Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 710 Сортирай по:
УПРАВЛЕНИЕ РАЗХОДИТЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 11, качен на 09/12/2010 от emil4ata бр коментари 0
В условията на развиваща се пазарна икономика у нас все по-голямо значение придобиват проблемите, свързани с оцеляването и просперитета на търговската фирма. От тази гледна точка всяка търговска фирма трябва да държи сметка за своята ефективност и конкурентноспособност, чрез цялостно анализиране на своята дейност. Анализът на разходите заема централно място в системата на комплексния анализ на стопанската дейност на търговските обекти. Разходите имат различна природа на поява, функциониране и съществуване. От тук произтича и необходимостта от подробно изучаване на съдържанието, размера, равн
МЕНИДЪРСКИ УМЕНИЯ / Организация на личния труд на мениджъра /
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 37, качен на 09/12/2010 от admin бр коментари 0
1. Kласификация на школите, теориите и направленията в науката за мениджмънта Класификацията на школите в научния мениджмънт е един от най сложните въпроси в теорията на мениджмънта. Нещата се усложняват и това, че върху мениджмънта като социална практика оказват влияние много науки, научни дисциплини, теории, направления и др. Наред с това често се смесват или се правят опити за съвместяване на класификация и периодизация. През 1967 г. Херберт Xикс предлага една периодизация в развитието на мениджмънта. Според него в развитието на мениджмънта следва да се обособят 4 е
ПРОЕКТИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ НА ПРОЦЕСА НА ОБСЛУЖВАНЕ
Задачи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 11, качен на 09/12/2010 от admin бр коментари 0
задача и решение
Риск и оценка на инвестиционни проекти
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 30, качен на 09/12/2010 от kopile бр коментари 0
Рискът е явление, което неизменно съпътства съвременните процеси, които протичат в обществените отношения, независимо дали става дума за икономически, социални, политически или др. тип такива. Предпоставките за неговото съществуване са различни, като понякога са дори противоположни една на друга. В контекста на динамиката, с която се променя външната среда в съвременния свят, въпросът за рисковете и тяхното управление придобива голямо значение. На практика управлението на риска е интегрална част от общото управление на процесите. От това каква политика и методи за неговото управление ще избер
Екипи и екипна работа
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 14, качен на 09/12/2010 от marinela бр коментари 0
За да съществува всяка организация тя се нуждае от човешки ресурс. Набирането и подбора на персонал е процедура, която помага на служителите от Отдел „Човешки ресурси” да открият точният служител и да го поставят на точното място. Неговата функция, обаче не спира до тук, защото човека е „социално животно” и той живее и работи в колективи или екипи. Работата в екип (team work) започва с подбора на индивида и продължава с приспособяването му към него за да стане той поредната брънка от веригата, която ще задвижва колелото на организацията. Успешното намиране на подходящите хора, които се допълв
Усъвършенстване на мениджмънта на фирма “Хидравон” ООД
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 42, качен на 09/12/2010 от anka бр коментари 0
Организацията и навременното снабдяване на фирмата с основните за производството материали се осъществява от централния офис, който се намира в гр. Златоград. Връзките с фирмите доставчици на необходимите материали и бояджийски материали се осъществява от представител на офиса. Снабдяването със спомагателните материали се извършва от служител на фирмата, на който е възложена тази дейност. За най – важните материали за производство се сключват договори с основните доставчици, с които се поддържат традиционно добри взаимоотношения
Анализ на дейността на фирма
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 45, качен на 09/12/2010 от mia_98 бр коментари 0
От 01.01.2007г. България е равноправна страна членка на Европейския съюз. Външната политика на България продължава да бъде насочена главно към поетите ангажименти към ЕС от присъединяването на страната към ЕС. Като приоритетни цели на българското правителство за следващите три години са: повишаване на производителността и конкурентноспособността на българската икономика чрез активна политика за сближаване с ЕС по основните параметри, изложени в Лисабонската стратегия; активна социална политика, съобразена с критериите и постиженията на Европейския съюз; утвърждаване на българската национална и
КЕМПИНСКИ ХОТЕЛ ЗОГРАФСКИ
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 14, качен на 09/12/2010 от miamia бр коментари 0
Разработената бизнес-програма предвижда запазване на функционалното предназначение на обектите. Развитието на дейността ще следва следната стратегия: Сключване на мениджърски договор с водеща световна хотелиерска верига, за което ще представим договор допълнително при условията на чл. 10, ал. 3 от Наредбата за конкурсите. Разширяване на пазарния дял, съответстващо с очакваното оживление на икономиката. Запазване на равнището на цените чрез повишаване на продажбите и ограничаване на разходите. Разнообразяване на предлагания асортимент и подобряване качеството на обслужването, което ще д
Делова игра
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 68, качен на 09/12/2010 от cholakova бр коментари 0
Елементите в системата за управление на човешките ресурси са всички дейности, които трябва да се осъществяват в неговите рамки: анализ и проектиране на длъжностите, планиране на човешките ресурси, подбор, обучение и оценяване на персонала, заплащане на труда, осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, усъвършенстване на трудовите отношения. Разбира се, тази групировка на дейностите, които се представят като елементи на управлението на човешките ресурси, е една от възможните. В литературата се срещат разнообразни решения на този въпрос, но по-голямата част от тях гравитират към
КУРСОВА ЗАДАЧА Теория на управлението- 1
Задачи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 9, качен на 09/12/2010 от admin бр коментари 0
КУРСОВА ЗАДАЧА Теория на управлението- 1
БИЗНЕС ПЛАН НА РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ „ЕСТЕТИК” ООД
Бизнес план, по Мениджмънт / Управление, брой страници 46, качен на 09/12/2010 от sarmov бр коментари 0
Специално проведено маркетингово изследване на Естетик ООД , през юли 2006 г. и август 2007 г. сред 150 рекламодатели, 40 рекламни агенции и 45 медии, установи състоянието на рекламния бранш в България. Според рекламните агенции основните проблеми са свързани с ниската маркетингова култура, малкия мащаб на проектите и липсата на стратегическо мислене. Бяха отчетени и липсата на правила и нелоялната конкуренция. Изследването показва, че според рекламодателите най-неотложно е решаването на проблеми свързани с липсата на професионализъм и добре подготвени кадри. Не на последно място според ре
Разработване на система за управление на човешките ресурси в хотелски комплекс „Киара хотел груп
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 61, качен на 09/12/2010 от platimnev бр коментари 0
Системата за управление на човешките ресурси обхваща всички дейности, които трябва да се осъществяват в неговите рамки, връзките между тях, взаимодействието им със заобикалящата среда и начина на функциониране с оглед да се реализират целите на организацията. Управлението на човешките ресурси обхваща дейности, които могат да се разглеждат като елементи и като серия от процеси, между които съществуват сложни причинно-следствени връзки. Eлементите в системата за управление на човешките ресурси са всички дейности, които трябва да се осъществяват в неговите рамки: анализ и проектиране на длъжн


ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 5235 )
Виж всички ?

ВИД
Курсови работи ( 2296 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 704 )
Теми ( 393 )
Дипломни работи ( 251 )
Задачи ( 228 )
Готови дипломни работи ( 212 )
Лекции ( 190 )
Казуси ( 176 )
Реферати ( 165 )
Теми за държавен изпит ( 90 )
Есета ( 71 )
Бизнес план ( 59 )
Доклади ( 57 )
Презентации ( 56 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 55 )
Пищови ( 38 )
Тестове ( 31 )
Изследвания ( 26 )
Дисертация ( 22 )
Анализи ( 21 )
Коментар ( 18 )
Учебници ( 16 )
Уроци ( 11 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 11 )
Поръчай казус ( 7 )
Готови реферати ( 6 )
Документи ( 6 )
Проекти ( 4 )
Поръчай изготвяне на реферат ( 3 )
Упражнения ( 3 )
Поръчай задача ( 3 )
Поръчай есе ( 2 )
Биографии ( 2 )
Книги ( 2 )
Протоколи ( 1 )
Конспекти ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 714 )
Виж всички ?

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Студенти, Мениджмънт / Управление
Real Time Web

Analytics