Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 120 Сортирай по:
НЕОБХОДИМОСТ ОТ ВЪВЕЖДАНЕ НА Е-УПРАВЛЕНИЕ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Публична администрация, брой страници 9, качен на 07/09/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Най-известното достижение в информационните и комуникационните технологии (ИКТ) е появата на интернет, уеб базирани технологии (e-Technologies) и глобалните мрежови икономики. Днес, е-технологиите играят все по-важна роля в нашия всекидневен живот. Те фундаментално са трансформирали технологичните, икономически, политически и социални пейзажи. Конкурентният императив на частния сектор е довел до постоянно нарастване на дигиталния бизнес. Това се отнася до своевременна доставка на продукти и / или услуги по икономически ефективен начин. В резултат на това частният сектор непрекъснато определя п
ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Публична администрация, брой страници 10, качен на 16/08/2019 от tetradka.bg бр коментари 0
Централното банкиране в Европа винаги е било свързвано с издаването и управлението на националните валути: националната валута се е превърнала в незаменим компонент на националния суверенитет. Националните банкноти, които заемат все по-важна роля в обръщението на парите. Същевременно с нарастващата роля на банкнотите като средство за плащане в съвременния икономически живот, техните емитенти, централните банки, имат все по-голяма важност и изпълнението на паричната политика се е превърнало в съществена част от икономическата политика на всяка държава В този исторически контекст, реализиранет
ПРИНЦИПИ НА ЕТИКАТА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Публична администрация, брой страници 9, качен на 06/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Поведението на човека в организацията има своите етични измерения. Обикновено се смята, че те са израз на спонтанните реакции, на емоциите и отразява особеностите на моментната ситуация. Често и без основание се приема, че подобни проблеми се разрешават от само себе си и имат междуличностен характер. Да се свежда етиката само до възпитанието („първите седем години“) и до личните качества е все едно да се следва логиката на умозаключението „Ако ватманът е честен, трамваят ще ни заведе на хубаво място“. Етичната страна в поведението има универсални и рационални измерения, които могат да се насоч
Разработени 20 от 37 теми за държавен изпит на специалност “ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ”.
Теми за държавен изпит, по Публична администрация, брой страници 60-70, качен на 01/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
1. Управление на системите. 2. Организацията и нейната среда. 3. Мениджърът - централна фигура в процеса на управление 4. Основни управленски функции. Целеполагане. Ръководене. Планиране. Организиране. Контрол. Регулиране. 5. Управленски подходи. Принципи на управление. Методи на управление. 6. Управленски решения. 7. Организационно-управленска структура. 8. Технология на управлението. 9. Комуникации в управлението. 10. Устойчиво развитие. 11. Устройство на публичната администрация. - Обхват и съдържание на публичната администрация. Структура и функции на публичната администрация .
ПРЯКО ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Публична администрация, брой страници 8, качен на 30/07/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
През последните няколко десетилетия на 20-ти век дебатът за участието на гражданите в собственото им управление е имало тенденция да се отдалечава от разбиранията на Аренд. Немският критик теоретик Юрген Хабермас доказва, че то е от изключителна важност за дебата, като се аргументира с това, което той нарича "комуникативна рационалност", при която компетентните и информирани граждани се ангажират един с друг добросъвестно и чрез предоставянето (или приемането) на причините стигат до споделено разбиране за ситуацията . Хабермас твърди, че гражданите ще считат демократичните правителства - и по
ДЪРЖАВНА СИСТЕМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ПРЕСТЪПНОСТТА, ОБЩЕСТВЕНА ПРЕВЕНЦИЯ. НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И СТРАТЕГИИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПНОСТТА
Курсови работи, по Публична администрация, брой страници 6, качен на 11/06/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Механизмът за превенция и контрол на престъпността в България функционира въз основа на институционалната рамка, съставена от министерства, агенции и неправителствени организации. Всяко звено съобразно своите правомощия, дадени от законите, изпълнява свои собствени функции и специфични дейности. Разбира се, общата дейност по превенция и контрол трябва да се разглежда като мрежа от взаимосвързани институционални участници. - Министерски съвет – той е най-висшия орган в държавната система, който се занимава както с престъпността на национално, така и на местно ниво. Министерският съвет разрабо
МАКС ВЕБЕР: СОЦИОЛОГИЯ НА ГОСПОДСТВОТО. СОЦИОЛОГИЯ НА РЕЛИГИЯТА.
Готови реферати, по Публична администрация, брой страници 5, качен на 31/05/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
В своето есе „Социалната психология на световните религии” Вебер разширява анализа си от „Протестантската етика” като разглежда пет основни световни религии -конфуцианството, индуизъм, будизъм, ислям и християнство – като основната му цел е да разгледа по-общо връзката между религията и „икономическата етика”. По този начин, той представя своя религиозен опит, който се отклоняват от тези, предлагани от Маркс и Дюркем. За разлика от марксистките възгледи, Вебер твърди, че религията не е „проста функция на социалното положение на даден слой, която се появява, като характерен приносител на негова
ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН - ФИЛОСОФИЯ НА СВОБОДАТА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Публична администрация, брой страници 6, качен на 18/02/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Томас Джеферсън никога не е публикувал нито един том, който да съдържащ най-важното от неговата философия, политически идеи или друго. И все пак чрез неговите статии, писма, една книга, както и други произведения има безспорно единство на мисълта и съгласуваност на теорията и вярванията му, които остават непроменени от ранните години до смъртта му. Във всички негови работи той дълбоко уважава човечеството, неговите възможности и капацитет, както и човешкия дух. Той поставя вярата в "обикновения човек" над всичко друго, като приема, че ако „правилно образовани и освободен от софистика, суеверие
АТЕСТАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ /По примера на МОСВ/.
Готови дипломни работи, по Публична администрация, брой страници 47, качен на 29/09/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
В началото на 20 век само няколко организации (предимно военни), проведеждат индивидуални атестации. Атестациите са били изключение. Освен това, за дълъг период от време на хората не е било позволено да се поставят под въпрос работата на държавните служители. Тъй като понятието за социални услуги не е съществувало (до 1950г. само няколко страни имат програми за борба с бедността и инициативи в областта на безопасността на храните, социалната сигурност или опазване на околната среда), повечето съществуващи "обществени услуги" са в областите на данъците, транспорта, здравеопазването, контрола,
ВЛАСТ И УПРАВЛЕНИЕ. ОРГАНИЗАЦИОННО СТРУКТУРИРАНЕ НА ПУБЛИЧНИЯ МЕНИДЖМЪНТ.
Курсови работи, по Публична администрация, брой страници 10, качен на 12/09/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Обществените организации са претърпели значителни промени през последните няколко десетилетия. Всеобщо признатото понятие, което се използва за характеризиране на тези промени в публичната администрация е „нов публичен мениджмънт” (НПМ). НПМ е клъстер от идеи, заимствани от концептуалната рамка на административната практика на частния сектор – разнообразно понятие, което включва разнообразни идеи и теории за това какво трябва да бъде естеството на публичното управление и администрация. Може да се каже, че НПМ е преди всичко продукт не на практикуващите, а по-скоро теоретична конструкция на нау
ЗА ДЪРЖАВАТА - ЦИЦЕРОН.
Реферати, по Публична администрация, брой страници 6, качен на 25/08/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Сципион започва с неговото определение за държава: държавата [respublica] са интересите на хората. Въпреки това, „народа” не е просто някакъв сбор от хора, които са се събрали по никакъв начин, а по-скоро асоциация на значителен брой хора, свързани помежду си чрез споразумение за справедливост и за споделяне на ресурси . Основната причина за тази асоциация не е толкова слабостта, а по-скоро естествено събиране човешки същества, човешкия индивид не е предвидено да бъде изолиран или самотен, а той е изграден така, че дори да не е сред най-голямото изобилие на ресурси, той е принуден от природата
ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ В БЪЛГАРИЯ.
Курсови работи, по Публична администрация, брой страници 22, качен на 13/06/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Осигурени са лицата, които имат право при настъпване на съответния осигурен здравен риск да ползват здравни услуги по задължително здравно осигуряване. Тези лица придобиват качеството „осигурени” по силата на закона. Качеството „осигурено лице“ е правно качество, което обуславя правото на лицата на получаване на медицинска помощ при реализиране на осигурения здравен риск като субекти по здравноосигурително правоотношение. Кръгът на здравноосигурените лица е много по-широк от осигурените лица в общественото осигуряване. Причината за това е, че благото, което се закриля, е особено. Това е здраСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 5180 )
Виж всички ?

ВИД
Курсови работи ( 2275 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 672 )
Теми ( 393 )
Дипломни работи ( 251 )
Задачи ( 228 )
Готови дипломни работи ( 211 )
Лекции ( 190 )
Казуси ( 174 )
Реферати ( 163 )
Теми за държавен изпит ( 90 )
Есета ( 70 )
Бизнес план ( 59 )
Доклади ( 57 )
Презентации ( 56 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 55 )
Пищови ( 38 )
Тестове ( 31 )
Изследвания ( 26 )
Дисертация ( 22 )
Анализи ( 21 )
Коментар ( 18 )
Учебници ( 16 )
Уроци ( 11 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 11 )
Поръчай казус ( 7 )
Готови реферати ( 6 )
Документи ( 6 )
Проекти ( 4 )
Поръчай изготвяне на реферат ( 3 )
Упражнения ( 3 )
Поръчай задача ( 3 )
Поръчай есе ( 2 )
Биографии ( 2 )
Книги ( 2 )
Протоколи ( 1 )
Конспекти ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Публична администрация ( 120 )
Виж всички ?

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

От kalinka_s3e@xxx...
на 03.04.2018г 22:53:46
Страхотни сте! Много благодаря!

2019, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Студенти, Публична администрация
Real Time Web

Analytics