Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 107 Сортирай по:
Митнически контрол и режим
Курсови работи, по МИО, брой страници 17, качен на 13/01/2011 от emil71 бр коментари 0
Все по-активното участие на България в световната търговска система, задълбочаването на международните връзки и ускоряването на външнотърговския обмен, изискват провеждането на адекватна митническа политика, която да отчита тенденциите в световната икономика и същевременно да е съобразена с възможностите на страната. Развитието на международните връзки на сътрудничество на България с другите страни в областта на митническата политика е условие за осъществяване на ефективен митнически контрол. Според закона митнически контрол е "извършването от митническите органи на специфични действия: като п
ЗАДГРАНИЧНИ ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА
Курсови работи, по МИО, брой страници 13, качен на 13/01/2011 от trro бр коментари 0
За по-добро осъществяване на търговските взаимоотношения между страните, те най-често изпращат свои търговски представители в чужбина. Тези представители имат за задача да набавят нужната информация и да съдействат на фирми и от двете страни при намирането на контрагенти и осъществяването на контакти между тях. За целта към дипломатическите и консулските представителства на Република България са организирани служби по търговско-икономическите въпроси. Тяхното функциониране е уредено в Постановление N12 на МС от 28.01.1994г., Постановление N48 на МС от 27.02.1995г. и Инструкция N1 от 16.08.199
Новите европейски фондове и програми
Курсови работи, по МИО, брой страници 9, качен на 13/01/2011 от glo бр коментари 0
Кохезионния фонд се основава с цел засилване на икономическото, социалното и тероториалното сближаване в интерес на насърчаване на устойчивото развитие. Фондът допринася към финансирането на програми, които подкрепят целите, зададени в договора. Фондът се ръководи от разпоредбите в Наредба и от разпоредбите в тази наредба. Необходимостта от Стратегия за участие на Република България в Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз се обуславя от важността на оставащия етап от подготовката на България за усвояване на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд, който е з
Глобалният джихад Салафи и международната терористическа мрежа Ал-Кайда
Курсови работи, по МИО, брой страници 14, качен на 13/01/2011 от jivko98 бр коментари 0
Какво представлява международният тероризъм?Коя е силата,която раздели света на религии,цивилизации и идеологии?Самият ”тероризъм” като термин означава използването на насилие за постигане на определени политически цели.В някои случаи обаче насилието се използва и за постигане не само на политически,а и на идеологически цели. За удовлетворяване на болни амбиции и интереси,като се отнемат човешки животи в името на нещо нереално и необяснимо. А кой има основният принос за най-мащабните и убийствени терористични прояви е реторичен въпрос…Ал-Кайда…
Особености и културни различия в организационното поведение в България и Япония
Курсови работи, по МИО, брой страници 10, качен на 04/01/2011 от admin бр коментари 0
Има общества, в които се поддържат много високи различия между хората по власт и авторитет, по способности и по богатство, при което тези разлики се приемат за естествени и справедливи, както и обратното. Така концентрирането на власт и нейното разпределение е вкоренено в културата на обществото. По този показател България попада сред страните със силно изразена дистанция спрямо властта, където съществуват големи различия във възможностите за нейното упражняване. Като типичен представител на тази група общества, българското се характеризира с това, че средната класа е малка,
АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И ГЕРМАНИЯ
Курсови работи, по МИО, брой страници 18, качен на 04/01/2011 от admin бр коментари 0
През последните години икономическите отношения между страните в Централна и Югоизточна Европа, в състояние на реформи , и Федерална република Германия се развиват много динамично. Регионът постепенно се превръща в един от най-важните икономически партньори на Германия. България не прави изключение и има постоянно нарастваща роля за интензивното икономическо сътрудничество между Германия и Югоизтока. В основата на икономическото сътрудничество между България и Германия стоят редица политически, икономически, географски и социокултурни фактори. ГЕОГРАФСКИ ФАКТОРИ. В качеството си на европейск
Виртуални екипи в МФУ
Курсови работи, по МИО, брой страници 18, качен на 04/01/2011 от qulian бр коментари 0
Съвременното фирмено сътрудничество съществува и в кибер пространството. Партньорите в него разполагат с широка мрежа от електронни връзки с други предприятия и осъществяват виртуални операции с целия свят. Виртуалната корпорация, адаптиращата се корпорация, обучаваща се корпорация - този организъм от хора и технологии се нарича кибернетична корпорация. Терминът „виртуална корпорация" се използва с цел да се опише ситуация, където хора и технологии, които не са част от дадена компания, се свързват с нея по начин, който ги кара да изглеждат като нейна част. Ресурси от различни компании се обед
НАТО и ЕС - сътрудничество или конкуренция
Курсови работи, по МИО, брой страници 6, качен на 04/01/2011 от bangol бр коментари 0
През 1996г. в Берлин министрите на външните работи на 16-те страни – членки на НАТО, решиха да предоставят техника и командни системи на НАТО за ползване при операции под ръководството на Западноевропейския съюз като средство за стимулиране на европейския отбранителен компонент в НАТО. По онова време ЕСПО ( Европейска политика за сигурност и отбрана ) все още не съществуваше в оперативен вид. През 1999г. участниците в Срещата на НАТО на най-високо равнище във Вашингтон решиха да разширят обхвата на берлинската договореност, станала известна в политическата литература като “ Берлин плюс ”.
ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА НА ИКОНОМИКАТА И ВЪЗДЕЙСТВИЯТА Й ВЪРХУ ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПОДГОТОВКА
Теми, по МИО, брой страници 7, качен на 04/01/2011 от admin бр коментари 0
Развиващите се държави трябва да се справят с предизвикателството на надпреварата, проявявайки по-голяма гъвкавост, като създават мрежи и придобиват нужните знания и същевременно действат по такъв начин, че производството им да достигне необходимите равнища на качество, производителност и гъвкавост. Опасността за тези държави се крие, от една страна, в това, че работниците, които нямат нужните умения, нито нужното общообразователно равнище, за да могат бързо да усвоят нови компетентности, може да загубят работните си места, а, от друга страна, индустриалните производства и новите производствен
Консултантската помощ за фирмите
Курсови работи, по МИО, брой страници 7, качен на 04/01/2011 от admin бр коментари 0
Икономическият растеж е тясно свързан с основния приоритет на българското икономическо развитие – подготовка за членство в ЕС. Постигането на икономически растеж предполага максимално използване на сравнителните предимства на българската икономика и повишаване на конкурентоспособността на микро и макро равнище. Ето защо с наближаващото “влизане” на България в Европейския съюз, предприемачите притежаващи фирми с различна дейност и юридическа форма, трябва все повече да се замислят как точно да бъдат конкурентоспособни на европейските си “колеги”. В днешно време без консултантската помощ е нем
Политическата история на Полската народна република
Теми, по МИО, брой страници 12, качен на 04/01/2011 от admin бр коментари 0
Обществено-политическият конфликт в Полша през юли-август 1980г. (“полското лято), представляващ първа фаза в развитието на обществено-политическата криза през периода до въвеждането на военно положение на 13 декември 1981г., е закономерно да се разглежда като неотделима част и логическо следствие от историческото развитие на страната. Симптомите на широко недоволство от политиката на управляващите отчетливо и еднозначно се проявяват през втората половина на 70-те години. Несъмнено през този период съществуват и се задълбочават кризисни явления и процеси в полската политическа система. През п
Североамериканско споразумение за свободна търговия
Курсови работи, по МИО, брой страници 10, качен на 04/01/2011 от miamia бр коментари 0
Имайки предвид световната история и познатите ни от нея факти, лесно можем да направим извода, че интересите (независимо дали са икономически, социални или политически) са тези, които движат света и го стимулират да се развива и прогресира. Следователно световната икономика може да се разглежда като система от интереси, където глобалните доминират над регионалните. Макар и всяка страна да поставя на първо място собствените си, национални интереси, все по-често с нарастващо мнимание се ползват и глобалните, общочовешки интереси, свързани с изхранването на планетата, намирането на евтино горивоСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 5233 )
Виж всички ?

ВИД
Курсови работи ( 2290 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 704 )
Теми ( 393 )
Дипломни работи ( 251 )
Задачи ( 228 )
Готови дипломни работи ( 212 )
Лекции ( 190 )
Казуси ( 176 )
Реферати ( 165 )
Теми за държавен изпит ( 90 )
Есета ( 71 )
Бизнес план ( 59 )
Доклади ( 57 )
Презентации ( 56 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 55 )
Пищови ( 38 )
Тестове ( 31 )
Изследвания ( 26 )
Дисертация ( 22 )
Анализи ( 21 )
Коментар ( 18 )
Учебници ( 16 )
Уроци ( 11 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 11 )
Поръчай казус ( 7 )
Готови реферати ( 6 )
Документи ( 6 )
Проекти ( 4 )
Поръчай изготвяне на реферат ( 3 )
Упражнения ( 3 )
Поръчай задача ( 3 )
Поръчай есе ( 2 )
Биографии ( 2 )
Книги ( 2 )
Протоколи ( 1 )
Конспекти ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
МИО ( 107 )
Виж всички ?

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Студенти, МИО
Real Time Web

Analytics