Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 245 Сортирай по:
Идеен проект за изграждане на ново средство за настаняване.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Туризъм, брой страници 23, качен на 08/03/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Този тип туризъм може да се определи като „съвкупност от устойчиви туристически форми и практики, които са насочени едновременно към задоволяване на индивидуалните интереси и потребности на туриста и към съхраняване на местната природа и култура“ . Акцентът при алтернативния туризъм пада върху досега със „съхранената природна среда, автентичната атмосфера и кухня и запазените традиции“. Той представлява алтернатива на масовия туризъм и се предлага под формата на туристически пакети или отделни туристически услуги (селски, здравен, спортен и екотуризъм). Новата сграда, в която търговското дру
КОНСУЛТАНТСКИ ПРОЕКТ ЗА LIGHTHOUSE GOLF AND SPA HOTEL.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Туризъм, брой страници 10, качен на 04/03/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
В основата на всички проблеми в хотел Lighthouse е липсата на програма за системно обучение на персонала и текучеството на същия. Обучението е част от развитието на човешките ресурси, заедно с набиране, подбор и компенсация. Ролята на отдел "Човешки ресурси" е да подобри ефективността на хотела, като предостави на служителите знания, умения и нагласи за подобряване на текущото или бъдещо изпълнение на трудовите задължения. За да се приложат правилното методи на обучение, обучаващият специалист трябва да е наясно с плюсовете и минусите и ефективността на всеки от тях. Хотелът се нуждае и от оце
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД МЕНИДЖМЪНТА И МАРКЕТИНГА НА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ.
Курсови работи, по Туризъм, брой страници 10, качен на 03/03/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
За да се разбере понятието „маркетинг на дестинация” трябва да се обясни термина "дестинация". Според речника на Оксфорд „дестинацията” е: „Място, на което някой или нещо отива или се изпраща”. Световната организация по туризъм (UNWTO) определя дестинацията и като място което се посещава от хора . За туризма това означава, че туристите посещават място за определено време. Дестинациите могат да варират от държава до местна общност или от курорт до ресторант. Дестинациите имат многоизмерен характер. Следователно колкото по-малка е дестинацията толкова по-високо е нивото на вътрешна хомогенност
ПАЗАРНА СТРАТЕГИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКА ФИРМА В УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ В ТУРИЗМА (по примера на Бенитур)
Курсови работи, по Туризъм, брой страници 8, качен на 28/02/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Глобализацията може да се отнася до различни явления: политика, технология, поведение на потребителите, фирмена стратегия, пазари, търговски и капиталови потоци. Интернационализацията е процес, чрез който фирмите участват в обслужването на пазари извън родната им страна. Глобализацията може да се определи като най-високото ниво на развитие на интернационализацията. Двата основни инструмента са международната търговия и комуникацията, които правят информацията търгуема стока. Основните агенти на глобализацията са мега корпорации, мултинационалните компании като правило и все пак потребителите.
КАМПАНИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ НАШАТА КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ УСЛУГИ В СФЕРАТА НА ТУРИЗМА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Туризъм, брой страници 10, качен на 23/02/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Компаниите за консултантски услуги се занимават с широк спектър от стратегическо и тактическо планиране и разработване на дестинации както на международно, така и на местно ниво. Тази работа варира от големи до малки географски райони, от отделни туристически сектори до групи от допълващи се сектори, както и от политически региони до туристически дестинации. Процесът се ръководи от пазара, като за последните 30 години това е доказано чрез чрез безброй създадени приложения. Ефективната консултация и ангажираност на индустрията и общността е предпоставка за успешни резултати. 2) Маркетингови ст
ДЕСТИНАЦИЯ ЗА КРЕАТИВЕН ТУРИЗЪМ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Туризъм, брой страници 11, качен на 23/02/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Една такава ниша се казва "туризъм за гей и лесбийки" (ще го наричаме гей туризъм) . В литературата се посочва, че това е особено привлекателен сегмент . Гейовете и лесбийките са "мечтан" сегмент, това се споделя от практикуващите и нарастващ брой дестинациите предлагат продукти за лесбийки и гейове. Например, през 2003 Филаделфия, а и по-късно Манчестър и Лондон са направили мащабни кампании, насочени към гей и лесбийки туристи. Освен това през последните години няколко книги за гей и лесбийски туризъм . Накрая, гей събития като Prides, EuroGames, World Outgames и фестивали за гей и лесбийк
БИЗНЕС ПЛАН ЗА СТАРТИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНЦИЯ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Туризъм, брой страници 12, качен на 23/02/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Създаване и поддържане на здравословна, благодатна, уважаваща и приятна среда, в която служителите са сравнително добре възнаградени и насърчавани да зачитат клиента и качеството на услугата, която ще се предоставя. Оценяването на служителите ще бъде задължително, за да се гарантира удовлетворението на клиентите и за да се правят подобрения, препоръчани от клиентите. Компанията ще се стреми към справедлива и отговорна печалба, достатъчна, за да се поддържа финансово здравословно състояние в краткосрочен и дългосрочен план, и справедливо да се възнаграждават служителите за тяхната работа и усил
АНАЛИЗ НА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ОТРАСЪЛ НА МЕКСИКО.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Туризъм, брой страници 9, качен на 26/10/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Туристическата индустрия е най-голямата и най-разнообразната в света. Много страни разчитат имено на нея като първичен източник за генериране на приходи, заетост, растеж на частния сектор и развитие на инфраструктурата. Развитието на туризма се насърчава особено сред развиващите се страни по света, когато други форми на икономическо развитие, като например производството или износ на природни ресурси не са икономически изгодни. Причините, хората желаят да пътуват, са сложни и разнообразни. Транспортирането до, от и в рамките на части на света, някога смятани за далечни, е станало по-достъпно
ИНДОНЕЗИЙСКИ ОСТРОВИ
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Туризъм, брой страници 16, качен на 08/10/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
През последните няколко години правителството и частният сектор са положили съгласувани усилия за решаване на нерешени въпроси, които застрашават стабилността и дългосрочната рентабилност на туристическата индустрия на Индонезия. Като се имат предвид тези усилия - и като се вземат предвид многото заинтересовани страни и нарастващата световна репутация на страната като туристическа дестинация, включително различните нишови сегменти с висока стойност - повечето местни участници на пазара очакват бъдещето да бъде светло за туристическия сектор. В края на октомври 2015 г. Ломбок е получил две нагр
КОНСУЛТАНТСКИ ПРОЕКТ ЗА LIGHTHOUSE GOLF AND SPA HOTEL.
Курсови работи, по Туризъм, брой страници 10, качен на 10/09/2019 от те бр коментари 0
Използваните методи са различните начини, по които могат да се събират и анализират данните. Проучването включва събирането на първични данни, включващи интервюта и въпросници и вторични данни, като информация от списания, книги и фирмени данни. Вторичните данни включват публикувана информация и помогат да се разберат различните понятия, определения и методи за обучение, както и по-ефективно да се оценят програмите за обучение. Те също така включват фирмени доклади и документи. - Количествен метод: Количественото изследване е формално. Изследванията могат да се определят като търсене на зна
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД МЕНИДЖМЪНТА И МАРКЕТИНГА НА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ.
Курсови работи, по Туризъм, брой страници 10, качен на 10/09/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
За да се разбере понятието „маркетинг на дестинация” трябва да се обясни термина "дестинация". Според речника на Оксфорд „дестинацията” е: „Място, на което някой или нещо отива или се изпраща” . Световната организация по туризъм (UNWTO) определя дестинацията и като място което се посещава от хора . За туризма това означава, че туристите посещават място за определено време. Дестинациите могат да варират от държава до местна общност или от курорт до ресторант. Дестинациите имат многоизмерен характер. Следователно колкото по-малка е дестинацията толкова по-високо е нивото на вътрешна хомогенно
ПАЗАРНА СТРАТЕГИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКА ФИРМА В УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ В ТУРИЗМА (по примера на Бенитур)
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Туризъм, брой страници 8, качен на 10/09/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Ще бъдат включени и маркетингови семинари, в които партньорите от частния и публичния сектор да се занимават с директни продажба и съвместно хостване в замяна на редакционно покритие. Освен това възприемането на Варна ще бъде подобрено чрез изграждане на силни медийни отношения и увеличено, агресивно разпространение на информация под формата на прессъобщения (включително статии в списания и надписани снимки). Отделът за маркетинг също така ще гарантира, че каналите за медиен контакт и "кризиснаткомуникация" са ясни и ефективни. Използването на медийна агенция за планиране, закупуване, поставяСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 243 )
Ученици ( 2 )

ВИД
Курсови работи ( 124 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 41 )
Готови дипломни работи ( 18 )
Дипломни работи ( 17 )
Теми ( 13 )
Бизнес план ( 8 )
Реферати ( 6 )
Презентации ( 6 )
Казуси ( 5 )
Есета ( 2 )
Изследвания ( 2 )
Доклади ( 1 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 1 )
Поръчай казус ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Туризъм ( 245 )
Виж всички ?

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Туризъм
Real Time Web

Analytics