ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (5512)

ВИД
Курсови работи (2355)
Готови курсови / реферати / казуси (848)
Теми (396)
Дипломни работи (251)
Задачи (231)
Готови дипломни работи (221)
Казуси (209)
Лекции (190)
Реферати (176)
Теми за държавен изпит (92)
Есета (78)
Бизнес план (59)
Презентации (58)
Доклади (57)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (55)
Пищови (38)
Тестове (31)
Изследвания (26)
Дисертация (22)
Анализи (21)
Коментар (18)
Учебници (16)
Уроци (11)
Поръчай изготвяне на дипломна работа (11)
Поръчай казус (7)
Готови реферати (6)
Документи (6)
Проекти (4)
Поръчай изготвяне на реферат (3)
Упражнения (3)
Поръчай задача (3)
Книги (2)
Поръчай есе (2)
Биографии (2)
Конспекти (1)
Протоколи (1)

КАТЕГОРИЯ
Психология (233)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 233 Сортирай по:
Студенти, Психология
РЕЗЮМЕ НА КНИГАТА «ЧОВЕКЪТ - СОЦИАЛНО ЖИВОТНО»
Готови курсови / реферати / казуси, по Психология, брой страници 6, качен на 22/09/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
В Глава 5 се разглежда когнитивния дисонанс и самооправдаването. Каква роля, ако има такава, играят познанията за себе си от възбудата и намаляване на когнитивния дисонанс? Съществуват различни гледни точки в теорията за това как когнитивния дисонанс влияе на върху несъответстващото поведение. Според Арънсън познаванията за себе си представят стандарти или очаквания, които улесняват дисонантната възбуда. Перспективата, че когнициите за човек служат като очаквания за поведение първоначално са се развили от модел на Арънсън. Според него, хората заържат очакванията за компетентно и морално пове
ПСИХОЛОГИЧНОТО ПОЗНАНИЕ ПРЕДОСТАВЯ ПЕРСПЕКТИВА ЗА ЧОВЕШКО ЩАСТИЕ, ЗАЩОТО ….
Есета, по Психология, брой страници 2, качен на 16/09/2023 от admin бр коментари 0
Виждам много болка в очите на децата, защото те са били принудени да напуснат своя дом, без никаква допълнителна помощ или подкрепа. Поради тази причина считам, че след като натрупам няколко години трудов стаж, опознавайки още повече принципите на психологията, искам да създам своя собствена организация с нестопанска цел, която да подпомага млади хора, израснали в приемни семейства или домове за сираци. След като навършат осемнадесет години, правителството вече няма да им оказва помощ. Искам да им осигуря допълнителните умения и услуги, от които се нуждаят и по този начин да има дам емоционалн
ПСИХИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА СЪБИТИЯТА ПРЕЗ ПУБЕРТЕТА (ФИЗИЧЕСКИ ПРОМЕНИ, ПОЛОВИ РАЗЛИЧИЯ, ФИЗИЧЕСКИ АЗ-ОБРАЗ).
Готови курсови / реферати / казуси, по Психология, брой страници 11, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Половото съзряване не е главната промяна нито на психиката, нито на физиологията в периода на физиологичното съзряване (11-14 /±1г./). Такава е усвояването на поведение с физически качества на възрастен човек. Затова главната физиологична промяна е увеличаването на физическите възможности до такива като на възрастните. Половото съзряване е един от елементите на тази промяна, макар с него често да се нарича цялото ранно юношество. Еволюционният смисъл на половата зрялост е възможността най-адаптивните качества на отделните индивиди да бъдат добавяни към генетичната програма на вида. Настъпване
ИСТОРИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ И ОФОРМЯНЕ НА НАУКАТА СРАВНИТЕЛНО-КУЛТУРНА ПСИХОЛОГИЯ ПРЕЗ 80-ТЕ ГОДИНИ НА 20 ВЕК. СЪЩНОСТ И ПРЕДИМСТВА НА КОРПОРАТИВНИЯ АНАЛИЗ.
Готови курсови / реферати / казуси, по Психология, брой страници 12, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Сравнително-културната психология исторически се е развивала от естествените научни изследвания в психологията и антропологията, и стои в противовес на херменевтичните изследвания в тези области . Тя продължава да се развива успоредно с допълнителните перспективи на културната психология и местните психологии и се прилага международно за решаване на редица практически въпроси, Термините „сравнително-културна психология“, „междукултурна психология“ и „културна психология“ са различни, но донякъде и размити концепции, чиито елементи и характеристики частично се припокриват. Методологически, с
ПСИХОЛОГИЧЕСКАТА АНТРОПОЛОГИЯ НА ФРАНЦ БОАС. ШКОЛАТА "КУЛТУРА И ЛИЧНОСТ".
Готови курсови / реферати / казуси, по Психология, брой страници 13, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Преди Боас, антропологията като предмет не е нищо повече от разнообразие от антропометрични, езикови, етнографски и археологически данни за еволюцията на човека. Расата и езикът, или расата и културата, разбирани като фази от същата еволюция, се третират като присъщо взаимосвързани. Културата е определена по същество като израз на рационалното мислене на човешкия ум и се счита за едно хуманистично и еволюционно явление, което се проявява от цялото човечество, но в различна степен. Културните различия или прилики се обясняват с различия или сходства в расовите фактори, с географските фактори ил
СОЦИАЛНО ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ЗДРАВОСЛОВНОТО ХРАНЕНЕ ПРИ ХОРА В АКТИВНА ВЪЗРАСТ.
Готови дипломни работи, по Психология, брой страници 71, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Хората се разглеждат своето поведение на хранене като въпрос на оцеляване, обикновено на всекидневна база. Това означава, че човек трябва да направи избор за това какво да яде, кога и колко. Въпреки, че за разлика от нашите предци, чиято основна задача е била да търсят някаква храна, която да осигурява енергия и хранителни вещества, днес тези решения стават все по-трудни. По-конкретно в западните общества, храната е изобилна, евтина и се предлага в голямо разнообразие. Освен това яденето е фундаментално възнаграждаващо поведение и поради това е свързано с настроението и емоциите . В съвременн
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРЕЖИВЯВАНЕТО НА СВОБОДАТА? ОБОСНОВЕТЕ РОЛЯТА МУ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА ИНДИВИДА.
Готови курсови / реферати / казуси, по Психология, брой страници 7, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Свободното решение е свързано със съзнателното мислене , което се отнася до решението и самооценката, т.е. "самоотразяването". Разбира се, саморефлексията не е необходима характеристика на съзнанието изобщо. Съзнателно означава да мога да осъзная решението, което правя интуитивно, без да мисля за собствените си нужди или да отразявам мисловни реакции. Самоотразяването се използва като чадър за конкретни начини на мислене, които (a) могат да се появят само в съзнанието и (б) да доведат до свобода. Това включва процеси като умствена симулация, търсене на събития и рефлективна аргументация. Това
РЕЗЮМЕ НА «ЧОВЕКЪТ - СОЦИАЛНО ЖИВОТНО»
Готови курсови / реферати / казуси, по Психология, брой страници 6, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Арънсън обяснява социалното разбиране за съответствието и обсъжда с помощта на експерименти и практически примери факторите, които определят степента на съответствие на реакцията на даден индивид в обществото по даден въпрос. Арънсън също дискутира своята генерична визуализация като положителна или отрицателна характеристика на хората и начините, по които тя може да повлияе на резултатите. Основното му твърдение е, че хората са склонни да се движат заедно с тълпата като цяло, защото ако не го направят, им се предлага социална съпротива. Те могат да променят своето лично мнение в полза на мнози
КАК ПСИХОЛОГИЯТА ПОМАГА ДА СЕ ПРОМЕНИ НЕБЛАГОПРИЯТНОТО СТАТУКВО В СОЦИАЛНИЯ ЖИВОТ НА ХОРАТА?
Готови курсови / реферати / казуси, по Психология, брой страници 8, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Въпреки, че са вплетени редица проблеми, свързани с психичното здраве, включително депресия, ADHD и болестта на Алцхаймер, ролята на храненето за психичното здраве на нациите все още не е напълно разбрана. Потенциалните причини за това са липсата на информираност за научни доказателствата, скептицизъм относно тяхната достоверност и / или липсата на интерес в различни лечения. Към това се добавя сложното взаимодействие на факторите, които могат да засегнат психичното здраве. Дори да се ограничим до нарастващия набор от изследвания, които илюстрират връзката между диета и чувства и поведения, ст
Макромодел на позициониране на търговска марка
Поръчай изготвяне на курсова работа., по Психология, брой страници 10, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Брандингът е причината за всеки успешен бизнес, без значение от неговия мащаб. Една адекватно разработена брандинг стратегия може да донесе само и единствено дивиденти, а разходите вложени в нея ще се възвърнат многократно. Думата брандинг е чуждица в българския език и се използва като название на процеса на отличаване на един продукт, услуга или дейност от останалите на пазара. Брандингът е визуалното и психологическо презентиране, с което разчитаме нашите клиенти да ни асоциират и изберат пред конкуренцията. Нашият брандинг е лицето, с което искаме да бъдем запомнени и качествата, върху кои
ПСИХОЛОГИЯ И ПРАВО – ЕДНА НЕВЪЗМОЖНА ЛЮБОВ.
Готови курсови / реферати / казуси, по Психология, брой страници 10, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Въпреки, че изучаването на престъпното поведение и теориите на престъпленияте да имат значителен принос за взаимовръзката им (Grisso, 1991; Hess, 1996; Loh, 1981 г.), пресечната точка на психологията и правото се превърна в широка и все по-сложна поддисциплина на психологията (Melton, Huss, и Tomkins, 1998; Wiener 1997). Просто казано, всичко, което попада в обхвата на пресечната точка на психологията и правната система може да счита в рамките на психологията и на правото. Неяснотата на това определение дава възможност за много широко и все по разширяващо се поле, което е ограничено само от в
Професионална комуникация
Курсови работи, по Психология, брой страници 10, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Подходът, развит от Майкъл Балинт в комуникация "болен - медицински персонал", се е превърнал в основен елемент от професионалното изграждане на общопрактикуващите лекари и медицинския персонал. Този подход е насочен към изследване на взаимоотношението между лекар и пациент. Това взаимоотношение е не само основата на терапевтичната практика, а е и инструмент за пълноценно постигане на терапевтичните цели. Балинтовият подход позволява на професионалистите да разберат и използват по-добре сложната динамика на връзката, която те изграждат с пациентите. Майкъл Балинт определя като главна цел на кСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 20
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2024, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни