ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (846)
Ученици (37)
Кандидат студенти (26)

ВИД
Теми (418)
Курсови работи (176)
Готови курсови / реферати / казуси (126)
Казуси (35)
Готови дипломни работи (25)
Дипломни работи (23)
Презентации (8)
Бизнес план (8)
Реферати (7)
Лекции (7)
Дисертация (6)
Доклади (6)
Есета (6)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (4)
Анализи (3)
Изследвания (2)
Теми за държавен изпит (1)
Поръчай изготвяне на дипломна работа (1)
Поръчай казус (1)
Книги (1)
Проекти (1)
Пищови (1)
Тестове (1)
Биографии (1)

КАТЕГОРИЯ
Маркетинг (469)
Икономика (53)
История (51)
Психология (51)
Счетоводство (46)
Мениджмънт / Управление (41)
Технически и инженерни специалности (28)
Финанси (18)
Публична администрация (14)
Туризъм (13)
Статистика (10)
Биология (9)
МИО (6)
Екология (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 19 Сортирай по:
Теми, Маркетинг
Маркетинг на потребителския пазар
Теми, по Маркетинг, брой страници 14, качен на 20/07/2023 от regi бр коментари 0
МИП се отнася за частта от пазара, която касае крайните потребители, които купуват за свое лично, семейно или домакинско потребление и купуват потребителски стоки. Потребителските стоки се делят на две големи деления – бързооборотни (FMCG – fast moving consumers goods) и за дългосрочна употреба. Формати, в които се продават потребителските стоки: - Дускаунти : soft и hard. Софт – широкоплощен, с много стоки, продават много пресни и замръзени храни. Хард – магазин, който цели да достигне най-ниските цени, без почти никакво обслужване. Първият хард дискаунт е Aldi, в Германия. - Хипе
РАЗРАБОТЕНИ ТЕМИ ПО КОРПОРАТИВНИ МАРКЕТИНГОВИ АНАЛИЗИ.
Теми, по Маркетинг, брой страници 42, качен на 15/07/2012 от katy_ji бр коментари 0
Под маркетингов анализ следва да се разбира сборът и обработката на информация за дейността на бизнес организацията, нейното изучаване по няколко основни направления (стока, цена, потребител) и използването на получените резултати за избор на направление за развитие на бизнеса като цяло и на неговите съставляващи части. Резултатите от маркетинговия анализ могат да се използват от бизнес организацията в следните основни направления: • при разработване на маркетингова стратегия на дадена стопанска организация и при вземането на решения за нейното изменение или коригиране; • при съставянето на
Видове решения за покупка. Фактори които определят вида на решението.
Теми, по Маркетинг, брой страници 10, качен на 05/06/2012 от LILII бр коментари 0
Потребности, търговия и жизнено равнище на населението в България са три взаимно зависими понятия, определящи търсенето и предлагането на националния и глобалния пазар, определящи кръгооборота на стоки и услуги. Стремежът да се удовлетвори дадена потребност е подбудата или мотивацията, а целенасочените действия, произтичащи от мотивацията, прерастват в потребителско поведение. В пазарното стопанство човекът потребител разрешава своите осъзнати проблеми целенасочено и преимуществено ,чрез предявяването им под формата на пазарно търсене. Самото търсене според Котлър е желание за определени п
Анкети по интернет като източник на информация.
Теми, по Маркетинг, брой страници 7, качен на 28/04/2012 от petqdk бр коментари 0
Анкети по Интернет като източник на информация Един от методите за набиране на първични данни е анкетата. Тя бива пряка и косвена. Пряка анкета е една от най-често използваните конкретни методи на регистрация в емпиричните изследвания. Той е доста удобен, защото чрез него може да се набира разнообразна информациа. В много случаи е относително евтин и позволява информацията да бъде набрана за кратки срокове. При пряката анкета източник на информация е съзнанието на изследваното лице. То отговаря със собствената си култура, разбирания, ценностна сиситема, памет и т.н. Следователно про
Маркетингови понятия.
Теми, по Маркетинг, брой страници 19, качен на 27/04/2011 от Titka бр коментари 0
Социален и управленски процес, при който индивидите и групите получават това, от което имат нужда и потребност, чрез обмен на продукти и стойности. - нужда – усещане за липса на нещо, задача на марк. да открие и идентифицира нужд, така и да стимулира хората да ги задоволяват - потребност – осъзната нужда, задачи на марк. – точна характеристика на потребностите, да групира потребителите в сегменти(групи) съобразно техните потребности, да позиционира на пазара продуктите, които задоволяват определени потребности - търсене – проявява се като колич. и асортимент, обект на изследване със стат.,
Дефиниции за Пъблик рилейшънс / връзки с обществеността /
Теми, по Маркетинг, брой страници 12, качен на 20/02/2011 от admin бр коментари 0
Съществуват много дефиниции за пъблик релейшънс, но тук ще цитирам само някои от най-известните. Първата е на Британския институт за Пъблик рилейшънс и гласи: " Дейността Пъблик релейшънс се състои от целенасочени, планирани и изградени на принципите на приемственост усилия за установяване и поддържане на взаимно разбиране между дадена организация и групите, с които тя има взаимоотношения " Това определение дава една ясна и сравнително пълна представа за пъблик рилейшънс, но би било интересно да приведем и една по-модерна дефиниция, която е разработена на Международната Конференция на инстит
Комуникация при криза
Теми, по Маркетинг, брой страници 5, качен на 20/02/2011 от admin бр коментари 0
Като криза определяме повратната точка между спокойното / течение на събитията и стреса, криза е ситуацията, стигнала необратима фаза. При достигането на този повратен момент у събитията вече сменят конфигурацията си. Кризата заплашва целите и намеренията на въвлечените в нея лица, като последиците от нея са определящи за бъдещето на участниците. Характерни за кризата са неясната оценка на положението, както и формулирането на самата ситуация. Възможностите за контрол върху ситуацията са значително намалели, това влияе / съответно на крайните резултати от възникналата ситуация.
Характер на връзките с обществеността PR и още няколко теми
Теми, по Маркетинг, брой страници 25, качен на 20/02/2011 от admin бр коментари 0
Доста е изписано по въпроса за връзките с обществеността. Няма да съм човекът, който ще каже нещо ново, непознато за вас. Съвсем кратко казано връзките с обществеността са изкуството да накараш хората, обществеността да те разбират, да те обичат, т.е. постигнатото от ВО не може да се оценява количествено. Те работят предимно с вероятности, отколкото със сигурни неща. Специалистът е връзката на организацията, чийто представител е, с всички останали групи, към които тя има отношение. Той подпомага взаимодействието на организацията с групите. Често специалистът е говорител на организацията и тря
Какво е специфичното в екипите и организационната среда на Тойота?
Теми, по Маркетинг, брой страници 5, качен на 17/01/2011 от admin бр коментари 0
Тойота е всепризната за третия по големина производител на автомобили в света. Възниква с основание въпросът “Каква е тайната на успеха на тази компания?” И тази статия бих започнал със становището, че мениджмънтът определено играе решаваща роля за успешната екипна работа, тъй като създава и поддържа общите условия (средата). Така например, изследователите на Тойота подчертават, че мениджърите на компанията са проявявали винаги невероятно постоянство в прилагане на инструментите, методите на производство и управленските системи. Някои от тях, които добиват популярност в света на управлението
РЕКЛАМАТА В МАРКЕТИНГОВИЯ МИКС
Теми, по Маркетинг, брой страници 40, качен на 24/12/2010 от admin бр коментари 0
Маркетинговите комуникациите придобиват изключителна роля за развитието на съвременния бизнес. От тях зависи как ще се приеме определен продукт или компания на пазара, дали аудиторията ще си изгради положителни или негативни представи за тях. Ключът към дълготрайните взаимоотношения с потребителите – настоящи и бъдещи, е общуването, удовлетворяващо и двете страни. Маркетинговите комуникации са четвъртия основен елемент на маркетинговия микс наред с продукта, цената и дистрибуцията. Без тях дори и най-добрите продукти няма да имат пазар поради непознаването им от потребителите. Маркетингов
Конкуренцията при продажба на дрехи
Теми, по Маркетинг, брой страници 8, качен на 11/12/2010 от admin бр коментари 0
В процеса на своята дейност всяка фирма взема огромен брой , различни по характер управленски решения. За да ги вземе проучва определен обем информация. Така наречената вторична информация е предварително обработена от друг.Тя се изразява във факти , данни , цифри , постановка , извадка и други. Разликата е в това , че вторичната информация е събрана и проучена преди да започне маркетинг проучването. За намирането на вторичната информация аз се доверих на списание ‘’ Мода ‘’ и разбира се на интернет. Тези два източника ми позволяват да разбера най-новите тенденции. Списанието ‘’ Мода ‘’
Същност на концепцията маркетинг-микс
Теми, по Маркетинг, брой страници 11, качен на 11/12/2010 от admin бр коментари 0
Управлението на поведението на фирмата на пазара в съответствие с изискванията на маркетинга се осъществява чрез т.нар. концепция “маркетинг-микс”. Понятието маркетинг-микс за първи път се въвежда от професор Нейл Бордън от Харвадския университет. В своите бележки по концепцията маркетинг-микс, публикувани от Харвадския университет през 1957 г., той казва: “При своята маркетинг-дейност стопанският деец постоянно е в търсене на “маркетинг-микс”, който да донесе печалба за всеки продукт или група продукти, които той трябва да продаде. Най общо казано, в своя стремеж да запази или увеличи печалСтр 1 2 ... 2
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2024, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни