Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.



За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg




ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 107 Сортирай по:
КАК СЕ ТЪРГУВА СЪС СТОКИ ОТ ГРУПА 85 (TARIC).
Курсови работи, по МИО, брой страници 9, качен на 21/02/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
През разглеждания три годишен период (2011 г. – 2013 г.), може да се направи съпоставка на вноса и износа по страни и групи страни.* България търгува както със страните от Европейския съюз (ЕС) така и със страни извън ЕС. Водещи страни в международния стокообмен на България през 2012 г.* хил. евро Стокообмен +/- % 2012 % дял 2011 % дял ЗА ВСИЧКИ СТРАНИ 5.9 46 229 290 100.0 43 670 506 100.0 Общо за водещите страни 6.5 37 407 295 80.9 35 135 279 80.5 1 Германия 1.4 4 957 684 10.7 4 891 218 11.2 2 Турция 10.8 3 146 385 6.8 2 839 749 6.5 3 Гърция 11.0 3 037 197 6.6 2 736 618 6.3 4 Фра
РОЛЯ И МЯСТО НА СВЕТОВНАТА ТЪРГОВСКА ОРГАНИЗАЦИЯ В ПРОЦЕСА НА РЕГУЛИРАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по МИО, брой страници 11, качен на 08/02/2016 от tetradka.bg бр коментари 0
Международните организации представляват нов и комплексен феномен с нарастващо значение в съвременните международни отношения . В международно правната доктрина те се определят като безспорен субект на съвременното международно право. Общоприето е международните организации да се причисляват към категорията на несуверенните, вторични или производни субекти . Техният международноправен статус не се гради върху държавния суверенитет, а върху споразумения между суверенни субекти. Не съществува общоприето определение за международна организация. Една група автори подчертават институционалния посто
Глобалните проблеми пред световната икономика – същност и възможности за разрешаване.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по МИО, брой страници 13, качен на 01/02/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Международните икономически отношения в последните десетилетия на ХХ век се активират поради продължаващата либерализация, все по-широкото навлизане на информационните технологии в икономическата дейност, ускорената размяна на стоки, движението на капитали, хора, услуги и технологии. Деветдесетте години на ХХ век са времето на интензивната глобализация. С краят на Студената война са премахнати всички спънки пред навлизането на световната търговия и капиталовите потоци. Това дав възможност на международната конкуренция да нахлуе в националните икономики. Икономическата власт се насочва от държ
Международната макроикономическа структура – същност и функционални връзки.
Поръчай изготвяне на курсова работа., по МИО, брой страници 10-15 стр., качен на 18/12/2015 от admin бр коментари 0
Срок 10-14 дни. Обем 10-15 стр. За повече информация: info@tetradka.bg
Мерки на ЕС за изпълнение на 4-ти стълб от Цифровата програма на ЕС.
Курсови работи, по МИО, брой страници 15, качен на 18/09/2015 от LoraPashalieva бр коментари 0
Областта на цифровите технологии в Европа е поставила три цели, свързани с широколентовия достъп, две от които се отнасят до широколентовото покритие: Всички домове трябва да имат достъп до широколентова връзка до 2013 г., както и до високоскоростен широколентов достъп от поне 30 Mbps до 2020 г.. До края на 2012 г., 99.9 % от европейските домове може да имат достъп до най- малко една основна широколентова връзка при отчитане на всички технологии ( фиксирани , фиксирани безжични , мобилни и сателитни мрежи ). Сателитният широколентов достъп има най-голямо покритие: покрива до 100% от населен
ОСНОВНИ РИСКОВЕ В МЕЖДУНАРОДНИТЕ СДЕЛКИ И НАЧИНИ ЗА ТЯХНОТО МИНИМИЗИРАНЕ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по МИО, брой страници 12, качен на 06/09/2015 от admin бр коментари 0
Това е от значение за Европейския паричен съюз. В един паричен съюз, пазарният дял влияе върху оптималната валута на фактуриране на своите износители. Износителите от еврозоната са, следователно, по-вероятно да фактурират в евро в рамките на ЕПС, отколкото да издават фактури в съответващата им местна валута преди ЕПС. Обобщавайки, фактурирането в местна валута е предпочитано в случай на пазарна мощ на износителя (чрез диференциация на продуктите) и висок пазарен дял на страната на произход в страната на вноса. 4. Обзор на литературата Вместо да измества валутния риск да своите контрагенти,
ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА МАКЕДОНИЯ КЪМ ЕС (2014)
Готови дипломни работи, по МИО, брой страници 96, качен на 13/08/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
Източно-европейското разширяване в много аспекти се различава от предходното разширяване поради големия брой присъединяващи се страни, а също така и от степента на достиженията на общностното право. Законодателството на ЕС, което трябва да бъде транспонирано и изпълнено е много по-обширно в сравнение с това от предишното разширяване. Овен това системните разлики между „старите” и „новите” членове е много повече, тъй като при предишното разширяване новите са имали добре установени пазарни икономики. Европейският Съвет реши, че присъединяването на тези държави към ЕС ще се проведе тогава, когато
Босненската регионална криза
Курсови работи, по МИО, брой страници 31, качен на 21/07/2015 от admin бр коментари 0
1. Начало Структурната организация на курсовата работа е следната - наложително преди всичко е да се изложат съвсем накратко двете основни схващания за международните отношения - реалистичният и либералният възглед и на базата на краткото сравнение да се спомене защо е предпочетен либералният възглед при разглеждането на Босненския конфликт. След това е наложително да се представи накратко самия конфликт-възникване, развитие, ескалация, край, представяне на основните участници в конфликта и техните стратегически цели. Развитието на конфликта ще бъде представено разделно – първо –
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ МЕЖДУ ЕС И NAFTA /2012/
Готови дипломни работи, по МИО, брой страници 61, качен на 14/04/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
Развитието на интеграционните процеси съставлява един от най-важните елементи на международните отношения във втората половина на 20 век и началото на 21 век. Към днешна дата те са се превърнали в неразделна част от съвременния свят и световната икономика. Икономическата интеграция завзема на нови региони по земното кълбо, и на прага на XXI век може да се нарече т. нар. нов регионализъм. Регионалните споразумения, които са създадени през 1990 г., са изключително разнообразни. Те работят в различни области на международните отношения, и често са регионални в преносен смисъл смисъл на думата. Ис
Информационното общество - същност, функции, модели
Курсови работи, по МИО, брой страници 21, качен на 03/04/2015 от danis бр коментари 0
Живеем в динамично време, във века на информационните и телекомуникационни технологии. В забързаното си ежедневие човечеството е обсипано с информация и не случайно се говори за информационен потоп. Информационното общество е конкретна реалност и неоспорим факт. Днес трудът е „изтикан” от индустрията и притиснат в сектора на услугите. Нещо повече, той губи почва и там. Няма да е далеч денят, когато не повече от 10% от икономически активното население ще създава материалното богатство на света и ще го трансформира от точките на производство до точките на потребление. Това се дължи на големите т
Свободните икономически зони като фактор за реализиране принципите на отворената икономика.
Поръчай изготвяне на курсова работа., по МИО, брой страници 10-15 , качен на 24/02/2015 от admin бр коментари 0
Срок 10-14 дни. Обем 10-15 стр. За повече информация: info@tetradka.bg
Еволюцията в теоретичните възгледи за ролята на международната търговия.
Поръчай изготвяне на курсова работа., по МИО, брой страници 10-15, качен на 24/02/2015 от admin бр коментари 0
Срок за разработване 10-14 дни. Обем 10-15 стр. Шрифт Times New Roman, 14. За повече информация: info@tetradka.bg



Стр 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 5233 )
Виж всички ?

ВИД
Курсови работи ( 2290 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 704 )
Теми ( 393 )
Дипломни работи ( 251 )
Задачи ( 228 )
Готови дипломни работи ( 212 )
Лекции ( 190 )
Казуси ( 176 )
Реферати ( 165 )
Теми за държавен изпит ( 90 )
Есета ( 71 )
Бизнес план ( 59 )
Доклади ( 57 )
Презентации ( 56 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 55 )
Пищови ( 38 )
Тестове ( 31 )
Изследвания ( 26 )
Дисертация ( 22 )
Анализи ( 21 )
Коментар ( 18 )
Учебници ( 16 )
Уроци ( 11 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 11 )
Поръчай казус ( 7 )
Готови реферати ( 6 )
Документи ( 6 )
Проекти ( 4 )
Поръчай изготвяне на реферат ( 3 )
Упражнения ( 3 )
Поръчай задача ( 3 )
Поръчай есе ( 2 )
Биографии ( 2 )
Книги ( 2 )
Протоколи ( 1 )
Конспекти ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
МИО ( 107 )
Виж всички ?

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Студенти, МИО
Real Time Web

Analytics