ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (5462)

ВИД
Курсови работи (2346)
Готови курсови работи / реферати / казуси (815)
Теми (396)
Дипломни работи (251)
Задачи (230)
Готови дипломни работи (221)
Казуси (208)
Лекции (190)
Реферати (176)
Теми за държавен изпит (91)
Есета (75)
Бизнес план (59)
Доклади (57)
Презентации (56)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (55)
Пищови (38)
Тестове (31)
Изследвания (26)
Дисертация (22)
Анализи (21)
Коментар (18)
Учебници (16)
Уроци (11)
Поръчай изготвяне на дипломна работа (11)
Поръчай казус (7)
Готови реферати (6)
Документи (6)
Проекти (4)
Поръчай изготвяне на реферат (3)
Упражнения (3)
Поръчай задача (3)
Поръчай есе (2)
Биографии (2)
Книги (2)
Протоколи (1)
Конспекти (1)

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление (10)
Счетоводство (9)
Икономика (8)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 55 Сортирай по:
Студенти, Поръчай изготвяне на курсова работа.
Съживяването на автомобил модел „ SHEVROLLETTE CAMARO”.
Поръчай изготвяне на курсова работа., по Маркетинг, брой страници 8-10, качен на 13/01/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
В компанията „ SHEVROLLETTE ” имат проблеми. Най-добрата им кола „CAMARO”, която по традиция привлича млади купувачи и дава висок имидж на автомобилите „ SHEVROLLETTE”, се е превърнала в тракаща, раздрънкана метална кутия. Списанието на съюза на потребителите остро я критикува. Дори доброжелателните автомобилни списания не могат да премълчат факта, че скоростната кутия не е добре уплътнена, прозорците пропускат и арматурното табло трака. Ръководството на фирмата производител „ GENERAL MOTORS “отбелязва същите дефекти. Спадът в продажбите налага бързо вземане на решение. Маркетинговият отде
Казус по управление на операциите
Поръчай изготвяне на курсова работа., по Мениджмънт / Управление, брой страници 20, качен на 30/07/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Поръчай индивидуален казус по дисциплина управление на операции за Международно Висше Бизнес Училище за 2013г. Повече инфо на info@tetradka.bg Компанията е сертифицирана по системата за управление на качеството ISO 9001:2000 през 2002г. и пресертифицирана през 2008г. В настоящата разработка ше разгледам производствения процес на хладилна витрина. Изработването на хладилна витрина се извършва в звено от звеното на хладилните техници. Процеса обхваща следните операции: метална обработка, пластмасови елементи, бояджийски, цех за сглобяване и цех за окомплектовка и изпитване. Фирм
ЗАДАНИЕ ЗА САМОСТОЯТЕЛНАТА РАБОТА Да се извърши анализ на два елемента от комплексния бизнес анализ (по желание на студента).
Поръчай изготвяне на курсова работа., по Икономика, брой страници 15-20, качен на 31/03/2016 от tetradka.bg бр коментари 0
За повече информация за разработване на курсовия проект на info@tetradka.bg Изложението в раздел профил трябва да е организирано по начин, доказващ практическата приложимост на научните постулати, ограничено в контекста на два от елементите на комплексния бизнес анализ. При това в подходящ формат задължително трябва да бъдат посочени: - предмет на дейност на предприятието; - организационната структура на предприятието; - производствената структура на предприятието; - стратегически позиции на пазара; - възможности за развитие на предприятието.
Анализ на финансовото състояние и рентабилността на ...........
Поръчай изготвяне на курсова работа., по Счетоводство, брой страници 20-25, качен на 19/12/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
В настоящата разработка ще се разгледат теоретичните аспекти на анализа на финансовото състояние, методиката при анализа, както и нейното практическо приложение при оценката на финансовото състояние на ............-предприятие, опериращо в областта на транспорта, спедицията, строителството, дървообработването, туристическите услуги, охранителната дейност и др. Целта на разработката е изследване на финансовото състояние на ........ и проследяване тенденциите в неговото изменение, както и факторите, които определят това изменение.
Международната макроикономическа структура – същност и функционални връзки.
Поръчай изготвяне на курсова работа., по МИО, брой страници 10-15 стр., качен на 18/12/2015 от admin бр коментари 0
Срок 10-14 дни. Обем 10-15 стр. За повече информация: info@tetradka.bg
АНАЛИЗ НА УПРАВЛЕНСКАТА ДЕЙНОСТ.
Поръчай изготвяне на курсова работа., по Мениджмънт / Управление, брой страници 8-12, качен на 23/10/2015 от tetradka.bg бр коментари 0
Срок 7-14 дни. За повече информация: info@tetradka.bg Мотивацията може да се опише още и като среда, осигуряваща работа, където индивидуалните нужди биват удовлетворени чрез усилия, които от своя страна обслужват интересите на компанията. „Мейз Екстрийм” ООД постига това, като включва своите цели в сред целите на програмите за управление на Човешките ресурси. Наетите служители и системата в рамките на организацията служат, за да мотивират типа хора, които компанията истински цени.
Поръчай решения на задачи по финансова математика.
Поръчай изготвяне на курсова работа., по Математика, брой страници 19, качен на 25/09/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
Господин Иванов оставил на депозит в банка сумата от 16 000лв. при следните условия: за първата половин година лихвата е 24%, а на всяко следващо тримесечие лихвата нараствала с 3%. Намерете нарасналата сума за година и половина, ако лихвата се начислява само върху първоначалната сума. При какъв постоянен лихвен процент може да се получи същата сума? Намерете нарасналата сума за година и половина, ако изменението на лихвата се начислява върху капитализираната сума. Решение: Пример 10: Сключен е договор за депозит в размер на K0 = 7 500€ за срок от 15 май до 16 септември при най-добрите възмож
Поръчай изготвяне на есе по Международни делови преговори.
Поръчай изготвяне на курсова работа., по Комуникации / Етикет / Бизнес преговори, брой страници 5, качен на 25/09/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
По принцип, американците обичат да решават проблемите един по един. Азиатците, от друга страна, предпочитат да обменят общите си идеи, преди да се съсредоточат върху детайлите.
Казус въз основа на изследван реален бизнес преговорен процес.
Поръчай изготвяне на курсова работа., по Комуникации / Етикет / Бизнес преговори, брой страници 10, качен на 25/09/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
1. Преговорите като форма на деловото общуване. Бизнес комуникациите в съвременния свят. Влияние на новите технологии върху бизнес комуникациите. Същност, цели и специфика. Особености на водене на бизнес прегoвори в туризма. Видове партньори в бизнеса. 2. Видове преговори. Основни характеристики. Стратегическо направление на преговорния процес. Дистрибутивно направление. Интегративно направление. 3. Видове преговори и съответстващите им стратегии. Стратегия, техника и тактика в преговорите. Позиционни преговори и преговори по същество. 4. Преговорите в отношенията клиент-доставчик. Фактори, вл
МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ.
Поръчай изготвяне на курсова работа., по Международен транспорт, MBAM 212, брой страници 9-11, качен на 19/09/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
• същностните характеристики и особености на отделните видове транспорт и транспортни средства; • тарифите и правилата на транспорта; • видовете товари и класификацията на товарните превози; • общите характеристики на транспортната инфраструктура, възможностите за избор на вид транспорт и транспортно средство; • проблемните аспекти на логистиката на международния транспорт (запаси, складиране, опаковане); • правно-нормативната уредба на договорите за международен превоз на товари с железопътен, автомобилен, въздушен, морски и речен транспорт; • процедурите и правилата за сключване на дог
Казус по основи на правото.
Поръчай изготвяне на курсова работа., по Право, брой страници 1-2, качен на 03/09/2015 от admin бр коментари 0
За повече информация и относно конкретен казус: info@tetradka.bg
ПСИХОЛОГИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА УПРАВЛЕНСКАТА ДЕЙНОСТ.
Поръчай изготвяне на курсова работа., по Психология, брой страници 8-10, качен на 21/08/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
Личностният потенциал е генетично определен. Начинът, по който индивидът осъзнава неговия личностен потенциал, обаче, не е напълно определено в неговата / нейната генетична система. Поне що се отнася до поведението ни може да се твърди, че то може да бъде придобито чрез обучение, подлежи на промяна или се предава. Днес ние можем да твърдим със сигурност, че също така е възможно да се подобряват компетенциите, които представляват ключов фактор за успешното представяне на индивида.Стр 1 2 3 4 5 ... 5
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2022, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни