Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 107 Сортирай по:
Джоузеф Стиглиц. Глобализацията и недоволните от нея.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по МИО, брой страници 16, качен на 02/02/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
В книгата се казва твърде малко за редица важни аспекти на икономическата глобализация - преките чуждестранни инвестиции, мултинационалните корпорации, имиграция и търговията и развитието. Не се споменава аутсорсинга, както и книгата не разглежда конкретните механизми, чрез които глобализацията изглежда да насърчава неравенството. Тя помага да се легитимират тревогите на недоволните от глобализацията. Книгата е критична от гл.т. на организацията на световната капиталистическа система. Но докато критиката на Стиглиц е смела и често убедителна, тя не е систематичен и в много отношения не е мно
MBAM 210 Политическа структура на международните икономически отношения
Поръчай изготвяне на курсова работа., по МИО, брой страници 15-17, качен на 26/01/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
Разработката е в рамките на не по-малко от 15 стандартни машинописни страници. В нея – по избор на студента - се анализира важен (значим) проблем или аспект от предметната област на централната тема. Отправна точка е внимателният прочит на текста в някоя от главите на посочените по-долу четири основни източника. Изложението се състои от две тясно свързани помежду си части, в които студентът реализира следните задачи: • в първата част се обобщават и систематизират основните идеи, развити от автора в избраната глава от книгата (обем – не повече от 1/3 от цялата разработка); • във втората ч
Джефри Сакс. Краят на бедността.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по МИО, брой страници 16, качен на 26/01/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
В тази глава Sachs предлага осем неща, които могат да попречат на развитието на една страна: 1) Капанът на бедността - самата бедността като причина за икономическа стагнация - Основният проблем за най-бедните страни е, че самата бедност може да е капан. Когато бедността е много екстремна, бедните не са в състояние - от само себе си - да се измъкнат от бъркотията. Това е така, защото, когато хората са крайно мизерстващи, цялата енергия отива в оцеляването и няма капацитет да запази нещо за бъдещето. 2) Физическа география - Да бъдеш без излаз на море или разположен в планинска местност може
Глобалните проблеми пред световната икономика – същност и възможности за разрешаване.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по МИО, брой страници 12, качен на 16/09/2014 от тетрадка.бг бр коментари 0
Световната търговия се срина в резултат на финансовата и икономическа криза. Световната икономическа криза е намалила търсенето драстично, което от своя страна доведе до намаляване на международните цени на суровините. Между рекорда от юли 2008г. и май 2009г., стойността на световната търговия намалява рязко с 37%, от които 16% се дължи на спад в цените (виж фигура 3). Износът е спаднал във всеки регион на света. Източник: Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), on the basis of CBP Netherlands Bureau of Economic Policy Analysis, “World-trade monitor”, 2009. Между но
ПАМЕТ ЗА ЗЛОТО, ИЗКУШЕНИЕ НА ДОБРОТО.
Курсови работи, по МИО, брой страници 13, качен на 04/09/2014 от mpk8989 бр коментари 0
Според автора сравнението между комунизъм и нацизъм е необходимо, въпреки, че е отхвърляно от обществото поради ред причини. Според него те много си приличат, но също така имат съществени разлики. И комунизмът и нацизмът са вид тоталитаризъм, т.е. имат следните общи същностни черти: нужда от революционна фаза, превръщането на колективната автономност в чиста привидност, отхвърлянето на индивидуалната автономоност, всяческо предпочитание на монизма пред плурализма, конфликтът като истина за живота, радикалното премахване на различията като цел на обществото, следователно системно унищожаване на
Процесът на формиране на обща външна политика и политика по безопастност на ЕС /руски/.
Дисертация, по МИО, брой страници 270, качен на 30/04/2013 от admin бр коментари 0
Процесс региональной интеграции представляет собой одну из наиболее примечательных сторон эволюции международных отношений на современном этапе. Общепризнано, что самую высокую степень развития этого процесса можно наблюдать в Европе, где за прошедшее с момента окончания Второй мировой войны время было постепенно сформировано уникальное интеграционное объединение - Европейский Союз (ЕС). Одной из характерных черт ЕС является заложенная в саму его структуру разносторонность компетенции. Взаимодействие стран-членов происходит как в экономике, так и в сфере внешней и внутренней политики. Такой ши
Глобалните проблеми пред световната икономика – същност и възможности за разрешаване
Курсови работи, по МИО, брой страници 15, качен на 06/06/2012 от nadin0505 бр коментари 0
Глобалните проблеми започват сериозно да тревожат международната общност в края на 60-те и началото на 70-те години на миналия век. Те се появяват с първите тревожни констатации за деградацията на околната среда, за демографския взрив, за заплахата от изтощаване на природните ресурси и недостига в световен мащаб на енергия и продоволствия, с растящата пропаст между бедните и богатите страни. Непрестанните войни в Близкия Изток, растящия тероризъм, всички тези проблеми се задълбочават и трудно се намира решение. Формират се различни организации, някои отговарят само за Зелена планета, други за
Външна търговия на Германия в периода 2001 – 2005 г.
Курсови работи, по МИО, брой страници 12, качен на 05/06/2012 от galinius бр коментари 0
Икономиката на Германия е най-третата по големина в света ( слаед САЩ и Япония ), с БВП малко под два трилиона $ през 2001 г. (в номинално изражение). Реалният растеж на БВП, който е спаднал на 1,5% в 1999 г., нарасна до 2,5% през 2001 година.. Германия е силно интегрирана в световната икономика: точно както забавянето на немския икономически растеж в края на 1998 г. и началото на 1999 г. се дължи главно от неблагоприятни международни икономически условия, така и цикличния подем през 2001 г. се основава на възстановяването на глобалните икономически условия. Икономиката на Германия , която е
ФОРМИ НА ПЛАЩАНИЯ ПРИ ВЪНШНОТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ.
Готови дипломни работи, по МИО, брой страници 69, качен на 15/02/2012 от tetradka.bg бр коментари 0
Акредитивът в широк смисъл на думата представлява ангажимент на една банка, поет по нареждане на неин клиент, да постави на разположение на трето лице (бенефициент) определена сума пари и да плати сумата, ако бенефициентът изпълни определени условия. В зависимост от условията, които бенефициентът трябва да изпълни, се различават: - нестоков (нарича се още "свободен”, "чист", "безусловен" или "Касов”) акредитив - документарен (стоков) акредитив Нестоковият акредитив е ангажимент на банка да плати в определен срок наведнаж или на части на едно лице, или фирма сума до посочен разм-ер срещу
ОСОБЕНОСТИ В ТЕХНИКИТЕ НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРИ МЕЖДУНАРОДНИ БАРТЕРНИ СДЕЛКИ
Готови дипломни работи, по МИО, брой страници 94, качен на 15/02/2012 от tetradka.bg бр коментари 0
Първо, законодателите са подсигурили западните компании с изобилие от специални и често силно дискриминиращи облекчителни мерки, някои от които влизат в сила дори и при липсата на доказателства за търпени вреди. И второ, под заплахата от законови санкции, западните бартерни търговци полагат големи усилия да не допускат продажба на дъмпинг или внезапно увеличение на обема на внасяните стоки. Всичко това служи за силното намаляване на конкуренцията на вътрешния пазар от страна на внасяне по бартера 2 Паралелен бартер или насрещни покупки ( Paralel bartet / Counterpurchase ). Паралелният барте
ВЪНШНОТЪРГОВСКАТА ПОЛИТИКА НА БЪЛГАРИЯ В УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА
Готови дипломни работи, по МИО, брой страници 84, качен на 15/02/2012 от tetradka.bg бр коментари 0
Целта, която си поставям с тази разработка е доказване на тезата, че външнотърговската политика се влияе от редица фактори, като най-съществен в настоящия момент е факторът криза, както и формулиране на тази основа мерки за възстановяване на сектора. Задачи на разработката: 1. Анализ на параметрите на външната политика на Европейския съюз; 2. Анализ на външнотърговската политика на Република България в условията на глобална криза за периода 2005-2010 г.; 3. Формиране на изводи от направения анализ. Методи на изследване: В хода на разработката са използвани следните методи на изсл
Анализ на предприсъединителната програма на Република България към Европейския съюз
Готови дипломни работи, по МИО, брой страници 129, качен на 15/02/2012 от admin бр коментари 0
Политическите критерии за присъединяване, на които следва да отговарят страните-кандидатки, формулирани от Европейския съвет в Копенхаген през месец юни 1993 г. гласят, че тези страни трябва да са постигнали “стабилност на институциите, гарантиращи демокрация, правова държава, спазване на правата на човека и зачитане и закрила на малцинствата.” В Становището си от 1997 г. относно молбата на България за членство в ЕС Комисията заключва : “България е изградила демократични институции и тяхната стабилност вече изглежда сигурна. Те трябва да бъдат укрепени чрез практика, която е по-тясно обвърСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 5233 )
Виж всички ?

ВИД
Курсови работи ( 2290 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 704 )
Теми ( 393 )
Дипломни работи ( 251 )
Задачи ( 228 )
Готови дипломни работи ( 212 )
Лекции ( 190 )
Казуси ( 176 )
Реферати ( 165 )
Теми за държавен изпит ( 90 )
Есета ( 71 )
Бизнес план ( 59 )
Доклади ( 57 )
Презентации ( 56 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 55 )
Пищови ( 38 )
Тестове ( 31 )
Изследвания ( 26 )
Дисертация ( 22 )
Анализи ( 21 )
Коментар ( 18 )
Учебници ( 16 )
Уроци ( 11 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 11 )
Поръчай казус ( 7 )
Готови реферати ( 6 )
Документи ( 6 )
Проекти ( 4 )
Поръчай изготвяне на реферат ( 3 )
Упражнения ( 3 )
Поръчай задача ( 3 )
Поръчай есе ( 2 )
Биографии ( 2 )
Книги ( 2 )
Протоколи ( 1 )
Конспекти ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
МИО ( 107 )
Виж всички ?

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Студенти, МИО
Real Time Web

Analytics