Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 107 Сортирай по:
Сънрайз ООД
Курсови работи, по МИО, брой страници 30, качен на 22/11/2017 от npetroff бр коментари 0
Целеви пазари на нашата фирма като водещ износител на слънчогледови семена са Холандия и Турция , тъй като търсенето в тези европейски държави е в най-големи стойности. PEST анализ Холандия I. Политически фактори Управление: Форма – Парламентарна република и конституционна монархия Хага заседава нидерландското правителство Настоящето правителство (от 2010 г.) се води от кабинета на Марк Руте от дясно-либералната „Народна партия за свобода и демокрация“ („Volkspartij voor Vrijheid en Democratie“). II. Икономически фактори • Общият брутен вътрешен продукт през 2009 година
МЕЖДУНАРОДНА СИСТЕМА ЗА СИГУРНОСТ: СЪСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ.
Курсови работи, по МИО, брой страници 8, качен на 18/07/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Въпреки, че „Интелигентната отбрана” не е била тема на събранието в Лисабон, лидерите на НАТО са одобрили Лисабонския пакет от реформи, които поставят нейните основи. Но след този момент, международните сценарии са се променили драстично: Арабската пролет и свалянето на Кадафи изведоха на преден план непредвидимостта на заплахите и показаха постоянната нужда от адаптация на международната система за сигурност спрямо новите предизвикателства. Идеята на „Интелигентна отбрана” е разработена на срещата на върха в Чикаго през май 2012. 1. ЛИБИЯ - ПРОВЕРКА ЗА АКТУАЛНОСТТА НА МЕЖДУНАРОДНАТА ПОЛИТИ
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА И ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА В СВЕТОВНАТА ИКОНОМИКА – СЪЩНОСТ И ИЗМЕРЕНИЯ.
Курсови работи, по МИО, брой страници 12, качен на 05/04/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Общоприета теза е, че глобализацията е продължение на процеса на интернационализация. В тази връзка терминът “глобален” описва трансграничните отношения между държавите, а глобализацията се асоциира с безпрецедентно нарастване на международния обмен, взаимозависимост и взаимна обвързаност между страните . Този необратим процес има политически, икономически, културни, информационни, трудово-правни и други аспекти, които несъмнено изискват интердисциплинарен подход към него. От икономическа гледна точка глобализацията се идентифицира с увеличаващи се търговски потоци и капиталови инвестиции межд
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ - ПОНЯТИЕ, ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ. ПОЛИТИЧЕСКА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И МЯСТОТО И РОЛЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ДЪРЖАВА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по МИО, брой страници 13, качен на 02/02/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Глобализацията на световната икономика започва в средата на 80-те години на 20 век, но придобива нови последователи и се възражда през 90-те години и сега продължава да бъде силно явление, въпреки че е изправена пред предизвикателствата на концепциите за регионализация и национализация. В специализираната литература , някои автори използват термина глобализация. Други автори разглеждат термините глобализация и световна интеграция като част от цялото, или дори глобализацията като стъпка в световния процес. Дефарже в своя труд „Мондиализация до края на границите” посочва, че френската литерату
Казус по МИО.
Казуси, по МИО, брой страници 4, качен на 01/02/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Прекъсване на финансите на ислямска държава е една от основни линии за противодействие с оглед деградиране и победа над терористичната организация. Генерал Джон Алън, президентски пратеник на САЩ в глобалната коалиция за противодействие ИДИЛ, заяви в началото на 2015, че Съединените щати не могат да се защитят само с военни способи и подчерта необходимостта да се лиши организацията от достъп до финансова ресурси. Действията за противодействие на финансирането на ИДИЛ трябва да бъдат съсредоточени в три основни области: нарушаване на основните източници на финансиране, ограничаване на достъпа н
АУТСОРСИНГ ИЛИ ИНСОРСИНГ – НОВИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ПРЕД СЪВРЕМЕННИЯ МЕНИДЖМЪНТ.
Курсови работи, по МИО, брой страници 16, качен на 01/11/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Аутсорсингът може да се определи по няколко начина в зависимост от вида на услугата и формата на отношенията с доставчика. Той често се определя също възлагане и може да се определи като делегиране или предаване на трето лице (външен доставчик), посредством договорно споразумение, всички или част от техническите процеси и човешки ресурси, включително отговорността за управление на прехвърления персонал. Пълен аутсорсинг се случва, когато един цял отдел или функция бъде екстернализиран/а и това може да се изпълнява от един доставчик или множество доставчици. Широк спектър от дейности могат да
ОТНОШЕНИЕ КЪМ БЕЖАНЦИТЕ И ИМИГРАНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ, ГЕРМАНИЯ, ХОЛАНДИЯ, ИТАЛИЯ, ТУРЦИЯ, ГЪРЦИЯ, САУДИТСКА АРАБИЯ.
Курсови работи, по МИО, брой страници 11, качен на 26/09/2016 от те бр коментари 0
В доклад, публикуван през март независимият експерт на ООН по външния дълг и човешките права предупреди, че въздействието на мерките за строги икономии в Гърция са особено тежки за най-уязвимите. Златна зора се утвърди като третата най-популярна партия в страната с 9,4% от гласовете на изборите през май за Европейски парламент. Атаките срещу мигранти и лица, търсещи убежище продължават, като мрежа от неправителствени организации (НПО) е регистрирала повече от 400 инциденти през последните три години. Министерско постановление, прието през юни въведе разрешителни за пребиваване по хуманитарни п
СТРАТЕГИЧЕСКИ СЪЮЗ ВЪВ ФАРМАЦЕВТИЧНИЯ БИЗНЕС / ПО ПРИМЕРА НА СОФАРМА АД/.
Готови дипломни работи, по МИО, брой страници 59, качен на 20/08/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
В специализираната литература съществуват множество дефиниции на понятието стратегически съюз. Независимо от това в настоящия момент, най-точната и всеобхватна дефиниция на стратегическите съюзи е предложената от Parkhe (1993), според който “...стратегическите съюзи представляват относително трайни междуфирмени споразумения за сътрудничество, включващи потоци и връзки, в които се използват ресурси и/или управленски структури от независими организации за съвместното постигане на индивидуални цели, свързани с корпоративната мисия на всяка от фирмите” . Накратко, стратегическите съюзи са споразум
ПОЛИТИЧЕСКИ РИСК – МАКРОРИСК И МИКРОРИСК, МОНИТОРИНГ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по МИО, брой страници 22, качен на 20/08/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
За понятието „политически риск" също липсва единна и общоприета дефиниция, макар че то се среща често в литературата по международен бизнес, международен мениджмънт и международни финанси, и въпреки над четиридесетгодишното развитие на изследователското и приложното поле на политическия рисков анализ. Съгласието относно съдържателното значение на политическия риск е ограничено най-общо до: „влиянието на нежелани последици от политическата дейност върху икономиката и финансите", като в практически план се подразбира „държавна намеса в бизнес операциите” . В теоретичната литература по проблемите
КАПИТАЛЪТ КАТО ФАКТОР В ИКОНОМИКАТА НА РАЗВИВАЩИТЕ СЕ СТРАНИ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по МИО, брой страници 12, качен на 19/08/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Човешкият капитал подобрява икономическия растеж чрез създаването на положителен ефект за растеж върху общата факторна производителност на дадена икономика. Милър използва данни от 83 държави, които доказват, че „човешкият капитал има значителен ефект върху производството, когато той е включен като фактор на производството. Включването на човешкия капитал в производствената функция намалява еластичността на изход по отношение на труда в сравнение с производствената функция, без човешки капитал” . Това показва положителна връзка между инвестициите в човешкия капитал и общата факторна производит
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ – ОРГАНИЗАЦИЯ, ЦЕЛИ И ПРАВОМОЩИЯ.
Курсови работи, по МИО, брой страници 11, качен на 26/04/2016 от admin бр коментари 0
Договорът от Лисабон създава поста Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, чиято роля е да провежда външната политика на Европейския съюз (ЕС). Отговорностите на върховния представител преди това са били държани от две отделни лица в рамките на ЕС: - върховния представител за общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС); - комисаря по външни отношения. Поради това Договорът от Лисабон поставя всички правомощия, свързани с общата външна политика и политика на сигурност в ръцете на един човек. Целта е да се подобри съгласуваността,
ДОКЛАД ЗА ПРОВЕДЕН СТАЖ В ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНЦИЯ.
Доклади, по МИО, брой страници 8, качен на 02/04/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Компанията е ЕcoAgencyTravel, която специализира в областта на туристическия маркетинг, проучване, планиране и насърчаване на специални събития. Тя е акционерно дружество, в сферата на туризма и обслужването, която организира устойчиви конгреси и мероприятия за големи и малки фирми от цяла Европа. Тези събития се комбинира с екологични пътувания, включително спортни дейности и релаксация. Компанията предлага пет различни програми в Германия, Италия, Австрия, Испания, Франция и Португалия. Клиентите нощуват в устойчиви хотели, които използват естествената енергия, рециклират отпадъците, използвСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 5235 )
Виж всички ?

ВИД
Курсови работи ( 2292 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 704 )
Теми ( 393 )
Дипломни работи ( 251 )
Задачи ( 228 )
Готови дипломни работи ( 212 )
Лекции ( 190 )
Казуси ( 176 )
Реферати ( 165 )
Теми за държавен изпит ( 90 )
Есета ( 71 )
Бизнес план ( 59 )
Доклади ( 57 )
Презентации ( 56 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 55 )
Пищови ( 38 )
Тестове ( 31 )
Изследвания ( 26 )
Дисертация ( 22 )
Анализи ( 21 )
Коментар ( 18 )
Учебници ( 16 )
Уроци ( 11 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 11 )
Поръчай казус ( 7 )
Документи ( 6 )
Готови реферати ( 6 )
Проекти ( 4 )
Поръчай изготвяне на реферат ( 3 )
Упражнения ( 3 )
Поръчай задача ( 3 )
Поръчай есе ( 2 )
Биографии ( 2 )
Книги ( 2 )
Протоколи ( 1 )
Конспекти ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
МИО ( 107 )
Виж всички ?

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Студенти, МИО
Real Time Web

Analytics