Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 710 Сортирай по:
BUBB601D ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И БИЗНЕС.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 5, качен на 09/07/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Да фирмата е кредитоспособна, защото независимо, че коефициентът за обща ликвидност е незадоволителен, то натовареността на активите и техният принос за формирането на печалба са критерии, че предприятието работи добре и няма заплаха за неговата платежоспособност. K обща ликвидност = ТА / ТП, ако приемем, че посочените са краткосрочните активи 2013 2014 2015 2016 2,00 1,68 0,82 0,72 Коефициентът на обща ликвидност намалява, което означава, че се влоша състоянието на предприятието да изплаща своите задължения. Нещо повече, за последните две години, неговата величина е под 1 т.е. активите не
ПРАКТИКА ПО БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ II.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 11, качен на 08/07/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Проблемите на предприятието произтичат от това, че г-н Василев се е интересувал единствено от оперативните, незабавни решения. Всички решения на г-н Василев са свързани с намаляване на разходите. Поради това той е предпочел проблемен подход с ниска степен на сложност: намаляване на персонала, заплати и спиране на производствени мощности. Г-н Василев не е бил наясно те или просто е игнорирал други ефективни и по-зрели от алтернативи от гледна точка на управлението на промяната, които са могли да доведат до по-адекватна промяна. Непритежанието на "Lean" мислене означава, че не се е разглеждало
ПРОЦЕСНА ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 9, качен на 03/07/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Разработването и приложението на подходящата PMS в дадена организация зависи от редица фактори. Robson (2004) посочва, че преди да се опита да идентифицира всички възможни фактори за организацията е от решаващо значение да разбере основната причина за прилагане на PMS. Това е възможността да се подобри ефективността на бизнес процесите. Така, че обектите на оценка са бизнес процеси, тъй като те представляват ядрото на функционирането на организацията, а организацията се състои предимно от процеси, а не продукти или услуги . Затова днес компании са процесно-ориентирани и те изоставят функциона
Анализ по модела 7s на ШОНИ Дринкс.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 26/06/2019 от koko бр коментари 0
Моделът 7-S е диагностичен модел, който се опитва идентифицира факторите, които са необходими за осъществяването на ефективна стратегия. Той се основава на идеята, че седемте фактора – структура, стратегия, системи, способности, стил, служители и споделени ценности - са взаимосвързани и трябва да бъдат приведени в съответствие, за да се подобри и оптимизира организационната производителност. Стратегията отразява планираните действия на фирмата за реагиране и адаптиране към конкурентните влияния във външната среда. Структурата представлява координационните механизми на фирмата и се определя о
Управление на операциите.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници х, качен на 23/06/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Управлението на операциите в турбулентна среда е отговорност на мениджмънта. Особено важно е, че той да не се бърка в системата или процеса, тъй като в резултат на намеса може да се допусне по-голяма грешка. Мениджмънтът трябва да наблюдава внимателно, за да получи разбиране за ситуацията преди да действа. Това наблюдение трябва да продължи толкова разумен срок, според конкретния случай. Това изисква трезва преценка на ситуацията и времето, необходимо за действие. Скоростта на вземане на решения няма да помогне на никого, за да бъдещето. Не е необходимо в условията на турбулентна среда, непре
ИНОВАЦИЯТА, КОЯТО МИ ХАРЕСВА.
Есета, по Мениджмънт / Управление, брой страници 5, качен на 23/06/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Основният принцип на дизайна на всяка една каска / шлем като цяло, е прост: Създаване на контейнер, който ще защити неговото съдържанието (мозъка на човек). Но успешното изпълнение е малко по-трудно. Със всяко външно взаимодействие, контакт каската отслабва. Понякога това е очевидно - смазаният капак е убедителен индикатор. Но понякога не е така. Фините деформации и микрофрактури могат да компрометират защитата, дори ако шлемът изглежда в добра форма. Системата за интегритет на каската POC следи здравето на каската. Дизайнерите вграждат сензори, които записват деформациите и измерват тежестта
ПЛАНИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И УПРАВЛЕНИЕ/ОПТИМИЗИРАНЕ НА ТЕКУЩИТЕ РАЗХОДИ НА ДЕСИЙ ЕООД.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 12, качен на 23/06/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
В таблицата са представени преките основни материални за 1-ца хляб и общо за цялата година, които участват при формиране себестойността на хляб „Стара Загора”. Както се вижда, основните преки разходи за 1-ца хляб са в размер на 0,3167 лв., към които следва да добавим и един подобрител, който не се ползва при производството на всеки вид хляб. Този подобирител се нарича глутен. Той придоба еластичност на тестото, като спомага за запазване на формата му при процеса на втасване. Определя се като главен показател за качеството на брашното за производството на хляб. Нормалното съдържание, което позв
ПРАКТИКА ПО БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ II, ВАЕВ 969D.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 9, качен на 22/06/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Предприемаческата дейност на г-н Василев е слабо застъпена, главно поради неговото решение за прекратяване на развойната дейност и неизползване на новите мощности на предприятието. Това може да доведе до множество лоши пазарни резултати и заплаши съществуването на предприятието, поради последствия като морално остаряване на продукти, незадоволяване на потребностите / очакванията и други. h. финансово управление и стабилност. Финансовата зависимост е видима т.е. прекалено разчитане на ресурсите на доставчици и забавяне на плащанията, както и невъзможност да се получат вземанията. Това ще изпр
КАЗУС ПО BUBB504D ОРГАНИЗАЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 9, качен на 22/06/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Глобализацията доведе до огромни промени в бизнес средата, които принудиха организациите да се адаптират към промените, за да оцелеят и да успеят. Според Джонсън и колектив (1998), тази ускоряваща промяната среда е позволила на теоретиците и практиците да представят концепцията за учащата се организация . Както е дефинирана от Сендж (1990), това е организация, където хората непрекъснато разширяват способността си да създават резултати, които наистина желаят, където се създават нови и експанзивни модели на мислене, където колективният дух е свободен и където хората постоянно се учат от примера
ЛИДЕРСТВО, УПРАВЛЕНИЕ НА ХОРА И ЕКИПИ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 18, качен на 21/06/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Ръководството и водачеството (лидерството) са две страни на една и съща монета. Например, когато става дума за учителски колектив, ръководителят на екипа трябва да има способността за два вида поведение - на ръководител и на водач (лидер). Ако той е слаб в поведението на водач, ефективността на учителския колектив се понижава. Ако лидерството е задължителен елемент на ръководството, то човекът, който трябва да оглави учителския колектив, трябва да е не само ръководител, а и водач, лидер. Това е предопределено от самата природа на колектива в него участват хора, които работят съвместно, еднакв
ОЦЕНКА НА ПЕРСОНАЛА И СИСТЕМИ ЗА АТЕСТИРАНЕ В АРМЕЕЦ АД.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 17, качен на 21/06/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Резултатите от оценяване на трудовото представяне имат съществено значение както за работодателя, така и за работниците и служителите. На работодателя показват състоянието и проблемите на човешките ресурси, възможността за тяхното развитие и пълноценно използване в съответствие със стратегията и политиката на организацията, резервите за повишаване на производителността на труда и мерките, които трябва да се предприемат за подобряване на работата. На работниците и служителите показват областите, в които те биха могли да се развиват и усъвършенстват, личните усилия, които трябва да положат, реал
ПЪРВИЧНИ И ВТОРИЧНИ МЕХАНИЗМИ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА НА ВИДАХИМ АД.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 14, качен на 21/06/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Определението на Шайн за култура е, че това е създаденият модел на споделени основни допускания научени от група, в процеса на решаване на проблемите на външната адаптация и вътрешна интеграция (...) Един продукт на съвместно учене. Според Шайн, има 4 категории култури: макрокултура (народи, професии, които съществуват в световен мащаб), организационна култура, субкултури (групи в рамките на организациите) и микро-култури (микросистеми в рамките на организации). Шайн идентифицира 3 нива на културата: артефакти (видими), споделени убеждения и ценности, и основни допускания (безсъзнателно приема


ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 5235 )
Виж всички ?

ВИД
Курсови работи ( 2296 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 704 )
Теми ( 393 )
Дипломни работи ( 251 )
Задачи ( 228 )
Готови дипломни работи ( 212 )
Лекции ( 190 )
Казуси ( 176 )
Реферати ( 165 )
Теми за държавен изпит ( 90 )
Есета ( 71 )
Бизнес план ( 59 )
Доклади ( 57 )
Презентации ( 56 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 55 )
Пищови ( 38 )
Тестове ( 31 )
Изследвания ( 26 )
Дисертация ( 22 )
Анализи ( 21 )
Коментар ( 18 )
Учебници ( 16 )
Уроци ( 11 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 11 )
Поръчай казус ( 7 )
Готови реферати ( 6 )
Документи ( 6 )
Проекти ( 4 )
Поръчай изготвяне на реферат ( 3 )
Упражнения ( 3 )
Поръчай задача ( 3 )
Поръчай есе ( 2 )
Биографии ( 2 )
Книги ( 2 )
Протоколи ( 1 )
Конспекти ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 714 )
Виж всички ?

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Студенти, Мениджмънт / Управление
Real Time Web

Analytics