Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 710 Сортирай по:
Прогнозиране. Времеви серии. Отчитане на сезонните влияния.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 16, качен на 09/12/2010 от litex_ivo бр коментари 0
Прогнозирането е изкуство и наука за предсказване на бъдещи събития. Наука е, защото то може да включва взимането на статистически данни и прехвърлянето им в бъдещето с опрделен математически модел. Изкуство е, защото то може да бъде предметно или интуитивно предсказване на бъдещето. Или може да включва комбинация от тях. В процеса на своята работа, производствените мениджъри биха могли да си задават и отговарят на следните въпроси: • Защо прогнозирането е важно за ПМ? • Кога бихме могли да използваме различни модели за прогнозиране? • Как бихме могли да изпълняваме различните модели за пр
Изграждане на колектив
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 16, качен на 09/12/2010 от admin бр коментари 0
Първото умение, което трябва да притежава способният мениджър е, да може да подбере най-подходящите хора, които да работят с него. И съвсем естествено е, че работата ще бъде много по-лесна, ако сте събрали край себе си група от хора, чиито умения и естествени способности се допълват взаимно. След като веднъж сте създали работната си група, трябва да я превърнете в екип. Трудно е да се разграничи каква точно е разликата между екип и група от хора, които получават заплати, работят в един и същ отдел, възможно и по един и същ проект – отговорът е много сложен – но най-общо казано става въпрос за
Агрегатно планиране на “Грини-ГН” EOOД
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 18, качен на 09/12/2010 от zmei бр коментари 0
Планирането е една от главните функции на производствения мениджмънт в промишленото предприятие.Агрегатното планиране е подход в планирането,използван в предприятията в развитите страни, имащ за обект определянето на количеството и разпределението във времето на производството в окрупени единици в рамките на средносрочното планиране от 3 до 18 месеца.Чрез него производствените мениджъри се опитват да определят най-добрия начин за посрещане на прогнозните потребности или за изпълнение на сключените договори посредством : подбор на производствените мощности и тяхното натоварване; количеството
Формиране на проектни екипи. Екипни роли
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 21, качен на 09/12/2010 от stoyanka_1982 бр коментари 0
Управлението на проекти е най-динамично развиващата се съвременна професия. Съгласно най-изтъкнатите мислители в областта на мениджмънта, има две главни дисциплини, които ще доминират голяма част от 21-ви век. Това са управлението на проекти и изграждането на мултифункционални екипи. Фирмите, които гледат в бъдещето, се различават по това колко добре управляват своите проекти. Уменията за ефективно управление на проекти ще бъдат единствената мярка за способностите на утрешните бизнес-лидери и мениджъри; “Има две важни умения за успешно модерно управление, ... едното от тях е умението да се
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПЛАН ЗА СТАРТИРАНЕ НА МАНДРА
Бизнес план, по Мениджмънт / Управление, брой страници 30, качен на 09/12/2010 от biz_miz бр коментари 0
Инвестиционната дейност има твърде широк обхват- инвестиции извършват както персоналните, така и институционните собственици на капитали от частния и публичния сектор на икономиката. Тя е част от стопанското ежедневие на деловите среди. Както големите капиталови дружества, така и малките фирми полагат на преценка външните конюнктурни колебания и търсят в своите представи най - перспективната среда за вложение на капитали – свои и/или привлечени. Всяка инвестиция е продиктувана от стремежа за придобиване на повече консумативни блага в бъдеще, в сравнение с възможностите за потребление днес. К
Управление чрез резултати
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 18, качен на 09/12/2010 от mladko_vn бр коментари 0
Правилно осъщественото управление чрез резултати подобрява работоспособността и ефективността. В него се набляга на споделените ценности и ръководството като ключови фактори за успех. Този вид управление включва способността да се справяш ефективно със сложни ситуации и да се адаптираш към промени, докато едновременно с това отсточваш същинските ценности и публично доверие. Управлението чрез резултати съдържа в себе си отдаденост на организационното обучение и осъвършенсстване на решенията ,свързани с постигането на целите на организацията. За много от организациите управлението чрез резулта
Многоканална система за масов обслужване с отказ
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 9, качен на 09/12/2010 от radulov бр коментари 0
Теорията на масовото обслужване е един от най-интензивно развиващите се клонове на приложната математика. Тя води своето начало от практическата необходимост да се анализират причините от натрупванията и задръстванията в редица производствени процеси на битовото обслужване. Целта и е да открие и изследва закономерностите, на които се подчиняват твърде сложните и неопределените на пръв поглед процеси, протичащи в системите на обслужване. Теорията на масовото обслужване изучава процеси, в които, от една страна постоянно възникват потребностти за изпълнението на някаква работа и, от друга стран
Организационна структура на управление на конкретно предприятие
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 21, качен на 09/12/2010 от marusq бр коментари 0
Управленската структура най-общо може да се представи като една съвкупност от компоненти – управленски органи, притежащи определена власт и свързани по между си. За да се характеризира структората, най-важно е обособяването на всеки от компонентите: А) Управленски орган – може да се разглежда като обединени от обща власт хора в дадена предприятие или ораганизация. Това, което ги обединява, е определена цел, поставена в зависимост от потенциала на предприятието, и трябва да се постигне за определен период от време. Това, което насочва действията и формира необходимото поведение за пости
Анализ и усъвършенстване на ръководната дейност на предприятие „Инструмент”ООД.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 45, качен на 09/12/2010 от stela85 бр коментари 0
Организациите са субекти на стопанската и административната дейност, която се определя от стопанските им цели, същността на извършваните в тях процеси, ресурсите, които участват в тези процеси, мястото им в икономическата среда на националното и световното стопанство. Организацията може да се дефинира като съвкупност от хора, част от които работят съвместно и координирано за постигане на обща цел или цели. Дейността на хората е многостранна и разнолика. Много често тя изразява тяхната същност, целенасоченост и устременост. Централно място сред нея заемат стопанската дейност, а нейната сърцеви
Бизнес план „Здравна Фитнес Програма”
Бизнес план, по Мениджмънт / Управление, брой страници 18, качен на 09/12/2010 от maqkovski бр коментари 0
От гледна точка на продукта, с който ще оперира фирмата, същият е много специфичен, тъй като е в сферата на услугите и по-точно – спортните услуги. Този пазар обхваща различни видове и модификации на услугите и от географска гледна точка няма ограничения, но фирмата се насочва към една малка част от него – пазара на спортни услуги в центъра на Бургас. Той не е монополизиран и в него лесно може да навлезе нов конкурент със специфичен диференциран продукт, тъй като и бариерите на навлизане не са високи. 2. Проучване 2.1. Анализ на търсенето на продукта Според собствени проучвания в и окол
Стил на ръководство
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 09/12/2010 от maini4ka бр коментари 0
Управлението се е появило с появата на човека. Когато двама човека се обединяват в стремеж за постигане на една и съща цел, възниква задача за координиране на съвместните им деиствия, решение което някои от тях е длъжен да вземе. Така тои се превръща в ръководител-управляващ, а другият в негов подчинен-изпълнител. През всички етапи от изграждането на обществото е съществувал проблем с управлението. След победата на промишлената революция през втората половина на миналия век ситуацията на запад рязко се променя. Като гъби след дъжд започнали да никнат фирми, нуждаещи се от огромни количества
Реинженеринг в туристическата дейност
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 34, качен на 09/12/2010 от shemeta бр коментари 0
Ренженерингът се появи в началото на 90-те години, когато се проявава острата потребност от нов подход за решаването на жизнено важни за организациите въпроси и най-вече за тяхното оцеляване. Проблемите възникнаха както при малките, така и при големи, стабилни корпорации като „Дженерал Електрик", „Дженерал Мотърс", „Форд", „Бетълхем Стил" и др. Тяхното решаване не е лесна и бърза работа, защото след 70-те години в световната икономика настъпиха сериозни промени с необратими последици и за производителите и за клиентите. Практическото разрешаване на възникналите проблеми е свър¬зано с изяснява


ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 5235 )
Виж всички ?

ВИД
Курсови работи ( 2296 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 704 )
Теми ( 393 )
Дипломни работи ( 251 )
Задачи ( 228 )
Готови дипломни работи ( 212 )
Лекции ( 190 )
Казуси ( 176 )
Реферати ( 165 )
Теми за държавен изпит ( 90 )
Есета ( 71 )
Бизнес план ( 59 )
Доклади ( 57 )
Презентации ( 56 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 55 )
Пищови ( 38 )
Тестове ( 31 )
Изследвания ( 26 )
Дисертация ( 22 )
Анализи ( 21 )
Коментар ( 18 )
Учебници ( 16 )
Уроци ( 11 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 11 )
Поръчай казус ( 7 )
Готови реферати ( 6 )
Документи ( 6 )
Проекти ( 4 )
Поръчай изготвяне на реферат ( 3 )
Упражнения ( 3 )
Поръчай задача ( 3 )
Поръчай есе ( 2 )
Биографии ( 2 )
Книги ( 2 )
Протоколи ( 1 )
Конспекти ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 714 )
Виж всички ?

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Студенти, Мениджмънт / Управление
Real Time Web

Analytics