярно . 3) За всяко множество А е изпълнено Обединение на множествата А и В се нарича множе-ството, с
Линейни уравнения.
Задачи, по Математика, брой страници 35, качен на 01/10/2011 от dodika бр коментари 0
Стойност на неизвестното, за която от даденото уравнение се получава вярно числово равенство, се нарича корен на това уравнение. Две уравнения се наричат равносилни( еквивалентни), когато множествата от корените им съвпадат, т.е.корените на първото уравнение са корени и на второто уравнение и обратно. В сила са следните правила: 1. Ако в дадено уравнение един израз се замени с тъждествен на него израз, получава се уравнение, равносилно на даденото. 2. Ако в дадено уравнение някакъв израз се прехвърли от едната му страна в другата с противоположен знак, получава се уравнение, което е равносил
Задание.
Задачи, по Технически и инженерни специалности, брой страници 11, качен на 23/06/2011 от zizu бр коментари 0
Усилването на електрически сигнали е основен процес в радиоелектрониката, тъй като сигналите от източници-те са слаби и не могат да се използват непосредствено. Усилването е процес при който се повишава изходната мощност на сигнала за сметка на постояннотоковото захранване. За усилването на електрически сигнали е характерно следното:  Изходната мощност е по-голяма от входната за сметка на захранващия източник.  Изходният и входният сигнал трябва да са еднакви по форма ,за да се запази информацията,която се съдържа в тях.  Отношението на изходния и входния сигнал трябва да е независимо
Задание.
Задачи, по Технически и инженерни специалности, брой страници 5, качен на 23/06/2011 от sergo бр коментари 0
Задача с изчисления.
Отчитане на продажбите
Задачи, по Счетоводство, брой страници 7, качен на 29/11/2010 от kplo_po бр коментари 0
Към приходите, свързани с дейността се отнасят приходите от продажби на продукция, стоки, услуги и други продажби /напр. на ДА, на материали/ и други приходи /от излишъци на активи, отписани задължения и др./. Приходите от продажби на продукция и стоки се признават, когато са изпълнени едновременно определени условия. Приходите, свързани със сделки за оказване на услуги, се признават в зависимост от етапа на завършеност на сделките към датата на съставяне на счет. баланс, при условие, че резултатите от тях могат да оценят надеждно. Приходите от други продажби – към тях се включват прихоПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 228 )
Ученици ( 114 )

ВИД
Задачи ( 235 )
Теми ( 37 )
Курсови работи ( 29 )
Презентации ( 15 )
Есета ( 6 )
Уроци ( 5 )
Реферати ( 3 )
Тестове ( 3 )
Доклади ( 2 )
Дипломни работи ( 1 )
Проекти ( 1 )
Лекции ( 1 )
Бизнес план ( 1 )
Теми за държавен изпит ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Статистика ( 63 )
Технически и инженерни специалности ( 55 )
Счетоводство ( 52 )
Икономика ( 17 )
Математика ( 12 )
Мениджмънт / Управление ( 9 )

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Ученици, Задачи
Real Time Web

Analytics