ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Ученици (114)

ВИД
Теми (37)
Курсови работи (29)
Презентации (15)
Задачи (9)
Есета (6)
Уроци (5)
Реферати (3)
Тестове (3)
Доклади (2)
Дипломни работи (1)
Проекти (1)
Лекции (1)
Бизнес план (1)
Теми за държавен изпит (1)

КАТЕГОРИЯ
Счетоводство (859)
Мениджмънт / Управление (780)
Икономика (549)
Маркетинг (471)
Финанси (412)
Технически и инженерни специалности (284)
Право (264)
Туризъм (252)
Психология (233)
Статистика (174)
Публична администрация (123)
МИО (119)
История (99)
Информатика (91)
Логистика (81)
Икономика на недвижимата собственост/ Строителство (77)
Педагогика (73)
Математика (54)
Медицина (52)
Комуникации / Етикет / Бизнес преговори (48)
Социология (46)
Екология (34)
Биология (30)
Данъци (29)
Политология (22)
Планиране и прогнозиране (17)
Транспорт (15)
Философия (15)
Обществено здраве и здравен мениджмънт (14)
Управление на иновациите / иновационния процес (ВАЕВ 745D) (11)
Литература (10)
Mоделиране и анализ на решенията (10)
Бизнес администрация (10)
СИГУРНОСТ И ОТБРАНА (10)
Химия (9)
Пожарна и аварийна безопасност (9)
ИКОНОМИКА НА СТРОИТЕЛСТВОТО (8)
Европейска интеграция. (8)
Етика (8)
ПРОЕКТНА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ (7)
Журналистика (7)
География (7)
Социални дейности (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 114 Сортирай по:
Ученици
Ултравиолетови лъчи
Презентации, по Физика, брой страници хх, качен на 16/09/2014 от cvetinka_vr бр коментари 0
Презентация по физика.
Христо Ботев.
Презентации, по Литература, брой страници 17, качен на 16/09/2014 от aniinkaa бр коментари 0
В будното балканско градче Калофер се ражда първият син на даскал Ботьо Петков и Иванка Ботева - Христо Ботев. Семейството на даскал Ботьо се установява отново в Калофер. Христо продължава ученето си под ръководството на своя баща.Слуша песните на майка си и легенди за хайдушки подвизи.Чете български и руски книги в богатата училищна библиотека.Наблюдава отношенията между богати и бедни, между роби и господари.
Предприятие - Тема 2
Теми за държавен изпит, по Икономика, брой страници 7, качен на 15/09/2014 от iriiri бр коментари 0
Под стопанска дейност се разбира постоянно осъществявана дейност от търговеца, която е негова професия, за производство на определени стоки или услуги, които задоволя-ват потребностите на купувачите. Основна цел на търговеца е да получава печалба и да уве-личава доходите си. Стопанската дейност се осъществява от двете стопанско-организационни форми - предприятия и фирми. Според правната и нормативната уредба, между тези форми има раз-лика. Фирмата е наименованието, под което търговецът упражнява занятието и се подписва. Предприятията по своята икономическа същност са основни стопански едини
Организация,анализ и контрол на дейността на фирмата
Лекции, по Счетоводство, брой страници 6, качен на 04/09/2014 от Здравка Александрова бр коментари 0
Организирането като процес представлява функция, чието предназначение е да координира дейността на всички в организацията. То се разглежда, като процес на определяне,структуриране и разпределение на дейностите, на правата, отговорностите и ресурсите между сътрудниците на фирмата така, че да бъдат извършени ефективно планираните работи и постигнати поставените цели. Организирането следва планирането и има за цел да създаде условията за изпълнение на плановете и за извършване на преход от миналото количествено и качествено състояние към желаното ново. В резултат от осъществяването му се изгра
Опасната свобода.
Есета, по Български език и литература, брой страници 1, качен на 03/09/2014 от m_blader бр коментари 0
Свободата е най-ценният подарък,който човек получава. Тя може да ни бъде отнета много лесно,ако ние не я оценим и се оставим да бъдем поставени в робство,не само физическо,но и по-страшното - духовно. Понякога,за да запазиш свободата си,изисква да понесеш много болка,да рискуваш да бъдеш неразбран и наказан за дързостта си,но ако не го направиш оставаш сам срещу собствения си съд.А ако усетиш,че си роб и си се примирил с това..значи си приел ужасната съдба да бъдеш спокоен, но поробен. Всеки сам е господар на съдбата си,всеки решава как да постъпва с живота си и как да използва своята свобода
Тропическа ваканция.
Презентации, по География, брой страници 10, качен на 18/08/2014 от xriska749 бр коментари 0
Презентация за тропическа ваканция на о.Бали.
Младежка безработица в България.
Курсови работи, по Икономика, брой страници 4, качен на 18/06/2014 от admin бр коментари 0
Реалната младежка безработица е над два пъти по-висока от статистически регистрираната безработица. Стойностите, регистрирани от „Медиана”, към февруари 2012 г. са:  190 000 безработни млади хора във възрастта 15-24 г.  330 000 безработни млади хора във възрастта 15-29 г. Темповете на нарастване на младежката безработицата в България са едни от най-високите в Европа. Ако тенденцията се запази, може да се очаква, че България ще бъде една от страните на челните пет места в Европа по младежка безработица в рамките на 2012 г. Засега не се наблюдават тенденции на затихване на процеса на отпада
Св.Св. Кирил и Методий (презентация)
Презентации, по , брой страници 11, качен на 19/05/2014 от тетрадка.бг бр коментари 0
Датата на раждане на Св.Константин Кирил Философ е неизвестна. Преки доказателства липсват. Предполага се, че е 826г. (827). Роден е в Солун, Византия, като едно от седемте деца на висшия византийски военачалник, друнгария Леон, известен в българската историография като Лъв (на гръцки: Λέων, Леон),, и на жена му Мария. Това многобройно семейство според житиеписеца на Константин е „от добър и почтен род, отдавна познат на бога, на царя и на цялата солунска област“. Те са високопоставени поданици на Византийската империя.
Проект по Информатика (Паскал)
Проекти, по Информатика, брой страници 8, качен на 14/05/2014 от tadrat бр коментари 0
Основните етапи през,които преминах са математическата формулировка на задачата,избор или разбиране на метод на решение,съставяне на алгоритми на задачи,написване на програма и въвеждане,настройване и изпълнение на задачата на компютър.Математическата формулировка на задача(формулизация) на този етап условието на задачата се описва или се въвежда последователност от формули,които водят до решаването й.Избор или разбиране на метод на решаване-този етап не може да се разгледа самостоятелно и е свързан с етап от формулизацията .Алгоритъма е определена последователност от действия,извършващи се въ
Решени задачи по счетоводство.
Задачи, по Счетоводство, брой страници 13, качен на 14/05/2014 от astahova.kz бр коментари 0
Стопанска операция от 1 тип засягат само активите на предприятието, изразяват се в увеличение при един или няколко актива срещу равностойното намаление на един или няколко други актива. 2. Разплащателна сметка 3 000 лв + А Краткосрочен банков заем 3 000 лв + П Стопанска операция от 3 тип засягат както активите така и пасивите на предприятието срещу увеличението на един или няколко актива стой увеличаването на един или няколко пасива и то в един и същ размер. 3. Компютърна техника 1 450 лв + А Доставчици
Социална политика на ЕС.
Доклади, по , брой страници 5, качен на 20/10/2013 от ellyyuss бр коментари 0
Интегрираната социална политика на страните от ЕС води началото си още от сключването на ДЕИО (Договор за създаване на европейската икономическа общност) през 1957г. едновременно с реализацията на целите в този договор възниква проблемът за социалния дъмпинг и елиминирането на възможността отделни държави да се конкурират чрез понижаване на цената на труда и намаляване на социалните осигуровки за защита на работниците. Това е причина интеграцията на социалната сфера да придобие специфичен приоритет толкова рано. За реализация на съвместните цели и задачи в социалната сфера през 1961г. е създад
Тема 5: ЗАЛЕЗ НА РАННОСРЕДНОВЕКОВНОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО (927 - 1018)
Теми, по История, брой страници 10, качен на 09/08/2013 от тетрадка.бг бр коментари 0
Още от времето на възникването на българската държава отношенията й с Византия заемали основно място в нейната външна политика. Това се обяснява освен с географската близост още и с обстоятелството, че Византия по принцип не се примирявала с възникването на новата държава в непосредствена близост до столицата й Константинопол. Основните усилия на българските владетели в периода VII-X в. са били насочени към устояване на независимостта срещу византийските опити за възстановяване на имперската власт в териториите по долен Дунав. От началото на IX в. в българо-византийският двубой се появили новиСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 10
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2024, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни