Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 123 Сортирай по:
БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ 2018 Г.
Курсови работи, по Публична администрация, брой страници 11, качен на 21/02/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Процесът на вземане на решения в Европейския съюз е сложна комбинация от институционални интереси, правителствени преференции, лидерски стратегии и нормативни процедури за постигане на споразумение и изготвяне на политики. Някои автори дори дефинират процеса на вземане на решения в ЕС като "безспирен маратон на преговори". Съветът на ЕС е основната сцена на междуправителствените преговори, но тяхното ефективно и плавно функциониране зависи до голяма степен от председателството. Приет е принципа на ротация за всеки шест месеца за председателството на всяка държава-членка . Държавите-членки, ко
НЕОБХОДИМОСТ ОТ ВЪВЕЖДАНЕ НА Е-УПРАВЛЕНИЕ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Публична администрация, брой страници 9, качен на 14/02/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Електронното управление е важна иновация за подобряване на доброто управлението и укрепването на демократичния процес. Освен това се признава, че то може да улесни достъпа до информация, свободата на изразяване, по-голяма равнопоставеност, ефективност, растеж на производителността и социално включване . Успешните инициативи за електронно управление предлагат осезаеми възможности, които включват: трансформация на тромавата публична администрация и процесите на предоставяне на услуги, като по този начин се повишава ефективността на правителствата, овластяването и участието на гражданите; укрепва
РАЗВИТИЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИСТЕМИТЕ НА ОЦЕНЯВАНЕТО И ОБУЧЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ / ПО ПРИМЕРА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ /
Готови дипломни работи, по Публична администрация, брой страници 67, качен на 11/02/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
В началото на 20 век само няколко организации (предимно военни), провеждат индивидуални атестации. Атестациите са били изключение. Освен това, за дълъг период от време на хората не е било позволено да се поставят под въпрос работата на държавните служители. Тъй като понятието за социални услуги не е съществувало (до 1950г. само няколко страни имат програми за борба с бедността и инициативи в областта на безопасността на храните, социалната сигурност или опазване на околната среда), повечето съществуващи "обществени услуги" са в областите на данъците, транспорта, здравеопазването, контрола, вое
НЕОБХОДИМОСТ ОТ ВЪВЕЖДАНЕ НА Е-УПРАВЛЕНИЕ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Публична администрация, брой страници 9, качен на 07/09/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Най-известното достижение в информационните и комуникационните технологии (ИКТ) е появата на интернет, уеб базирани технологии (e-Technologies) и глобалните мрежови икономики. Днес, е-технологиите играят все по-важна роля в нашия всекидневен живот. Те фундаментално са трансформирали технологичните, икономически, политически и социални пейзажи. Конкурентният императив на частния сектор е довел до постоянно нарастване на дигиталния бизнес. Това се отнася до своевременна доставка на продукти и / или услуги по икономически ефективен начин. В резултат на това частният сектор непрекъснато определя п
ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Публична администрация, брой страници 10, качен на 16/08/2019 от tetradka.bg бр коментари 0
Централното банкиране в Европа винаги е било свързвано с издаването и управлението на националните валути: националната валута се е превърнала в незаменим компонент на националния суверенитет. Националните банкноти, които заемат все по-важна роля в обръщението на парите. Същевременно с нарастващата роля на банкнотите като средство за плащане в съвременния икономически живот, техните емитенти, централните банки, имат все по-голяма важност и изпълнението на паричната политика се е превърнало в съществена част от икономическата политика на всяка държава В този исторически контекст, реализиранет
ПРИНЦИПИ НА ЕТИКАТА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Публична администрация, брой страници 9, качен на 06/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Поведението на човека в организацията има своите етични измерения. Обикновено се смята, че те са израз на спонтанните реакции, на емоциите и отразява особеностите на моментната ситуация. Често и без основание се приема, че подобни проблеми се разрешават от само себе си и имат междуличностен характер. Да се свежда етиката само до възпитанието („първите седем години“) и до личните качества е все едно да се следва логиката на умозаключението „Ако ватманът е честен, трамваят ще ни заведе на хубаво място“. Етичната страна в поведението има универсални и рационални измерения, които могат да се насоч
Разработени 20 от 37 теми за държавен изпит на специалност “ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ”.
Теми за държавен изпит, по Публична администрация, брой страници 60-70, качен на 01/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
1. Управление на системите. 2. Организацията и нейната среда. 3. Мениджърът - централна фигура в процеса на управление 4. Основни управленски функции. Целеполагане. Ръководене. Планиране. Организиране. Контрол. Регулиране. 5. Управленски подходи. Принципи на управление. Методи на управление. 6. Управленски решения. 7. Организационно-управленска структура. 8. Технология на управлението. 9. Комуникации в управлението. 10. Устойчиво развитие. 11. Устройство на публичната администрация. - Обхват и съдържание на публичната администрация. Структура и функции на публичната администрация .
ПРЯКО ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Публична администрация, брой страници 8, качен на 30/07/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
През последните няколко десетилетия на 20-ти век дебатът за участието на гражданите в собственото им управление е имало тенденция да се отдалечава от разбиранията на Аренд. Немският критик теоретик Юрген Хабермас доказва, че то е от изключителна важност за дебата, като се аргументира с това, което той нарича "комуникативна рационалност", при която компетентните и информирани граждани се ангажират един с друг добросъвестно и чрез предоставянето (или приемането) на причините стигат до споделено разбиране за ситуацията . Хабермас твърди, че гражданите ще считат демократичните правителства - и по
ДЪРЖАВНА СИСТЕМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ПРЕСТЪПНОСТТА, ОБЩЕСТВЕНА ПРЕВЕНЦИЯ. НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И СТРАТЕГИИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПНОСТТА
Курсови работи, по Публична администрация, брой страници 6, качен на 11/06/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Механизмът за превенция и контрол на престъпността в България функционира въз основа на институционалната рамка, съставена от министерства, агенции и неправителствени организации. Всяко звено съобразно своите правомощия, дадени от законите, изпълнява свои собствени функции и специфични дейности. Разбира се, общата дейност по превенция и контрол трябва да се разглежда като мрежа от взаимосвързани институционални участници. - Министерски съвет – той е най-висшия орган в държавната система, който се занимава както с престъпността на национално, така и на местно ниво. Министерският съвет разрабо
МАКС ВЕБЕР: СОЦИОЛОГИЯ НА ГОСПОДСТВОТО. СОЦИОЛОГИЯ НА РЕЛИГИЯТА.
Готови реферати, по Публична администрация, брой страници 5, качен на 31/05/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
В своето есе „Социалната психология на световните религии” Вебер разширява анализа си от „Протестантската етика” като разглежда пет основни световни религии -конфуцианството, индуизъм, будизъм, ислям и християнство – като основната му цел е да разгледа по-общо връзката между религията и „икономическата етика”. По този начин, той представя своя религиозен опит, който се отклоняват от тези, предлагани от Маркс и Дюркем. За разлика от марксистките възгледи, Вебер твърди, че религията не е „проста функция на социалното положение на даден слой, която се появява, като характерен приносител на негова
ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН - ФИЛОСОФИЯ НА СВОБОДАТА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Публична администрация, брой страници 6, качен на 18/02/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Томас Джеферсън никога не е публикувал нито един том, който да съдържащ най-важното от неговата философия, политически идеи или друго. И все пак чрез неговите статии, писма, една книга, както и други произведения има безспорно единство на мисълта и съгласуваност на теорията и вярванията му, които остават непроменени от ранните години до смъртта му. Във всички негови работи той дълбоко уважава човечеството, неговите възможности и капацитет, както и човешкия дух. Той поставя вярата в "обикновения човек" над всичко друго, като приема, че ако „правилно образовани и освободен от софистика, суеверие
АТЕСТАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ /По примера на МОСВ/.
Готови дипломни работи, по Публична администрация, брой страници 47, качен на 29/09/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
В началото на 20 век само няколко организации (предимно военни), проведеждат индивидуални атестации. Атестациите са били изключение. Освен това, за дълъг период от време на хората не е било позволено да се поставят под въпрос работата на държавните служители. Тъй като понятието за социални услуги не е съществувало (до 1950г. само няколко страни имат програми за борба с бедността и инициативи в областта на безопасността на храните, социалната сигурност или опазване на околната среда), повечето съществуващи "обществени услуги" са в областите на данъците, транспорта, здравеопазването, контрола,Стр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 5235 )
Виж всички ?

ВИД
Курсови работи ( 2292 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 704 )
Теми ( 393 )
Дипломни работи ( 251 )
Задачи ( 228 )
Готови дипломни работи ( 212 )
Лекции ( 190 )
Казуси ( 176 )
Реферати ( 165 )
Теми за държавен изпит ( 90 )
Есета ( 71 )
Бизнес план ( 59 )
Доклади ( 57 )
Презентации ( 56 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 55 )
Пищови ( 38 )
Тестове ( 31 )
Изследвания ( 26 )
Дисертация ( 22 )
Анализи ( 21 )
Коментар ( 18 )
Учебници ( 16 )
Уроци ( 11 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 11 )
Поръчай казус ( 7 )
Готови реферати ( 6 )
Документи ( 6 )
Проекти ( 4 )
Поръчай изготвяне на реферат ( 3 )
Упражнения ( 3 )
Поръчай задача ( 3 )
Поръчай есе ( 2 )
Биографии ( 2 )
Книги ( 2 )
Протоколи ( 1 )
Конспекти ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Публична администрация ( 123 )
Виж всички ?

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Студенти, Публична администрация
Real Time Web

Analytics