Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 107 Сортирай по:
Валутен курс.
Курсови работи, по МИО, брой страници 17, качен на 26/01/2012 от iveta1010 бр коментари 0
Валутният курс съществува едновременно като абстрактна икономическа категория и като конкретна практическа величина, отнасяща се за всяка отделна парична единица. Като икономическа категория валутният курс изразява съпоставянето, съизмерването на валутите (национални или международни) помежду им, което се базира на определени обективни или субективни условия и фактори.В икономическата литература и в ежедневната практика се определя като цената на валутата на една страна,изразена в паричните единици на друга страна. За основни функции на валутния курс се приемат уравновесяването на макро-ик
Външна политика на САЩ.
Презентации, по МИО, брой страници 37, качен на 10/12/2011 от fati_1989 бр коментари 0
презентация
Външна търговия на САЩ в периода 2005 – 2010г.
Курсови работи, по МИО, брой страници 13, качен на 21/08/2011 от bolqrova бр коментари 0
Икономическата система на САЩ се базира на свободно пазарно стопанство с правово и политическо регулиране на икономически процеси на макроравнище. При това държавата не се намесва непосредствено във въпросите относно обема и структурата на производството, ценообразуването, организацията на труда и заплащането. Законодателството гарантира свободно развитие на личността и предприемачеството, създава условия за частна инициатива и равенство на различните форми на собствеността. Основа за развитието на икономиката се явява съревнованието на производителите, конкуриращи се помежду си на пазара. А т
Регулиране на туризма в Австралия.
Курсови работи, по МИО, брой страници 20, качен на 21/08/2011 от bolqrova бр коментари 0
Избрах да пиша за туризма в Австралия, тъй като това е единствената държава-континент и няма връзка по суша с нито един от останалите континенти на земята. Много малко хора знаят, че действително името на Австралия е Австралийски съюз, който е шестата по големина държава в света и единствената, която заема цял континент. Тя е разположена изцяло в източното и изцяло в южното полукълбо и включва остров Тасмания, който е австралийски щат, както и множество по-малки острови в Индийския и Тихия океан. Австралия е просперираща и развита държава, тринадесетата по големина икономика в света.
Какви са предпочитаните начини за възлагане на обществени поръчки и как те се регламентират в нашата страна
Курсови работи, по МИО, брой страници 14, качен на 21/08/2011 от bolqrova бр коментари 1
Обществените поръчки са свързани с движение на значими парични потоци, което определя и големият интерес към тях. Обектите на обществени поръчки най-често са в областта на строителството в различните му форми, доставката на стоки и предоставянето на услуги. Държавата и общините, които се разпореждат с бюджетните средства, възлагат на определени изпълнители конкретна поръчка срещу заплащане. Именно заплащането е мотивът на изпълнителите да участват при възлагането на обществени поръчки. Разходите за изпълнение на определена поръчка, са всъщност разходи на държавния бюджет, което налага и въ
Субконтракт и аутсорсинг.
Курсови работи, по МИО, брой страници 15, качен на 21/08/2011 от bolqrova бр коментари 0
Субконтрактът (subcontract) е вид работен договор за подизпълнение, при който част от вече съществуващ договор се възлага на трета страна, наречена подизпълнител, т.е възлагане от страна на една фирма(контрактор) извършването на определена услуга на друга фирма(субконтрактор), на основата на формално сключен договор. Прилага се най-често, когато главният изпълнител(контрактор) не разполага с достатъчно време или възможности и умения за изпълнението на определени задачи. Чрез субконтрактът се осъществява и сътрудничеството между малкия и среден бизнес. Той зависи от 2 основни критерия: произво
ДОСТАВКА НА ДЕТСКИ ИГРАЧКИ ОТ КИТАЙ.
Курсови работи, по МИО, брой страници 4, качен на 27/06/2011 от admin бр коментари 0
За развитието на дейността ни ние работим, както с вътрешни така и с външни доставчици. След прецизен подбор на външните доставчици се спряхме на китайската фирма Гуан Джоу Стор. На него предоставяме спецификацията, която той трябва да изпълни и сключваме договор за срока на производство. След като е готов с изпълнението на поръчката, той ни уведомява и фирма „Играчки” ООД прави подбор на шипинг агенция, с която се сключва договор за осъществяване на транспорта до България. Агенцията, чиито транспортни услуги използваме е MSC (Mediterranean Shiping Company) -Швейцария, с представителство в Бъл
Черните лебеди в международните отношения.
Курсови работи, по МИО, брой страници 10, качен на 15/06/2011 от Bijubg бр коментари 0
Животът и международните отношения, в частност са доминирани от неверояни събития с големи последствия. Тези факти са невидими за нас, поради серия от причини. Ние хората сме неспособни да погледнем назад и да измислим правдоподобни постфактум истории защо нещата са станали по един, или друг начин.. Защото не можем да оценим колко неправоподовен и нелогичен е света, в който живеем. А най-голямата измислица е представата, че можем да правим точни предвиждания за бъдещето. Черните лебеди могат да бъдат положителни,или отрицателни събития. Тоест на нас се пада задачата да хванем подходящият " чер
Международният маркетинг и неговите съвременни измерения.
Курсови работи, по МИО, брой страници 15, качен на 14/06/2011 от petia800 бр коментари 0
Разширяването на дейността на една компания вън от националните граници предполага вземането на различни по характер управленски решения в сферата на международния маркетинг. Приоритетни по значимост между тях са решенията за избор на видове канали на международна реализация на продукцията, избор на подходящи стратегии за излизане и трайно установяване на задграничните пазари. Богатата международна практика разкрива широк спектър по възможности, които съвременната фирма е в състояние да използва с цел излизане и изграждане на трайни пазарни позиции вън от националните граници, както в направ
Международният маркетинг и неговите съвременни измерения.
Казуси, по МИО, брой страници 20, качен на 14/06/2011 от admin бр коментари 0
Същността на международния маркетинг обхваща анализ на пазара, разработване на пазарни прогнози, удовлетворяване потребностите на чуждестранните клиенти и моделиране на ново търсене. Важна предпо-ставка за успех в международния маркетинг е специалистите да познават добре страните, в които фирмата осъществява своята дейност. При международния маркетинг особен интерес за фирмата представлява и информацията, характеризираща равнището, структурата и динамиката на развитие на икономическата и политическа среда в отделните страни. При международния маркетинг фирмите трябва да се съобразяват както с
Приоритети и позиции във външната политика на Република България по основни актуални международни въпроси.
Дипломни работи, по МИО, брой страници 122, качен на 25/05/2011 от admin бр коментари 0
Определящи ориентири в подбора на третираните тук въпроси са външнополитическите приоритети на България на съвременен и бъдещ етап, както и проблеми, имащи пряко отношение към националната сигурност и интереси на Републиката. В съвременния бързо глобализиращ се свят една демократична страна или общност от такива държави не би могла да постигне надеждна национална сигурност, ако тя не е обвързана с регионалната, съответно и с глобалната сигурност, а последната не би могла да бъде подържана в устойчиво състояние, ако не е интегрална част от далеч по-сложен процес на глобално управление. Суверенн
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ МЕЖДУ ЕС И NAFTA.
Дипломни работи, по МИО, брой страници 56, качен на 12/05/2011 от jfj бр коментари 0
Една от специфичните особености на световното стопанство през втората половина на 20 век се явява интензивното развитие на международните икономически отношения. Настъпва разширяване и глобализация на икономическите отношения между отделните страни, между групи страни, икономически групировки, отделни фирми и организации. Структурата на междунарадните икономически отношения е образувана както от двустранни така и от многостранни отношения, а механизмът им включва в себе си правни норми и инструменти по реализацията им (договори, съглашения, харти и др.). Техни субекти са държавите, разлиСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 5233 )
Виж всички ?

ВИД
Курсови работи ( 2290 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 704 )
Теми ( 393 )
Дипломни работи ( 251 )
Задачи ( 228 )
Готови дипломни работи ( 212 )
Лекции ( 190 )
Казуси ( 176 )
Реферати ( 165 )
Теми за държавен изпит ( 90 )
Есета ( 71 )
Бизнес план ( 59 )
Доклади ( 57 )
Презентации ( 56 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 55 )
Пищови ( 38 )
Тестове ( 31 )
Изследвания ( 26 )
Дисертация ( 22 )
Анализи ( 21 )
Коментар ( 18 )
Учебници ( 16 )
Уроци ( 11 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 11 )
Поръчай казус ( 7 )
Готови реферати ( 6 )
Документи ( 6 )
Проекти ( 4 )
Поръчай изготвяне на реферат ( 3 )
Упражнения ( 3 )
Поръчай задача ( 3 )
Поръчай есе ( 2 )
Биографии ( 2 )
Книги ( 2 )
Протоколи ( 1 )
Конспекти ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
МИО ( 107 )
Виж всички ?

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Студенти, МИО
Real Time Web

Analytics