ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (501)
Ученици (37)
Кандидат студенти (26)

ВИД
Теми (415)
Курсови работи (61)
Готови курсови работи / реферати / казуси (16)
Дипломни работи (10)
Готови дипломни работи (7)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (4)
Казуси (2)
Реферати (1)
Доклади (1)
Есета (1)
Коментар (1)
Лекции (1)
Презентации (1)
Дисертация (1)

КАТЕГОРИЯ
МИО (113)
Икономика (53)
Психология (51)
История (51)
Счетоводство (46)
Мениджмънт / Управление (41)
Технически и инженерни специалности (28)
Маркетинг (19)
Финанси (18)
Публична администрация (14)
Туризъм (13)
Статистика (10)
Биология (9)
Екология (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 0887 672 686

E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 6 Сортирай по:
Теми, МИО
Еволюция на формите на ЕИИ - Европейска икономическа интеграция
Теми, по МИО, брой страници 4, качен на 21/04/2011 от valia_vraca бр коментари 0
Първата форма е Митническия съюз(МС). През 1947г. е дефинирано –„ За да съществува Митн. Съюз е необохидмо да има свободно движение,за да е реален трябва да има свободна миграция на лица,за да е устойчив е необходимо свободна конвертируемост на валутите и стабилни валутни курсове,което значи свободно движение на капитали. Когато съществува свободно движение на стоки,хора,услуги и капитали в даден район не могат да се прилагат различни национални икон. политики(национални мероприятия). Следователно е необходим единен политически механизъм за да се уеднакви икон.политикa. Колкото по-голямо е
Глобализация и финансова интеграция.
Теми, по МИО, брой страници 16, качен на 27/01/2011 от admin бр коментари 0
Глобалната икономика оказва огромно влияние не само върху международния икономически живот, но влече след себе си дълбоки последици за политическите и социалните отношения, за културата и бита на гражданите, засяга всички аспекти на съвременната цивилизация . Глобализацията поставя в нови условия международната конкуренция и борбата за пазари, която все повече придобива междурегионален характер. Това намира израз в засилване на монополизацията на интернационална основа и регионализацията на икономическата дейност. По данни на СТО в средата на 90-те години в света са действали около 30 интегра
Европейската стратегия по заетостта
Теми, по МИО, брой страници 8, качен на 13/01/2011 от admin бр коментари 0
Европейската стратегия по заетостта въплътява целите на евро-пейската социална политика за повишаване на заетостта и качест¬вото на живот на всички граждани на Съюза. Началото се поставя на извънреден Европейски съвет на страните-членки в Люксембург през месец ноември 1997 г. след включването на нова глава – „Заетост“, към Договора за Европейската общност. Заетостта става въпрос от общ интерес и започва прилагането на координира¬ни действия в тази област. Общността съдейства за постигането на високо равнище на заетост, като поощрява сътрудничеството меж¬ду държавите-членки и допълва техните де
ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА НА ИКОНОМИКАТА И ВЪЗДЕЙСТВИЯТА Й ВЪРХУ ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПОДГОТОВКА
Теми, по МИО, брой страници 7, качен на 04/01/2011 от admin бр коментари 0
Развиващите се държави трябва да се справят с предизвикателството на надпреварата, проявявайки по-голяма гъвкавост, като създават мрежи и придобиват нужните знания и същевременно действат по такъв начин, че производството им да достигне необходимите равнища на качество, производителност и гъвкавост. Опасността за тези държави се крие, от една страна, в това, че работниците, които нямат нужните умения, нито нужното общообразователно равнище, за да могат бързо да усвоят нови компетентности, може да загубят работните си места, а, от друга страна, индустриалните производства и новите производствен
Политическата история на Полската народна република
Теми, по МИО, брой страници 12, качен на 04/01/2011 от admin бр коментари 0
Обществено-политическият конфликт в Полша през юли-август 1980г. (“полското лято), представляващ първа фаза в развитието на обществено-политическата криза през периода до въвеждането на военно положение на 13 декември 1981г., е закономерно да се разглежда като неотделима част и логическо следствие от историческото развитие на страната. Симптомите на широко недоволство от политиката на управляващите отчетливо и еднозначно се проявяват през втората половина на 70-те години. Несъмнено през този период съществуват и се задълбочават кризисни явления и процеси в полската политическа система. През п
Mенителницата
Теми, по МИО, брой страници 13, качен на 04/01/2011 от admin бр коментари 0
Първоначалният,единствен и дълго прилаган начин за плащане е бил в налични пари.Плащаният а в налични пари е затруднявало търговията в следните три аспекта: • Неудобството да се носят и транспонтират много пари; • Носенето и транспонтирането на пари не е било безопасно; • Функционирането в обръщението на многобройни и с различно тегло и проба монети е затруднявало приравняването на техните стойности,а с това и търговските сделки. Чрез въвеждането и използването на менителницата посочените трудности се преодоляват.Смята се ,че първите менителници – “lettera di cambio


Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2021, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни