ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (5519)
Ученици (37)
Кандидат студенти (26)

ВИД
Курсови работи (2356)
Готови курсови / реферати / казуси (853)
Теми (418)
Дипломни работи (251)
Задачи (231)
Готови дипломни работи (221)
Казуси (209)
Лекции (190)
Реферати (176)
Теми за държавен изпит (92)
Есета (79)
Бизнес план (59)
Презентации (58)
Доклади (57)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (55)
Пищови (38)
Тестове (31)
Изследвания (26)
Дисертация (22)
Анализи (21)
Коментар (18)
Учебници (16)
Уроци (11)
Поръчай изготвяне на дипломна работа (11)
Поръчай казус (7)
Готови реферати (6)
Документи (6)
Проекти (4)
Поръчай изготвяне на реферат (3)
Упражнения (3)
Поръчай задача (3)
Книги (2)
Поръчай есе (2)
Биографии (2)
Конспекти (1)
Протоколи (1)

КАТЕГОРИЯ
Икономика (53)
История (51)
Психология (51)
Счетоводство (46)
Мениджмънт / Управление (41)
Технически и инженерни специалности (28)
Маркетинг (19)
Финанси (18)
Публична администрация (14)
Туризъм (13)
Статистика (10)
Биология (9)
МИО (6)
Екология (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 396 Сортирай по:
Студенти, Теми
ОДИТОРСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Теми, по Счетоводство, брой страници 6, качен на 20/07/2023 от gulio бр коментари 0
Под одиторска документация се разбира цялата съвкупност от материални носители на информация, които са събрани по време на одита. Одиторът е длъжен да документира всички обстоятелства, които счита за важни при осигуряване на доказателства в подкрепа на мнението си, както и на доказателства, че одитът е извършен в съотвествие с изискванията на МОС. По принцип се приемат само тези, които са в писмена форма или са получени под друга форма, например - устна, но също трябва допълнително да се отрадят писмено. При одита се прилага следното правило: „ ако нещо не е документирано от одитора значи,
СЪЩНОСТ НА ОДИТА
Теми, по Счетоводство, брой страници 6, качен на 20/07/2023 от makiaveli бр коментари 0
Терминът одит е с латински произход и първоначално е означавал изслушвам. В средновековна Европа е имало малко грамотни и умеещи да пишат хора и затова одитор е започнал да се нарича човек, който е трябвало да изслушва отчетите на определини длъжностни лица. На по-късен етап неговите функции придобиват контролен характер, сега НФО представлява проверка на изложените във ФО твърдения за вярност от страна на ръководството на предприятието и представяне на резултатите от нея в одиторския доклад чрез изразяване на одиторско мнение от лице с подходяща професионална квалификация и официално призна
Финансов отчет на Банкова институция
Теми, по Счетоводство, брой страници 16, качен на 20/07/2023 от trifon_iak бр коментари 0
Банка е юридическо лице, което извършва публично причличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск. Банките са важен и влиятелен сектор на деловата активност по цял свят. Повечето физически лица и организации се ползват от услугите на банките или като вложители, или като кредитополучатели. Чрез тесните връзки, поддържани с регулативните и законодателни органи, и чрез наредбите, наложени им за прилагане от правителствата, банките играят важна роля за поддържането на доверието в паричната система. Ето защо има зна
Законова уредба на счетовоството в България
Теми, по Счетоводство, брой страници 10, качен на 20/07/2023 от kristina бр коментари 0
За да се разбере пълноценно и недвусмислено законовата уредба на счетоводството България, трябва да започнем от разбиването на заглавието и обяснение на термините, които го изграждат. Всички ние знаем какво е закон. Законовата уредба следва да бъде разгледана в продължението на текста, така че е уместно да се започне с понятието счетоводство. Нека бъде ясно, че това не е просто дума, а счетоводството е изпълнена с много богато съдържание реалност. Можем да обобщим тази наука по следния начин :”счетоводството представлява информационна система за пълно, непрекъснато и взаимносвързано обхващане
Маркетинг на потребителския пазар
Теми, по Маркетинг, брой страници 14, качен на 20/07/2023 от regi бр коментари 0
МИП се отнася за частта от пазара, която касае крайните потребители, които купуват за свое лично, семейно или домакинско потребление и купуват потребителски стоки. Потребителските стоки се делят на две големи деления – бързооборотни (FMCG – fast moving consumers goods) и за дългосрочна употреба. Формати, в които се продават потребителските стоки: - Дускаунти : soft и hard. Софт – широкоплощен, с много стоки, продават много пресни и замръзени храни. Хард – магазин, който цели да достигне най-ниските цени, без почти никакво обслужване. Първият хард дискаунт е Aldi, в Германия. - Хипе
Теми за държавен изпит - Програма „Икономика” модул „Бизнес администрация“
Теми, по Бизнес администрация, брой страници 200+, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Търсене, предлагане и пазарно ценообразуване. Обща характеристика на пазара. Търсене – ценови и неценови фактори, крива на търсенето. Предлагане – ценови и неценови фактори. Еластичност на търсенето и предлагането. Пазарно равновесие. Потребителски избор: обща, пределна и средна полезност; закон за намаляващата пределна полезност; потребителско равновесие; потребителски излишък. Производство, разходи и приходи на фирмата. Видове пазарни структури. Фирмено предлагане при съвършена конкуренция: краткосрочно равновесие на фирмата и крива на краткосрочното предлагане на фирмата; предлагане в отрас
Франсоа Фризон-Рош, "Полупрезидентският модел" като инструмент на прехода в посткомунистическа Европа: България, Литва, Македония, Полша, Румъния и Словения", Издател Фондация "Д-р Желю Желев", превод Райна Карчева и Петър Рангелов, 2009.
Теми, по Литература, брой страници 6, качен на 14/09/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
От 1989 г. насам разпадането на комунистическите системи напълно промени политическата и институционалната карта на Централна Европа. Основните играчи в прехода – бивши комунисти и техните опоненти - често са предпочитали да създават полупрезидентски модел, а не традиционен парламентарен модел. Това не беше безсмислен избор предвид на несигурността и взаимния страх, разпространени по онова време. Основните играчи са били преследвани от две натрапчиви мисли според Рош: да се установи демокрацията, но същевременно да се гарантира тяхното участие във властта. Тези идеи са ги обединявали и според
Слободан Милачич, „От ерата на идеологията към ерата на политиката", Издателство на НБУ, превод Марта Методиева, 2013.
Теми, по Литература, брой страници 6, качен на 14/09/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
В тази книга се наблюдават поне три стълба. Първият съдържа подробен анализ на процеса на демократичен преход в посткомунистическите страни. Втората, критика, насочена към многобройните политици и анализатори, които ръководени от консенсусните посткомунистическа еуфория (стр. 53) анализират демократичния преход в Изтока по еднакъв начин, повърхностен, не-исторически, сякаш не е въпрос на сложен, отворен и дълъг процес, а е създаден априори модел. "Посткомунизма“ не се анализира като отворен процес на промяна, а като завършен преход (стр. 67). Третият стълб включва търсене на отговор на въпроса
Задание за текущ контрол по социални иновации и бизнес
Теми, по Мениджмънт / Управление, брой страници 3, качен на 18/10/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Процесите и технологиите, които съставляват изкуството и науката на иновациите, са прогресирали в три отделни фази. В ерата "преди компютрите", новаторите са били нещо като ловци на идеи. Но в ерата на изобретяването на компютрите всичко се е променили, по същия начин, по който ръчните инструменти са променили пещерните хора. Сега изграждаме мозъчни инструменти, а не ръчни инструменти. Както Стив Джобс ги нарича "велосипеди за ума". Първата вълна на иновациите е дошла с изобретяването на инструменти за ранна иновация - улавяне на идеи. Втората вълна на еволюцията е започнала с внедряването
Какво следва да се подобри в обучението и квалификацията на учителите за системно прилагане на съвременни възпитателни технологии и успешната дейност в екипа?
Теми, по Педагогика, брой страници 3, качен на 01/07/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Може да се счита, че ако учителите се убеждават, че технологиите водят до по-висока стойност за тяхното преподаване, то тяхното обучение трябва да акцентира на педагогическите аспекти. Това мнение се основава на проучване на Кокс (1999), според което след като са посещавали курсове за посещаване на квалификацията, учителите са продължили да не разбират как да използват технологиите. Вместо това, те просто научили как да пускат компютъра и да настройват принтера. Педагогическите подходи на учителите са засегнати от няколко ключови фактора. Първо, те са засегнати от знанията за собствения си пр
Тема по организация и технология на управлението.
Теми, по Мениджмънт / Управление, брой страници 2, качен на 01/02/2017 от admin бр коментари 0
a) Създаване на финансова „зона на комфорт” Могат да се предложат три стъпки за успешно създаване на зона на комфорт за персонала в кол-центъра: 1) необходимо е да се идентифицират основните данни, на чиято база следва да се постигнат бизнес целите. Преди да се започне каквато и да е HR дейност, трябва да се идентифицират бизнес предизвикателствата пред организацията. Може да се потърсят данни за хората с най-голям потенциал да отговорят на предизвикателствата и е необходимо да се отговори на въпроса как те могат по най-добър начин да извлекат данни от своите системи. 2) Споделяне на H
Резюме на статията на д-р Øvretveit: Does clinical coordination improve quality and save money? Volume 1: A summary review of the evidence.
Теми, по Медицина, брой страници 2, качен на 29/09/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Статията обобщава и оценява доказателствата, така че да е ясно кои са най-последователните подходи. Съществуват много добри идеи за по-добра клинична координация, които могат да бъдат ефективни, особено ако се използва в комбинация с други подходи за подобряване на грижите, като например управление на заболяванията и програми самостоятелни грижи, които са елементи на интегрираните грижи. В последната част на статията се показва как пациенти, доставчици на здравни услуги, комисионери, регулатори и професионални организации могат поемат в известна степен отговорността за подобряване на клиничнСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 33
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2024, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни