Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 107 Сортирай по:
Свободни икономически зони-същност и характеристика. Възможностите и бъдещето на свободните икономически зони на България.
Курсови работи, по МИО, брой страници 35, качен на 12/05/2011 от luska бр коментари 0
Свободните зони или свободните пристанища са известни в световната история още от древни времена. Те са съществували в средиземноморския басейн преди хиляди години като институции и териториални обекти, чрез които търговците са получавали защита и стимули за дейността си в условията на политическа несигурност, променлива икономическа конюнктура и местен протекционизъм. Първите свободни безмитни зони започват да функционират от древността - остров Делос е едно от първите свободни пристанища. Същността на тези пристанища е: географска територия, в която се предоставят разнообразни улеснения за
Формиране на регионалната политика на ЕС.
Дипломни работи, по МИО, брой страници 59, качен на 12/05/2011 от admin бр коментари 0
Страните-членки прилагат европейска регионална политика финансирана чрез средствата на ЕС (Структурните Фондове и Фонд "Сближаване"), която отразява тази солидарност между гражданите на Общността. Структурните Фондове са механизма, посредством който финансовите ресурси са пренасочват към по-слабо развитите региони в страните-членки. Ролята на ЕС обаче не се свежда само до финансовия принос. Чрез своята регионална политика ЕС налага своето виждане за развитието, планирано на местно ниво. Когато е необходимо, тя се намесва и допринася за развитието на вътрешния пазар, икономическия и валутен съ
Митнически режими и конвенции.
Дипломни работи, по МИО, брой страници 66, качен на 12/05/2011 от gurgamel бр коментари 0
Основната задача на настоящата дипломна работа е описание на проблематиката на контрол на вносно-износната дейност и митническата политика на Република България. Тематично е структурирана в две глави: “Митнически контрол” и “Митнически режими и конвенции”. Глава първа съдържа тематични раздели, касаещи същността и особеностите на митническия контрол, различните мита и определяне на митническата облагаема стойност. В раздел “Митнически контрол - същност и задачи” са анализира структурата и функциите на митническата организация на страната. В организационно отношение контрол се осъществява от
БОРСАТА КАТО ОРГАНИЗИРАН ПАЗАР И ПРОБЛЕМИ НА ПРИЛАГАНЕТО Й КАТО ФОНДОВИ ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ
Дипломни работи, по МИО, брой страници 69, качен на 12/05/2011 от tesska бр коментари 0
Фондовата борса се счита за перфектен пазар. Законът за търсенето и предлагането действа най-бързо и адекватно. Докато на обикновените пазари цените се определят от продавача, а купувачът в зависимост от цената решава да купи или да не купи, на борсата двамата участници са гъвкави и еднакво активни в търсенето на взаимно приемлива цена. На стоковия пазар повишаването на цените предизвиква повишаване на предлагането, но в повечето случаи това става бавно и до изчерпване на предлаганата стока. Много по-динамично се развиват събитията на фондовата борса. Ценните книги са типична взаимозаменяем
МИТНИЧЕСКИ КОНТРОЛ.
Дипломни работи, по МИО, брой страници 61, качен на 12/05/2011 от admin бр коментари 0
При присъединяването към Европейския съюз българската митническа администрация ще трябва да поеме отговорността за защита и контрол на своята част от външната граница на Европейския съюз. Същевременно тя ще носи и своя дял от отговорността по прилагането на общата митническа политика в Европейския съюз. Ето защо, с приемането на Закона за митниците и правилника за прилагането му, се създадоха нормативни предпоставки за успешни преговори по присъединяването. Веднага следва да се подчертае, че митническото законодателство се прилага в нормативна среда, която далеч не е така добре хармонизирана
Структурни инструменти на ЕС. Цели и принципи на политиката на сближаване /Кохезионна полиика/ на ЕС (2007 – 2013)
Лекции, по МИО, брой страници 9, качен на 28/04/2011 от vvitkova83 бр коментари 0
ОП е документ представен от държавата-членка и одобрен от ЕК, който определя стратегия за развитие съгласно набор от приоритети, с помощта на съответния европейски фонд. 1. ОП „Транспорт” – програмата, по която са предвидени най-много средства от Европейските структурни фондове. Получава финансиране от ЕФРР и Кохезионния. Подкрепя инвестициите в строителството, модернизацията и рехабилитацията на националната транспортна и жп инфраструктура, подобряването на транспортните връзки със съседни страни, градски транспорт, корабоплаването и т.н. 2. ОП „Околна среда” – Финансира се от ЕФРР и Кохе
Тенденции в развитието на международното митническо сътрудничество.
Реферати, по МИО, брой страници 3, качен на 28/04/2011 от freyaline бр коментари 0
Международното митническо сътрудничество е преминало през много етапи в развитието си, които са повлияни в голяма степен от развитието на световното стопанство. Докато през първата половина на ХХ век се е развивало в процеси на нежелание за съдействие, взаимопомощ, облекчен търговски стокообмен и обмен на информация от страна на отделните държави, в средата на ХХ век международните търговски и други организации постепенно започват да прокарват собствените си виждания за облекчаване на търговския обмен, опростяване на митническите формалности, даване на преференции на транзитните превози и др.
Конкурентоспособност на САЩ.
Курсови работи, по МИО, брой страници 21, качен на 26/04/2011 от gor4ivka бр коментари 0
През последните години за анализ и оценка на конкурентоспособността все по-широко се използва методологията на Световния икономически форум. Тя дава възможност да се позиционира националната икономика по ниво на конкурентност спрямо отделна страна или група страни. От 2001 г. насам индексът дава възможност да се оцени развитието на институциите, политиките и структурите, определящи процеса на икономическия растеж в над 100 страни. Рейтингът за конкурентоспособност се базира на комбинация от общодостъпни статистически данни и резултати от въпросници към ръководителите на компаниите. Проучван
Еволюция на формите на ЕИИ - Европейска икономическа интеграция
Теми, по МИО, брой страници 4, качен на 21/04/2011 от valia_vraca бр коментари 0
Първата форма е Митническия съюз(МС). През 1947г. е дефинирано –„ За да съществува Митн. Съюз е необохидмо да има свободно движение,за да е реален трябва да има свободна миграция на лица,за да е устойчив е необходимо свободна конвертируемост на валутите и стабилни валутни курсове,което значи свободно движение на капитали. Когато съществува свободно движение на стоки,хора,услуги и капитали в даден район не могат да се прилагат различни национални икон. политики(национални мероприятия). Следователно е необходим единен политически механизъм за да се уеднакви икон.политикa. Колкото по-голямо е
ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКАТА ОРИЕНТАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ.
Дипломни работи, по МИО, брой страници 102, качен на 17/03/2011 от admin бр коментари 0
От географска, историческа и съвременнополитическа гледна точка България е разположена в един от най-невралгичните региони на света, в чиито по-широки граници влизат Югоизточна Европа, Черноморският басейн с прилежащите му територии, Кавказ и Източното Средиземноморие с част от земите на Близкия Изток. Историческо ядро на Стария свят, този регион се отличава с извънредна етническа, културна и религиозна пъстрота, с разнообразно и често противопоставено идеологическо и политическо наследство, и с подчертани различия в стопанските възможности и икономическото развитие на намиращите се в него об
Утвърждаването на фирма “Каолин” АД на международния пазар.
Курсови работи, по МИО, брой страници 33, качен на 17/03/2011 от fifka бр коментари 0
Фактите говорят по неуспорим начин за силата и инерцията на развитие на българската икономика. Показателен е примера с развитието и стратегическата атака на “Каолин” АД в междунродните пазари. Групата на “Каолин” включва 13 фирми, 36 рудника и 14 фабрики за прерботка на индустрилни минерли разположени в Бългрия, Сърбия, Румъния, Украйна и Албания. Поради факта, че дружеството експлоатира специфични находища на каолин, кварцови пясъци и други индустриални минерали намиращи се в районите на градовете Вятово, Каолиново, Игнатиево, Димитровград, Тополовград и др., “Каолин” АД има водещи позиции в
Девет стъпки към успешен проект.
Курсови работи, по МИО, брой страници 65, качен на 17/03/2011 от asap бр коментари 0
С представения проект кандидатът обещава да разреши проблема и се ангажира да следва предложения план. При финансиране, обещанието и ангажиментът на кандидата стават правно задължение. Някои фондации, правителствени и междуправителствени източници за финансиране имат подробни формуляри, които кандидатите трябва да попълнят. В такива случаи не е необходимо кандидатите да представят проекти в измислен от тях формат. Повечето източници на финансиране, обаче, изискват оригинални проекти в писмена форма. Въпреки това, всеки източник на финансиране има свои принципи, приоритети и цели и затова е отСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 5233 )
Виж всички ?

ВИД
Курсови работи ( 2290 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 704 )
Теми ( 393 )
Дипломни работи ( 251 )
Задачи ( 228 )
Готови дипломни работи ( 212 )
Лекции ( 190 )
Казуси ( 176 )
Реферати ( 165 )
Теми за държавен изпит ( 90 )
Есета ( 71 )
Бизнес план ( 59 )
Доклади ( 57 )
Презентации ( 56 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 55 )
Пищови ( 38 )
Тестове ( 31 )
Изследвания ( 26 )
Дисертация ( 22 )
Анализи ( 21 )
Коментар ( 18 )
Учебници ( 16 )
Уроци ( 11 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 11 )
Поръчай казус ( 7 )
Готови реферати ( 6 )
Документи ( 6 )
Проекти ( 4 )
Поръчай изготвяне на реферат ( 3 )
Упражнения ( 3 )
Поръчай задача ( 3 )
Поръчай есе ( 2 )
Биографии ( 2 )
Книги ( 2 )
Протоколи ( 1 )
Конспекти ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
МИО ( 107 )
Виж всички ?

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Студенти, МИО
Real Time Web

Analytics