ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (246)
Ученици (2)

ВИД
Курсови работи (124)
Готови курсови работи / реферати / казуси (42)
Готови дипломни работи (18)
Дипломни работи (17)
Теми (13)
Бизнес план (8)
Реферати (6)
Презентации (6)
Казуси (5)
Есета (2)
Изследвания (2)
Доклади (1)
Задачи (1)
Теми за държавен изпит (1)
Поръчай изготвяне на дипломна работа (1)
Поръчай казус (1)

КАТЕГОРИЯ
Туризъм (248)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 248 Сортирай по:
Туризъм
ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ КАТО ИНСТРУМЕНТ НА ТУРИЗМА И ПУБЛИЧНОСТТА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Туризъм, брой страници 12, качен на 17/08/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Използването на държавната система е фундаментално за увеличаване на собствеността на развиващите се страни и за изграждане на местен капацитет. Договорите за обществени поръчки са до 40 години % от БВП в някои развиващи се страни. Освен, че те заемат важен дял от икономиките на някои развиващи се страните, политиките за възлагане на обществени поръчки са важно средство за постигане на социално-икономически цели като икономически развитие, премахване на бедността и социална справедливост. Политиките за обществени поръчки са важен инструмент в ръцете на правителствата за укрепване на национал
Задачи за самоподготовка.
Задачи, по Туризъм, брой страници 7, качен на 13/08/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Сезонните хотели предлагат на клиентите си различни актракции и отстъпки, като по този начин се стремят да ги привлекат и за в бъдеще. По този начин потребителите спестяват доста разходи, които има дават възможност да изберат по далечна дестинация на по-достъпна цена. Когато един целогодишен хотел е по-малко посещаван, клиентите имат възможност да се насладят на по-интимни преживявания, което не е възможно по време на натоварения сезон. Сезонните колебания могат да повлияят на персонала, графика и паричен поток, което може да се окаже пагубно за хотелиерите. В тази връзка сезонните хотели,
Конспект за държавен изпит (бакалавърска степен): Туризъм (НБУ) (2017)
Теми за държавен изпит, по Туризъм, брой страници около 65, качен на 09/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
1. Икономика и бизнес управление. Приложение на принципите на макро- и микроикономиката при управлението на бизнеса. Измерители на икономическата активност - брутен вътрешен продукт, брутен национален продукт, чист национален продукт, национален доход, разполагаем личен доход. Номинален и реален БВП. Дефлатор на БВП. Бизнес цикъл, безработица, инфлация. Проектна задача: Икономически растеж – видове и фактори. 2. Икономическото развитие във времето. Стадии и видове икономически растеж. Основни характеристика и показатели на икономическия растеж в стопанската история и новата икономическа ист
Идеен проект за изграждане на ново средство за настаняване.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Туризъм, брой страници 23, качен на 08/03/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Този тип туризъм може да се определи като „съвкупност от устойчиви туристически форми и практики, които са насочени едновременно към задоволяване на индивидуалните интереси и потребности на туриста и към съхраняване на местната природа и култура“ . Акцентът при алтернативния туризъм пада върху досега със „съхранената природна среда, автентичната атмосфера и кухня и запазените традиции“. Той представлява алтернатива на масовия туризъм и се предлага под формата на туристически пакети или отделни туристически услуги (селски, здравен, спортен и екотуризъм). Новата сграда, в която търговското дру
КОНСУЛТАНТСКИ ПРОЕКТ ЗА LIGHTHOUSE GOLF AND SPA HOTEL.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Туризъм, брой страници 10, качен на 04/03/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
В основата на всички проблеми в хотел Lighthouse е липсата на програма за системно обучение на персонала и текучеството на същия. Обучението е част от развитието на човешките ресурси, заедно с набиране, подбор и компенсация. Ролята на отдел "Човешки ресурси" е да подобри ефективността на хотела, като предостави на служителите знания, умения и нагласи за подобряване на текущото или бъдещо изпълнение на трудовите задължения. За да се приложат правилното методи на обучение, обучаващият специалист трябва да е наясно с плюсовете и минусите и ефективността на всеки от тях. Хотелът се нуждае и от оце
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД МЕНИДЖМЪНТА И МАРКЕТИНГА НА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ.
Курсови работи, по Туризъм, брой страници 10, качен на 03/03/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
За да се разбере понятието „маркетинг на дестинация” трябва да се обясни термина "дестинация". Според речника на Оксфорд „дестинацията” е: „Място, на което някой или нещо отива или се изпраща”. Световната организация по туризъм (UNWTO) определя дестинацията и като място което се посещава от хора . За туризма това означава, че туристите посещават място за определено време. Дестинациите могат да варират от държава до местна общност или от курорт до ресторант. Дестинациите имат многоизмерен характер. Следователно колкото по-малка е дестинацията толкова по-високо е нивото на вътрешна хомогенност
ПАЗАРНА СТРАТЕГИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКА ФИРМА В УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ В ТУРИЗМА (по примера на Бенитур)
Курсови работи, по Туризъм, брой страници 8, качен на 28/02/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Глобализацията може да се отнася до различни явления: политика, технология, поведение на потребителите, фирмена стратегия, пазари, търговски и капиталови потоци. Интернационализацията е процес, чрез който фирмите участват в обслужването на пазари извън родната им страна. Глобализацията може да се определи като най-високото ниво на развитие на интернационализацията. Двата основни инструмента са международната търговия и комуникацията, които правят информацията търгуема стока. Основните агенти на глобализацията са мега корпорации, мултинационалните компании като правило и все пак потребителите.
КАМПАНИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ НАШАТА КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ УСЛУГИ В СФЕРАТА НА ТУРИЗМА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Туризъм, брой страници 10, качен на 23/02/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Компаниите за консултантски услуги се занимават с широк спектър от стратегическо и тактическо планиране и разработване на дестинации както на международно, така и на местно ниво. Тази работа варира от големи до малки географски райони, от отделни туристически сектори до групи от допълващи се сектори, както и от политически региони до туристически дестинации. Процесът се ръководи от пазара, като за последните 30 години това е доказано чрез чрез безброй създадени приложения. Ефективната консултация и ангажираност на индустрията и общността е предпоставка за успешни резултати. 2) Маркетингови ст
ДЕСТИНАЦИЯ ЗА КРЕАТИВЕН ТУРИЗЪМ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Туризъм, брой страници 11, качен на 23/02/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Една такава ниша се казва "туризъм за гей и лесбийки" (ще го наричаме гей туризъм) . В литературата се посочва, че това е особено привлекателен сегмент . Гейовете и лесбийките са "мечтан" сегмент, това се споделя от практикуващите и нарастващ брой дестинациите предлагат продукти за лесбийки и гейове. Например, през 2003 Филаделфия, а и по-късно Манчестър и Лондон са направили мащабни кампании, насочени към гей и лесбийки туристи. Освен това през последните години няколко книги за гей и лесбийски туризъм . Накрая, гей събития като Prides, EuroGames, World Outgames и фестивали за гей и лесбийк
БИЗНЕС ПЛАН ЗА СТАРТИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНЦИЯ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Туризъм, брой страници 12, качен на 23/02/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Създаване и поддържане на здравословна, благодатна, уважаваща и приятна среда, в която служителите са сравнително добре възнаградени и насърчавани да зачитат клиента и качеството на услугата, която ще се предоставя. Оценяването на служителите ще бъде задължително, за да се гарантира удовлетворението на клиентите и за да се правят подобрения, препоръчани от клиентите. Компанията ще се стреми към справедлива и отговорна печалба, достатъчна, за да се поддържа финансово здравословно състояние в краткосрочен и дългосрочен план, и справедливо да се възнаграждават служителите за тяхната работа и усил
АНАЛИЗ НА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ОТРАСЪЛ НА МЕКСИКО.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Туризъм, брой страници 9, качен на 26/10/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Туристическата индустрия е най-голямата и най-разнообразната в света. Много страни разчитат имено на нея като първичен източник за генериране на приходи, заетост, растеж на частния сектор и развитие на инфраструктурата. Развитието на туризма се насърчава особено сред развиващите се страни по света, когато други форми на икономическо развитие, като например производството или износ на природни ресурси не са икономически изгодни. Причините, хората желаят да пътуват, са сложни и разнообразни. Транспортирането до, от и в рамките на части на света, някога смятани за далечни, е станало по-достъпно
ИНДОНЕЗИЙСКИ ОСТРОВИ
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Туризъм, брой страници 16, качен на 08/10/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
През последните няколко години правителството и частният сектор са положили съгласувани усилия за решаване на нерешени въпроси, които застрашават стабилността и дългосрочната рентабилност на туристическата индустрия на Индонезия. Като се имат предвид тези усилия - и като се вземат предвид многото заинтересовани страни и нарастващата световна репутация на страната като туристическа дестинация, включително различните нишови сегменти с висока стойност - повечето местни участници на пазара очакват бъдещето да бъде светло за туристическия сектор. В края на октомври 2015 г. Ломбок е получил две нагрСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 21
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2023, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни