Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 6 Сортирай по:
Еволюция на формите на ЕИИ - Европейска икономическа интеграция
Теми, по МИО, брой страници 4, качен на 21/04/2011 от valia_vraca бр коментари 0
Първата форма е Митническия съюз(МС). През 1947г. е дефинирано –„ За да съществува Митн. Съюз е необохидмо да има свободно движение,за да е реален трябва да има свободна миграция на лица,за да е устойчив е необходимо свободна конвертируемост на валутите и стабилни валутни курсове,което значи свободно движение на капитали. Когато съществува свободно движение на стоки,хора,услуги и капитали в даден район не могат да се прилагат различни национални икон. политики(национални мероприятия). Следователно е необходим единен политически механизъм за да се уеднакви икон.политикa. Колкото по-голямо е
Глобализация и финансова интеграция.
Теми, по МИО, брой страници 16, качен на 27/01/2011 от admin бр коментари 0
Глобалната икономика оказва огромно влияние не само върху международния икономически живот, но влече след себе си дълбоки последици за политическите и социалните отношения, за културата и бита на гражданите, засяга всички аспекти на съвременната цивилизация . Глобализацията поставя в нови условия международната конкуренция и борбата за пазари, която все повече придобива междурегионален характер. Това намира израз в засилване на монополизацията на интернационална основа и регионализацията на икономическата дейност. По данни на СТО в средата на 90-те години в света са действали около 30 интегра
Европейската стратегия по заетостта
Теми, по МИО, брой страници 8, качен на 13/01/2011 от admin бр коментари 0
Европейската стратегия по заетостта въплътява целите на евро-пейската социална политика за повишаване на заетостта и качест¬вото на живот на всички граждани на Съюза. Началото се поставя на извънреден Европейски съвет на страните-членки в Люксембург през месец ноември 1997 г. след включването на нова глава – „Заетост“, към Договора за Европейската общност. Заетостта става въпрос от общ интерес и започва прилагането на координира¬ни действия в тази област. Общността съдейства за постигането на високо равнище на заетост, като поощрява сътрудничеството меж¬ду държавите-членки и допълва техните де
ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА НА ИКОНОМИКАТА И ВЪЗДЕЙСТВИЯТА Й ВЪРХУ ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПОДГОТОВКА
Теми, по МИО, брой страници 7, качен на 04/01/2011 от admin бр коментари 0
Развиващите се държави трябва да се справят с предизвикателството на надпреварата, проявявайки по-голяма гъвкавост, като създават мрежи и придобиват нужните знания и същевременно действат по такъв начин, че производството им да достигне необходимите равнища на качество, производителност и гъвкавост. Опасността за тези държави се крие, от една страна, в това, че работниците, които нямат нужните умения, нито нужното общообразователно равнище, за да могат бързо да усвоят нови компетентности, може да загубят работните си места, а, от друга страна, индустриалните производства и новите производствен
Политическата история на Полската народна република
Теми, по МИО, брой страници 12, качен на 04/01/2011 от admin бр коментари 0
Обществено-политическият конфликт в Полша през юли-август 1980г. (“полското лято), представляващ първа фаза в развитието на обществено-политическата криза през периода до въвеждането на военно положение на 13 декември 1981г., е закономерно да се разглежда като неотделима част и логическо следствие от историческото развитие на страната. Симптомите на широко недоволство от политиката на управляващите отчетливо и еднозначно се проявяват през втората половина на 70-те години. Несъмнено през този период съществуват и се задълбочават кризисни явления и процеси в полската политическа система. През п
Mенителницата
Теми, по МИО, брой страници 13, качен на 04/01/2011 от admin бр коментари 0
Първоначалният,единствен и дълго прилаган начин за плащане е бил в налични пари.Плащаният а в налични пари е затруднявало търговията в следните три аспекта: • Неудобството да се носят и транспонтират много пари; • Носенето и транспонтирането на пари не е било безопасно; • Функционирането в обръщението на многобройни и с различно тегло и проба монети е затруднявало приравняването на техните стойности,а с това и търговските сделки. Чрез въвеждането и използването на менителницата посочените трудности се преодоляват.Смята се ,че първите менителници – “lettera di cambioПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 494 )
Ученици ( 37 )
Кандидат студенти ( 26 )

ВИД
Теми ( 414 )
Курсови работи ( 61 )
Дипломни работи ( 10 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 10 )
Готови дипломни работи ( 7 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 4 )
Казуси ( 2 )
Реферати ( 1 )
Доклади ( 1 )
Есета ( 1 )
Коментар ( 1 )
Лекции ( 1 )
Презентации ( 1 )
Дисертация ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
МИО ( 107 )
Икономика ( 53 )
Психология ( 51 )
История ( 51 )
Счетоводство ( 46 )
Мениджмънт / Управление ( 40 )
Технически и инженерни специалности ( 28 )
Маркетинг ( 19 )
Финанси ( 18 )
Публична администрация ( 14 )
Туризъм ( 13 )
Статистика ( 10 )
Биология ( 9 )
Екология ( 6 )

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Теми, МИО
Real Time Web

Analytics