Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 6 Сортирай по:
Пренасяне на изхвърлените вещества в атмосферата. Скорост и отдалеченост на разпространение в условията на температурна инверсия, неустойчива атмосфера и неутрални условия.
Теми, по Екология, брой страници 5, качен на 15/09/2014 от d1d1t0 бр коментари 0
14. Пренасяне на изхвърлените вещества в атмосферата. Скорост и отдалеченост на разпространение в условията на температурна инверсия, неустойчива атмосфера и неутрални условия: Процесът на разпространение на замърсените вещества може да се раздели на 2 стадия –разпространение на вредните в-ва от източника на първичната емисия или други източници -извеждане от атмосферата чрез мокро или сухо утаяване Разпространение на вредните в-ва, изхвърляни от точков източник на емисия: Параметрите на вредно въздействие зависят от: 1.температурата на отпадъчните газове; 2.скоростта на начално изхвърл
БИОЛОГИЧНИТЕ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ.
Теми, по Екология, брой страници 11, качен на 06/07/2013 от mitio бр коментари 0
След зоната за денитрификация, сместа от отпадъчна вода и активна биомаса преминава в зоната за нитрификация. Тук процесите протичат в условия на наличие на кислород (концентрация на разтворен оксид от 2.5 до 4.0 мг O2/л). Тази зона се аерира интензивно с фини въздушни мехурчета, чрез аератори монтирани на дъното. Тук се осъществява пълното биологично разграждане на органичните замърсители (измервани с показателя "биологична потребност от кислород" – БПК5). Кислородът се използва от микроорганизмите за окисление на биологичния материал и по този начин бактерийте получават енергия, нужна за същ
Агроекология.
Теми, по Екология, брой страници 28, качен на 09/12/2011 от d1d1t0 бр коментари 0
Изменените в резултат на човешката дейност естествени (първични) биоценози са се превърнали във вторични (градски, ниви, насаждения) т.е. в антропогенни биоценози. Съвкупността от тези биоценози със участието на зелената повърхност в/у която се развиват или т.нар. биотоп се наричaт агроекоситеми. Според Одум агроекоситемите представляват полуодомашнени с-ми, т.е. те заемат междинно положение м/у природните и урбанизираните градски екосистеми. Основните енергетични вложения в една агроекосистема е установено, че се разделят м/у следните групи разходи: вложения за машини и постройки – 14%, вложе
Оперативна програма за конкретни замърсители.
Теми, по Екология, брой страници 7, качен на 15/06/2011 от je4kata бр коментари 0
Оперативните програми в областта на действие за международните води осигурява рамка за планиране, проектиране, изпълнение и координиране на различните проекти на ГФОС по международните води, които могат да постигнат конкретни глобални ползи за околната среда. Чрез различни оперативни програми се акцентира върху различни видове намеси и определени видове проекти, които могат да доведат до реализирането на по-изчерпателни подходи за възстановяване и опазване на околната среда в международни води. Оперативните програми се създават за систематично координиране между изпълняващите агенции, страните
Промени в климата.
Теми, по Екология, брой страници 31, качен на 15/06/2011 от admin бр коментари 0
Понятието "климат" датира отпреди повече от 22 века, като съдържанието му непрекъснато се е променяло. Във всички случаи обаче под "климат" се е разбирало и се разбира някакво обобщено състояние на атмосферата, представено чрез различни статистически характеристики на метеорологичните елементи (средни стойности, отклонения от тях и т.н.), за разлика от "времето", което е конкретното състояние на атмосферата, възприемано непосредствено. През дългия период на съществуването и развитието си климатологията е отговаряла на въпроса "колко", т.е. изчислявала е тези изключително необходими за различни
Екология.
Теми, по Екология, брой страници 9, качен на 15/06/2011 от admin бр коментари 0
В сферата на битовите отпадъци тази нова политика доведе до повишени изисквания към опаковките. Стремежът е те да имат минимален обем, да са направени от материали, които могат да се рециклират, да се използват за повторна употреба и други. В стремежа си да намалят промишлените отпадъци редица напреднали страни работят в няколко основни направления. Преди всичко се формира нова прогресивна структура на икономиката. Освен това се създава нова суровинно-енергийна база, внедряват се технологии за преработване на натрупаните промишлени отпадъци в нови суровини, материали и изделия, внедряват се нПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 419 )
Ученици ( 38 )
Кандидат студенти ( 26 )

ВИД
Теми ( 414 )
Курсови работи ( 16 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 3 )
Реферати ( 2 )
Доклади ( 2 )
Теми за държавен изпит ( 2 )
Презентации ( 1 )
Готови дипломни работи ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Икономика ( 53 )
Психология ( 51 )
История ( 51 )
Счетоводство ( 46 )
Мениджмънт / Управление ( 40 )
Екология ( 33 )
Технически и инженерни специалности ( 28 )
Маркетинг ( 19 )
Финанси ( 18 )
Публична администрация ( 14 )
Туризъм ( 13 )
Статистика ( 10 )
Биология ( 9 )
МИО ( 6 )

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Теми, Екология
Real Time Web

Analytics