ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (5512)
Ученици (3)

ВИД
Курсови работи (2355)
Готови курсови / реферати / казуси (848)
Теми (396)
Дипломни работи (251)
Задачи (231)
Готови дипломни работи (221)
Казуси (209)
Лекции (190)
Реферати (178)
Теми за държавен изпит (92)
Есета (78)
Бизнес план (59)
Презентации (58)
Доклади (57)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (55)
Пищови (38)
Тестове (31)
Изследвания (26)
Дисертация (22)
Анализи (21)
Коментар (18)
Учебници (16)
Уроци (11)
Поръчай изготвяне на дипломна работа (11)
Поръчай казус (7)
Готови реферати (6)
Документи (6)
Проекти (4)
Поръчай изготвяне на реферат (3)
Упражнения (3)
Поръчай задача (3)
Книги (2)
Поръчай есе (2)
Биографии (2)
Конспекти (1)
Протоколи (1)

КАТЕГОРИЯ
Психология (19)
Икономика (18)
Финанси (17)
Мениджмънт / Управление (17)
Логистика (16)
Публична администрация (13)
Счетоводство (11)
Право (9)
Маркетинг (7)
Туризъм (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 176 Сортирай по:
Студенти, Реферати
ЗЕЛЕНИ ТЕХНОЛОГИИ (ИНОВАЦИИ).
Реферати, по Управление на иновациите / иновационния процес (ВАЕВ 745D), брой страници 6, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
През 1991 г. в статията си "Американска зелена стратегия" икономистът от Харвард Майкъл Д. Портър посочва, че това строгите екологични разпоредби неизбежно възпрепятстват получаването на конкурентното предимство пред конкурентите; наистина, те често го повишават . Този революционен поглед върху връзката между регулациите за околната среда и конкурентоспособността е станал известен като Porter Hypothesis (PH) и е провокирал траен дебат за това как най-добре да се стимулират иновациите, като се вземат предвид екологичните проблеми. Хипотезата била толкова революционна, защото тя противоречала на
Логистика и устойчива икономика /индивидуална разработка/.
Реферати, по Логистика, брой страници 10, качен на 20/07/2023 от admin бр коментари 0
Поръчай реферат по логистика. Съгласно изискванията, в рамките на 8-10 стр. За 5 стр. цената е 50 лв. Повече информация на info@tetradka.bg.
Логистика и зелени технологии /иновации/ (индивидуална разработка)
Реферати, по Логистика, брой страници 10, качен на 20/07/2023 от admin бр коментари 0
Разработка на реферат по логистика в обем 8-10 стр. за МВБУ по Логистика съгласно посочените изисквания. Цената е за срок за разработване в рамките на 4-7 дни.
Проблеми на логистиката в национален и международен аспект. (индивидуална разработка)
Реферати, по Логистика, брой страници 10, качен на 20/07/2023 от admin бр коментари 0
Разработката на реферата е в обем 8-10 за срок между 5-8 дни. Цената е съобразно тези условия и изискванията посочени в указанията. Рефератът е индивидуален.
Логистиката в глобализиращия се свят – национални и кроскултурни феномени. /индивудуален реферат/
Реферати, по Логистика, брой страници 10, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Разработката на темата на посочената цена е за 8-10 стр., шрифт 12, междуредие 1,5 и срок за разработване 4-7 дни.
Промяна във фискалната политика на България – бъдеще за бизнеса и конвергенция в ЕС
Реферати, по Финанси, брой страници 23, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Балансирането на държавния бюджет е крайъгълен камък на цялостната икономическа политика на правителството. При непроменена фискална политика, главен риск за бюджетната позиция представлява застаряването на населението и неговия ефект върху публичните финанси. Според демографските прогнози населението на страната се очаква да намалее значително. Застаряването на населението ще доведе до по-високи разходи за пенсии и здравеопазване, както и до по-ниски разходи за образование, поради намаление на децата в училищна възраст. Двата ефекта се компенсират взаимно и нетният ефект от застаряването на н
Развитие на нравственото възпитание като субективна и групова дейност
Реферати, по Педагогика, брой страници 8, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Нравите и морала обхващат всеки аспект от живота ни. Дори и тази част от работата е обхваната от морални съображение. Как мога да разбера това, въпреки че никой не е всъщност ми каза, че това тук и сега? Бул в книгата си "Морално образование” (1969 г.) обяснява този момент по този начин:" Детето не се ражда с вградена моралната съвест. Но то се ражда с тези природни, биологично целенасочени мощности, които го правят потенциално морално същество "(стр.15). Според Уилсън (1967, стр.129): "Детето трябва да приеме определен код на поведение, родителски команди, традиционни правила и т.н." Разбира
Здравеопазването в ЕС: неравенства в достъпа – сравнителен анализ България и Германия.
Реферати, по Европейска икономическа и социална политика, брой страници 22, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Диспропорциите се отнасят до: броя, географското положение, характера на дейността, организацията на болничните лечебни заведения в страната и ресурсната обезпеченост на лечебните заведения за болнична помощ в различните области. Анализът показва, че например през 2008 г. в област Ловеч със 153 474 жители и в област Перник със 137 449 жители има съответно по 7 и 6 болници. В област Смолян функционират 8 болници при население от 126 536 жители. Ако страната бъде разделена условно на шест големи региона - Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югозападен, Южен централен и Югоизточен
Управление на иновациите.
Реферати, по Управление на иновациите / иновационния процес (ВАЕВ 745D), брой страници 7, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Технологията може да се определи като прилагането на знания за практически цели. В този контекст, технологията позволява на хората да станат по-ефективни или да правят неща, които не са били възможно преди. За да се възползват от технологията, тя трябва да бъде успешно обвързана с общите цели за развитие на страната и да се прилага при решаване на социално-икономическите проблеми. Увеличението на производителността е възможно чрез екологосъобразни и печеливши технологии. Не е необходимо всички печеливши технологии да бъдат приети, тъй като бариерите за практикуване на нови технологии и липсата
ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА /ЗДДФЛ/.
Реферати, по Данъци, брой страници 12, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Във връзка с данъка върху доходите е необходимо да се посочат две важни понятия. В международното данъчно право е възприето понятието „агрегация“. Този термин се използва за сумиране на доходите на данъкоплатеца от всички източници с цел определяне на съответната ставка за данък върху доходите. За данъчни цели в някои страни, където се практикува облагане с данък на домакинството, се сумират доходите на съпруга и съпругата, а често и на непълнолетните им деца, но не се включва доходът от трудови правоотношения, който се облага отделно при източника . Когато минималната работна заплата е по-ви
Ползи и недостатъци от прилагането на диференцирани ДДС ставки
Реферати, по Финанси, брой страници 20, качен на 20/07/2023 от Fenomenalnia бр коментари 0
Прилагането на диференцирани ДДС ставки по отношение на някои стоки и услуги е част от данъчната политика на страните. Те прибягват до този подход с цел да направят определени категории стоки по-лесно достъпни за по-голяма част от обществото. Прилагането на диференцираните ДДС ставки е обект на множество обществени дискусии. В теорията са налице множество аргументи „за” и „против” подобна данъчна практика. Това до известна степен произтича от факта, че третирайки различните блага и сектори с различна ДДС ставка се достига до ситуация на пазарно изкривяване, което неминуемо води до загуба на и
ЗЕЛЕНИ ТЕХНОЛОГИИ (ИНОВАЦИИ).
Реферати, по Мениджмънт / Управление, брой страници 5, качен на 24/09/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
През последните години фирмите по целия свят са осъзнали необходимостта от отговор на предизвикателствата на устойчивото развитие. За да се смекчат устойчивите предизвикателства компаниите трябва да балансират финансовите, социалните и екологичните резултати от своята дейност . Но мащабът на екологичните проблеми, съчетани с финансовите и социалните предизвикателства поражда необходимостта от промяна на бизнес практиките и модели. Тази промяната е довело до разработването на няколко екологични рамки с термина "еко" в областта на управлението на околната среда, например екологична ефективност,Стр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 15
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2024, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни