Cookie consent management tool
ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (889)
Ученици (40)
Кандидат студенти (26)

ВИД
Теми (419)
Курсови работи (219)
Готови курсови / реферати / казуси (116)
Казуси (22)
Есета (21)
Реферати (18)
Задачи (17)
Лекции (15)
Пищови (11)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (8)
Коментар (8)
Презентации (6)
Дисертация (5)
Изследвания (5)
Теми за държавен изпит (4)
Дипломни работи (4)
Готови дипломни работи (4)
Анализи (4)
Бизнес план (3)
Доклади (2)
Поръчай есе (2)
Тестове (2)
Уроци (1)

КАТЕГОРИЯ
Икономика (550)
История (51)
Психология (51)
Счетоводство (46)
Мениджмънт / Управление (41)
Технически и инженерни специалности (28)
Финанси (19)
Маркетинг (19)
Публична администрация (14)
Туризъм (13)
Статистика (10)
Биология (9)
МИО (6)
Екология (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 53 Сортирай по:
Теми, Икономика
Персонал на предприятието
Теми, по Икономика, брой страници 8, качен на 27/07/2015 от диков бр коментари 0
Икономика на предприятието Тема 9 : Персонал на предприятието Обща характеристика и класификация на персонала – понятието персонал винаги се свързва с определена фирма или стопанска организация. Представлява трудовите човешки ресурси, с които разполага съответната организация и които може да използва за стратегически цели. Управлението на персонала е част от управлението на фирмата , отнася се до персонала и включва всички дейности по планиране, набиране, подбор, развитие, обучение, заплащане, оценка, стимулиране и освобождаване на човешките ресурси. Персоналът е формиран от наемни работни
Меркантилизъм. Обща характеристика и основни принципи. Етапи на развитие на меркантилизма: ранен и късен меркантилизъм.
Теми, по Икономика, брой страници 3, качен на 21/07/2015 от angelov бр коментари 0
Меркантилизмът представлява първият опит за системно разработване на икономическите проблеми. Той е предисторията на същинската икономическа наука. Наименованието идва от “mercante” = търговски. Меркантилизмът е икономическа теория и вид икономическа политика от периода на първоначалното натрупване на капитала от Западноевропейските страни. Меркантилизмът изразява интересите и позициите на представителите на бързоразвиващият се търговски капитал. Търговският капитал е първата форма на капитала, с която е свързано самото зараждане на капиталистическата пазарна система и изиграва решаваща роля в
Икономически теории.
Теми, по Икономика, брой страници 9, качен на 03/09/2014 от bibabiboni бр коментари 0
При позитивния подход предмета на икономическата теория се извежда от системата на икономиката такава каквато е тя в действителност. Икономическите идеи с нормативен характер са изказвали -Ксенофон,Платон Аристотел.Ксенофон за първи път употребява термина икономика. Като самостоятелна наука икономиката се обособява при формиране на свободно гражданско общество (при капитализма). Капитализмът възниква по време на търговията (в сферата на търговията).Това създава меркантилния характер на икономиката.В по-широк смисъл на думата (Антоан Монкретиен-политическа икономия - начините на управление н
ОБЕДИНЕНИЯ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
Теми, по Икономика, брой страници 3, качен на 25/06/2013 от petya_zdravkova бр коментари 0
ОБЕДИНЕНИЯ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА 1. Същност на обединенията Фирмите могат да се обединяват с оглед постигане на икономически и други цели. Основните цели на обединенията могат да бъдат: успешна борба с конкуренцията, утвърждаване на положението на пазара, осъществяване на съвместни инвестиции, повишаване ефективността на капитала, създаване на възможности за развитие, иновации и др. От гл.т. на профила на фирмите, които се обединяват, се различават хоризонтално и вертикално обединяване. Хоризонтално обединяване: Целите на хоризонталното обединяване са: разширяване на пазара; ограни
Централна банка. Поява на централните банки. Трансмисионен механизъм.Парична политика.
Теми, по Икономика, брой страници 6, качен на 13/11/2012 от ams бр коментари 0
кредитор от последна инстанция за другите банки - първоначално ЦБ не са носели отговорност за макроикономическата стабилност. Появата на ЦБ като агент спасител се свързва с вътрешната нестабилност на паричната и банковата система и неспособността на пазара да реши проблема за стабилните пари – преди появата на ЦБ парите са се предлагали на конкурентен принцип от няколко банки 1.2. появата на ЦБ като резултат от постепенна намеса на държавата в производството на пари (“държавата конфискува парите” - Сален). Появата на ЦБ не е продиктувана от икономическа логика, а от политически, военни, фиска
Възникване и същност на кооперацията. Теории и школи. Кооперативни ценности и принципи и тяхното развитие.
Теми, по Икономика, брой страници 19, качен на 23/10/2012 от tekita88 бр коментари 0
Кооперацията е юридическо лице. Доброволно се образува кооперация,доброволно е членството в нея, доброволно е напускането й. В нея могат да членуват малоимотни стопански субекти, хора от различни съсловия, в т.ч. и заможни. В кооперацията главната фигура е кооператорът. Чрез дейностите си тя задоволява неговите конкретни нужди, грижи се за материалното му благосъстояние,за условията му на живот,за неговото духовно и нравствено издигане. Кооперацията носи на своите членове полза не според внесения от тях капитал,а според използването на услугите на кооперативното предприятие. Придобитата печалб
Може ли да се твърди, че бюджетната политика и икономическите условия в които тя се реализира, взаимно си влияят?
Теми, по Икономика, брой страници 4, качен на 11/09/2011 от mm бр коментари 0
Както и при паричната политика, така и при бюджетната политика крайните й цели съвпадат с крайните цели на макроикономическата политика изобщо: това са постигането на стабилност в макроикономическата активност – в производството на брутния вътрешен продукт и на брутния национален продукт, на високата заетост – приближаване нормата на безработицата до нейната естествена норма, на стабилност на цените – на умерена инфлация с относително постоянен инертен инфлационен темп и на стабилен икономически растеж. Реализирането на тези крайни цели означава да се провежда антиинфлационна политика т.е. с п
Адам Смит 1723-1790
Теми, по Икономика, брой страници 6, качен на 14/06/2011 от raicheva бр коментари 0
Най характерното за методологията на Смит е че е дуалистична, причината за това е че Смит не узпява да съчетае индукцията и дедукцията. Като две страни на единния научен метод, в резултат на това той често представа външната страна на нещата, като тяхна вътрешна същностна природа. Самостоятелното прилагане на двата метода без нужната връзка между тях е причина за двойнствената система между тях, но той не забелязва тези противоречия.Като най съществен метод Смит издига логическата абстракция, тя му дава възможност да вникне в същността на нещата. Икономическите категорий закономерностти, яв
Регионална политика и координация на структурните инструменти в България.
Теми, по Икономика, брой страници 32, качен на 26/02/2011 от admin бр коментари 0
След 1.01.2007 г., България като пълноправен член на ЕС, предприсъединителните фондове ще преминат в т.н. Структурни фондове, а програма ИСПА - в т.н. Кохезионен фонд. Във връзка с това България се готви за участие в тези фондове. За целта е приета Стратегия за участие на РБ в Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС и План за реализация на Стратегията. Подготвена е и законодателната рамка за участието на страната в тези фондове - приет е нов Закон за регионалното развитие (определени са 6-те региона на планиране), нов Закон за обществените поръчки, Правила за конкуренцията и др.
Последните тенденции в икономическото развитие на Сърбия.
Теми, по Икономика, брой страници 16, качен на 16/02/2011 от admin бр коментари 0
Непосредственото финансово напрежение е облекчено, и, за сега, банковата система устоява на неблагоприятното влияние на глобалната финансова криза. Чуждестранните банки до голяма степен са запазени в продължение външното им излагане по отношение на Сърбия, и големия дефицит по текущата сметка се е свил бързо. Имайки предвид тези развития, Националната банка на Сърбия (НБС) не е взела участие в чуждестранния валутен пазар от края на Февруари. В същото време, както и в целия регион, разпространението на суверенитета значително намалява. С цялостната подкрепа на НБС във финансовия сектор, ликвид
Гърция
Теми, по Икономика, брой страници 3, качен на 16/02/2011 от admin бр коментари 0
Фондът подчертава, че са нужни значителни промени в пенсионно-осигурителната система на Гърция заради демографския проблем с остаряването на населението и на увеличените държавни разходи за социално осигуряване. Гърция ще навлезе в рецесия тази година в разгара на световната криза и е изправена пред риск от доста слаб икономически растеж, ако няма напредък на структурните промени и не бъдат оздравени финансите на държавата, се казва в доклад на Международния валутен фонд /МВФ/ за гръцката икономика, публикуван днес на страните на гръцките вестници. МВФ оценява положително данъчните мерки, обяв
МАКЕДОНИЯ
Теми, по Икономика, брой страници 4, качен на 16/02/2011 от admin бр коментари 0
За 2010 г. мисията очаква икономическия растеж да се възстанови повече и да достигне 2%. Тази прогноза се основава на умереното възстановяване на растеж, в резултат на по-добрите условия за външно финансиране, както и сравнително доброто състояние на банковия сектор в Македония. Въпреки това, прогнозите за 2010 г. са обект на необичайно висока несигурност, дължаща се на въпроса за силата на глобалното възстановяване. 4. Мисията очаква дефицитът по текущата сметка да намалее на 9,5% от БВП през 2009 г. Валутните резерви, след постигането на най-ниска стойност около 1,2 милиарда евро през май,Стр 1 2 3 4 5 ... 5
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2024, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни