Вид абонамент: безплатенТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 46 Сортирай по:
СЪЩНОСТ НА КАЛКУЛИРАНЕТО КАТО ПРОЦЕС НА УСТАНОВЯВАНЕ НА СЕБЕСТОЙНОСТТА НА ПРОДУКЦИЯТА И УСЛУГИТЕ.
Теми, по Счетоводство, брой страници 5, качен на 17/07/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
Калкулационна сума е съвкупността от всички разходи, отчетени за калкулационния обект. Калкулационната единица служи за измерване на калкулационния обект. Мярката, в която се изразява един калкулационен обект се нарича калкулационна единица. Тя не характеризира икономическата същност на обекта, а с
СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Теми, по Счетоводство, брой страници 56, качен на 18/04/2015 от fifo бр коментари 0
Отчитане на капиталите 1. Обща характеристика на капиталите 1.1 Същност – абстрактна величина1 която представлява паричен израз на вложените в дейността на предприятието активи. 1.2 Концепции за капитала: - финансова концепция – за капитал се приема ра
Управленско счетоводство
Теми, по Счетоводство, брой страници 27, качен на 18/04/2015 от fifo бр коментари 0
Тема: 1 Управленското счетоводство като научна дисциплина и практико-приложна дейност В българския език наименованиeто управленско счетоводство се налага под влияние на английския бизнес език. Управленското счетоводство е сравнително ново направление в управленската теория и практика. Основни п
Анализ на ликвидността и рентабилността на “Декотекс” АД , гр. Сливен
Теми, по Счетоводство, брой страници 32, качен на 17/04/2015 от момо бр коментари 0
АНАЛИЗ НА ЛИКВИДНОСТТА И РЕНТАБИЛНОСТТА НА “ ДЕКОТЕКС “ АД Финансовият анализ е процес на избор, съпоставяне и оценяване на финансова информация. Правилният избор на базисната информация осигурява ефективността на последващите етапи. Чрез съпоставянето се осъществява достигане до основн
Въпроси
Теми, по Счетоводство, брой страници 46, качен на 17/04/2015 от момо бр коментари 0
Въпрос № 1 Нормативна база на счетоводството в България и тенденциите в нейното развитие 1. Законът за счетоводството регламентира: - предприятието, като място за приложение на финансовото счетоводство - общите признаци за текущото счетоводство - изискванията към финансовите отчети - прави
Краткотраини финансови активи
Теми, по Счетоводство, брой страници 10, качен на 02/09/2014 от teddy9419 бр коментари 0
Краткосрочните финансови активи (КФА) представляват активи държани за търгуване.Те се купуват и продават с цел извличане на печалба в следствие на курсови разлики.Групата за отчитане на подобен вид активи включва-облигации,държавни ценни книжа,акции и други. Сметки за отчитане на група 51:
Същност на лизинговите договори
Теми, по Счетоводство, брой страници 31, качен на 09/05/2014 от hektor11 бр коментари 0
Лизингът е вид финансова сделка, който улеснява ползването или придобиването на даден актив. Договорът за лизинг се регламентира в Глава двадесет и трета от Търговския закон /чл. 342-347/ и от съответстващите разпоредби на Законът за задълженията и договорите, засягащи договор за наем. Известно е, ч
Отчитане на приходите в предприятието.
Теми, по Счетоводство, брой страници 10, качен на 15/02/2014 от teddy9419 бр коментари 0
Приходите се определят като нарастване на стойността на икономическата изгода през отчетния период и като възникнало вземане или получаването на пари. Според НСС №18 е регламентирано признаването на приходи от продажби на продукция и стоки, от извършването на услуги, от използването от други лица н
ОТЧИТАНЕ НА ПРИХОДИТЕ В ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА
Теми, по Счетоводство, брой страници 13, качен на 27/03/2013 от plami1313 бр коментари 0
Приходите представляват паричните постъпления на застрахователя от осъществяваната застрахователна дейност. “Брутният входящ поток от стопански ползи в резултат на обичайната дейност се разглежда като “приход” в случай, че тези постъпления водят до увеличения в собствения капитал...” Особеното при з
Теми по финансово-счетоводен анализ.
Теми, по Счетоводство, брой страници 30, качен на 23/08/2012 от bogiv49 бр коментари 0
Финансовото състояние (ФС) е комплексно понятие, което се характеризира чрез система от показатели, описващи способността на предприятието да функционира и се развива в изменящата се вътрешна и външна среда. В синтезиран вид то показва реалните и потенциалните финансови възможности на това предприят
Отчитане на амортизацията и ремонта на ДМА.
Теми, по Счетоводство, брой страници 8, качен на 24/05/2011 от wo_ki99 бр коментари 0
Амортизация на ДМА- моралното и физическо изхабяване на ДМА в процеса на използването им в стопанската дейност на предприятието. Моралното изхабяване се определя от постиженията на научно-техническият прогрес,а също така и от търсенето и предлагането на пазара. Физическото изхабяване зависи от
Допълнително доброволно пенсионно осигуряване.
Теми, по Счетоводство, брой страници 11, качен на 07/05/2011 от liliya бр коментари 0
Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване в България нормативно се урежда със Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и дял трети на част втора на Кодекса за социално осигуряване и е въведено от 01.01.2000 година. То дава възможност за получаване на допълнителна пенсия от бългаСтр 1 2 3 4

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 1171 )
Ученици ( 50 )
Кандидат студенти ( 26 )

ВИД
Теми ( 414 )
Курсови работи ( 376 )
Лекции ( 84 )
Дипломни работи ( 64 )
Готови дипломни работи ( 57 )
Задачи ( 51 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 22 )
Казуси ( 17 )
Тестове ( 17 )
Доклади ( 16 )
Теми за държавен изпит ( 12 )
Пищови ( 11 )
Реферати ( 10 )
Презентации ( 9 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 9 )
Учебници ( 6 )
Коментар ( 6 )
Уроци ( 5 )
Документи ( 4 )
Изследвания ( 3 )
Бизнес план ( 2 )
Дисертация ( 2 )
Поръчай задача ( 2 )
Есета ( 1 )
Анализи ( 1 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 1 )
Упражнения ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Счетоводство ( 835 )
Икономика ( 53 )
Психология ( 51 )
История ( 51 )
Мениджмънт / Управление ( 40 )
Технически и инженерни специалности ( 28 )
Маркетинг ( 19 )
Финанси ( 18 )
Публична администрация ( 14 )
Туризъм ( 13 )
Статистика ( 10 )
Биология ( 9 )
МИО ( 6 )
Екология ( 6 )

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96730120 написани страници
 907149001348 написани думи
 В процес на работа 2 дипломни работи и 5 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

От kalinka_s3e@xxx...
на 03.04.2018г 22:53:46
Страхотни сте! Много благодаря!

2019, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Теми, Счетоводство
Real Time Web
Analytics