Cookie consent management tool
ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (415)
Ученици (41)
Кандидат студенти (26)

ВИД
Теми (419)
Курсови работи (14)
Уроци (2)
Лекции (2)
Реферати (1)
Доклади (1)
Презентации (1)

КАТЕГОРИЯ
Икономика (53)
История (51)
Психология (51)
Счетоводство (46)
Мениджмънт / Управление (41)
Биология (30)
Технически и инженерни специалности (28)
Финанси (19)
Маркетинг (19)
Публична администрация (14)
Туризъм (13)
Статистика (10)
МИО (6)
Екология (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 9 Сортирай по:
Теми, Биология
Антропогенеза.
Теми, по Биология, брой страници 2, качен на 26/01/2012 от val313 бр коментари 0
Приема се,че човекът произлиза от високоразвити примати.Преди 25 млн. години се появила маймуна,наречена египтопитек,която се приема за изходна форма в еволюцията на човекоподобните маймуни и хоминидите.Клонът на хоминидите се е отделил преди 14-15млн години.Появилият се тогава рамапитек заема междинно положение между човекоподобните маймуни и хоминидите. Преди 10-12 млн. години възникнали австралопитеците,които се приемат за първите представители на хоминидите. Най-съществените анатомични промени при еволюцията на човека са свързани с изправеното ходене, всеядния тип хранене и прог
Класно - урочна форма на организация на учебната работа. Уроци за обобщение и преговори
Теми, по Биология, брой страници 3, качен на 03/11/2011 от янна бр коментари 0
Учебният процес по биология се осъществява чрез разнообразни организационни форми, които са тясно свързани помежду си и придават цялост и единство на този процес. При обучението по биология се използват следните форми на организация на учебно - възпитателния процес: 1. Класно - урочни форми - различни видове уроци в класната стая или в кабинета по биология. 2. Извънурочни форми - задачи за домашна работа, летни задачи, наблюдения и опити и др. 3. Извънкласни форми - екскурзии в природата, селско стопанство и др.; кръжоци, вечери на биологията, викторини, олимпиади и др. Като основна форма
Тенденции, факти и действащи лица в генно инженерната индустрия.
Теми, по Биология, брой страници 17, качен на 31/10/2011 от afral бр коментари 0
Процесът на ГИ не е добре насочен, нито е прецизен, но пък от друга страна е груба намеса или просто казано бомбардиране. Новопредставените гени може накрая да се окажат интегрирани къде да е в растителния геном. Те не биха могли да се насочат към определено място в рамките на генома на растенията, нито пък се счита за необходимо да се знае мястото на прикрепването му след това. Поради това, че изявяването на даден ген или фрагмент от ген, зависи в много голяма степен от мястото на неговото внедряване и генния фон на растението, то е въпрос на щастлива случайност, ако новопредставения ген, зар
ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА ПОПРАВКАТА НА ДНК.
Теми, по Биология, брой страници 14, качен на 31/10/2011 от admin бр коментари 0
Съхранението на генетичната информация, заложена в молекулата на ДНК, зависи не само от точното й копиране в процеса на репликация, но и от своевременната поправка на различни увреждания, които могат да нарушат интегритета на молекулата или да предизвикат промени в отделни нейни градивни елементи. Такива увреждания могат да бъдат причинени както от въздействието на фактори на външната среда, така и поради наличие на различни продукти на биохимичните процеси. Последствията от естествено образуващи се “вътрешни” съединения (S-аденозилметионин, азотен оксид и др.) се оказват много по опасни от сл
ЧОВЕШКИТЕ ЗЪБИ.
Теми, по Биология, брой страници 10, качен на 31/10/2011 от manus40 бр коментари 0
Всеки зъб има във вътрешността си зъбна кухина, която е изпълнена със зъбна пулпа. Кухината на зъба има в умален размер формата на самата коронка и се продължава в кореновия канал. Пулпата е съставена от кръвни и лимфни съдове, нерви и малко съединителна тъкан. Цветът на зъбите е бял със синкав оттенък за млечните зъби и жълтеникав за постоянните. Той не зависи само от възрастта на индивида, но и е смесен расов белег – основният цвят е даден от дентина и получава разнообразните си отсенки в зависимост от дебелината на глечта. Зъбите са построени от твърдо вещество – дентин. Той отвся
Биологичните мембрани.
Теми, по Биология, брой страници 10, качен на 31/10/2011 от genaddi бр коментари 0
Биологичните мембрани са структури , които имат първостепенно значение за живите клетки. Те отделят клетките от околната среда и обособяват вътрешни участъци (компартменти) в еукариотните клетки. Мембраните определят в най-висока степен структурата и функциите на клетките. Всички мембрани имат еднаква структурна организация, която се определя от химичния им състав - те представляват тънки (6-10nm ) липопротеинови комплекси, които винаги са затворени , без свободни краища и ограничават определено пространство. Структура и състав Липиди. Мембраните са изграден
Нуклеинови киселини.
Теми, по Биология, брой страници 9, качен на 31/10/2011 от rano_pee бр коментари 1
Белтъците са основния градивен материал на клетката, изработени от самата клетка. Погледнати отблизо те се състоят от вериги от аминокиселини, малки обособени блокчета, които лесно се свързват. Въпреки, че в основата си структурата на протеините е линеарна, те са обикновено нагънати и пренагънати в по-сложни структури. Различните протеини /белтъци/ изпълняват различни функции. Те могат да транспортират молекули /свързващият кислорода хемоглобин у червените кръвни клетки/; те могат да са антитела-изпълнители на определени функции; ензими /например, храносмилателни ензими /; или хормони /наприме
Какво е биогориво?
Теми, по Биология, брой страници 6, качен на 19/05/2011 от renia бр коментари 0
За суровина се използват слънчогледови култури, рапица, захарна тръстика, палмово олио и други. На практика всеки тип органична суровина, богата на въглеводороди и достъпна в големи количества, е пригодна за производството на биогорива - например в Испания се развива проект за използването на портокалови кори за производство.[3] Най-големи добиви (от 7 до 13 пъти по големи от тези на захарна тръстика) се получават от използването на водорасли. Производство По света Производството на биогорива се намира в начален стадий - формират се демонстративни проекти, независими предприемачи се о
Кандидат-студентски теми по Биология
Теми, по Биология, брой страници 82, качен на 18/02/2011 от admin бр коментари 3
Теми по Биология за кандидат-студенти и ученици


Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2024, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни