Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 29 Сортирай по:
Младежка безработица в България.
Курсови работи, по Икономика, брой страници 4, качен на 18/06/2014 от admin бр коментари 0
Реалната младежка безработица е над два пъти по-висока от статистически регистрираната безработица. Стойностите, регистрирани от „Медиана”, към февруари 2012 г. са:  190 000 безработни млади хора във възрастта 15-24 г.  330 000 безработни млади хора във възрастта 15-29 г. Темповете на нарастване на младежката безработицата в България са едни от най-високите в Европа. Ако тенденцията се запази, може да се очаква, че България ще бъде една от страните на челните пет места в Европа по младежка безработица в рамките на 2012 г. Засега не се наблюдават тенденции на затихване на процеса на отпада
Болести предавани по полов път.
Курсови работи, по Биология, брой страници 21, качен на 03/11/2011 от nadetu бр коментари 0
Болестите предавани по полов път са известни на света от дълбока древност, наричани са още Венерически – на името на богинята на любовта, която римляните нарекли Венера. Групата на полово предаваните заболявания включва класическите венерически болести Сифилис и Гонорея, но заедно с тях и относително нови сексуалнотрансмисивни заболявания – Кандидоза, Хламидиаза, Трихомоназа, Генитален херпес, Генитални брадавици, СПИН, Хепатит В и др. Източник на тези инфекции е болният човек, а основният механизъм на предаване е директния контакт при полов акт. При част от половопредаваните заболявания зар
Основни правила в комбинаториката.
Курсови работи, по Математика, брой страници 4, качен на 01/10/2011 от admin бр коментари 0
Правило за събиране ►Ако елементът a може да бъде избран по n начина, а елементът b – по m начина, то кой да е от елементите a или b може да бъде избран по n + m начина. Например:ако от 2 класа с 25 и 28 ученици трябва да изберем един ученик за участие в ученически съвет, това може да стане по 25 + 28 = 53 начина. ☺Правило за умножение ►Ако елементът a може да бъде избран по n начина и при всеки избор на a елементът b може да бъде избран по m начина, то изборът на наредената двойка (a; b) може да стане по n. m начина. Например: Ако един треньор разполага с 3 акробати и 4 акробатк
Принцип на крайния елемент.
Курсови работи, по Математика, брой страници 16, качен на 26/09/2011 от mitak бр коментари 0
В математиката често се изучават обекти, които са равноправни по отношение на известната за тях информация, но известните им свойства са недостатъчни. Така например в редица задачи става дума за числа, всяко от които има някакво (едно или също за всички) свойство; за точки от равнината или на една права, които са неразличими относно даденото условие т.е. информацията за тях не е достатъчна. Точно в такива задачи се прилага принципа на крайния елемент. Това не е строго дефиниран математически метод. От групата елементи с общи свойства ние избираме този елемент с най-голяма или най-
Събиране и изваждане на смесени дроби.
Курсови работи, по Математика, брой страници 9, качен на 26/09/2011 от dea бр коментари 0
Първо обяснявам на учениците, че за да намерим сбора на две смесени числа ние трябва да ги превърнем в неправилни дроби. След като съм им показала този начин за събиране на смесени числа учениците си записват пътя, който трябва да следват, за да могат да събират смесени числа и го По този начин им записвам стъпките, за да разберат, че всяко действие се извършва като последователност от други действия. След което им показвам и втори начин за събиране на смесени дроби. Като използвам същите примери и им пояснявам, че при този начин се събират отделно целите и дробните части, след което получ
ЗАДАЧИ С ПОМОЩНА ОКРЪЖНОСТ.
Курсови работи, по Математика, брой страници 16, качен на 02/09/2011 от baichev бр коментари 0
В обширния свят на геометрията има множество задачи. За решението им използваме различни методи. Често една геометрична задача може да бъде решена по няколко начина с различни методи, някои по-дълги, други по-елегантни. Един от тези методи е описан в тази курсова работа, а именно – Методът на спомагателната окръжност. За спомагателна окръжност може да се смята описаната окръжност на триъгълника. Освен това, спомагателната окръжност е ефективна в следните случаи: 1. Известно е, че точките X, Y, Z, P … лежат на еднакво разстояние от т. O, значи около тези точки може да се опише окръжно
MAN & BMW.
Курсови работи, по Технически и инженерни специалности, брой страници 19, качен на 28/07/2011 от 4i4i бр коментари 0
В основата на създаването на двигателя с вътрешно горене била вложена за изгаряне на горивото в цилиндъра на бутален двигател и преобразуване на скритата му енергия в топлината, която да се превърне в механична работа. Тази идея в края на 17. Век, но била осъществена през 1860 г. От френския механик Леноар. Двиателя на Леноар бил построен по подобие на хоризонтално разположена парна машина с двойно действие и имал мощност 14 kW при 60 об/min. За гориво бил използван светилен газ. Двигателят работел без предварително сгъстяване на газа. К.П.Д. не превишавал 4-5%- в съвременните двигатели к.п.д
Безтрансформаторни крайни усилватели.
Курсови работи, по Технически и инженерни специалности, брой страници 11, качен на 23/06/2011 от 90Іva бр коментари 0
Усилвателният елемент и електрическите вериги,които служат за връзка с източника на сигнала и с товара, образуват усилвателно стъпало. Съвременните усилвателни стъпала са многостъпални. По широчината на честотната лента на сигналите и веригите за връзка с източника на сигнала и товара се различават 3 основни вида: Постоянно токови /операционни усилватели/. Нискочестотни – усилват сигнала със звукови честоти 20 Нz - 20 KНz Високочестотни /резонансни усилватели/- съобразно ролята в един многостъпален усилвател се различават /предуселватели/ и крайни /изходни/усилватели.Пър- вият вид се изп
Широколентов усилвател с емитерна корекция.
Курсови работи, по Технически и инженерни специалности, брой страници 8, качен на 23/06/2011 от ceko бр коментари 0
Това е така, тъй като горната гранична честота е в порядък от няколко мегахерца до стотици и повече мегахерца. Широка честотна лента се постига чрез вериги за честотна корекция. Такива са емитерната корекция и честотно зависима отрицателна обратна връзка, която е обща примерно за две стъпала. Широколентово усилвателно стъпало с емитерна корекция - неговото използване се налага, когато е необходима корекция в областта на високите честоти. Такова стъпало е показано на чертежа по-долу. R4 и C2 осъществяват корекцията, като в емитерната верига създават честотнозависима отрицателна обратна вр
Проектиране на крайно стъпало на безтрансформаторен усилвател по мощност.
Курсови работи, по Технически и инженерни специалности, брой страници 33, качен на 23/06/2011 от luska бр коментари 0
Например налягането на звуковите вълни в микрофона управлява огромната мощност, предавана от радиостанцията,а едно отверстие в перфокартата предизвиква изпълнението на дадени операции от страна на изчислителната машина . Необходимите функции на електронните устройства се осъществяват посредством съответното съединяване на такива електронни елементи като лампи , транзистори , бобини , резистори , кондензатори и др. Вакуумната радиолампа сложи началото на развитието на развитието на електрониката; транзисторът разшири много нейните възможности. Сега електрониката се изправя пред нова революци
НЧ усилвател 2x22W/14.4V, 4ом, 15Hz-40kHz.
Курсови работи, по Технически и инженерни специалности, брой страници , качен на 23/06/2011 от slima бр коментари 0
Този набор е базиран на интегралната схема TA8210(15)AH, която се характеризира със следните основни параметри: - изходна мощност - захранващо напрежение 14,4V (9÷18)V; - променливо усилване: от 40dB (100 пъти) до 50dB (315 пъти); - наличие на режим на "изключен входен сигнал" ("mute") и чакащ режим ("stand-by") с консумация под 10µА; - изкривявания при изходна мощност 1W: 0.04 % (0.4% max); - термична защита; - защита от късо в товара или късо към "+" или "-" на всеки изход; - максимален импулсен ток: 9А; - консумиран ток /без сигнал/:Стр 1 2 3

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 2292 )
Ученици ( 114 )

ВИД
Курсови работи ( 2325 )
Теми ( 37 )
Презентации ( 15 )
Задачи ( 9 )
Есета ( 6 )
Уроци ( 5 )
Реферати ( 3 )
Тестове ( 3 )
Доклади ( 2 )
Дипломни работи ( 1 )
Проекти ( 1 )
Лекции ( 1 )
Бизнес план ( 1 )
Теми за държавен изпит ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Счетоводство ( 377 )
Мениджмънт / Управление ( 341 )
Икономика ( 213 )
Маркетинг ( 161 )
Технически и инженерни специалности ( 156 )
Финанси ( 153 )
Право ( 151 )
Туризъм ( 124 )
Психология ( 119 )
Статистика ( 64 )
МИО ( 61 )
Публична администрация ( 55 )
Педагогика ( 33 )
Математика ( 31 )
Информатика ( 28 )
Логистика ( 27 )
История ( 22 )
Социология ( 20 )
Комуникации / Етикет / Бизнес преговори ( 18 )
Екология ( 16 )
Данъци ( 15 )
Биология ( 14 )
Икономика на недвижимата собственост/ Строителство ( 12 )
Медицина ( 12 )
Политология ( 11 )
Транспорт ( 8 )
СИГУРНОСТ И ОТБРАНА ( 6 )

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Ученици, Курсови работи
Real Time Web

Analytics