Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 710 Сортирай по:
КУРСОВ ПРОЕКТ ПО МЕНИДЖМЪНТ за фирма „Прайд” ЕООД
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 32, качен на 09/12/2010 от ivailovna бр коментари 0
1. Анализ на външната среда( ПИСТ анализ)- състояние на макросредата, в която работи фирмата. Анализират се основните политико- правни, макроикономически, демографски, социални и технологически фактори. Формата в която и чрез която се осъществява мениджмънта на съвременните човешки дейности се нарича организация. За да може някаква група от хора със съзнателно координирани дейности да се нарече организация трябва: да включва най- малко една цел; да включва двама или повече членове, който да имат съвместно намерение да я постигнат. Анализа на външната среда включва всички фактори, който се н
Управленската функция „контрол”.
Теми, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 09/12/2010 от admin бр коментари 0
Управленската функция „контрол” е неотменима част от управленския цикъл. Нещо повече тя е предназначена да проверява получения резултат от планирането, организирането и оперативното управление на дейността на стопанската организация. Контролът е предизвикан от факта, че цялостната дейност на организацията цели получаването на някаква ефективност. Именно поради това е необходимо да се контролира всяка от дейностите на организацията, за да се установи степента, в която е получена желаната ефективност. Съществуват различни видове контрол, според критериите които се прилагат и според обекта на кон
Управление човешки ресурси ХК “Оазис” Златни пясъци
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 111, качен на 09/12/2010 от kolev бр коментари 0
Елементите в системата за управление на човешките ресурси в хотелски комплекс „ Оазис” са всички дейности, които трябва да се осъществяват в неговите рамки. И те са : 1. анализ на длъжностите – включва системно изследване на съдържанието, отговорностите и взаимовръзките на длъжностите и на изискванията към техните изпълнители. Проектирането на длъжностите обхваща дейността по определяне на съдържанието, функциите и взаимовръзките между длъжностите, при което се вземат в предвид както технологичните и икономическите изисквания на работата, така и индивидуалните нужди на изпълнителите;
Връзки и взаимодействие между два от елементите на управление на човешките ресурси
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 51, качен на 09/12/2010 от trifkata бр коментари 0
Всяка организация за постигане на своите цели използва разнообразни ресурси. Правилната употреба и управление на тези ресурси спомагат за бърза и ефективна реализация на поставените цели. Един от основните ресурси, без който тази ефективност и сработване между отделните звена на организацията са немислими, е човешкият. В днешно време човешките ресурси се определят като най-важният и ценен ресурс на организацията. Те са в основата на интегрирането и задвижването на всички останали ресурси. С употребата на този актив във времето нараства продуктивността, способността, стойността и ценноста му за
Планиране на капацитета на бизнес организацията „Камис ес” ООД, гр. Пловдив
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 14, качен на 09/12/2010 от nadejda_girla бр коментари 0
Изборът на продукт или услуга и решенията за капацитета са едни от най-важните решения, които мениджърите трябва да вземат, за определят същността и размера на производствената система. Капацитетът представлява горната граница на натоварване, което едно промишлено предприятие или негово производствено звено може да осъществява. Основните въпроси, които стоят пред мениджърите при планирането на капацитета биват: - Какъв вид капацитет е необходим на предприятието при неговото създаване или при преустройството му? - Колко капацитет е необходим? - Кога е необходим? Всички тези решения са от из
Стратегия за развитие на местната икономика в община Златоград
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 20, качен на 09/12/2010 от martinka бр коментари 0
В контекста на съвременната община, икономическото развитие търси и убеждава инвеститорите да вложат капитал в град или район с цел създаване на нови работни места. Програмата за икономическо развитие на града също така трябва да подобрява външния вид, конкурентноспособността и цялото икономическо здраве на района, а също така да осигури оставането на присъстващите вече бизнеси. Тези прости изречения стават крайно сложни, когато се вземат предвид всички последици от подобно усилие. В среда, където градските управи често са в недостиг на средства за осигуряване дори на основни услуги, общински
ВЪТРЕШНА СРЕДА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 46, качен на 08/12/2010 от totinka бр коментари 0
Извършването на разнообразните дейности в стопанския и обществения живот се осъществява най-общо казано, от наличието на даден вид организация. Тя е основата, обуславяща съществуването на мениджмънта и изпълнението на неговите функции. В мениджмънта е прието организацията да се разглежда като съвкупност от хора, дейността на които съзнателно се координира и направлява за постигане на общата цел или цели. Всяка организация развива своята дейност в определена вътрешна среда, която чрез своите специфични условия и фактори влияе върху изпълнението на нейните задачи. По-голямата част от факторите
Управленското решение
Теми, по Мениджмънт / Управление, брой страници 5, качен на 08/12/2010 от neride бр коментари 0
Управленското решение представлява избор на алтернатива пред Ръководителя. Необходимостта от решения се поражда от наличието на проблеми, които от своя страна представляват неразрешени въпроси. Когато съществува проблемна ситуация е нужна потребност от промяна. Управленските решения са разновидни и имат редица последици върху икономически, социални, политически и други, т.е взетото решение засяга интересите не само на този, който го е взел, но и на всички, които зависят от него. Затова отговорността е голяма.Управлението е изкуство, където нещата трябва да се довеждат до успешен край. Израб
Стратегически контрол
Теми, по Мениджмънт / Управление, брой страници 5, качен на 08/12/2010 от maini4ka бр коментари 0
Фирмата си е поставила за цел да завладее определени пазарни сегмен-ти чрез високо качество на продукцията и “нормални” цени. Ръководството на фирмата е наясно, че при нейното функциониране не всичко протича така, както е предвидено и планирано. Много често се променят както вътрешните, така и външните условия, при които работи фирмата. Персоналът не винаги е достатъчно мотивиран, за да работи за постигане на целите и задачите на фирмата. Самата дума “контрол” много често поражда отрицателни емоции. Хората възприемат контрола като ограничение, принуда, отсъствие на самостоятелност, липса на св
Знания и умения, който трябва да притежава мениджъра
Теми, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 08/12/2010 от pro_prodan бр коментари 0
За да може успешно да управлява, мениджърът, в дадена професия, отрасъл или направление, то той трябва да има преди всичко опит. Опитът от своя страна се натрупва с теоретичното обучение и най-вече с практика.От това следва да се заключи, че за да бъде добър мениджърът, то най-добре би било той да се издига в йерархията стъпало по стъпало. За F&B мениджър, например, би било удачно, ако кадърът е започнал своята кариера, като готвач, или сервитьор и постепенно издигайки се нагоре, през различните стъпъла на йерархията да набира опит. При това положение, мениджърът ще се е сблъсквал с редицата п
Мотивацията в управлението
Теми, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 08/12/2010 от markova бр коментари 0
Всеки ден в своето ежедневие хората имат мотивация, стимул за извършването на някаква дейност. Всяка личност работи, за да удовлетвори своите потребности, за да постигне определена цел, за да промени своя статус. Мотивацията се оказва движеща сила за всеки човек. Една дейност винаги се извършва в името на нещо, за да се постигнат определени резултати. Така хората работят, водени от свои собствени мотиви. Мотивацията е процес и като такъв обхваща няколко етапа. Появата на дадена потребност подтиква личността да промени поведението си, да направи необходимото за удовлетворяване на нуждите
УПРАВЛЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИИТЕ В КОРПОРАЦИЯ “МАККЕСОН"
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 5, качен на 08/12/2010 от polina89 бр коментари 0
След закупуването на фирма “Чемпион Интернешънъл” от корпорация “МакКесон”, като основен проблем се очертава липсата на добра комуникация между отделните 17 на брой центъра за реализация на придобитата фирма. Това налага вземането на спешни мерки за синхронизирането на дейността на отделните филиали и осъществяването на ефективна комуникация между тях за подобряване дейността на фирмата. Назначената за вицепрезидент по реализациите на “МакКесон” Линда Бос ясно осъзнала, водещата след себе си трудности в осъществяването на основната дейност на фирмата – продажбите, липса на комуникация и не


ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 5235 )
Виж всички ?

ВИД
Курсови работи ( 2296 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 704 )
Теми ( 393 )
Дипломни работи ( 251 )
Задачи ( 228 )
Готови дипломни работи ( 212 )
Лекции ( 190 )
Казуси ( 176 )
Реферати ( 165 )
Теми за държавен изпит ( 90 )
Есета ( 71 )
Бизнес план ( 59 )
Доклади ( 57 )
Презентации ( 56 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 55 )
Пищови ( 38 )
Тестове ( 31 )
Изследвания ( 26 )
Дисертация ( 22 )
Анализи ( 21 )
Коментар ( 18 )
Учебници ( 16 )
Уроци ( 11 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 11 )
Поръчай казус ( 7 )
Готови реферати ( 6 )
Документи ( 6 )
Проекти ( 4 )
Поръчай изготвяне на реферат ( 3 )
Упражнения ( 3 )
Поръчай задача ( 3 )
Поръчай есе ( 2 )
Биографии ( 2 )
Книги ( 2 )
Протоколи ( 1 )
Конспекти ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 714 )
Виж всички ?

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Студенти, Мениджмънт / Управление
Real Time Web

Analytics