Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 710 Сортирай по:
КОНФЛИКТИ В ОРГАНИЗАЦИЯ
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 15, качен на 08/12/2010 от pam1991 бр коментари 0
Конфликтът, това е един неизбежен феномен във всяка една организация. Той съпътства опитите за постигане на синхрон между различните индивиди и групи от индивиди, заети в организацията, както и постигането на съгласуваност и компромиси между противоречивите елементи в нейната структура. Обикновено конфликти възникват при наличието на властно отношение от страна на някой то екипа, което е доста често срещано явление на територията на България, където обикновено има борба за надмощие дори и сред равнопоставени сътрудници. Други фактори за възникването им са разпределението на ресурсите, социалн
Делегиране. Делегиране на пълномощия на екип
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 14, качен на 08/12/2010 от monique бр коментари 0
Да ръководим означава да съумеем да реализираме постигането на резултат посредством усилията на други хора. Различните дейности в организацията трябва да се разпределят между нейните звена и екипи. Това изисква делегирането на права и отговорности от ръководителя към неговите сътрудници, което поражда определени отношения между тях. Делегирането е основна функция на мениджмънта и успехът на мениджъра зависи до голяма степен от умението му да делегира. Мениджмънтът на всяка организация избира модел на организационна структура и определя структурните подразделения по равнища, след което се уст
МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ НА ПРОЕКТА
Теми, по Мениджмънт / Управление, брой страници 22, качен на 08/12/2010 от plamna бр коментари 0
Планирането е фундаментален компонент на управлението на проекта. Детайлният план, покриващ технологичните, бюджетните, програмните, организационните и рисковите страни е съществен за улесняване координацията между страните. Дори най-добрите планове не могат да гарантират успех. Плановете са базирани на оценки на нуждите и на такива фактори като продължителност на работата, наличност на ресурси, ефективност на труда и цена, всеки един от които може да бъде обект на висока степен на променливост. По време на жизнения цикъл на проекта се разработват нови технологии, преоценката на общата стратег
Подходът „Кайдзен” в управлението на фирмите
Реферати, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 08/12/2010 от mirra бр коментари 0
Кайдзен е подход към подобряване производителността на труда (буквално преведено от японски - „промяна към добро"), описан широко в САЩ от експерти в икономическата наука като Фредерик Тейлър, Франк Гилбрет, Уолтър Шюхарт и практически прилаган при възстановяването на японската икономика след Втората световна война, което води до бързи и ефективни резултати. Актуалната управленска философия KaiZen се противопоставя на разпространената максима – „ако нещо работи, не го поправяй!”. Напротив - според нея винаги има възможност за оптимизиране на процесите, че независимо колко добре е организиран д
Анализ на функцията на заплащането като мотивиращ фактор в Пътно управление – Благоевград и насоки за усъвършенстване
Анализи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 10, качен на 08/12/2010 от panayot_kosev бр коментари 0
Анализ на системата на заплащане в Пътно Управление - Благоевград 1. Анализ за определяне и изменение на основните заплати За определяне на основните заплати в предприятието е обособена група от експерти. Тези специалисти се стремят максимално ефективно и без субективизъм да определят реалните заплати на работниците и служителите. Всяко решение се взема след анализ на конкретния проблем, съобразено както с нормативната уредба, така и с интересите на работодателя и тези на персонала. Конкретният размер на работната заплата се определя с индивидуален колективен трудов договор, в съответств
Ръководене на екипа
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 18, качен на 08/12/2010 от emi бр коментари 0
Всеки мениджър и предприемач желае да има добър екип. Причината е в необикновените резултати, които добрият екип създава: първо постига целите си; второ генерира ценна “добавена стойност” за други екипи и групи в организацията; трето обогатява съществено хората в екипа в личностен и професионален план.Една от разпространените у нас представи за “екипна работа” е, че тя зависи изцяло и единствено от желанието на хората в екипа да работят съвместно, в атмосфера на разбирателство и взаимопомощ. За нещастие, добрият екип не се самосъздава. Напротив, важно е да се осъзнае, че добър екип означава
Организация на личния труд на мениджъра
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 25, качен на 08/12/2010 от rostislava бр коментари 0
Мениджмънтът, или управлението на съвместни човешки дейности, е немислим извън някаква форма, в която и чрез която се осъществяват тези дейности. Тази форма се означава с понятието “организация”. Един от бележитите специалисти по управление – Честър Барнард – определя преди повече от петдесет години организацията като “система от съзнателно координирани дейности на двама или повече души”. Според това общо определение организацията е социална система преди всичко друго, защото в нейната основа са хората. Управлението на съвместни дейности на повече от двама души има история на развитие, датира
Мотивация на персонала
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 22, качен на 08/12/2010 от qnina бр коментари 0
Първоначалните коцепции за мотивацията са вкоренени много дълбоко в нашата култура. Още в Библията, в митовете и в античните предания могат да се намерят много случаи, в които властелин държи наградата пред очите на предполагаемия герой или е издигнал меч над главата му. И в единия и в другия случай предполагаемият герой е силно мотивиран. В древността, когато хората са били бедни и неуки, те са били благодарни на всичко, което им е позволявало да преживеят или изхранят семейството си. Положението не е било по-различно и в страните от Западна Европа в края на XIX век. В течение на почти цели
ПРОЕКТИРАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИ
Теми, по Мениджмънт / Управление, брой страници 18, качен на 08/12/2010 от tuturutka бр коментари 0
Проетирането на длъжностите е част от организацията на труда. То е процес на определяне на съдържанието, отговорностите и взаимовръзките на длъжностите, при което се вземат предвид както редица технологични и организационни изисквания на работата, така и индивидуалните нужди на изпълнителите. Осъществява се поради редица причини: а/ Подобряване на резултатите от функционирането на организацията: повишаване на производителността, намаляване на разходите, усъвършенстване на качеството, по добро използуване на суровините и материалите, увеличаване на гъвкавостта, по-добро използуване на умения
Икономически аспекти на държавното, общинското и частното образование
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 23, качен на 08/12/2010 от hristova бр коментари 0
При съвременното обществено – икономическо развитие образованието е важен фактор на потенциалния икономически растеж на страната и на просперитета на всеки индивид. По – високото образование в общия случай означава по – висок интелектуален потенциал на човешките ресурси като цяло. Образователното равнище на населението характеризира косвено качествата или средното равнище на уменията на населението като индикатор за човешкия потенциал на страната. Образоваността статистически се оценява чрез структурата на пълнолетното население (или групи от него) по степени на завършено образование. В Б
ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА - ВСЕОБЩНОСТ НА ИКОНОМИКАТА
Теми, по Мениджмънт / Управление, брой страници 15, качен на 08/12/2010 от mima90 бр коментари 0
Глобализация по произход е икономическо явление , резултат от научно-техническото развитие и определени фактори, които са действали за либерализиране на търговията и освобождаването й от държавния контрол. Глобализацията на съвременната икономика се дефинира като процес на формиране на единно стопанство в планетарен мащаб. Може да се разгледа и като взаимосвързаност на стопанствата и излизане на бизнеса от националните рамки и стандартизирани със стопанствата на останалите страни. Тя е интегриране на икономическия живот в отделните страни към най-напредналото в света, изграждане на т
ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА И КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
Теми, по Мениджмънт / Управление, брой страници 12, качен на 08/12/2010 от krasi бр коментари 0
Влизането на България в Европейския съюз като пълноправен неин член дава много възможности пред страната ни ,но поставя и много нови изисквания пред нас. Необходимостта от реформа на българското образование е отдавна възприета идея от всички.Реформата на образованието не е „доброто забаравено старо”,а алтернатива на образованието,която предполага и приемственост.Ролята на образованието в България в новия век се определя от задачите,които стоят пред нас ,усвояване на ценностите на демократичното и правово общество,на пазарната икономика,на стандартите на евроатлантическите и европейските стр


ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 5235 )
Виж всички ?

ВИД
Курсови работи ( 2296 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 704 )
Теми ( 393 )
Дипломни работи ( 251 )
Задачи ( 228 )
Готови дипломни работи ( 212 )
Лекции ( 190 )
Казуси ( 176 )
Реферати ( 165 )
Теми за държавен изпит ( 90 )
Есета ( 71 )
Бизнес план ( 59 )
Доклади ( 57 )
Презентации ( 56 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 55 )
Пищови ( 38 )
Тестове ( 31 )
Изследвания ( 26 )
Дисертация ( 22 )
Анализи ( 21 )
Коментар ( 18 )
Учебници ( 16 )
Уроци ( 11 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 11 )
Поръчай казус ( 7 )
Готови реферати ( 6 )
Документи ( 6 )
Проекти ( 4 )
Поръчай изготвяне на реферат ( 3 )
Упражнения ( 3 )
Поръчай задача ( 3 )
Поръчай есе ( 2 )
Биографии ( 2 )
Книги ( 2 )
Протоколи ( 1 )
Конспекти ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 714 )
Виж всички ?

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Студенти, Мениджмънт / Управление
Real Time Web

Analytics