Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 10 Сортирай по:
Раждаемост
Теми, по Статистика, брой страници 7, качен на 18/12/2010 от poetko бр коментари 0
Проблемът за раждаемостта заема сериозно място в днешното българско общество. През последните години се наблюдава спад на раждаемостта, което предопределя застаряващия характер на населението. В най-голяма степен този феномен се наблюдава в малките провинциални градове, които в най-голяма степен са загубили човешкия си потенциал. Това налага един по-детайлен анализ на раждаемостта в малките градове, като съответно се набележат закономерности и тендиции по този демографски показател. В българската научна литература няма консенсусно определение за понятието “раждаемост”. За настоящата работа
Участници във форма "самостоятелно обучение" през 2007г.
Теми, по Статистика, брой страници 14, качен на 18/12/2010 от mibs бр коментари 0
Самостоятелно обучение - обучение, извършващо се без участието на преподавател, извън рамките на формалната образователна система и на неформалното обучение (организираните курсове, семинари, лекции, конференции и др.) с цел повишаване уменията или знанията. Висше образование - Цел на висшето образование е подготовката на висококвалифицирани специалисти над средното образование и развитието на науката и културата. То се придобива във висши училища, получили акредитация и създадени при условия и по ред, определени от Закона за висшето образование. Средно образование – осъществява се в един
Мерките за разсейване
Теми, по Статистика, брой страници 7, качен на 18/12/2010 от oreola бр коментари 0
Мерките за разсейване се използват, за да се добие представа за различията между данните. Първата мерка от този тип е размерът. За негрупираните данни той е равен на разликата между максималната и минималната наблюдавана стойност в извадката. Размахът не представлява особен статестически интерес и се използва само за откриване на грешките или групи отклонения в данните.
Термини и дефиниции по статистика
Теми, по Статистика, брой страници 63, качен на 18/12/2010 от admin бр коментари 0
Сбор от термини
Теоретичния модел на Дж. Холанд (RIASEC)
Теми, по Статистика, брой страници 6, качен на 18/12/2010 от admin бр коментари 0
Теоретичния модел на Дж. Холанд (RIASEC) създаден в средата на ХХ век, все още е жив и много от съвремените изследвания се основат на него. Според неговата теория хората търсят такава среда, която ще им позволи да използват техните умения и способности, да изразят своите нагласи и ценности, да използват подходящи проблеми и роли. Повечето хора могат да бъдат категоризирани като едина, комбинация от два или три от шестте типа според Холанд: реалистиен, изследователски, артистичен, социален, предприемачки, традиционален, и според тях съществуват и шест среди: реалистична, изследователска, артист
Статистически зависимости
Теми, по Статистика, брой страници 8, качен на 18/12/2010 от u4itelka_22 бр коментари 0
Съществуват функционална и корелационна връзка. Взаимовръзките в природата са основно функционални, а в обществото - корелационни. Функционалната връзка е пълна и строго фиксирана. При нея на всяко значение на независимата променлива х съответства строго определено едно или няколко значения на зависимата променлива у. Вариацията на променливата у се определя непълно от вариацията на фактора х. Корелационната зависимост е всъщност степента на теснота на зависимост между явленията от обективната действителност. Корелационната връзка не е строго определена, каквато е функционалната. Вариацията н
Прояване на населението на България
Теми, по Статистика, брой страници 9, качен на 18/12/2010 от www бр коментари 0
Последното преброяване на населението на република България се проведе в периода между 1 и 14 март 2001 година. Във връзка с него на 18 ноември 1999 година, Министерският съвет, одобри на свое заседание проект на Закон за преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства през 2001 година. Потребността от данни за населението възниква още в древността. Тази потребност е продиктувана от политическите, стопанските и военни нужди на съществуващите тогава държави. Има сведения за преброяване в Египет, Вавилон, Китай и др. В съответствие с целите, преброяванията са обхващали само
Статистически методи
Теми, по Статистика, брой страници 26, качен на 18/12/2010 от admin бр коментари 0
Методът на множествената (многофакторната) регресия намира широко приложение при изследване на връзки и зависимости между различни явления и процеси от действителността. Чрез многофакторния регресионен модел може да се характеризира връзката между една резултативна (зависима) променлива и две или повече факторни (независими) променливи: Yi=F(x1i, x2i,…, xki, i), където Yi е зависимата променлива, х1, х2,..., хк са независимите (факторни) променливи, а i е остатъчен (случаен) компонент на модела. Всички обхванати в анализа променливи трябва да бъдат представени на силни скали за измерване, т.
Динамичен анализ
Теми, по Статистика, брой страници 12, качен на 18/12/2010 от mima_vt бр коментари 0
Ефективното функциониране на системата за управление зависи от усъвършенстването на контрола, проучването на закономерностите при изменение на явленията, връзките между факторите и резултатите. Обработената статистическа информация от последователни минали периоди дава възможност да се характеризират процесите, да се направи преценка за достигнатото равнище и да се регулира поведението на управлявания обект в съответствие с набелязаните цели. Статистическите методи за анализ включват не само изучаването на състоянието на явленията, но и изследване, тяхното развитие, измерване на скоростта на
Преброяване на населението - същност и цели
Теми, по Статистика, брой страници 15, качен на 18/12/2010 от statics бр коментари 0
Населението може да бъде изучавано от различни гледни точки и с това може да бъде обект на изследване в различни аспекти, в съответствие с едни или други отрасли на науката. Като най-общо понятие населението може да се дефинира като съвкупност от хора населяващи определена територия към определен момент (определена дата, период, година и т.н.). Няма население, което да не се намира в непрекъснат процес на движение, развитие, изменение, който да не се проявява в различни аспекти. Един от основните аспекти на това развитие е процесът на възпроизводство на населението – непрекъснато обновяванеПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 553 )
Ученици ( 37 )
Кандидат студенти ( 26 )

ВИД
Теми ( 414 )
Курсови работи ( 64 )
Задачи ( 63 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 15 )
Анализи ( 5 )
Лекции ( 3 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 3 )
Изследвания ( 2 )
Уроци ( 1 )
Пищови ( 1 )
Казуси ( 1 )
Тестове ( 1 )
Поръчай задача ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Статистика ( 170 )
Икономика ( 53 )
Психология ( 51 )
История ( 51 )
Счетоводство ( 46 )
Мениджмънт / Управление ( 40 )
Технически и инженерни специалности ( 28 )
Маркетинг ( 19 )
Финанси ( 18 )
Публична администрация ( 14 )
Туризъм ( 13 )
Биология ( 9 )
МИО ( 6 )
Екология ( 6 )

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Теми, Статистика
Real Time Web

Analytics