ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (396)
Ученици (37)
Кандидат студенти (26)

ВИД
Теми (418)

КАТЕГОРИЯ
Икономика (53)
История (51)
Психология (51)
Счетоводство (46)
Мениджмънт / Управление (41)
Технически и инженерни специалности (28)
Маркетинг (19)
Финанси (18)
Публична администрация (14)
Туризъм (13)
Статистика (10)
Биология (9)
МИО (6)
Екология (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 418 Сортирай по:
Теми
test
Теми, по Право, брой страници , качен на 16/09/2021 от admin бр коментари 0
Франсоа Фризон-Рош, "Полупрезидентският модел" като инструмент на прехода в посткомунистическа Европа: България, Литва, Македония, Полша, Румъния и Словения", Издател Фондация "Д-р Желю Желев", превод Райна Карчева и Петър Рангелов, 2009.
Теми, по Литература, брой страници 6, качен на 14/09/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
От 1989 г. насам разпадането на комунистическите системи напълно промени политическата и институционалната карта на Централна Европа. Основните играчи в прехода – бивши комунисти и техните опоненти - често са предпочитали да създават полупрезидентски модел, а не традиционен парламентарен модел. Това не беше безсмислен избор предвид на несигурността и взаимния страх, разпространени по онова време. Основните играчи са били преследвани от две натрапчиви мисли според Рош: да се установи демокрацията, но същевременно да се гарантира тяхното участие във властта. Тези идеи са ги обединявали и според
Слободан Милачич, „От ерата на идеологията към ерата на политиката", Издателство на НБУ, превод Марта Методиева, 2013.
Теми, по Литература, брой страници 6, качен на 14/09/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
В тази книга се наблюдават поне три стълба. Първият съдържа подробен анализ на процеса на демократичен преход в посткомунистическите страни. Втората, критика, насочена към многобройните политици и анализатори, които ръководени от консенсусните посткомунистическа еуфория (стр. 53) анализират демократичния преход в Изтока по еднакъв начин, повърхностен, не-исторически, сякаш не е въпрос на сложен, отворен и дълъг процес, а е създаден априори модел. "Посткомунизма“ не се анализира като отворен процес на промяна, а като завършен преход (стр. 67). Третият стълб включва търсене на отговор на въпроса
Задание за текущ контрол по социални иновации и бизнес
Теми, по Мениджмънт / Управление, брой страници 3, качен на 18/10/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Процесите и технологиите, които съставляват изкуството и науката на иновациите, са прогресирали в три отделни фази. В ерата "преди компютрите", новаторите са били нещо като ловци на идеи. Но в ерата на изобретяването на компютрите всичко се е променили, по същия начин, по който ръчните инструменти са променили пещерните хора. Сега изграждаме мозъчни инструменти, а не ръчни инструменти. Както Стив Джобс ги нарича "велосипеди за ума". Първата вълна на иновациите е дошла с изобретяването на инструменти за ранна иновация - улавяне на идеи. Втората вълна на еволюцията е започнала с внедряването
Какво следва да се подобри в обучението и квалификацията на учителите за системно прилагане на съвременни възпитателни технологии и успешната дейност в екипа?
Теми, по Педагогика, брой страници 3, качен на 01/07/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Може да се счита, че ако учителите се убеждават, че технологиите водят до по-висока стойност за тяхното преподаване, то тяхното обучение трябва да акцентира на педагогическите аспекти. Това мнение се основава на проучване на Кокс (1999), според което след като са посещавали курсове за посещаване на квалификацията, учителите са продължили да не разбират как да използват технологиите. Вместо това, те просто научили как да пускат компютъра и да настройват принтера. Педагогическите подходи на учителите са засегнати от няколко ключови фактора. Първо, те са засегнати от знанията за собствения си пр
Тема по организация и технология на управлението.
Теми, по Мениджмънт / Управление, брой страници 2, качен на 01/02/2017 от admin бр коментари 0
a) Създаване на финансова „зона на комфорт” Могат да се предложат три стъпки за успешно създаване на зона на комфорт за персонала в кол-центъра: 1) необходимо е да се идентифицират основните данни, на чиято база следва да се постигнат бизнес целите. Преди да се започне каквато и да е HR дейност, трябва да се идентифицират бизнес предизвикателствата пред организацията. Може да се потърсят данни за хората с най-голям потенциал да отговорят на предизвикателствата и е необходимо да се отговори на въпроса как те могат по най-добър начин да извлекат данни от своите системи. 2) Споделяне на H
Резюме на статията на д-р Øvretveit: Does clinical coordination improve quality and save money? Volume 1: A summary review of the evidence.
Теми, по Медицина, брой страници 2, качен на 29/09/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Статията обобщава и оценява доказателствата, така че да е ясно кои са най-последователните подходи. Съществуват много добри идеи за по-добра клинична координация, които могат да бъдат ефективни, особено ако се използва в комбинация с други подходи за подобряване на грижите, като например управление на заболяванията и програми самостоятелни грижи, които са елементи на интегрираните грижи. В последната част на статията се показва как пациенти, доставчици на здравни услуги, комисионери, регулатори и професионални организации могат поемат в известна степен отговорността за подобряване на клиничн
Бизнес-етика.
Теми, по Етика, брой страници 14, качен на 16/08/2015 от stelito_1 бр коментари 0
Бизнес-етиката анализира етичните аспекти на отношенията в бизнес-сферата. Бизнес-етиката е теория и приложно знание. Тя е нова и перспективна научна област. Съдържанието на кодекса включва както норми, които вече се практикуват и са утвърдени като традиционно в моралната практика, така и тези, които все още имат пожелателен характер, но са модел за желано поведение. Прескриптивният характер, систематичното изложение и писмената форма, в която обикновенно съществува кодексът, го правят ясен и лесен за разбиране. Това подпомага действието на морала, защото критериите и изискванията му стават д
Същност на екипа
Теми, по Мениджмънт / Управление, брой страници 12, качен на 03/08/2015 от бакалова бр коментари 0
I. Същност на екипа 1. Що е екип? В литературата са известни много на брой дефиниции на понятието “ екип “. Що е екип? Можем да кажем , че не всяка група е екип. Екипът се отличава от видовете групи по определени характеристики. Различните автори наблягат на различен набор от такива характеристики. Безспорно най – често срещаните характеристики на екипите са общата цел и общата отговорност. Към тях се прибавят и характеристиките на зрялата група като: сплотеност, роли и норми. Членовете на екипа са обединени от обща цел, подчиняват се на възприети от тях норми на поведение, имат ст
ПРОЕКТИРАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА
Теми, по Мениджмънт / Управление, брой страници 23, качен на 03/08/2015 от admin бр коментари 0
Въведение В нашето динамично време, управлението на една организация представлява сложна и отговорна работа, независимо от това дали тази организация е държавна или частна, малка, средна или голяма, дали е стопанска или нестопанска. Динамичната и нестабилна бизнес среда поставя пред ръководителя на съвременните организации редица предизвикателства, което налага необходимостта от повишаване на тяхната гъвкавост. Следствие от тази нестабилност са сложните проблеми, свързани с условията на производство и реализация, които често водят до неадекватни управленски решения. Създаването и запазванет
Персонал на предприятието
Теми, по Икономика, брой страници 8, качен на 27/07/2015 от диков бр коментари 0
Икономика на предприятието Тема 9 : Персонал на предприятието Обща характеристика и класификация на персонала – понятието персонал винаги се свързва с определена фирма или стопанска организация. Представлява трудовите човешки ресурси, с които разполага съответната организация и които може да използва за стратегически цели. Управлението на персонала е част от управлението на фирмата , отнася се до персонала и включва всички дейности по планиране, набиране, подбор, развитие, обучение, заплащане, оценка, стимулиране и освобождаване на човешките ресурси. Персоналът е формиран от наемни работни
ПЛАНИРАНЕ И ПРОГНОЗИРАНЕ
Теми, по Планиране и прогнозиране, брой страници 139, качен на 27/07/2015 от Ив_Иванов88 бр коментари 0
Встъпителната тема от курса по прогнозиране и планиране има за цел да ви запознае с основните понятия и категории, познаването на които е необходима предпоставка за работата ви по-нататък. След като завършите тази тема, ще бъдете в състояние: • Да дефинирате планирането като процес и да характеризирате неговите специфични елементи. • Да формулирате системата от цели и нейните съставни елементи. • Да дефинирате понятието стратегия и да изясните необходимоста от разработването на стратегии и програми на различните равнища на управление. • Да познавате прогнозирането като процес и неговотоСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 35
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2023, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни