ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (2355)
Ученици (114)

ВИД
Курсови работи (2388)
Теми (37)
Презентации (15)
Задачи (9)
Есета (6)
Уроци (5)
Реферати (3)
Тестове (3)
Доклади (2)
Дипломни работи (1)
Проекти (1)
Лекции (1)
Бизнес план (1)
Теми за държавен изпит (1)

КАТЕГОРИЯ
Счетоводство (380)
Мениджмънт / Управление (356)
Икономика (219)
Маркетинг (176)
Право (157)
Технически и инженерни специалности (157)
Финанси (154)
Туризъм (124)
Психология (119)
Статистика (64)
МИО (61)
Публична администрация (55)
Педагогика (34)
Математика (31)
Информатика (31)
Логистика (28)
История (26)
Социология (20)
Комуникации / Етикет / Бизнес преговори (19)
Екология (16)
Данъци (15)
Биология (14)
Медицина (14)
Икономика на недвижимата собственост/ Строителство (12)
Политология (11)
Транспорт (8)
СИГУРНОСТ И ОТБРАНА (8)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 29 Сортирай по:
Ученици, Курсови работи
Младежка безработица в България.
Курсови работи, по Икономика, брой страници 4, качен на 18/06/2014 от admin бр коментари 0
Реалната младежка безработица е над два пъти по-висока от статистически регистрираната безработица. Стойностите, регистрирани от „Медиана”, към февруари 2012 г. са:  190 000 безработни млади хора във възрастта 15-24 г.  330 000 безработни млади хора във възрастта 15-29 г. Темповете на нарастване на младежката безработицата в България са едни от най-високите в Европа. Ако тенденцията се запази, може да се очаква, че България ще бъде една от страните на челните пет места в Европа по младежка безработица в рамките на 2012 г. Засега не се наблюдават тенденции на затихване на процеса на отпада
Болести предавани по полов път.
Курсови работи, по Биология, брой страници 21, качен на 03/11/2011 от nadetu бр коментари 0
Болестите предавани по полов път са известни на света от дълбока древност, наричани са още Венерически – на името на богинята на любовта, която римляните нарекли Венера. Групата на полово предаваните заболявания включва класическите венерически болести Сифилис и Гонорея, но заедно с тях и относително нови сексуалнотрансмисивни заболявания – Кандидоза, Хламидиаза, Трихомоназа, Генитален херпес, Генитални брадавици, СПИН, Хепатит В и др. Източник на тези инфекции е болният човек, а основният механизъм на предаване е директния контакт при полов акт. При част от половопредаваните заболявания зар
Основни правила в комбинаториката.
Курсови работи, по Математика, брой страници 4, качен на 01/10/2011 от admin бр коментари 0
Правило за събиране ►Ако елементът a може да бъде избран по n начина, а елементът b – по m начина, то кой да е от елементите a или b може да бъде избран по n + m начина. Например:ако от 2 класа с 25 и 28 ученици трябва да изберем един ученик за участие в ученически съвет, това може да стане по 25 + 28 = 53 начина. ☺Правило за умножение ►Ако елементът a може да бъде избран по n начина и при всеки избор на a елементът b може да бъде избран по m начина, то изборът на наредената двойка (a; b) може да стане по n. m начина. Например: Ако един треньор разполага с 3 акробати и 4 акробатк
Принцип на крайния елемент.
Курсови работи, по Математика, брой страници 16, качен на 26/09/2011 от mitak бр коментари 0
В математиката често се изучават обекти, които са равноправни по отношение на известната за тях информация, но известните им свойства са недостатъчни. Така например в редица задачи става дума за числа, всяко от които има някакво (едно или също за всички) свойство; за точки от равнината или на една права, които са неразличими относно даденото условие т.е. информацията за тях не е достатъчна. Точно в такива задачи се прилага принципа на крайния елемент. Това не е строго дефиниран математически метод. От групата елементи с общи свойства ние избираме този елемент с най-голяма или най-
Събиране и изваждане на смесени дроби.
Курсови работи, по Математика, брой страници 9, качен на 26/09/2011 от dea бр коментари 0
Първо обяснявам на учениците, че за да намерим сбора на две смесени числа ние трябва да ги превърнем в неправилни дроби. След като съм им показала този начин за събиране на смесени числа учениците си записват пътя, който трябва да следват, за да могат да събират смесени числа и го По този начин им записвам стъпките, за да разберат, че всяко действие се извършва като последователност от други действия. След което им показвам и втори начин за събиране на смесени дроби. Като използвам същите примери и им пояснявам, че при този начин се събират отделно целите и дробните части, след което получ
ЗАДАЧИ С ПОМОЩНА ОКРЪЖНОСТ.
Курсови работи, по Математика, брой страници 16, качен на 02/09/2011 от baichev бр коментари 0
В обширния свят на геометрията има множество задачи. За решението им използваме различни методи. Често една геометрична задача може да бъде решена по няколко начина с различни методи, някои по-дълги, други по-елегантни. Един от тези методи е описан в тази курсова работа, а именно – Методът на спомагателната окръжност. За спомагателна окръжност може да се смята описаната окръжност на триъгълника. Освен това, спомагателната окръжност е ефективна в следните случаи: 1. Известно е, че точките X, Y, Z, P … лежат на еднакво разстояние от т. O, значи около тези точки може да се опише окръжно
MAN & BMW.
Курсови работи, по Технически и инженерни специалности, брой страници 19, качен на 28/07/2011 от 4i4i бр коментари 0
В основата на създаването на двигателя с вътрешно горене била вложена за изгаряне на горивото в цилиндъра на бутален двигател и преобразуване на скритата му енергия в топлината, която да се превърне в механична работа. Тази идея в края на 17. Век, но била осъществена през 1860 г. От френския механик Леноар. Двиателя на Леноар бил построен по подобие на хоризонтално разположена парна машина с двойно действие и имал мощност 14 kW при 60 об/min. За гориво бил използван светилен газ. Двигателят работел без предварително сгъстяване на газа. К.П.Д. не превишавал 4-5%- в съвременните двигатели к.п.д
Безтрансформаторни крайни усилватели.
Курсови работи, по Технически и инженерни специалности, брой страници 11, качен на 23/06/2011 от 90Іva бр коментари 0
Усилвателният елемент и електрическите вериги,които служат за връзка с източника на сигнала и с товара, образуват усилвателно стъпало. Съвременните усилвателни стъпала са многостъпални. По широчината на честотната лента на сигналите и веригите за връзка с източника на сигнала и товара се различават 3 основни вида: Постоянно токови /операционни усилватели/. Нискочестотни – усилват сигнала със звукови честоти 20 Нz - 20 KНz Високочестотни /резонансни усилватели/- съобразно ролята в един многостъпален усилвател се различават /предуселватели/ и крайни /изходни/усилватели.Пър- вият вид се изп
Широколентов усилвател с емитерна корекция.
Курсови работи, по Технически и инженерни специалности, брой страници 8, качен на 23/06/2011 от ceko бр коментари 0
Това е така, тъй като горната гранична честота е в порядък от няколко мегахерца до стотици и повече мегахерца. Широка честотна лента се постига чрез вериги за честотна корекция. Такива са емитерната корекция и честотно зависима отрицателна обратна връзка, която е обща примерно за две стъпала. Широколентово усилвателно стъпало с емитерна корекция - неговото използване се налага, когато е необходима корекция в областта на високите честоти. Такова стъпало е показано на чертежа по-долу. R4 и C2 осъществяват корекцията, като в емитерната верига създават честотнозависима отрицателна обратна вр
Проектиране на крайно стъпало на безтрансформаторен усилвател по мощност.
Курсови работи, по Технически и инженерни специалности, брой страници 33, качен на 23/06/2011 от luska бр коментари 0
Например налягането на звуковите вълни в микрофона управлява огромната мощност, предавана от радиостанцията,а едно отверстие в перфокартата предизвиква изпълнението на дадени операции от страна на изчислителната машина . Необходимите функции на електронните устройства се осъществяват посредством съответното съединяване на такива електронни елементи като лампи , транзистори , бобини , резистори , кондензатори и др. Вакуумната радиолампа сложи началото на развитието на развитието на електрониката; транзисторът разшири много нейните възможности. Сега електрониката се изправя пред нова революци
НЧ усилвател 2x22W/14.4V, 4ом, 15Hz-40kHz.
Курсови работи, по Технически и инженерни специалности, брой страници , качен на 23/06/2011 от slima бр коментари 0
Този набор е базиран на интегралната схема TA8210(15)AH, която се характеризира със следните основни параметри: - изходна мощност - захранващо напрежение 14,4V (9÷18)V; - променливо усилване: от 40dB (100 пъти) до 50dB (315 пъти); - наличие на режим на "изключен входен сигнал" ("mute") и чакащ режим ("stand-by") с консумация под 10µА; - изкривявания при изходна мощност 1W: 0.04 % (0.4% max); - термична защита; - защита от късо в товара или късо към "+" или "-" на всеки изход; - максимален импулсен ток: 9А; - консумиран ток /без сигнал/:Стр 1 2 3 ... 3
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2024, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни