Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 710 Сортирай по:
ОРГАНИЗАЦИОННА КУЛТУРА И РАБОТА В ЕКИП
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 33, качен на 09/12/2010 от bai_mangal бр коментари 0
Концепцията на организационна култура е един от основните в съвременната социология на организациите. Разбира се, това понятие се появи в теорията на организацията твърде късно - в края на 1970 г. и появата му предизвиква редица съвсем различни една от друга причини. Първата причина е, че по това време се наблюдава процеса на разпадане на различни бизнес асоциации, създадена през 1960 година. Когато две или повече компании се обединяват, в техните ръководства и обществеността като цяло има някаква еуфория, надежда за по-бърз и впечатляващ успех на новата по-голяма организация. Аргументи в полз
Бизнес план на “Създаване на сладоледена фабрика”
Бизнес план, по Мениджмънт / Управление, брой страници 15, качен на 09/12/2010 от misho бр коментари 0
Производствената база в която ще се произвеждат продуктите, ще се намира в малък град в близост до гр. Бургас, поради ниската цена на помещението и по-ниските транспортни разходи за дистрибуция. Различните видове продукти ще се предлагат както в насипно състояние, така и пакетирани в различни грамажи, които ще се предлагат в различни магазини. Целта на бизнес плана е основаване и развитие на дейността на фирмата. Производствения цех ще се реализира чрез изготвен проект, и ще покрива всички изисквания по призводството, охраната на труда и всички хигиенно-санитарни норми. 2. Мисия и цели на
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДОМ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - ВАРНА
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 13, качен на 09/12/2010 от biri_2 бр коментари 0
Икономическите условия през последните години в България карат младото население да се въздържа от създаване на деца. Има такива, които "рискуват", а не са малко тези, които след раждане изоставят своите рожби. А колко са тези момичета, претърпели сексуално насилие, безпомощни да се справят сами с житейските трудности?! Алтернативата им е да оставят децата си в домове. Те го правят с огорчение, мъка, болка в майчините сърца, но разумът, а понякога родителите и близките ги насърчават да постъпят така. И те го правят. Според тях това е най-доброто решение. Това е правият път… Именно за тези от
Планиране на капацитета в индустриална фирма
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 18, качен на 09/12/2010 от kunev бр коментари 0
Капацитетът представлява горната граница на натоварване, което едно индустриално предприятие или негово производствено звено може да осъществява. Производствената единица би могла да бъде завод, цех, участък, машина, склад или работник. Натоварването би могло да бъде специфично, както за входовете, така и за изходите. В производствения мениджмънт са познати,а и в практиката се определят различни типове капацитет: o Проектен (номинален) капацитет; o Ефективен капацитет o Буферен (резервен ил гаранционен) капацитет По-специално, капацитетът дава отговора на фирмата за равнище
Изпълнение на стратегия
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 37, качен на 09/12/2010 от kali бр коментари 0
Изпълнението на стратегията е свързано преди всичко с насочване към извършване на действия, подчиняващи на себе си всички останали задачи, провеждани от мениджърите, по отношение на организационните промени, разработване и контролиране на стопанските процеси, мотивирането на персонала и реализиране на планираните цели. Действията на мениджмънта, насочени към изпълнение на стратегията, са свързани с: трансформиране на заложеното в стратегическия план, провеждане на мероприятия и извършване на работа, съдействаща за достигане на стратигичиските и финансовите цели на организацията. Сложността н
Подобряване на дейността на козметичен салон „Mания”
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 24, качен на 09/12/2010 от milenka_mladenova бр коментари 0
Финансова оценка на проекта – чрез нея се цели да се установи дали разходите по проекта ще имат възвръщаемост от увеличението на печалбата на салона след като бъдат направени промените. За да се направи тази оценка се сравняват очакваните финансови ползи за козметичния салон в следствие на увеличената печалба на бизнеса след реализацията на проекта и разходите за неговото изпълнение. Това става с помощта на показателя за срок на възвръщаемост Тв на инвестициите за проекта, който се пресмята по зависимостта: Тв = Р / П = 117 859 / 40 000 = 2.95 приблизително 2г. срок на възвръщаемо
Рискът в животозастраховането
Теми, по Мениджмънт / Управление, брой страници 56, качен на 09/12/2010 от Ruri бр коментари 0
Понятието риск през последните години по-широко навлезе у нас. С него се изразяват както сложни стопански, политически и социални събития в обществото, така също и проблемни неща от нашето ежедневие. Рискът е свързан непрекъснато с живота на човек. Произход на „риск" - от гръцки „ридза" (обсег). Произлиза от италиански „ризико" (опасност, заплаха). В икономическата литература най-разпространено определение на риска е „вероятност от възникване на загуби, или не дополучаване на доходи в сравнение с прогнозираните резултати". Рискът може да се дефинира най-общо като вероятно неблагоприятно откл
Управление на риска
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 11, качен на 09/12/2010 от Ruri бр коментари 0
съвременната дума “риск” идва от арабското risq - нещо, което е дадено на човека от Бог и от което той може да извлече печалба - благоприятни възможности. Елементите са: условност, външен характер на риска, влияние върху човека. В латински преминава като risicum - предизвикателство, което бариерните рифове поставят пред мореплавателите. В древен Китай думата има аналогично значение и китайците за първи път разпределят риска помежду си, като разпределят стоката на всеки в различни лодки. В гръцки преминава като случайно настъпване на някакъв резултат,като акцентът е върху случайността. Във френ
Проектиране на слънчеви електроцентрали
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 15, качен на 09/12/2010 от damkata бр коментари 0
Фотоволтаичните системи могат да бъдат инсталирани на почти всяка възможна структура. Ще видите фотоволтаици да се използват за външни консуматори като охранително осветление, както и за структури които служат за покриви за паркинги за коли и навеси за автобуси, генериращи енергия през същото време. В сградите фотоволтаичните системи се използват за да компенсират и снабдяват с електричество всички видове ел. системи включително светлини, системи за охлаждане и електроуреди Трансформацията на естествената дневна светлина в електрически ток, чрез соларни фотоволтаични модули, е най-екологичния
Анализ на дейността на конкретно ЕТ
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 11, качен на 09/12/2010 от reneta_jivkova бр коментари 0
Фирма “Живко Петров“ е с местоположение град Силистра, където упражнява основната си дейност. Създадена е през 2008 година. Занимава се с производство и разпространение на пуканки, балони и близалки и по-точно търговия на открито. Фирмата се управлява от едноличния търговец Живко Петров, а във фирмата учавства и неговата съпруга, тъй като този бизнес е семеен. Във фирмата не работят други хора. Едноличния търговец отговаря за доставките на някои стоки, за поръчването на други, за излагането на търговския обект, за водене на счетоводната документация, за плащането своевременно на всички такси
Анализ на стратегията за устойчиво развитие на туризма в община Смолян
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 38, качен на 09/12/2010 от noeva бр коментари 0
Планирането сега, дори и на общинско ниво, съвсем правомерно се дефинира от процесите на евроинтеграция – своеобразна базова парадигма в обществено-икономическото развитие на страната ни и регионите в нея. По тази логика, която и да е стратегия, дори и в съвсем опосредствен, косвен аспект, трябва да се опира и на приетата неотдавна т. нар. Лисабонска стратегия (2000 г.) за развитие на ЕС, в която основната цел (независимо от очакваните напоследък корекции), си остава повишаването на конкурентноспособността, а оттам и на жизненото равнище на населението. Това всъщност е генерална цел на която
Ръководство и лидерство
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 22, качен на 09/12/2010 от yoyoman бр коментари 0
Управлението е съвкупност от функции, принципи, методи, средства и форми за управление на стопанството и на стопанските единици с оглед максимално оползотворяване на ресурсите и повишаване на тяхната ефективност /в повечето случаи понятието “управление” се употребява равнозначно с понятието “мениджмънт”/. В съвременните условия едва ли има уважаван ръководител, който да се отнася с пренебрежение или даже с недостатъчно внимание към управлението на дейността на своята организация. В реалната практика обаче, рядко може да се намери организация, в която да е действа идеална системата за управл


ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 5235 )
Виж всички ?

ВИД
Курсови работи ( 2296 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 704 )
Теми ( 393 )
Дипломни работи ( 251 )
Задачи ( 228 )
Готови дипломни работи ( 212 )
Лекции ( 190 )
Казуси ( 176 )
Реферати ( 165 )
Теми за държавен изпит ( 90 )
Есета ( 71 )
Бизнес план ( 59 )
Доклади ( 57 )
Презентации ( 56 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 55 )
Пищови ( 38 )
Тестове ( 31 )
Изследвания ( 26 )
Дисертация ( 22 )
Анализи ( 21 )
Коментар ( 18 )
Учебници ( 16 )
Уроци ( 11 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 11 )
Поръчай казус ( 7 )
Готови реферати ( 6 )
Документи ( 6 )
Проекти ( 4 )
Поръчай изготвяне на реферат ( 3 )
Упражнения ( 3 )
Поръчай задача ( 3 )
Поръчай есе ( 2 )
Биографии ( 2 )
Книги ( 2 )
Протоколи ( 1 )
Конспекти ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 714 )
Виж всички ?

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Студенти, Мениджмънт / Управление
Real Time Web

Analytics