Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 13 Сортирай по:
Вариации и комбинации.
Презентации, по Математика, брой страници 12, качен на 26/01/2012 от ntbg бр коментари 0
Вариациите без повторение на n елемента от k-ти клас (k < n) се наричат такива съединения, всяко от които съдържа по k различни елемента от дадените n и се различават едно от друго или по елементите, или по реда на елементите. Разликата между вариациите и пермутациите на елементите на някакво множество е единствено в това, че в една вариация не е задължително да участват всички елементи на множеството. Ясно е, че всяка пермутация е вид вариация, докато обратното не е
Kомбинаторика.
Теми, по Математика, брой страници 3, качен на 31/10/2011 от nen4ev бр коментари 0
Ако елементът а може да бъде избран по n начина,а елементът b-по m начина,то кой да е от елементите a или b може да бъде избран по n+m начина. Например,ако от джа класа с 25 и 28 у4еници трябва да изберем един у4еник за у4астие в у4ени4ески съвет,това може да стане по 25+28=53 на4ина. б)Правило за умножение-Ако елементът a може да бъде избран по n начина и при всеки избор на a елементът b може да бъде избран по m начина,то изборът на наредената двойка(a;b)може да стане по n.m начина. Например ако един треньор разполага с 3 акробати и 4 акробатки,той може да сформира по 3.4=12 на4ина смесе
Теорема на Талес.
Задачи, по Математика, брой страници 12, качен на 31/10/2011 от do_ko бр коментари 0
Задачи по геометрия.
Вероятност. Събиране на вероятности.
Задачи, по Математика, брой страници 12, качен на 01/10/2011 от mex бр коментари 0
Всички възможни изходи от играта са 36. В математиката е прието всеки от тези изходи да се нарича елементарно събитие, а множеството от всички възможни изходи да се нарича пълна система от събития. В нашия случай се интересуваме, кога сборът от точките на двата зара е 7. Това се случва, когато са налице елементарните събития 1;6, 2;5, 3;4, 5;2, 6;1, т.е. събитието „При хвърляне на два зара сборът от точките да е 7” се състои от 6 елемнтарни събития. Това събитие се нарича съставно събитие. Всички елементарни събития, при появата на които настъпва интересувщото ни събитие, се наричат благопри
КУРСОВА РАБОТА ПО МАТЕМАТИКА.
Тестове, по Математика, брой страници 7, качен на 01/10/2011 от admin бр коментари 0
Тестът се състои от 35 задачи. Всяка от тях има точно един верен отговор. Крайната оценка се определя така : - от 0 до 6 верни отговора – слаб 2; - от 7 до 16 верни отговора – среден 3; - от 17 до 27 верни отговора – добър 4; - от 28 до 32 верни отговора – мн. добър 5; - от 33 до 35 верни отговора – отличен 6. 1. Разстоянието между пресечната точка на правите 3х – 5у – 51 = 0 и 4х + 7у + 55 = 0 и точката (-8, 6) е равно на: a) 9; б) 12; в) г) 2. Дадени са точките M(7, -3) и N(-4, 5). Toчката Р, която лежи на отсечката MN и е
Вероятност - мярка за случайност.
Задачи, по Математика, брой страници 7, качен на 01/10/2011 от bsn бр коментари 0
Дълго време "математиката на случайността" намирала приложение само при решаването на задачи, свързани с хазартни игри. Нещата отдавна са променени-днес теорията на вероятностите според израза на един съвременен американски математик е " крайният камък на всички науки". Елементарна представа за “вероятност” има всеки здравомислещ човек: непрекъснато се наблюдават случайни събития и трябда да се преценят кои от тях са повече или по-малко вероятни, сигурни или невъзможни. Деф.: Вероятността на едно събитие е равна на броя на благоприятните изходи за неговото настъпване, разделен на об
Задачи по математика.
Задачи, по Математика, брой страници 11, качен на 01/10/2011 от admin бр коментари 0
Сечение на множествата А и В се нарича множеството, със-тоящо се само от онези елементи, които принадлежат едновременно на А и В. Операцията, чрез която от А и В се получава , също се нарича сечение. и Сечението на множествата А и В изобразяваме чрез вътрешността на общата част на двата кръга А и В Теорема 3. Операцията сечение на множества има свойствата: 1) Комутативност. За всеки две множества А и В е вярно . 2) Асоциативност. За всеки три множества А, В и C е вярно . 3) За всяко множество А е изпълнено Обединение на множествата А и В се нарича множе-ството, с
Линейни уравнения.
Задачи, по Математика, брой страници 35, качен на 01/10/2011 от dodika бр коментари 0
Стойност на неизвестното, за която от даденото уравнение се получава вярно числово равенство, се нарича корен на това уравнение. Две уравнения се наричат равносилни( еквивалентни), когато множествата от корените им съвпадат, т.е.корените на първото уравнение са корени и на второто уравнение и обратно. В сила са следните правила: 1. Ако в дадено уравнение един израз се замени с тъждествен на него израз, получава се уравнение, равносилно на даденото. 2. Ако в дадено уравнение някакъв израз се прехвърли от едната му страна в другата с противоположен знак, получава се уравнение, което е равносил
Запознаване с геометричната фигура „Правоъгълник”.
Уроци, по Математика, брой страници 4, качен на 26/09/2011 от megsi бр коментари 0
Детето различава и назовава геометричнта фигура правоъгълник. Различава осночните свойства (върхове и страни), сравнява сходствата и различията между квадрат и правоъгълник. Преобразува по различен начин геометричните фигури.
Принцип на крайния елемент.
Курсови работи, по Математика, брой страници 16, качен на 26/09/2011 от mitak бр коментари 0
В математиката често се изучават обекти, които са равноправни по отношение на известната за тях информация, но известните им свойства са недостатъчни. Така например в редица задачи става дума за числа, всяко от които има някакво (едно или също за всички) свойство; за точки от равнината или на една права, които са неразличими относно даденото условие т.е. информацията за тях не е достатъчна. Точно в такива задачи се прилага принципа на крайния елемент. Това не е строго дефиниран математически метод. От групата елементи с общи свойства ние избираме този елемент с най-голяма или най-
Събиране и изваждане на смесени дроби.
Курсови работи, по Математика, брой страници 9, качен на 26/09/2011 от dea бр коментари 0
Първо обяснявам на учениците, че за да намерим сбора на две смесени числа ние трябва да ги превърнем в неправилни дроби. След като съм им показала този начин за събиране на смесени числа учениците си записват пътя, който трябва да следват, за да могат да събират смесени числа и го По този начин им записвам стъпките, за да разберат, че всяко действие се извършва като последователност от други действия. След което им показвам и втори начин за събиране на смесени дроби. Като използвам същите примери и им пояснявам, че при този начин се събират отделно целите и дробните части, след което получ
ЗАДАЧИ С ПОМОЩНА ОКРЪЖНОСТ.
Курсови работи, по Математика, брой страници 16, качен на 02/09/2011 от baichev бр коментари 0
В обширния свят на геометрията има множество задачи. За решението им използваме различни методи. Често една геометрична задача може да бъде решена по няколко начина с различни методи, някои по-дълги, други по-елегантни. Един от тези методи е описан в тази курсова работа, а именно – Методът на спомагателната окръжност. За спомагателна окръжност може да се смята описаната окръжност на триъгълника. Освен това, спомагателната окръжност е ефективна в следните случаи: 1. Известно е, че точките X, Y, Z, P … лежат на еднакво разстояние от т. O, значи около тези точки може да се опише окръжноСтр 1 2

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Ученици ( 114 )
Студенти ( 45 )

ВИД
Курсови работи ( 57 )
Теми ( 39 )
Задачи ( 16 )
Презентации ( 15 )
Есета ( 6 )
Уроци ( 5 )
Реферати ( 3 )
Доклади ( 3 )
Тестове ( 3 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 1 )
Дипломни работи ( 1 )
Проекти ( 1 )
Упражнения ( 1 )
Лекции ( 1 )
Бизнес план ( 1 )
Теми за държавен изпит ( 1 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Математика ( 54 )
Виж всички ?

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Ученици, Математика
Real Time Web

Analytics