Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 236 Сортирай по:
АНАЛИЗ НА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ОТРАСЪЛ НА МЕКСИКО.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Туризъм, брой страници 9, качен на 26/10/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Туристическата индустрия е най-голямата и най-разнообразната в света. Много страни разчитат имено на нея като първичен източник за генериране на приходи, заетост, растеж на частния сектор и развитие на инфраструктурата. Развитието на туризма се насърчава особено сред развиващите се страни по света, когато други форми на икономическо развитие, като например производството или износ на природни ресурси не са икономически изгодни. Причините, хората желаят да пътуват, са сложни и разнообразни. Транспортирането до, от и в рамките на части на света, някога смятани за далечни, е станало по-достъпно
ИНДОНЕЗИЙСКИ ОСТРОВИ
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Туризъм, брой страници 16, качен на 08/10/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
През последните няколко години правителството и частният сектор са положили съгласувани усилия за решаване на нерешени въпроси, които застрашават стабилността и дългосрочната рентабилност на туристическата индустрия на Индонезия. Като се имат предвид тези усилия - и като се вземат предвид многото заинтересовани страни и нарастващата световна репутация на страната като туристическа дестинация, включително различните нишови сегменти с висока стойност - повечето местни участници на пазара очакват бъдещето да бъде светло за туристическия сектор. В края на октомври 2015 г. Ломбок е получил две нагр
КОНСУЛТАНТСКИ ПРОЕКТ ЗА LIGHTHOUSE GOLF AND SPA HOTEL.
Курсови работи, по Туризъм, брой страници 10, качен на 10/09/2019 от те бр коментари 0
Използваните методи са различните начини, по които могат да се събират и анализират данните. Проучването включва събирането на първични данни, включващи интервюта и въпросници и вторични данни, като информация от списания, книги и фирмени данни. Вторичните данни включват публикувана информация и помогат да се разберат различните понятия, определения и методи за обучение, както и по-ефективно да се оценят програмите за обучение. Те също така включват фирмени доклади и документи. - Количествен метод: Количественото изследване е формално. Изследванията могат да се определят като търсене на зна
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД МЕНИДЖМЪНТА И МАРКЕТИНГА НА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ.
Курсови работи, по Туризъм, брой страници 10, качен на 10/09/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
За да се разбере понятието „маркетинг на дестинация” трябва да се обясни термина "дестинация". Според речника на Оксфорд „дестинацията” е: „Място, на което някой или нещо отива или се изпраща” . Световната организация по туризъм (UNWTO) определя дестинацията и като място което се посещава от хора . За туризма това означава, че туристите посещават място за определено време. Дестинациите могат да варират от държава до местна общност или от курорт до ресторант. Дестинациите имат многоизмерен характер. Следователно колкото по-малка е дестинацията толкова по-високо е нивото на вътрешна хомогенно
ПАЗАРНА СТРАТЕГИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКА ФИРМА В УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ В ТУРИЗМА (по примера на Бенитур)
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Туризъм, брой страници 8, качен на 10/09/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Ще бъдат включени и маркетингови семинари, в които партньорите от частния и публичния сектор да се занимават с директни продажба и съвместно хостване в замяна на редакционно покритие. Освен това възприемането на Варна ще бъде подобрено чрез изграждане на силни медийни отношения и увеличено, агресивно разпространение на информация под формата на прессъобщения (включително статии в списания и надписани снимки). Отделът за маркетинг също така ще гарантира, че каналите за медиен контакт и "кризиснаткомуникация" са ясни и ефективни. Използването на медийна агенция за планиране, закупуване, поставя
КАМПАНИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ НАШАТА КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ УСЛУГИ В СФЕРАТА НА ТУРИЗМА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Туризъм, брой страници 11, качен на 09/09/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Днешният пътешественик може виртуално да обиколи една дестинации с натискане на едно копче, да общува с отдалечени острови и да планира персонализирани приключения чрез прости онлайн платформи. Като не успяват да се свържат и да завладеят тази виртуална аудитория, много туристически предприятия се борят с предизвикателството на „Интернет на нещата” . Ето защо, БСМ спира традиционни маркетинг. И стратегията на БСМ ще се основава на целенасочения маркетинг. С правилната комбинация от маркетингови стратегии, инструменти и технологии в областта на туризма се очаква услугите на БСМ да бъдат намерен
ДЕСТИНАЦИЯ ЗА КРЕАТИВЕН ТУРИЗЪМ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Туризъм, брой страници 11, качен на 09/09/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Една такава ниша се казва "туризъм за гей и лесбийки" (ще го наричаме гей туризъм) . В литературата се посочва, че това е особено привлекателен сегмент . Гейовете и лесбийките са "мечтан" сегмент, това се споделя от практикуващите и нарастващ брой дестинациите предлагат продукти за лесбийки и гейове. Например, през 2003 Филаделфия, а и по-късно Манчестър и Лондон са направили мащабни кампании, насочени към гей и лесбийки туристи. Освен това през последните години няколко книги за гей и лесбийски туризъм . Накрая, гей събития като Prides, EuroGames, World Outgames и фестивали за гей и лесбийк
БИЗНЕС ПЛАН ЗА СТАРТИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНЦИЯ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Туризъм, брой страници 12, качен на 08/09/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Маркетинговата стратегия ще се основава главно на това, че клиентите трябва да бъде добре информирани и това тяхно съзнание да ги кара да избират Декси Тур. Следователно маркетинговите усилия ще бъдат насочени към предоставяне на правилната информация на подходящите целеви клиенти. Това ще стане чрез прилагане на стратегия за проникване на пазара, която ще гарантира, че сме добре известни и уважавани в туристическата индустрия. Маркетинговите дейности ще бъдат насочени към: - цени съобразени с бюджета на клиентите; - получаване на положителна обратна връзка така, че потенциалните клиенти д
КАК ДА ПРЕВЪРНЕМ СОФИЯ В МЕЧТАНА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ?
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Туризъм, брой страници 11, качен на 07/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Ще обърна внимание на обслужването на туристи с проблеми в достъпността на услугите. За хората с увреждания е от съществено значение да разполагат с информация за достъпните ресурси. Да имат достъп до тази информация и да използват тези услуги означава да им се гарантира, че услугите ще имат необходимото качество и гъвкавост, така че клиентите да могат да изискват и оценяват предоставените услуги. Предвид честата липса на информация, незаменим ресурс са туристически агенции и туроператори, които предлагат информация за всички видове туристически услуги и продукти, отговарящи на строгите критер
Психологически профил на туристическия контингент на СПА Хотел Хисар.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Туризъм, брой страници 10, качен на 02/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
В курсовата работа ще бъдат разгледани причините, поради които туристите посещават избраната СПА дестинация, тяхното поведение, нагласи и потребности, както и ще бъдат разгледани външните фактори, които влияят върху избора им. Глобализацията е процес на икономически, социални, културни и политически дейности, които пресичат националните граници и оказват влияние върху туризма. Информационната и комуникационната технологии действат като катализатор, заради по - бързото прехвърляне на информация, като спомагат за усилването на ефекта от глобализацията. Вследствие на глобализацията, светът се е
Влияние на глобалните процеси върху туристическия бизнес в Боливия, Перу и Чили.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Туризъм, брой страници 11, качен на 01/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Туризмът, в съвременните си измерения, заема съществено място в глобализацията и според някои автори той е „най- видимото изражение на глобализацията” . Глобалният туризъм е едновременно и последица, и движещ фактор на глобализационните процеси. Ако бъде разгледан от гледна точка на икономиката, в световен план туризмът представлява най-големият поток от хора, стоки, услуги и капитали. За над 83% от държавите туризмът е един от петте основни източници на доходи, като за близо 40 от тези държави той е главният източник на тези приходи. Глобализацията засилва взаимозависимостта между отделните
КАК НОВИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ТУРИЗМА ПРОМЕНЯТ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА СЪВРЕМЕННИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Туризъм, брой страници 12, качен на 15/07/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Силната конкуренция на международните пазари и важната роля на туризма в развитието на българската икономика налагат този отрасъл бързо да се променя, съобразявайки се с процесите на еволюция на информационното общество, бума на интернет технологиите и виртуалните мрежи. Тези процеси започват да събуждат нови модели на поведение у много участници в сферата на туризма. Новата медийна среда осигурява възможност за обратна връзка с потребителите на туристически услуги, предоставя алтернативни начини за маркетинг и промоция и променя съществуващите в момента традиционни стереотипи на работа. ПотСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 5209 )
Ученици ( 2 )

ВИД
Курсови работи ( 2283 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 690 )
Теми ( 393 )
Дипломни работи ( 251 )
Задачи ( 228 )
Готови дипломни работи ( 212 )
Лекции ( 190 )
Казуси ( 175 )
Реферати ( 163 )
Теми за държавен изпит ( 90 )
Есета ( 73 )
Бизнес план ( 59 )
Доклади ( 57 )
Презентации ( 56 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 55 )
Пищови ( 38 )
Тестове ( 31 )
Изследвания ( 26 )
Дисертация ( 22 )
Анализи ( 21 )
Коментар ( 18 )
Учебници ( 16 )
Уроци ( 11 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 11 )
Поръчай казус ( 7 )
Готови реферати ( 6 )
Документи ( 6 )
Проекти ( 4 )
Поръчай изготвяне на реферат ( 3 )
Упражнения ( 3 )
Поръчай задача ( 3 )
Поръчай есе ( 2 )
Биографии ( 2 )
Книги ( 2 )
Протоколи ( 1 )
Конспекти ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Туризъм ( 238 )
Виж всички ?

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

От kalinka_s3e@xxx...
на 03.04.2018г 22:53:46
Страхотни сте! Много благодаря!

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Студенти, Туризъм
Real Time Web

Analytics