Вид абонамент: безплатенТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 91 Сортирай по:
Разработени 20 от 37 теми за държавен изпит на специалност “ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ”.
Теми за държавен изпит, по Публична администрация, брой страници 60-70, качен на 01/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
1. Управление на системите. 2. Организацията и нейната среда. 3. Мениджърът - централна фигура в процеса на управление 4. Основни управленски функции. Целеполагане. Ръководене. Планиране. Организиране. Контрол. Регулиране. 5. Управленски подходи. Принципи на управление. Методи на управление. 6.
Теми за държавен изпит.
Теми за държавен изпит, по Социология, брой страници 86, качен на 18/09/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Социологията е наука, която изучава човека в отношенията му с другите хора в конкретна социална среда. В центъра на социалното внимание е отношението на човека към социалната среда и нейното влияние върху неговото развитие. Социологията изучава индивидуалното и груповото поведение като социално по с
Конспект за държавен изпит (бакалавърска степен) - „Бизнес администрация“
Теми за държавен изпит, по Бизнес администрация, брой страници около 60, качен на 07/08/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
1. Икономика и бизнес управление. Приложение на принципите на макро- и микроикономиката при управлението на бизнеса. Измерители на икономическата активност - брутен вътрешен продукт, брутен национален продукт, чист национален продукт, национален доход, разполагаем личен доход. Номинален и реален БВП
МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛИ ОПИСВАЩИ ПРИРОДНИТЕ ПОПУЛАЦИИ (ОПАЗВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА)
Теми за държавен изпит, по Екология, брой страници 2, качен на 12/09/2016 от admin бр коментари 0
Темпът на нарастване е пропорционален на популацията, без значение дали популацията е от клетки или живи организми; това е едно от основните допускания във всички модели на растеж. За много едноклетъчни организми или за клетките, съдържащи се в клетъчните тъкани, разпространението означава просто де
ПЪТИЩА, ПОДХОДИ, ОСОБЕНОСТИ И ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОЕКОСИСТЕМИТЕ.
Теми за държавен изпит, по Екология, брой страници 2, качен на 12/09/2016 от ър бр коментари 0
Системата от индикатори за здравето на агроекосистемата, в своята холистична цялост, следва да отразява всички аспекти. Въпреки това, не е подходящо да се избере всеки един фактор от агроекосистемата като индекс за оценка. А мениджърът с оглед вземане на решение трябва да избере показатели, които въ
Теми по икономически теориии
Теми за държавен изпит, по Икономика, брой страници 28, качен на 19/09/2015 от alinadonea бр коментари 0
Реален обект на икономическата наука е икономическата система. Тя изучава този обект в широчина, дълбочина и хронологически. В зависимост от степента на абстрактност (дълбочина) видовете икономически науки са най-общи, общи, конкретни. В зависимост от изследвания обект – счетоводство, икономикс, фин
Tеми за държавен изпит по психология във ВСУ.
Теми за държавен изпит, по Психология, брой страници 165, качен на 03/01/2015 от pufinka_91 бр коментари 0
Най-фундаменталната категория за психологията и в границите и е категорията психика, традиционно, научно, популярно, специфично. От времето на Аристотел до наши дни психологията се дефинира, като наука за психиката. В един научен контекст, термина психика и душа са знаци на едно и също понятие. Отд
Предприятие - Тема 2
Теми за държавен изпит, по Икономика, брой страници 7, качен на 15/09/2014 от iriiri бр коментари 0
Под стопанска дейност се разбира постоянно осъществявана дейност от търговеца, която е негова професия, за производство на определени стоки или услуги, които задоволя-ват потребностите на купувачите. Основна цел на търговеца е да получава печалба и да уве-личава доходите си. Стопанската дейност се
Теми за държавен изпит по българска филология за Софийски университет.
Теми за държавен изпит, по Българска филология, брой страници над 250, качен на 26/06/2014 от тетрадка.бг бр коментари 0
2. Историческото битие на литературните направления - съдбата на българския символизъм. Литературната задруга “Хиперион” - представители, естетически позиции. Отрицатели на символизма - тези и аргументи. Двадесетте години на ХХ век са интересни със съдбата на две литературни направления - символизм
Разработени теми за държавен изпит на специалност ”Бизнес икономика”
Теми за държавен изпит, по Икономика, брой страници 80, качен на 06/11/2013 от тетрадка.бг бр коментари 0
1. Бизнес среда на фирмата. Обща характеристика на преките и косвените фактори на външната среда. Вътрешна среда на фирмата. Съчетаване на външните възможности и заплахи със силните и слаби страни на фирмата. 2. Функциониране, управление и планиране на фирмата. Обща характеристика на производствено
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СЧЕТОВОДСТВО - АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ Пловдив
Теми за държавен изпит, по Счетоводство, брой страници 104, качен на 20/09/2013 от тетрадка.бг бр коментари 0
Стопанска отчетност- количественото измерване, регистрирането, систематизирането и обобщаването на данните за всеки процес, факти и явления протичащи във връзка с осъществяването на дейността. Видове стопанска отчетност- три вида. 1/ Оперативно, техническа отчетност- подробна стопанска отчетност.ИзСтр 1 2 3 4 5 6 7 8

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 90 )
Ученици ( 1 )

ВИД
Теми за държавен изпит ( 91 )
Виж всички ?

КАТЕГОРИЯ
Икономика на недвижимата собственост/ Строителство ( 61 )
Счетоводство ( 12 )

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96730120 написани страници
 907149001348 написани думи
 В процес на работа 2 дипломни работи и 5 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

От kalinka_s3e@xxx...
на 03.04.2018г 22:53:46
Страхотни сте! Много благодаря!

2019, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Теми за държавен изпит
Real Time Web
Analytics