ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (5273)
Ученици (37)
Кандидат студенти (26)

ВИД
Курсови работи (2303)
Готови курсови работи / реферати / казуси (718)
Теми (414)
Дипломни работи (251)
Задачи (228)
Готови дипломни работи (219)
Лекции (190)
Казуси (180)
Реферати (166)
Теми за държавен изпит (91)
Есета (71)
Бизнес план (59)
Доклади (57)
Презентации (56)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (55)
Пищови (38)
Тестове (31)
Изследвания (26)
Дисертация (22)
Анализи (21)
Коментар (18)
Учебници (16)
Уроци (11)
Поръчай изготвяне на дипломна работа (11)
Поръчай казус (7)
Готови реферати (6)
Документи (6)
Проекти (4)
Поръчай изготвяне на реферат (3)
Упражнения (3)
Поръчай задача (3)
Поръчай есе (2)
Биографии (2)
Книги (2)
Протоколи (1)
Конспекти (1)

КАТЕГОРИЯ
Икономика (53)
Психология (51)
История (51)
Счетоводство (46)
Мениджмънт / Управление (40)
Технически и инженерни специалности (28)
Маркетинг (19)
Финанси (18)
Публична администрация (14)
Туризъм (13)
Статистика (10)
Биология (9)
МИО (6)
Екология (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 0887 672 686

E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 393 Сортирай по:
Студенти, Теми
Какво следва да се подобри в обучението и квалификацията на учителите за системно прилагане на съвременни възпитателни технологии и успешната дейност в екипа?
Теми, по Педагогика, брой страници 3, качен на 01/07/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Може да се счита, че ако учителите се убеждават, че технологиите водят до по-висока стойност за тяхното преподаване, то тяхното обучение трябва да акцентира на педагогическите аспекти. Това мнение се основава на проучване на Кокс (1999), според което след като са посещавали курсове за посещаване на квалификацията, учителите са продължили да не разбират как да използват технологиите. Вместо това, те просто научили как да пускат компютъра и да настройват принтера. Педагогическите подходи на учителите са засегнати от няколко ключови фактора. Първо, те са засегнати от знанията за собствения си пр
Тема по организация и технология на управлението.
Теми, по Мениджмънт / Управление, брой страници 2, качен на 01/02/2017 от admin бр коментари 0
a) Създаване на финансова „зона на комфорт” Могат да се предложат три стъпки за успешно създаване на зона на комфорт за персонала в кол-центъра: 1) необходимо е да се идентифицират основните данни, на чиято база следва да се постигнат бизнес целите. Преди да се започне каквато и да е HR дейност, трябва да се идентифицират бизнес предизвикателствата пред организацията. Може да се потърсят данни за хората с най-голям потенциал да отговорят на предизвикателствата и е необходимо да се отговори на въпроса как те могат по най-добър начин да извлекат данни от своите системи. 2) Споделяне на H
Резюме на статията на д-р Øvretveit: Does clinical coordination improve quality and save money? Volume 1: A summary review of the evidence.
Теми, по Медицина, брой страници 2, качен на 29/09/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Статията обобщава и оценява доказателствата, така че да е ясно кои са най-последователните подходи. Съществуват много добри идеи за по-добра клинична координация, които могат да бъдат ефективни, особено ако се използва в комбинация с други подходи за подобряване на грижите, като например управление на заболяванията и програми самостоятелни грижи, които са елементи на интегрираните грижи. В последната част на статията се показва как пациенти, доставчици на здравни услуги, комисионери, регулатори и професионални организации могат поемат в известна степен отговорността за подобряване на клиничн
Бизнес-етика.
Теми, по Етика, брой страници 14, качен на 16/08/2015 от stelito_1 бр коментари 0
Бизнес-етиката анализира етичните аспекти на отношенията в бизнес-сферата. Бизнес-етиката е теория и приложно знание. Тя е нова и перспективна научна област. Съдържанието на кодекса включва както норми, които вече се практикуват и са утвърдени като традиционно в моралната практика, така и тези, които все още имат пожелателен характер, но са модел за желано поведение. Прескриптивният характер, систематичното изложение и писмената форма, в която обикновенно съществува кодексът, го правят ясен и лесен за разбиране. Това подпомага действието на морала, защото критериите и изискванията му стават д
Същност на екипа
Теми, по Мениджмънт / Управление, брой страници 12, качен на 03/08/2015 от бакалова бр коментари 0
I. Същност на екипа 1. Що е екип? В литературата са известни много на брой дефиниции на понятието “ екип “. Що е екип? Можем да кажем , че не всяка група е екип. Екипът се отличава от видовете групи по определени характеристики. Различните автори наблягат на различен набор от такива характеристики. Безспорно най – често срещаните характеристики на екипите са общата цел и общата отговорност. Към тях се прибавят и характеристиките на зрялата група като: сплотеност, роли и норми. Членовете на екипа са обединени от обща цел, подчиняват се на възприети от тях норми на поведение, имат ст
ПРОЕКТИРАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА
Теми, по Мениджмънт / Управление, брой страници 23, качен на 03/08/2015 от admin бр коментари 0
Въведение В нашето динамично време, управлението на една организация представлява сложна и отговорна работа, независимо от това дали тази организация е държавна или частна, малка, средна или голяма, дали е стопанска или нестопанска. Динамичната и нестабилна бизнес среда поставя пред ръководителя на съвременните организации редица предизвикателства, което налага необходимостта от повишаване на тяхната гъвкавост. Следствие от тази нестабилност са сложните проблеми, свързани с условията на производство и реализация, които често водят до неадекватни управленски решения. Създаването и запазванет
Персонал на предприятието
Теми, по Икономика, брой страници 8, качен на 27/07/2015 от диков бр коментари 0
Икономика на предприятието Тема 9 : Персонал на предприятието Обща характеристика и класификация на персонала – понятието персонал винаги се свързва с определена фирма или стопанска организация. Представлява трудовите човешки ресурси, с които разполага съответната организация и които може да използва за стратегически цели. Управлението на персонала е част от управлението на фирмата , отнася се до персонала и включва всички дейности по планиране, набиране, подбор, развитие, обучение, заплащане, оценка, стимулиране и освобождаване на човешките ресурси. Персоналът е формиран от наемни работни
ПЛАНИРАНЕ И ПРОГНОЗИРАНЕ
Теми, по Планиране и прогнозиране, брой страници 139, качен на 27/07/2015 от Ив_Иванов88 бр коментари 0
Встъпителната тема от курса по прогнозиране и планиране има за цел да ви запознае с основните понятия и категории, познаването на които е необходима предпоставка за работата ви по-нататък. След като завършите тази тема, ще бъдете в състояние: • Да дефинирате планирането като процес и да характеризирате неговите специфични елементи. • Да формулирате системата от цели и нейните съставни елементи. • Да дефинирате понятието стратегия и да изясните необходимоста от разработването на стратегии и програми на различните равнища на управление. • Да познавате прогнозирането като процес и неговото
Меркантилизъм. Обща характеристика и основни принципи. Етапи на развитие на меркантилизма: ранен и късен меркантилизъм.
Теми, по Икономика, брой страници 3, качен на 21/07/2015 от angelov бр коментари 0
Меркантилизмът представлява първият опит за системно разработване на икономическите проблеми. Той е предисторията на същинската икономическа наука. Наименованието идва от “mercante” = търговски. Меркантилизмът е икономическа теория и вид икономическа политика от периода на първоначалното натрупване на капитала от Западноевропейските страни. Меркантилизмът изразява интересите и позициите на представителите на бързоразвиващият се търговски капитал. Търговският капитал е първата форма на капитала, с която е свързано самото зараждане на капиталистическата пазарна система и изиграва решаваща роля в
СЪЩНОСТ НА КАЛКУЛИРАНЕТО КАТО ПРОЦЕС НА УСТАНОВЯВАНЕ НА СЕБЕСТОЙНОСТТА НА ПРОДУКЦИЯТА И УСЛУГИТЕ.
Теми, по Счетоводство, брой страници 5, качен на 17/07/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
Калкулационна сума е съвкупността от всички разходи, отчетени за калкулационния обект. Калкулационната единица служи за измерване на калкулационния обект. Мярката, в която се изразява един калкулационен обект се нарича калкулационна единица. Тя не характеризира икономическата същност на обекта, а служи за негов измерител и се определя от натурално-веществената му форма. Калкулационната единица изразява количеството еднородна продукция с определена потребителна стойност и качество. Между калкулационния обект и калкулационната единица съществува тясна взимна връзка. Общото между тях е, че се от
ПРИЧИНИ ЗА ФИНАНСОВАТА КРИЗА И СЛЕДСТВИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ
Теми, по Финанси, брой страници 6, качен на 26/04/2015 от милев бр коментари 0
Започналата в САЩ криза обхвана целия свят. Дълбочината на кризата стана ясна с времето и доби нови измерения. Въпреки, че кризата започна на пазарите в САЩ за кратък период се разпространи на почти всички пазари по света. Това положение на свой ред показа обвързаността между световните пазари . По този начин тя се превърна от локална в глобална. Страните повлияни от кризата започнаха да вземат спешни мерки, но за кратко време на преден план излезе нуждата от предприемането на съвместни действия от всички страни в света. Продължителният период на ниски лихвени проценти, лесният достъп до капи
СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Теми, по Счетоводство, брой страници 56, качен на 18/04/2015 от fifo бр коментари 0
Отчитане на капиталите 1. Обща характеристика на капиталите 1.1 Същност – абстрактна величина1 която представлява паричен израз на вложените в дейността на предприятието активи. 1.2 Концепции за капитала: - финансова концепция – за капитал се приема размерът на вложените пари или покупателната стойност “чисти пари” или “собствен капитал” - материална концепция – капиталът е производствения капацитет на предприятието, основаващ се на произведената продукция за единица време 1.3 Разновидности на капитала:Стр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 33
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2020, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни