Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 107 Сортирай по:
Mенителницата
Теми, по МИО, брой страници 13, качен на 04/01/2011 от admin бр коментари 0
Първоначалният,единствен и дълго прилаган начин за плащане е бил в налични пари.Плащаният а в налични пари е затруднявало търговията в следните три аспекта: • Неудобството да се носят и транспонтират много пари; • Носенето и транспонтирането на пари не е било безопасно; • Функционирането в обръщението на многобройни и с различно тегло и проба монети е затруднявало приравняването на техните стойности,а с това и търговските сделки. Чрез въвеждането и използването на менителницата посочените трудности се преодоляват.Смята се ,че първите менителници – “lettera di cambio
Малките и средни предприятия в Германия като участници в борсовата търговия
Курсови работи, по МИО, брой страници 10, качен на 04/01/2011 от payner4o бр коментари 0
С въвеждането на Еврото от 1 януари 1999г. в Европа започва нова ера. Създаден е вторият по големина фондов пазар в света. От тогава инвестициите в испански, френски или немски акции могат да бъдат сравнявани без опасения за валутен риск. Това води до дълбоки промени в поведението на инвеститорите, както и в международната търговия с ценни книжа, въобще. Мениджърите на портфолиото все по-малко се ограничават в националните граници и все повече ориентират интереса си към атрактивността на отделни предприятия. За малките предприятия, които искат да печелят от Еврото това означава нарастваща кон
Партньорство в международния бизнес
Коментар, по МИО, брой страници 12, качен на 04/01/2011 от gogo бр коментари 0
След като половин година Министерството на външните работи и Министерството на финансите си подхвърляха топката, Министерският съвет взе решение до май Министерството на финансите да създаде звената, отговарящи за контрола върху средствата по линия на ФАР. Миналата година Европейският съюз прие нови приоритети за работа по програмата ФАР, които трябваше да я направят по-ефективна и способна да поеме управлението на финансирането от Общата земеделска политика и структурните фондове на ЕС. За тази цел към Министерството на финансите се създават Централно звено за финансиране и търгове (ЦЗФТ) и
ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ НА БЪЛГАРИЯ С КРАЛСТВО ДАНИЯ
Курсови работи, по МИО, брой страници 21, качен на 04/01/2011 от miglen бр коментари 0
България установява дипломатически отношения с Кралство Дания на 17 април 1931г. Отношенията между двете страни винаги са се характеризирали като добри и с отсъствие на сериозни проблеми в тях. Посланик на Република България в Кралство Дания за периода 2001 – 2005 г. бе професор Димо Димов (връчил акредитивните си писма на 23 октомври 2001г.). На 9 Септември 2005 г. Иван Димитров връчва акредитивните си писма. През последните години двустранните връзки между отделните отраслови министерства се активизираха. Процесите в Централна и Източна Европа повишиха интереса на Дания към този регион на с
Промишлено коопериране в страните от Западна Европа
Курсови работи, по МИО, брой страници 14, качен на 04/01/2011 от admin бр коментари 0
По своята същност международното коопериране е създаване и поддържане на относително устойчиви и дългосрочни преки връки между фирмите от различни държави. Това води до подчертана тенденция към универсализация на системата на МИО не само в сферата на индустриалното коопериране, но и в сферата на научно-изследователските иопитно-конструктивните дейности, маркетинга, следпродажбеното, техническото обслужване и другите видове услуги. Фактори са: МРТ, новите технологии, съвременното равнище на техниката, специализацията в производството на незавършена продукция (появяват се междуотраслови и вътреш
ОВД и СИФ – създаване, организация и действие
Курсови работи, по МИО, брой страници 29, качен на 04/01/2011 от dimo бр коментари 0
Историческата съдба, ролята, която тези организации изиграха за осъществяването и регулирането на вътрешните и външни за социалистическия блок отношения биха могли да ни дадат отговор на редица въпроси. Изследването на тези две структури е изключително важно не само от гледна точка на научното познание, но най –вече от гледна точка на съставянето на една ясна и обективна представа за събитията, които се случиха и които до голяма степен обулавят условията, в които живеем сега и в които съвременния свят се развива. Организацията на Варшавския договор и Съвета за икономическа взаимопомощ бяха дв
Кризата в Русия. Причини и последствия
Курсови работи, по МИО, брой страници 17, качен на 04/01/2011 от mihail бр коментари 0
С едно кратко писмо до в. Financial Times от 13 август Джордж Сорос срина руския валутен и фондов пазар, след тях тръгнаха надолу пазарите в Централна и Източна Европа, а след тях и развитите пазари в западната част на континента. Всъщност достатъчно бе финансовият всекидневник да бе публикувал само първото изречение от писмото на Сорос - "Крахът на руските финансови пазари достигна крайната си фаза". По-късно се появи версията, че писмото е послужило като сигнал за инвестиционните фондове на Сорос да започнат атаката си срещу руската рубла. Това не е така, просто защото Сорос със сигурност не
Финансови условия по външно-търговските сделки
Курсови работи, по МИО, брой страници 21, качен на 04/01/2011 от admin бр коментари 0
За договарянето на платежните условия е необходимо предварително да се отчетат всички икономико-технически елементи и последици от една разплащателна операция. За да могат прецизно да се оформят валутно-финансовите условия по външно-търговската сделка е необходимо много добре да се познават съдържанието, същността и функциите на валутно-финансовите условия по външно-търговския договор за покупко-продажба. Абсолютно наложително е владеенето на разнообразието от форми, способи и средства на плащане, техническия и оперативния ред на тяхното реализиране, за да се избират най-оптималните за дадено
Евровалутни пазари - предимство и перспективи
Курсови работи, по МИО, брой страници 7, качен на 04/01/2011 от hamaf бр коментари 0
Терминът евровалута се използва за означаване на банкови депозити във валута, която е различна от националната валута на страната, в която се намира банката. Следователно евровалутния пазар включва банките, които приемат депозити в чужда валута и отпускат кредити в такава валута. Евровалутните пазари могат да бъдат дефинирани и като банкови пазари, които функционират извън юрисдикцията на властите в страните, чиято парична единица се използва при банковите операции. Европазарите са до голяма степен явление, предизвикано от все по-либералната световна търговска система. Няма причини за това д
Регионалното сътрудничество в Югоизточна Европа
Курсови работи, по МИО, брой страници 17, качен на 04/01/2011 от grigor бр коментари 0
Международната система се променя. Потенциалът на българската външна политика е такъв, че тя не може да оказва решаващо въздействие върху процесите в света. Подхождайки реалистично, за нея остава възможността да се приспособява към новите тенден­ции, но не на базата на дилетантския подход въм закономерностите в международните отношения и на емоциите, подхранващи са­телитния синдром, а чрез дълбоко осмисляне на възможностите за реализиране на националните интереси. На сегашния етап за българската външна политика съдбоносно значение придобиват осмислянето и ориентирането в зараждащите се нови т
Възникване, същност и значение на Ломейските конвенции
Курсови работи, по МИО, брой страници 10, качен на 04/01/2011 от finko бр коментари 0
В последващото изложение максимално вярно и систематизирано ще бъдат из-ложени сведения за конвенциите от Ломе: същност, брой, приложение, както и за спо-разумението от Котоню, което продължава да развива сътрудничеството в рамките на горепосочените конвенции за споразумение между развиващите се страни от Африка, Карибския и Тихоокеанския регион /АКТ/ и Европейския съюз /ЕС/. Какво всъщност представляват конвенциите подписани в Ломе? Ломейските конвенции са многостранни търговски споразумения за развитие и помощ между ЕС и седемдесет и една развиващи се държавиСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 5233 )
Виж всички ?

ВИД
Курсови работи ( 2290 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 704 )
Теми ( 393 )
Дипломни работи ( 251 )
Задачи ( 228 )
Готови дипломни работи ( 212 )
Лекции ( 190 )
Казуси ( 176 )
Реферати ( 165 )
Теми за държавен изпит ( 90 )
Есета ( 71 )
Бизнес план ( 59 )
Доклади ( 57 )
Презентации ( 56 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 55 )
Пищови ( 38 )
Тестове ( 31 )
Изследвания ( 26 )
Дисертация ( 22 )
Анализи ( 21 )
Коментар ( 18 )
Учебници ( 16 )
Уроци ( 11 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 11 )
Поръчай казус ( 7 )
Готови реферати ( 6 )
Документи ( 6 )
Проекти ( 4 )
Поръчай изготвяне на реферат ( 3 )
Упражнения ( 3 )
Поръчай задача ( 3 )
Поръчай есе ( 2 )
Биографии ( 2 )
Книги ( 2 )
Протоколи ( 1 )
Конспекти ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
МИО ( 107 )
Виж всички ?

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Студенти, МИО
Real Time Web

Analytics