Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 710 Сортирай по:
КАЗУС TUI.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 5, качен на 07/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
В изпълнение на своя за устойчиви почивки, TUI Travel е реорганизирала своята бизнес структура така, че тя да отговаря на съвременните тенденциите, а също така да е насочена към интернет обществото. Целта е организационната структура да е такава, че да могат да се задоволят потребностите на всички клиенти по един устойчив начин. Основното звено се поема от Йохан Лундгрен, заместник-главен изпълнителен директор, тъй като изследванията на клиентите показват, че нуждите на модерния „mainstream” клиент - който представлява около 80% от дейността на групата - включват те да бъдат уверени, че тяхнат
ВИДОВЕ ИНОВАЦИОННИ СТРАТЕГИИ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 9, качен на 06/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Въпреки огромните инвестиции на време и пари за управление, иновациите остават нереализирана цел за много компании. Иновационните инициативи често се провалят, а успелите новатори трудно поддържат своите резултати - като Polaroid, Nokia, Sun Microsystems, Yahoo, Hewlett-Packard и други. Причините за неуспех се крият много по-дълбоко от често срещаната причина: неизпълнението. Проблемът с усилията за подобряване на иновациите се корени в липсата на иновационна стратегия. Стратегията не е нищо повече от ангажимент за набор от последователни, взаимно подкрепящи се политики или поведения, насочени
ПРАКТИКА ПО БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ II.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 9, качен на 04/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Проблемът по отношение на политиката за управление на човешките ресурси, провеждана от г-н Василев, е че заради огромния брой направени съкращения (от 2500 на 450 души), мотивацията на служителите рязко намалява, страхът от загуба на работата се увеличава, увеличава се неудовлетвореността от работата в предприятието, стресът на работното място и не на последно място се увеличава дистанцията между ръководство и подчинени. Организация X има сключени договори с 8 стратегически потребители, към които има анекси, наложени от промените на пазара, като на база едни от последните анекси с всеки един о
ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА НА МОТИВАЦИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯ.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 03/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Мотивацията се отнася до инициирането, насочването, интензивността и постоянството на поведението. От друга страна, стимулите са външни мерки, които са проектирани и създадени, за да повлияят на мотивацията и поведението на хората, групите или организациите. Стимулиращите системи или структури са комбинации от няколко или по-малко съгласувани стимули. Мотиваторите включват целеви стимули в горния смисъл, но това са и всички други външни фактори, които въздействат върху мотивацията в организацията. Може да се използва терминът "мотивационна система" (или структури) за означаване на набор от так
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ И ПОЛИТИКАТА НА СБЛИЖАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ.
Готови дипломни работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 93, качен на 01/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Под "управление на стопанството" повечето хора вероятно разбират набора от активности и процедури, извършвани от даден земеделски стопанин в текущото управление на неговата дейност, като се приема, че той по всяко време би могъл да получи съвет от професионални специалисти в областта. До голяма степен това е така, но в по-широк план, управлението на стопанството е професионална дисциплина, която се отнася до описанието, изграждането, анализа и оценката на селскостопанските системи. В този по-широк смисъл, точно управлението на стопанството е дисциплината, в чийто обхват най-ясно попада анализ
КАЗУСЪТ ТРЪМП.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 5, качен на 31/07/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Самоопределените "добри преговарящи" са склонни да приписват своя успех на своите черти - да бъдат агресивни, да говорят много, да бъдат добри слушатели. Всъщност, спазването на един стил на водене на преговори може да доведе до провал. Има поведения, които са очевидно важни за доброто преговаряне, но проблемът е, че тези поведения се променят в преговорите. Един от начините за поведение може да бъде ефективен в едно преговаряне, но неефективен в друга обстановка. Някои преговори изискват повече слушане. Някои изискват повече агресивност. Някои от тях са свързани с развиването на добри отнош
СТРАТЕГИЯ НА IKEA.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 31/07/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Промяната в стратегията изисква промени, като например в някои елементи на управлението или начина на работа. И в някои случаи моделът може да се наложи да бъде коригиран изцяло. Независимо колко широки са промените, всички техни измерения трябва да бъдат добре интегрирани и вътрешно съгласувани. Ръководителите не могат да си позволят постоянно да пренасочват своята организация в изпълнение на нова стратегия, а те трябва да се приспособят към бързата промяна на пазарите. Така че IKEA трябва да проектира и изгради адаптивен модел на работа, който да поддържа растежа и рентабилността. Бизнес и
ИНОВАЦИЯТА, КОЯТО МИ ХАРЕСВА (Snapchat).
Есета, по Мениджмънт / Управление, брой страници 3, качен на 30/07/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Присъствието на приложението (няма уеб интерфейс) е идея за ефимерни съобщения: веднъж, когато след като се прегледа съобщение или се появи, то изчезва завинаги. Иновацията се изразява в това, да се говори със снимки и начин да се изразиш пред другия в момента. Когато Snapchat се появява за първи път през 2012 и 2013 г., то е било известно като приложение за „sexting” . Основната му цел е била да се изпрати на приятели снимки и видеоклипове, които другите не могат да видят. 2. Причини за личното ми положително мнение Приложение ми харесва, защото това не е просто еднократна иновация, а ин
Оценка на удовлетвореността на служителите в GV Ltd.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 48, качен на 30/07/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Значението на удовлетвореността на служителите и на тяхната мотивация е важно условие за реализиране на стратегическите цели на всяка една компания. Съществуват множество изследвания относно ефекта на удовлетвореността и мотивацията за производителността на компанията. Днес ефективното управление на човешките ресурси (УЧР) е по-важно от всякога, защото хората и тяхната интелигентност са най-важните фактори на икономиката на знанието, в която интелигентните организации са ключов аспект за икономически растеж. УЧР е също така важно, защото хората са склонни да се сменят своите работни места. Х
ИНОВАЦИЯТА, КОЯТО МИ ХАРЕСВА - Устройство, което може да чете мисли на хората чрез техните мозъчни вълни.
Есета, по Мениджмънт / Управление, брой страници 4, качен на 27/07/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Технологията на изследователи в японския технологичен университет "Тойохаши" може да разпознае номерата от 0 до 9 с 90% точност чрез използване на мозъчни вълни. Умното устройство също е в състояние да разпознае 18 вида японски символи от EEG сигнали с 60 процента точност. Това, показва възможността в близко бъдеще да има EEG-активирана пишеща машина. Сканирането на мозъка показва промяната в мозъчната активност, когато участниците в теста изговарят сричка или номер. Устройството може да чете тези промени и да предполага какво мисли човек. Тези сканирания показват, че активираната област на м
КАЗУС ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 09/07/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Оценката на изпълнението описва процес на оценка на минало изпълнение и не оценява изпълнението спрямо ясни и договорени цели. Управлението на изпълнението измества акцента от просто едно ежегодно събитие в продължителен процес. Фигура 1 представя графичен изглед на основните разлики между тях. Ако СУИД се прилага правилно с конкретни цели, обвързани със стратегическия и оперативен план, организационните резултати ще се подобрят. Например, ако главният изпълнителен директор поиска увеличение с 3% брутния марж, тази цел ще се разбере от всеки отдел, екип и лице, което може да окаже влияние върх
ФИНАНСОВ АНАЛИЗ НА ПРОИЗВОДСТВЕНА/И ИНВЕСТИЦИЯ/И В УНИТРАФ АД.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 09/07/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Една от основните концепции на пазарната икономика е инвестиционната концепцията - стойността на производството, натрупването на средства за производство и увеличаване на запасите. Инвестициите са най-важният и ограничен ресурс на всяка икономика, използването на които дава възможност за подобряване на производството, увеличаване на броя на работните места и т.н. Исторически погледнато, в икономическата практика има подценяване на въпросите за финансово управление на инвестициите и в разработването на дългосрочни инвестиционни проекти. Обект на изследване на тази работа е инвестиционния п


ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 5235 )
Виж всички ?

ВИД
Курсови работи ( 2296 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 704 )
Теми ( 393 )
Дипломни работи ( 251 )
Задачи ( 228 )
Готови дипломни работи ( 212 )
Лекции ( 190 )
Казуси ( 176 )
Реферати ( 165 )
Теми за държавен изпит ( 90 )
Есета ( 71 )
Бизнес план ( 59 )
Доклади ( 57 )
Презентации ( 56 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 55 )
Пищови ( 38 )
Тестове ( 31 )
Изследвания ( 26 )
Дисертация ( 22 )
Анализи ( 21 )
Коментар ( 18 )
Учебници ( 16 )
Уроци ( 11 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 11 )
Поръчай казус ( 7 )
Готови реферати ( 6 )
Документи ( 6 )
Проекти ( 4 )
Поръчай изготвяне на реферат ( 3 )
Упражнения ( 3 )
Поръчай задача ( 3 )
Поръчай есе ( 2 )
Биографии ( 2 )
Книги ( 2 )
Протоколи ( 1 )
Конспекти ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 714 )
Виж всички ?

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Студенти, Мениджмънт / Управление
Real Time Web

Analytics