Cookie consent management tool
ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (5553)
Ученици (2)

ВИД
Курсови работи (2362)
Готови курсови / реферати / казуси (872)
Теми (397)
Дипломни работи (251)
Задачи (231)
Готови дипломни работи (222)
Казуси (212)
Лекции (190)
Реферати (176)
Теми за държавен изпит (92)
Есета (84)
Бизнес план (59)
Презентации (58)
Доклади (57)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (55)
Пищови (38)
Тестове (31)
Изследвания (26)
Дисертация (22)
Анализи (21)
Коментар (18)
Учебници (16)
Уроци (11)
Поръчай изготвяне на дипломна работа (11)
Поръчай казус (7)
Документи (6)
Готови реферати (6)
Проекти (4)
Поръчай изготвяне на реферат (3)
Упражнения (3)
Поръчай задача (3)
Книги (2)
Поръчай есе (2)
Биографии (2)
Конспекти (1)
Протоколи (1)

КАТЕГОРИЯ
Туризъм (254)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 252 Сортирай по:
Студенти, Туризъм
ВЛИЯНИЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ХОТЕЛСКАТА ИНДУСТРИЯ.
Готови курсови / реферати / казуси, по Туризъм, брой страници 7, качен на 04/07/2024 от тетрадка.бг бр коментари 0
Типът на използваната в Hilton London Paddington (един от хотелите на Hilton Group) информационна система е Transaction Processing System (TPS). Тя функционира като събира и организира операционна информация за дейностите на хотела. Основните цели на системата са: - Обработване на данни от и за извършени транзакции. - Поддържане на висока степен на точност. - Изготвяне на своевременни документи и отчети. - Увеличаване на производителността на труда. - Помощ при осигуряването на подобрени услуги. Предимства на системата са: - Стабилност на базата от данни - TPS поддържа стабилност на б
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА КОНКРЕТЕН НЕЗАВИСИМ ОБЕКТ КЪМ ХОТЕЛИЕРСКА ИЛИ РЕСТОРАНТЬОРСКА ВЕРИГА В БЪЛГАРИЯ.
Курсови работи, по Туризъм, брой страници 5, качен на 04/07/2024 от тетрадка.бг бр коментари 0
Frеsh Fries е заведение за бързо хранене в София, което има за цел да бъде позиционирано като международен франчайз въз основа на творчески подход към имиджа и представянето на компанията. Frеsh Fries осигурява комбинация от отлична храна срещу парите на клиентите, забавна опаковка и атмосфера. Frеsh Fries отговоря на нарастващото търсене на бърза закуска тип "снек", която да се консумира „на гишето“. В днешната силно конкурентна среда става все по-трудно заведението да се разграничи от останалите. Основният приоритет на Frеsh Fries е да създаде заведение, което пункт за всички хора, които
СОФИЯ - ДЕСТИНАЦИЯ ЗА КУЛТУРНО - ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ.
Готови курсови / реферати / казуси, по Туризъм, брой страници 12, качен на 30/09/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Един умел водач е един от най-ценните активи за туристическа компания може. В много отношения екскурзовода е лицето на дадена дестинация, туроператор и т.н.. Много чуждестранни посетители са склонни да разглеждат екскурзоводите като представители на регион или държава. Въпреки че Оксфордският речник определя го определя "човек, който показва другите пътя", изследователите считат, че ролята на екскурзовода е много по-широкообхватна. Фокусът на ранните изследвания върху екскурзоводските ръководства е бил ролята на екскурзоводите. Според Cohen (1985) двете линии на съвременното екскурзоводство са
Характеристика и особености на туроператорската и турагентската дейност в Черна гора.
Готови курсови / реферати / казуси, по Туризъм, брой страници 12, качен на 30/09/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Пътническите агенции представляват стопански субекти, които пряко и/или косвено посредничат между търсенето и първичното предлагане в туризма чрез създаване и реализация на собствени и/или продажби на чужди продукти и услуги. Терминът туроператор означава специализиран (професионален) организатор на туристически пътувания. В специализираната терминология това се тълкува като туристическа агенция, ангажирана преобладаващо или изцяло с извършването на организаторска дейност в туризма. Богатото съдържание и характер на посредническата (агентската) и организаторската (туроператорската) дейност в т
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА AMADEUS.
Готови курсови / реферати / казуси, по Туризъм, брой страници 7, качен на 29/09/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Системите за глобална дистрибуция (GDS) са електронни дистрибуционни мрежи за пътувания, които предоставят технология и инфраструктура за резервации, за да се осигурят резервации за различните доставчици на услуги. Тези компании първоначално са започнали да оперират като системи за компютърни резервации (CRS) с оглед управление на резервациите на авиокомпании и по-късно са се откъснали от бизнес модела на авиокомпаниите и са се превърнали в отделни системи за туристическа дистрибуция. Тези системи се използват от 163 000 туристически агенции по целия свят, което позволява на туристическите аге
РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА РЕИНЖЕНЕРИНГ НА ХОТЕЛИЕРСКАТА ДЕЙНОСТ.
Готови курсови / реферати / казуси, по Туризъм, брой страници 8, качен на 25/09/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Клиентът, конкуренцията, промяната и външната среда правят услугата на хотелите по-гъвкава и пълна, което изменя управлението от ориентирано около обслужването към концентриране върху процесите. Реинженерингът на бизнес процесите (BPR) се е превърнал в мощен начин за непрекъснато оптимизиране на бизнес процесите (BP) и подобряване на основната конкурентоспособност на хотелите . Сега много организациите са приложили BPR за подобряване на техните услуги. И все пак липсата на ефективни инструменти за прилагане прави трудно постигането на желаните резултати. Технологията Workflow може да подобри к
BATB708D Информационни и резервационни системи в туризма.
Готови курсови / реферати / казуси, по Туризъм, брой страници 7, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Основната цел на Drupal е разработване на система за управление на съдържанието на туристическа дестинация Базел, която да дава възможност на заинтересованите страни в туризма (например МСП) да намерят платформа / пространство в Интернет. Drupal интегрира съдържание от различни източници: туристически фирми, неструктурирана информация в интернет (например социални медии, блогове), DMOS и местни институции. С Drupal всяка заинтересована страна може да филтрира, листва, агрегира, добави и интегрира съдържание, свързано с туризма, идващо от различни, хетерогенни уеб сайтове (например частни уеб
ФОРМИРАНЕ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА КОНКРЕТЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И КОНЦЕПЦИЯ ЗА НЕГОВАТА УСПЕШНА ПАЗАРНА РЕАЛИЗАЦИЯ.
Готови курсови / реферати / казуси, по Туризъм, брой страници 9, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
С превръщането на Интернет в опция за потребителите за търсене и покупка на онлайн услуги за пътуване малко са изследвани въпросите относно стратегиите за ценообразуване. Наличието на информация по отношение на цена и продукт в онлайн средата може да предизвика промяна в потребителското поведение, като клиентите стават все по-информиран и търсят най-добрата оферта. Интернет значително намаляване на разходите за търсене. По този начин, ценова чувствителност се очаква да нарасне в онлайн среда, поради лекотата на възможностите за сравнения на цените в интернет . Има много научни изследвания, кой
ДОБРИ ПРАКТИКИ В ТРАНСПОРТНОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ.
Готови курсови / реферати / казуси, по Туризъм, брой страници 12, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Туристическата индустрия се стреми да намери отговор на предизвикателствата, свързани с осигуряването на достъпа на хората с увреждания. Въпреки че има още много какво да се направи, преди да се премахнат всички затруднения и бариери, много икономики вече са направени сериозни крачки към подобряването на достъпа до туристическите услуги за лица с увреждания. Добра практика в достъпността на туризма е такава, която е може да се възпроизведе, прехвърли или адаптира: инициатива, проведено успешно и с осезаемо въздействие върху подобряването на туристическите преживявания на хората. Идентифици
BATB701D ТУРИСТИЧЕСКИ ПАЗАР И ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА.
Казуси, по Туризъм, брой страници 9, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Пред 2015г. се бележи ръст за 6-та поредна година като международните пристигания се увеличават с 4,6%. Последователните и стабилни резултати на сектора допринасят за икономически растеж и за създаването на работни места в много части на света. В този смисъл е от решаващо значение страните да насърчават прилагането на политики, които стимулират по-нататъшното развитие на туризма, включително улесняване на пътуванията, развитие на човешките ресурси и устойчиво развитие. Съвкупното търсене е било голямо, макар и да се наблюдават смесени резултати по отделни дестинации, които могат да се дължат н
АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ХОТЕЛ ТРИТЕ ДЕЛФИНА.
Готови курсови / реферати / казуси, по Туризъм, брой страници 11, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Условията, в които функционират съвременните организации се характеризират с широко развитие и приложение на нова техника, технологии, комуникационни и информационни системи. Въпреки това човешкият фактор заема водещо място като основна производителна и творческа сила в организацията. Дейностите по набиране и подбор на персонал имат водеща роля в процеса на привличане на кандидати, с необходимите за организацията образование, опит, квалификация, способстващи за подобряване на качеството на продукцията. С цел усъвършенстване на управлението на човешките ресурси, ръководствата на много организ
КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ.
Готови курсови / реферати / казуси, по Туризъм, брой страници 13, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Терминът културен туризъм (КТ) обединява в себе си широк спектър от потребителски туристически услуги, формиращи разбирането за отличителните характеристики на следните човешки дейности : • културно-историческо наследство; • съвременно изкуство; • ежедневен стил (мода) на съществуване на човека; • бизнес - практики, обезпечаващи културата на дес- тинациите и др. Културният туризъм се нарича преместване на хората извън пределите на мястото на тяхното постоянно место¬живеене, мотивирано от пълен или частичен интерес към културни събития, музеи, исторически забележителности художествени галеСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 21
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2024, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни