ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (5346)
Ученици (3)

ВИД
Курсови работи (2322)
Готови курсови работи / реферати / казуси (745)
Теми (394)
Дипломни работи (251)
Задачи (229)
Готови дипломни работи (221)
Казуси (195)
Лекции (190)
Реферати (174)
Теми за държавен изпит (91)
Есета (73)
Бизнес план (59)
Доклади (57)
Презентации (56)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (55)
Пищови (38)
Тестове (31)
Изследвания (26)
Дисертация (22)
Анализи (21)
Коментар (18)
Учебници (16)
Уроци (11)
Поръчай изготвяне на дипломна работа (11)
Поръчай казус (7)
Готови реферати (6)
Документи (6)
Проекти (4)
Поръчай изготвяне на реферат (3)
Упражнения (3)
Поръчай задача (3)
Поръчай есе (2)
Биографии (2)
Книги (2)
Протоколи (1)
Конспекти (1)

КАТЕГОРИЯ
Психология (19)
Икономика (18)
Финанси (17)
Логистика (16)
Мениджмънт / Управление (15)
Публична администрация (13)
Счетоводство (11)
Право (9)
Маркетинг (7)
Туризъм (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 0887 672 686

E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 172 Сортирай по:
Студенти, Реферати
CLOUD COMPUTING И СТРАТЕГИЯ НА IBM.
Реферати, по Информатика, брой страници 10, качен на 24/02/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
С многобройните широко обсъждани предимства на облачните изчисления, включително еластично мащабиране, по-бързото предоставяне на услуги и по-голямата ефективност на информационните технологии, бизнесът се интересуват все повече от приемането на облачни технологии. Но не е ясно какво това означава. Например някои доставчици гледат на изчислителните облаци като начин да предоставят изчисления или капацитет за съхранение като услуга, обезпечена от паралелна платформа за обработка, която използва икономии от мащаба. Други може да разглеждат като изчислителни облаци софтуера като услуга, модел за
ЗЕЛЕНИ ТЕХНОЛОГИИ (ИНОВАЦИИ).
Реферати, по Управление на иновациите / иновационния процес (ВАЕВ 745D), брой страници 6, качен на 01/11/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
През 1991 г. в статията си "Американска зелена стратегия" икономистът от Харвард Майкъл Д. Портър посочва, че това строгите екологични разпоредби неизбежно възпрепятстват получаването на конкурентното предимство пред конкурентите; наистина, те често го повишават . Този революционен поглед върху връзката между регулациите за околната среда и конкурентоспособността е станал известен като Porter Hypothesis (PH) и е провокирал траен дебат за това как най-добре да се стимулират иновациите, като се вземат предвид екологичните проблеми. Хипотезата била толкова революционна, защото тя противоречала на
БИЗНЕС АНАЛИЗЪТ В ИНОВАТИВНИТЕ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.
Реферати, по Счетоводство, брой страници 4, качен на 31/10/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Дисциплината "Бизнес анализ" се превръща в отговор на реалностите на 21-ви век: „Интернет на всичко“ е навсякъде; всяка компания трябва да бъде технологична компания; конкурентното предимство винаги е изложено на риск; софтуерът е вграден в почти всеки продукт и услуга; технологичните постижения са бързи, яростни и неумолими. В средата на тези предизвикателства компаниите се стремят да намалят разходите, да направят повече с по-малко, да предоставят на клиентите си стойност, да подобряват вземането на решения, да произвеждат иновации и да подобряват вътрешните възможности. В отговор на тези п
БИЗНЕС СРЕДАТА В БЪЛГАРИЯ: ПРЕЧКИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА.
Реферати, по Икономика, брой страници 4, качен на 24/10/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Според всеобхватната оценка от Глобалния индекс на конкурентоспособността / GCI / за 2014-15 и 2015-16 г. България е позиционирана на 54 място (от 140 страни) в сравнение с 62 място през 2012-13 г . По-специално, по критерии "Макроикономическа среда" страната е на 53 място. Въпреки това, по "Инфраструктура" страната е на 72 място; а именно критерии "Технологична готовност" (38) е много по-благоприятна от този по отношение на ефективността на пазара на труда (68). Според изследването на GCI петте най-проблемни фактори за бизнес средата в България са: (1) достъп до финансиране; (2) корупция; (3
ЗЕЛЕНИ ТЕХНОЛОГИИ /ИНОВАЦИИ/.
Реферати, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 23/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
В днешната силно динамична и конкурентна бизнес среда компаниите са изправени пред сериозни предизвикателства с оглед удовлетворяване на непрекъснато нарастващия пазар и нужди и очаквания на клиентите, справяне със сложни регулации и изисквания и те са изправени пред технологични прегради. В това отношение концепцията за иновации придобива значение като средство за поддържане на представянето и растежа. Иновациите имат синоними като "новост", "успех" и "промяна" и могат да бъдат определени съответно като "генериране, разработване и адаптиране на идея или поведение, нови за приемащата организ
ЗЕЛЕНИ ТЕХНОЛОГИИ (ИНОВАЦИИ).
Реферати, по Мениджмънт / Управление, брой страници 5, качен на 21/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Концепцията за екоиновации се е развила във времето. Дефиницията в Ръководството на Осло за традиционните иновации - внедряване на нов или значително подобрен продукт (стока или услуга) или процес, нов маркетингов метод или нов организационен метод в бизнес практиката, организация на работното място или външните отношения помага да се опише типологията на еко-иновациите. Според определението на ОИСР, екологичната иновация може да бъде анализирана по отношение на три различни измерения: иновационна целт, механизъм и въздействие . Целта и механизмът от своя страна могат да бъдат обобщени като н
Физикогеографска характеристика на изследвания район.
Реферати, по География, брой страници 9, качен на 09/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Витоша планина се разположена на юг от София. Планинският масив е разположен приблизително в средата на северната половина на Балканския полуостров (югозападна България). Витоша е оградена от Пернишката (на запад), Самоков¬ската (на юг) и Софийската котловина (на север) и планините Лозенска, Плана, Верила, Голо бърдо и Люлин. Площта на Витоша е 278 km2 и пред¬ставлява 0,25% от територията на България. Средна надморска планина 1500 м. Хубенов (1990) е синтезирал становищата в специализираната литература за границите на планината Според него северната граница на планината следва хоризонталите
ГЕРГЬОВДЕН.
Реферати, по История, брой страници 7, качен на 16/03/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
В българския народен календар Гергьовден е един от най-големите празници през годината, свързан със събуждането на природата. Името на празника идва от старогръцкото „Георгиус”, което значи „земеделец”. Гергьовден е празник с постоянна дата в народния и астрономическия календар - 6 май (23 април в миналото). Много древен по своя характер, днес все още няма пълно единство в мненията за произхода на този празник. Според някои автори той идва от тракийската древност , според други е славянски по произход , има и хипотези, че следите му се губят в далечното минало на прабългарите от Азия . Обич
ПОСТИ.
Реферати, по История, брой страници 6, качен на 15/03/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
До сравнително наскоро, произхода на Поста - познат като Тесараккасти в Гърция и Quadragesima на латински, за "Четиридесетте" – се е вярвало, че се знае. Много от ръководствата по богословие от 19 и началото на 20 век уверено са твърдели, че постът е създаден от самите апостоли или непосредствено след-апостолския период. Те приемат, че този сезон на глад е тясно свързан с подготовката за Великденските кръщения - практика, която също се счита за апостолска и се наблюдава навсякъде по света от най-ранните си дни. По-задълбоченото изследване на древните източници обаче разкрива едно постепенно и
ГЛОБАЛНО ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА И ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ТОВА ЗА ЧОВЕЧЕСТВОТО.
Реферати, по Екология, брой страници 8, качен на 09/10/2019 от те бр коментари 0
Еколозите говорят за глобалното изменение на климата, включително увеличаване на средната годишна температура, която причинява топене на ледниците, и повишаване на морското равнище. Освен затопляне, съществува и дисбаланс на всички природни системи, което води до промяна във валежите, температурни аномалии и увеличаване на честотата на екстремни събития като урагани, наводнения и суши. Към края на 2018 година 2015 г. средната температура на планетата е с 1.02 ° C по-висока от тази, регистрирана през XIX век (когато е започнало наблюдението на промените в глобалната температура). За първи път
Реферат по Празничност на тема: ГЕРГЬОВДЕН
Реферати, по Етнология, брой страници 7, качен на 17/09/2019 от admin бр коментари 0
В българския народен календар Гергьовден е един от най-големите празници през годината, свързан със събуждането на природата. Името на празника идва от старогръцкото „Георгиус”, което значи „земеделец”. Гергьовден е празник с постоянна дата в народния и астрономическия календар - 6 май (23 април в миналото). Много древен по своя характер, днес все още няма пълно единство в мненията за произхода на този празник. Според някои автори той идва от тракийската древност , според други е славянски по произход , има и хипотези, че следите му се губят в далечното минало на прабългарите от Азия . Обич
Митът за Едип и психоанализата.
Реферати, по Психология, брой страници 7, качен на 01/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Може да изглежда, че теориите са нещо като митология и теорията за Едип е нещо, с което човек не може да се съгласи. „Но в края на краищата не всяка наука стига до някакъв вид митология” . Тези думи, адресирани до Алберт Айнщайн, са написани от Зигмунд Фройд през 1932 г., седем години преди неговата смърт. В своите уводни лекции по психоанализа, публикувани в същата година, сравнението с митологията се е появило още веднъж: „Теорията за инстинктите е така да се каже нашата митология. Инстинктите са великолепни митични същества по тяхната неопределеност” . Тези твърдения, направени от ФройдСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 15
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2021, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни