ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (5346)

ВИД
Курсови работи (2322)
Готови курсови работи / реферати / казуси (745)
Теми (394)
Дипломни работи (251)
Задачи (229)
Готови дипломни работи (221)
Казуси (195)
Лекции (190)
Реферати (172)
Теми за държавен изпит (91)
Есета (73)
Бизнес план (59)
Доклади (57)
Презентации (56)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (55)
Пищови (38)
Тестове (31)
Изследвания (26)
Дисертация (22)
Анализи (21)
Коментар (18)
Учебници (16)
Уроци (11)
Поръчай изготвяне на дипломна работа (11)
Поръчай казус (7)
Готови реферати (6)
Документи (6)
Проекти (4)
Поръчай изготвяне на реферат (3)
Упражнения (3)
Поръчай задача (3)
Поръчай есе (2)
Биографии (2)
Книги (2)
Протоколи (1)
Конспекти (1)

КАТЕГОРИЯ
МИО (113)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 0887 672 686

E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 113 Сортирай по:
Студенти, МИО
СЪВРЕМЕННАТА СВЕТОВНА ФИНАНСОВА КРИЗА – ОБЕКТИВНИ И СУБЕКТИВНИ ИЗМЕРЕНИЯ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по МИО, брой страници 12, качен на 08/02/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Световната финансова криза се явява катализатор на процесите, започнали през 2009 г., и проявили се през 2010 г. в ИПС, а икономисти, приемат дълговата криза в ЕЗ за последна фаза на световната финансова и икономическа криза в Европа. Двете кризи се характеризират с общ климат на изключително ниско доверие на финансовите пазари в ЕС, особено в ЕЗ (Паскалева, 2015, с. 244). Изследвания на Bulow и Rogoff (1989) и Reinhart и Rogoff (2009) потвърждават възгледа сред икономистите, че глобалните икономически фактори, включително цените на суровините и основните лихвени проценти, имат значимо влияние
Основни тенденции при международната трудова миграция. Ефекти за страните на емиграция и държавите на имиграция.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по МИО, брой страници 15, качен на 24/10/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Първо, емигрантите обикновено могат да бъдат самооценявани по положителен начин въз основа на образование. Тъй като е вероятно да се предположи, че по-образованите хора са склонни да бъдат по-политически ангажирани и да допринасят повече за обществените политически дебати, емиграцията вероятно ще се отрази негативно върху качеството на политическите институции. В същото време, перспективите за миграция могат да повишат стимулите на хората да инвестират в личното си образование като средство за максимизиране на вероятността за емиграция, при положение, че те ще се възползват от по-високите запл
Сравнение между Европейски съюз, Европейска асоциация за свободна търговия, Европейското икономическо пространство
Готови курсови работи / реферати / казуси, по МИО, брой страници 11, качен на 24/10/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Целта на Договора за ЕИП е да създаде хомогенно Европейско икономическо пространство. Цялото съответстващо законодателство на ЕС в областта на единния пазар е интегрирано в Договора за ЕИП, така че да се прилага в цялата ЕИП, като се гарантира еднаквото прилагане на законите, свързани с единния пазар. Договорът за ЕИП предвижда включване на законодателството на ЕС във всички области на политиката на единния пазар. Това обхваща четирите свободи, т.е. свободното движение на стоки, услуги, лица и капитали, както и правилата за конкуренцията и държавните помощи, но и следните хоризонтални политик
СЪВРЕМЕННАТА СВЕТОВНА ФИНАНСОВА КРИЗА - ОБЕКТИВНИ И СУБЕКТИВНИ ИЗМЕРЕНИЯ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по МИО, брой страници 11, качен на 24/10/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Не е достатъчно обаче въпросът да се ограничава само до деривати и да не се посочи като причина за кризата световната парична и кредитна система. Това е прекомерно отделяне на финансовата сфера от нуждите на производство и продажбата на стоки и услуги, които постепенно са се развивали след Втората световна война. Най-важният процес, стимулиран от настоящата криза, е бил финансирането на световната икономика. Ако през 50-те години във финансовия сектор са били създавани 3,9% от БВП на Съединените щати и 3,0-4,1% от БВП на повечето европейски страни, то в средата на 2000-те години, тези показате
ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ КИТАЙ И САЩ ПРЕЗ ВТОРИЯ МАНДАТ НА БАРАК ОБАМА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по МИО, брой страници 15, качен на 12/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Китай отдавна се счита за "черна кутия" за Съединените щати. Стратегическите отношения между двете страни се характеризират с недоверие и несигурност. От американска перспективата, нарастването на Китай е както възможност, така и заплаха. Политиката във Вашингтон е усложнена от липсата на яснота относно баланса на властта между китайското цивилно правителство, комунистическата партия и военните, както и техните съответни интереси и цели. Това е довело до преобладаващата политика на САЩ на ангажиране и хеджиране на рисковете. От гледна точка на Китай също има несигурност по отношение на намерен
ГЛОБАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ ПРЕД СВЕТОВНАТА ИКОНОМИКА – СЪЩНОСТ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по МИО, брой страници 11, качен на 05/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Като цяло глобалният растеж продължава, но той е бавни темпове. По-специално, развитите страни са изправени пред анемично и неравномерно възстановяване, с неприемливо висока безработица. Финансовите рискове се увеличават. И отново - без колективни, смели действия, съществува реален риск големите икономики да се свият, вместо да се движат напред. И докато много развити икономики са изправени пред тази ситуация, много нововъзникващи пазари са изправени пред твърде голям инфлационен натиск, силен кредитен ръст, увеличаващ се дефицит по текущата сметка. Страните с ниски доходи преживяват разумен
РАЗШИРЯВАНЕТО НА ЕВРАЗИЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ 2015 Г.
Курсови работи, по МИО, брой страници 10, качен на 30/01/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
На 1 януари 2015 г. споразумението за Евразийския икономически съюз (EEU) влезе в сила. Това води до следващия етап на интеграционния проект на Беларус, Казахстан и Русия, създаден през 2007 г. и който прилича на модела на Европейския съюз по много аспекти. В рамките на съюза съществува напрежение между устремите за задълбочаване и разширяване. След серия от неуспешни опити за интегриране на постсъветския регион под лидерството на Русия, EEU представлява най-сериозния подход за постигане на тази цел. Въпреки това, икономическата страна на нещата понастоящем е заплашена от бързото разширяване,
ГЛОБАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ ПРЕД СВЕТОВНАТА ИКОНОМИКА – СЪЩНОСТ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по МИО, брой страници 11, качен на 28/09/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Развитите страни се нуждаят от надеждни средносрочни планове за стабилизиране и намаляване на съотношението на публичния дълг. Това трябва да е на първо място. Но твърде бързо консолидирането може да навреди на възстановяването и да влоши перспективите. Така че предизвикателството е икономическото развитие да се движи между опасността от загуба на доверие и подкопаването на растежа. Втората "R" е реформа. Реформата е за полагане на основите на по-стабилно икономическо бъдеще утре. Приоритет тук е реформата на финансовия сектор. От друга страна, съществува широко съгласие за по-високи станда
Същност и развитие на аутсорсинга в Р.България / Пловдив, Бургас, София /.
Курсови работи, по МИО, брой страници 9, качен на 12/08/2019 от милени33 бр коментари 0
Той има връзка с извършването на част от функциите в една фирма, като например следните функции - финансови; производствени; информационни и т.н., които се прехвърлят на друга фирма, която има нужния опит, възможности и разполага с нужните ресурси. Предпоставките от които зависи развитието на аутсорсинга са много. С най-голямо въздействие е факта, че малките компании и средните компании са много тясно специализирани. Поради този факт всияки фирми имат интерес да осъществяват сътрудническа дейност с други фирми. За тях е по-изгодно да прехвърлят част от функциите си на други фирми, които са с
КАПИТАЛЪТ КАТО ФАКТОР НА РАЗВИВАЩИТЕ СЕ СТРАНИ.
Курсови работи, по МИО, брой страници 12, качен на 05/09/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Изследването на Бломстрюм и Коко (2002) представя, че притокът на преките чуждестранни инвестиции генерира благоприятна среда за растеж на човешкия капитал в Източна Азия и в Латинска Америка. И в двата региона е подобрено домашното обучение на служителите и тяхното ниво на образование в резултат на входящи ПЧИ и те биха могли да използват по-сложни технологии в производствения процес. Артуро изследва ролята на ПЧИ в повишаването на натрупването на човешкия капитал през периода на 1960-1999 . Резултатите показват, че има конвергенция в посещението на училище сред държавите, като човешкият капи
Роля и място на Световната търговска организация в процеса на регулиране на международните икономически отношения.
Курсови работи, по МИО, брой страници 15, качен на 04/09/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Императивната цел на СТО е да спомогне на търговията да протича гладко, свободно, справедливо и предсказуемо . В основата на централния принцип на организацията е механизмът за уреждане на спорове, система, която подчертава върховенството на закона и се основава на ясно определени правила и принципи за разрешаване на спорове. Членовете на СТО приемат, че ще използват многостранната система за уреждане на техните търговски спорове, вместо да предприемат едностранни действия. Намаляване на едностранните действиия е важна гаранция за справедлива търговия за по-малко развитите икономики . СТО
Международният маркетинг и неговите съвременни измерения.
Курсови работи, по МИО, брой страници 12, качен на 30/08/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
През последната година международната търговия е достиганала оборот от над 11 млрд долара и световната търговия с услуги се оценява на около 4 трилиона долара. Докато повечето от нас не могат да си представят такива огромни суми, то те служат за индикация относно мащаба на международната търговия днес. Глобалният пазар е представен от население от 6.6 милиарда души, като според последните прогнози на ООН, то се очаква да достигне 10 милиарда до 2050г. Глобалното богатство се увеличава и това се отразява в нарастващото равнище на търсене. Повишаването на равнището на богатство и търговската дСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 10
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2021, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни