Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 710 Сортирай по:
БЮДЖЕТИРАНЕ НА ПРОЕКТ
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 24, качен на 09/12/2010 от bojanka бр коментари 0
Планиране на проект – представлява дейност по съставяне на разписания и конкретизиране на срокове, при които с участието на различните ресурси ще бъдат извършени дейностите, предвидени за постигането на проектните цели. Планирането се състои в конкретизиране на целите и начините за постигането им въз основа на дейностите, които трябва да бъдат изпълнени. За да се планира правилно даден проект, трябва да се определят най-важните стъпки, за изпълнение на проектните дейности. За улесняване на мониторинга и контрола е важно дейностите да се подредят и обвържат с пускови срокове. В процеса на пла
Инвестиционен проект в сферата на управлението на отпадъците
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 17, качен на 09/12/2010 от dobri бр коментари 0
Основните цели са свързани с развитието и бъдещото функциониране на фирмата. Към тях се отнасят следните видове: Основни краткосрочни цели: Изграждане и пускане в експлоатация на нова сортиръща инсталация. В срок от четири месеца се предвижда изливане на бетонна площадка на депото в Горна Оряховица, върху която ще бъде изградена сортиръщата инсталация, включваща фракция за хартия и опаковки, пластмаса, метал, РЕТ. Дългосрочни цели - изграждане на център за управление на отпадъците: • Инсталация за сортиране на битови, домакински и рециклируеми отпадъци от разделното събиране (РЕТ, хартия,
Формиране на целите на бизнес организацията
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 22, качен на 09/12/2010 от DIAN бр коментари 0
1.Обобщен SWOT анализ на бизнес организацията. За изготвяне на стратегическия план ръководството първо трябва да анализира външните въздействия и да диагностицира вътрешното състояние на фирмата. Полезен инструмент за постигане на тази задача е SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) анализа, който в буквален превод означава: силни страни, слаби страни, възможности и заплахи. Силните и слабите страни се характеризират като вътрешна за изследвания обект среда, които пряко зависят от решенията, взимани в него, а възможностите и заплахите са обусловени от външната среда и в повеч
ВИЗИЯ, МИСИЯ И СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИРМА “ПРО М”ООД, ГР.ПЕРНИК
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 09/12/2010 от emiliqn_1989 бр коментари 0
Нашето дружество „ПРО М” ООД е създадено през 1999 година с решение на Перникски окръжен съд, откогато започва и своята дейност. Регистрирано е като предприятие за натурална медицина, което е и основната му дейност. Специализирано е в изкупуване, преработка и износ на диворастящи гъби, плодове и билки и внос на готов продукт от един от нашите чуждестранни партньори, а именно плодов и билков чай произведен от нашите български суровини. За нас бихме могли да кажем, че сме едни от най-големите български износители на гъби, билки и сушени плодове като суровини за фармацевтичната, козметичната и хр
Мотивацията
Теми, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 09/12/2010 от ailin бр коментари 0
Първоначалните данни за концепции за мотивацията датират от дълбока древност. В Библията са описани случай, когато властелинът държи наградата пред очите на предполагаемия герой или е издигнал меч над главата му, и в двата случая предполагаемият герой е силно мотивиран. Положението до края на 20в не е било много по- различно. Много от работниците били бедни и били благодарни на всичко онова, което им е позволявало да преживеят или изхранят семействата си. В течение на почти цялата т. нар. промишлена революция, създателите на школата на “Научно управление”, осъзнали че “заработка на границат
Мотивацията – игра на съзнателното и подсъзнателното
Теми, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 09/12/2010 от ailin бр коментари 0
Мотивацията придава на човешкия живот разнообразие и удовлетвореност. Тя прави хората способни и неудържими в преследването на целите. Дава им чувството на заинтересованост от това, което правят и ги кара да го правят по възможно най-добрия начин. Както работникът се чувства добре от това, че си върши добре работата, така и работодателят се чувства добре, когато вижда, че работниците са доволни от него и дават всичко от себе си. В конкретния случай, а именно в месокомбината на Стоян Иванов, е създадена една доста преспективна мотивационна програма, която до толкова мотивира работниците, че те
МОТИВАЦИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ 2
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 9, качен на 09/12/2010 от ailin бр коментари 0
Мотивацията е процес на подтикване себе си и останалите към дейност, която да води до достигане на личните цели или тези на организацията. Ние правим нещо, защото имаме необходимост от него, стремим се да постигнем някакви резултати, имаме определени желания, вътрешни позиции, цели и ценности, които ни карат да избираме това поведение. Това е механизмът на мотивацията. Потребностите на служителите в едно предприятие са да работят, да получават възнаграждения, да имат постижения, да се усъвършенстват в работата, да се издигат по йерархическата стълбица - всичко това може да пропадне именно
МОТИВАЦИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ 1
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 09/12/2010 от ailin бр коментари 0
Мотивацията е това което кара хората да действат и да се спражят успешно и качествено с техните за задалжения. Според Маслоу потребностите се намират в йерархия и са йерарически подредени под формата на пирамида, защото най-напред трябва да бъда задоволени потребностите от най-носко ниво. Маслоу разделя тези поребности на пет основни категории като в основата на тази пирамида стоят физиологочните потребности това са основните човешки нужди;сигурност и безопастност;социални потебности и реализация която е върхът на пирамидата. Оновен принцип на теорията на Масло
Задача по оценка на инвестиционни проекти
Задачи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 18, качен на 09/12/2010 от yoyoman бр коментари 0
Задача по оценка на инвестиционни проекти
ОЦЕНКА НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 39, качен на 09/12/2010 от luska бр коментари 0
I. Определяне срока на икономически живот на проекта \период на сравнение на вариантите\ А. Методически указания Съвременният подход изисква проектите да се оценяват не по отношение на една година, а на определен период. По отношение на един инвестиционен проект разглеждаме следните срокове, отнасящи се до неговата продължителност от гледна точка на икономическия анализ: • Икономически живот на предприятието – той е продължителен, често без ясен край; • Икономически живот на проекта \Тиж\ - това е периода, през който се реализира потенциала на идеята, представляваща сърцевина на инвестицио
Разработване на система за УЧР в хотелски комплекс
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 105, качен на 09/12/2010 от filkata бр коментари 0
Система за управление на човешките ресурси Елементите на системата освен че са взаимосвързани, имат връзка и се влияят от външната и вътрешната среда и това влияе върху постигането на крайната цел на системата. Анализът на тези въпроси има голямо практическо значение за ежедневната работа на ръководителите, за опознаването на причинно – следствените връзки между отделните дейности на управлението на човешките ресурси. СУЧР обхваща всички дейности , който трябва да се осъществят в неговите рамки, връзките между тях, взаимодействието им със заобикаляшата среда и начина на функциониране с цел да
Изграждане на ски-център „Хайдушки ливади” – Смолян
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 13, качен на 09/12/2010 от ivka_1 бр коментари 0
Инвестиционният проект за изграждане на ски център " Хайдушки поляни " е замислен като разширяване на съществуващите и активно използвани в последните 15 години, удобства за краткотраен отдих и туризъм, както и за по-нататъшно развитие на самата ски-зона край Смолян. Целта на проекта е да установи ски-центъра като модерен курорт, който успешно се конкурира на вътрешния и на международния туристически пазар. За тази цел ще бъдат положени усилия за изграждане на нови ски писти и свързаните с тях съоръжения, инфраструктура, хотели, ресторанти и развлекателни удобства. Инвестиционния проект пред


ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 5235 )
Виж всички ?

ВИД
Курсови работи ( 2296 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 704 )
Теми ( 393 )
Дипломни работи ( 251 )
Задачи ( 228 )
Готови дипломни работи ( 212 )
Лекции ( 190 )
Казуси ( 176 )
Реферати ( 165 )
Теми за държавен изпит ( 90 )
Есета ( 71 )
Бизнес план ( 59 )
Доклади ( 57 )
Презентации ( 56 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 55 )
Пищови ( 38 )
Тестове ( 31 )
Изследвания ( 26 )
Дисертация ( 22 )
Анализи ( 21 )
Коментар ( 18 )
Учебници ( 16 )
Уроци ( 11 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 11 )
Поръчай казус ( 7 )
Готови реферати ( 6 )
Документи ( 6 )
Проекти ( 4 )
Поръчай изготвяне на реферат ( 3 )
Упражнения ( 3 )
Поръчай задача ( 3 )
Поръчай есе ( 2 )
Биографии ( 2 )
Книги ( 2 )
Протоколи ( 1 )
Конспекти ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 714 )
Виж всички ?

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Студенти, Мениджмънт / Управление
Real Time Web

Analytics