ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (423)
Ученици (38)
Кандидат студенти (26)

ВИД
Теми (418)
Курсови работи (16)
Готови курсови / реферати / казуси (4)
Реферати (2)
Доклади (2)
Теми за държавен изпит (2)
Презентации (1)
Готови дипломни работи (1)

КАТЕГОРИЯ
Икономика (53)
История (51)
Психология (51)
Счетоводство (46)
Мениджмънт / Управление (41)
Екология (34)
Технически и инженерни специалности (28)
Маркетинг (19)
Финанси (18)
Публична администрация (14)
Туризъм (13)
Статистика (10)
Биология (9)
МИО (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 6 Сортирай по:
Теми, Екология
Пренасяне на изхвърлените вещества в атмосферата. Скорост и отдалеченост на разпространение в условията на температурна инверсия, неустойчива атмосфера и неутрални условия.
Теми, по Екология, брой страници 5, качен на 15/09/2014 от d1d1t0 бр коментари 0
14. Пренасяне на изхвърлените вещества в атмосферата. Скорост и отдалеченост на разпространение в условията на температурна инверсия, неустойчива атмосфера и неутрални условия: Процесът на разпространение на замърсените вещества може да се раздели на 2 стадия –разпространение на вредните в-ва от източника на първичната емисия или други източници -извеждане от атмосферата чрез мокро или сухо утаяване Разпространение на вредните в-ва, изхвърляни от точков източник на емисия: Параметрите на вредно въздействие зависят от: 1.температурата на отпадъчните газове; 2.скоростта на начално изхвърл
БИОЛОГИЧНИТЕ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ.
Теми, по Екология, брой страници 11, качен на 06/07/2013 от mitio бр коментари 0
След зоната за денитрификация, сместа от отпадъчна вода и активна биомаса преминава в зоната за нитрификация. Тук процесите протичат в условия на наличие на кислород (концентрация на разтворен оксид от 2.5 до 4.0 мг O2/л). Тази зона се аерира интензивно с фини въздушни мехурчета, чрез аератори монтирани на дъното. Тук се осъществява пълното биологично разграждане на органичните замърсители (измервани с показателя "биологична потребност от кислород" – БПК5). Кислородът се използва от микроорганизмите за окисление на биологичния материал и по този начин бактерийте получават енергия, нужна за същ
Агроекология.
Теми, по Екология, брой страници 28, качен на 09/12/2011 от d1d1t0 бр коментари 0
Изменените в резултат на човешката дейност естествени (първични) биоценози са се превърнали във вторични (градски, ниви, насаждения) т.е. в антропогенни биоценози. Съвкупността от тези биоценози със участието на зелената повърхност в/у която се развиват или т.нар. биотоп се наричaт агроекоситеми. Според Одум агроекоситемите представляват полуодомашнени с-ми, т.е. те заемат междинно положение м/у природните и урбанизираните градски екосистеми. Основните енергетични вложения в една агроекосистема е установено, че се разделят м/у следните групи разходи: вложения за машини и постройки – 14%, вложе
Оперативна програма за конкретни замърсители.
Теми, по Екология, брой страници 7, качен на 15/06/2011 от je4kata бр коментари 0
Оперативните програми в областта на действие за международните води осигурява рамка за планиране, проектиране, изпълнение и координиране на различните проекти на ГФОС по международните води, които могат да постигнат конкретни глобални ползи за околната среда. Чрез различни оперативни програми се акцентира върху различни видове намеси и определени видове проекти, които могат да доведат до реализирането на по-изчерпателни подходи за възстановяване и опазване на околната среда в международни води. Оперативните програми се създават за систематично координиране между изпълняващите агенции, страните
Промени в климата.
Теми, по Екология, брой страници 31, качен на 15/06/2011 от admin бр коментари 0
Понятието "климат" датира отпреди повече от 22 века, като съдържанието му непрекъснато се е променяло. Във всички случаи обаче под "климат" се е разбирало и се разбира някакво обобщено състояние на атмосферата, представено чрез различни статистически характеристики на метеорологичните елементи (средни стойности, отклонения от тях и т.н.), за разлика от "времето", което е конкретното състояние на атмосферата, възприемано непосредствено. През дългия период на съществуването и развитието си климатологията е отговаряла на въпроса "колко", т.е. изчислявала е тези изключително необходими за различни
Екология.
Теми, по Екология, брой страници 9, качен на 15/06/2011 от admin бр коментари 0
В сферата на битовите отпадъци тази нова политика доведе до повишени изисквания към опаковките. Стремежът е те да имат минимален обем, да са направени от материали, които могат да се рециклират, да се използват за повторна употреба и други. В стремежа си да намалят промишлените отпадъци редица напреднали страни работят в няколко основни направления. Преди всичко се формира нова прогресивна структура на икономиката. Освен това се създава нова суровинно-енергийна база, внедряват се технологии за преработване на натрупаните промишлени отпадъци в нови суровини, материали и изделия, внедряват се н


Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2024, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни