Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 51 Сортирай по:
МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАБЛЮДЕНИЕТО И АНАЛИЗА НА УРОК
Теми, по Психология, брой страници 18, качен на 03/09/2014 от jeannette бр коментари 0
Теорията по проблемите на практиката варира от общи философски интерпретации до технологични описания на конкретни дейности. В този широк контекст е нужно да се разграничат няколко основни понятия: Практика: професионална практика, професионално обучение на бъдещия учител Образователно – възпитателно развиваща практика „Практиката” представлява превърнатото в действие опредметено знание. Професионалната практика е насочената към собственото препитание (дейност), а практичното действие включва набор от няколко характеристики: - умение за целеполагане – (формулиране на цели), обу
Живота на Вунт
Теми, по Психология, брой страници 5, качен на 27/07/2013 от galq1005 бр коментари 0
Вунт е роден на 16 август 1832 година. Прекарва ранните си години в малки градчета край Манхайм,Германия. Детството му е самотно и единственото му разнообразие,са фантазиите му да стане прочут писател.Първите му оценки в училище са слаби.Макар че и двамата родители са описани като дружелюбни,спомените на Вунт за баща му,който е пастор,не са приятни .Той си спомня ,че един ден баща му посетил училището и го ударил по лицето ,защото не обръщал внимание на учителя.От втори клас за обучението на Вунт отговаря асистентът на баща му – млад викарий,към когото момчето развива силна емоционална привърз
Девиации.
Теми, по Психология, брой страници 6, качен на 09/06/2012 от angelina75 бр коментари 0
Терминът “девиация”, означава – отклонение от социалните норми, нарушение и се прилага при оценка на тези събития и факти от ежедневието, които се отнасят към явленията – престъпност, психопатоподобни изяви на личността, наркомании, алкохолизъм, самоубийства, скитничество и други. В този смисъл се открива, че терминът е приложим при описание и оценка на стила и начина на живот на отделния индивид или социална група, които по една или друга причина и във всички случаи се противопоставят на общо утвърдените правила и норми на съжителство между хората. Девиацията се отнася както до характера на
Ранговото скалиране.
Теми, по Психология, брой страници 4, качен на 19/06/2011 от admin бр коментари 0
Ранговите скали се подреждат по отношение повече или по-малко. Задача. Изследвани са 10 ученика, ранжирани в съответствие с отношението им към учебния предмет математика и преподавателя по съответния предмет. Има ли зависимост между тези две отношения? За да се установи има ли зависимост между тези две отношения се използват два метода за изчисляване на коефициента на рангова корелация – по Спирман и по Кендал. - По Спирман – за изчисляване коефициента на рангова корелация се използват разликите между двойките рангове. Този метод е универсален, защото се използва както при праволинейна,
ЗА АГРЕСИЯТА И НЕЙНОТО ОВЛАДЯВАНЕ.
Теми, по Психология, брой страници 5, качен на 19/06/2011 от admin бр коментари 0
Може би ще е полезно да се направи още едно разграничение в категорията на преднамерената агресивност, а именно между агресивност, която сама по себе си е цел и агресивност, която е средство за постигане на някаква цел. У хората агресивността е функция на сложно взаимодействие между вродените склонности и заучените реакции. Агресивността може да бъде предизвикана от всякакъв вид неприятна или нежелателна ситуация, като болка, досада и други подобни. Една от особеностите на човека е неговата способност да взема под внимание намеренията на другите хора. Да разгледаме следните две положе
Предразсъдък.
Теми, по Психология, брой страници 7, качен на 19/06/2011 от admin бр коментари 0
Предразсъдъкът е своеобразен вид нагласа състояща се от три компонента – когнитивен (познавателен), афективен (емоционален) и поведенчески. Убежденията и очакванията по отношение на определена група съставляват когнитивния компонент на предразсъдъчната нагласа. От този компонент започва съществуването си и думата стереотип (мрежи, клъстери от такива убеждения и очаквания). В основата на всички стереотипи лежи допускането, че всички онези, които принадлежат към определена категория или група, проявяват сходно поведение и притежават сходни нагласи. Хората, които са предубедени към определени г
Произход и дефиниция на понятието „стрес”.
Теми, по Психология, брой страници 10, качен на 19/06/2011 от admin бр коментари 0
Стресът се определя „като едно динамично, временно, цялостно състояние на човешката личност, възникващо под влияние на разнообразни стимули, респ. относително специфично реагиране, вследствие сложно взаимодействие между субекта и обкръжаващата го действителност при непосредствено отражение на стресогенната ситуация” [2]. За основна тенденция на стреса се счита възстановяването на биологичното, психичното и социалното равновесие на личността. Стресът обикновено се възприема като отрицателно явление. В действителност има и положителен стрес, който може да се предизвика от приятни събития ка
Семейството.
Теми, по Психология, брой страници 21, качен на 19/06/2011 от admin бр коментари 0
Семейната система се подчинява на два основни закона в съществуването си – Закон за хомеостазата (стабилноста) и Закон за морфогенезата (изменението). Първия гласи, че всяка система се стреми към постоянство и стабилност. Нарушението на статуквото, дори и с щастливи събития (напр. раждане на дете), води до тежки преживявания за членовете на семейството, причинени от необходимостта от реадаптация. Втория закон, противоположно на първия, гласи че всяка система се стреми към преминаване през всички етапи, необходими за завършване на един цикъл (напр. раждане, старост, смърт, семейни цикли идр.
АДЛЕРОВА ПСИХОТЕРАПИЯ.
Теми, по Психология, брой страници 11, качен на 19/06/2011 от admin бр коментари 0
Главната цел на терапията е да помогне на човека да осъзнае несъзнателно изработения от самия него план на собствения живот. Това може да стане чрез системен набор от формални интервюта, ако пациентът е готов за сътрудничество. Двете главни области на изследване, които водят до разбиране на жизнения стил са ранните преживявания от междуличностните взаимоотношения в семейството и спомените от ранното детство. Особено важни са спомените от най-ранното детство, защото представляват проективна техника на директна оценка на значението, което пациентът придава на живота. Ако е успял да разбере това
ДЕПРЕСИИ.
Теми, по Психология, брой страници 7, качен на 19/06/2011 от admin бр коментари 0
Според МКБ-X депресивните разстройства се разделят на еднократни и многократно повтарящи се. Те се разграничават в самостоятелни психопатологични типове депресия. За да се приеме обаче един или повече на брой епизоди, то интервалът между тях би следвало да бъде поне 6 месеца. При по-кратки светли периоди се предпочита диагностиката на едно афективно състояние. В зависимост от психопатологичните симптоми съвсем условно можем да разграничим следните депресии: проста, налудна, витална, интелектуализирана, адинамична, астенна, ажитирана, страхова, дисфорична, ананкастна, деперсонализационна, хис
Групова динамика.
Теми, по Психология, брой страници 7, качен на 19/06/2011 от admin бр коментари 0
Спонтанното образуване на вътрешен ред опровергава изхождащите от от психологията на масите теории,в съгласие,с които”хаосът”на групата може да бъде подреден само отвън,т.е.с помощта на назначена отвън ръководна инстанция.В дейността на групата се формира груповата структура с измерения:рангова структура,структура според задачите и ролева структура.Става дума за относително затвърдени оценачни образци за отношенията между членовете на групата в процеса на сътрудничеството.Освен тях се формират и други структури,при които на първо място са координацията на членовете на групата,на техните задач
Социометрия.
Теми, по Психология, брой страници 8, качен на 19/06/2011 от admin бр коментари 0
Использование социометрии позволяет проводить измерение авторитета формального и неформального лидеров для перегруппировки людей в командах так, чтобы снизить напряженность в коллективе, возникающую из-за взаимной неприязни некоторых членов группы. Социометрическая методика проводится групповым методом, ее проведение не требует больших временных затрат (до 15 мин.). Използването sociometry позволява измерване на ръководството на формални и неформални лидери да се прегрупират хора в отбора, така че да се намали напрежението в отбора, произтичащи от взаимната неприязън на някои от членовете на гСтр 1 2 3 4 5

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 566 )
Ученици ( 37 )
Кандидат студенти ( 26 )

ВИД
Теми ( 414 )
Курсови работи ( 119 )
Реферати ( 19 )
Есета ( 7 )
Казуси ( 7 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 5 )
Лекции ( 4 )
Доклади ( 3 )
Дипломни работи ( 2 )
Изследвания ( 2 )
Готови дипломни работи ( 2 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 2 )
Теми за държавен изпит ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Психология ( 224 )
Икономика ( 53 )
История ( 51 )
Счетоводство ( 46 )
Мениджмънт / Управление ( 40 )
Технически и инженерни специалности ( 28 )
Маркетинг ( 19 )
Финанси ( 18 )
Публична администрация ( 14 )
Туризъм ( 13 )
Статистика ( 10 )
Биология ( 9 )
МИО ( 6 )
Екология ( 6 )

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Теми, Психология
Real Time Web

Analytics