Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 710 Сортирай по:
Структура-поведение-ефекти” за изследване параметрите на пазарната структура и поведението на компанията “Vivatel” на пазара на мобилни услуги”
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 9, качен на 11/12/2010 от mom4il бр коментари 0
Първоначалната инвестиция на “Вивател”. За да се осигури силно представяне на компанията, е направена едновременно реклама по всички канали - външна, в телевизиите, в печатните медии, в радиата. Общо са инвестирани над 16 млн. лв. за реклами и маркетинг. Дилърите на компанията правят и допълнителни разходи за същото, така че инвестицията не е никак малка. Стратегическо планиране “Третият GSM оператор в България - „Вивател“, ще стартира търговска дейност през идната седмица, най-вероятно от понеделник, 7 ноември. Официално от „Вивател“ нито потвърдиха, нито отрекоха информацията. Единст
Бизнес план на сладкарници „Неделя”
Бизнес план, по Мениджмънт / Управление, брой страници 22, качен на 11/12/2010 от glastar бр коментари 0
Целта на настоящия бизнес план за дейността на верига сладкарници Неделя е да позволи на фирмата да разшири присъствието си в столицата , както и да осигури пазар и в провинцията за предлаганата широка гама сладкарски изделия. Веригата включва девет сладкарници в София , които се зареждат ежедневно с торти , произведени в цех – също собственост на фирмата . Пълният капацитет на цеха е десет пъти по-голям от производството , което се наблюдава в момента . ПОЛЕЗНОСТ ЗА ОБЩЕСТВОТО Хората вярват , че сладкото успокоява и им помага да преживеят трудностите . Сигурно “лекарство” ср
АНАЛИЗ НА БИЗНЕС ПЛАН
Бизнес план, по Мениджмънт / Управление, брой страници 11, качен на 11/12/2010 от 4orov бр коментари 0
Разглежданият бизнес план представя идеята за създаване на магазин за храни и аксесоари на домашни любимци “Джаф и Мяу”. Наименованието на обекта е оригинално, но за наименование на фирма, регистрирана по Търговския закон на Република България, звучи несериозно. Самото име предполага основите на асортимента на магазина – храни, медикаменти и аксесоари за кучета и котки. И т.к. в самия бизнес план не се споменава за аксесоари за други домашни любимци, например хамстери, екзотични животни, хвъркати животни (папагали, канарчета и други). То явно в това отношение предлаганият асортимент ще е силно
Индустриален маркетинг - внедряване на нов продукт в “Лакпром” АД - гр. София.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 11/12/2010 от djordan_1989 бр коментари 0
Едно от най-големите предизвикателства за действащите предприятия в България е това да успеят да създадат и поддържат жизнеспособна дейност в условията на глобализирана конкуренция и рязко променящите се пазар и околна среда. Това с още по-голяма сила важи за тези от тях, които се занимават с производство на продукция, тъй като условията за стопанска дейност и икономическата конюнктура в България имат своя специфика, свързана с ограничените покупателни възможности на населението, свързани са с повишени рискови фактори и сравнително по - дълъг оборот на капиталните средства. Ето защо, разработ
РЕШЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАНАЛИТЕ
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 19, качен на 11/12/2010 от medilin бр коментари 0
Каналите за реализация на продукция осъществяват редица фун¬кции, които осигуряват достигането на продукцията до мястото й във времето, най-удобно за закупуването й от потребителите. Освен това, каналите осигуряват трансформиране на собствеността върху продук¬та, т.е. прехвърлянето й от производителя чрез посредника към купувача. Нека се спрем на някои от основните функции на каналите за ре¬ализация: Първо. Намаляват броя на необходимите за реализацията на про¬дукцията сделки. Голямата част от фирмите предпочитат да прехвър¬лят пласментните функции върху търговски посредници заради по-ефекти
Гарантиране на информациoнната сигурност
Теми, по Мениджмънт / Управление, брой страници 4, качен на 10/12/2010 от donna бр коментари 0
Информацията все по-ясно се възприема като универсален и ключов ресурс за развитие на обществото. Нещо повече - толкова голяма част от живота ни \"протича\" в информационното пространство, че не случайно все по-често се говори за информационна ера и информационно общество. Събирането, натрупването и достъпът до информация в съвременните организации е основа за иновациите, които от своя страна създават условия за положителна обратна връзка в цикъла на развитието. Скоростта и точността в протичане на информационните процеси определят скоростта на развитие и степента на сигурност. Важността на
СИЛНИ И СЛАБИ СТРАНИ В ПРОГРАМАТА ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА „ПЕТРОЛ” АД
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 22, качен на 09/12/2010 от itka_kokitka бр коментари 0
Един от ключовите елементи за подобряване на икономическата ефективност е корпоративното управление, което включва съвкупност от взаймоотношения между ръководството на дружеството, управителните органи, акционерите и другите заинтересовани лица. Корпоративното управление представлява система за разпределяне и балансиране на различните интереси, пресичащи се в съвременните компании - тези на мениджмънта, акционерите и обществото като цяло. В тесен смисъл, съвременното то е свързано с увеличаване на прозрачността на дружеството и повишаване на доверието на акционерите в неговите мениджъри.
ПРОЕКТИРАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА УРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 46, качен на 09/12/2010 от milica82 бр коментари 0
През последните десет години в България се извършват реформи във всички области на обществено политическия живот. Тези промени обхващат и всички сектори на социалния живот. Настъпилите радикални промени наложиха остра необходимост от планиране дейността на ле¬чебните заведения. Мениджърските екипи на лечебните заведения придобиха юридическа, финансова и стопанска самостоятелност и получиха възможност да се разпореждат както с глобалния бюджет, така и с финансовите резултати. Функционирайки като търговско дружество е нужно ръководството на болницата да намери правилния път за оцеляване в усло
Практики при обучението и развитието на персонала
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 17, качен на 09/12/2010 от vihra бр коментари 0
Периодичните изследвания на обучението на персонала в европейските организации от 1989 година насам в двадесет и една страни дават възможност да се характеризира състоянието и да се очертаят основните тенденции в развитието му. Анализът на европейския опит в тази област и популяризирането на успешните подходи и методи, използвани в страните с развити пазарни отношения, са изключително полезни за нашата практика. Прилагането им по подходящ, начин може да повиши ефективността на обучението и развитието на персонала в българските фирми и да улесни интеграционните процеси със страните от Европейск
Удовлетвореност на кадрите от факторите на труда в българските фирми
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 37, качен на 09/12/2010 от 123 бр коментари 0
Една от най-известните признати, влиятелни и доказали полезността си концепции за същността на бизнесстратегията принадлежи на Майкъл Портър: "Стратегията е отговор на възникващите вън от фирмата заплахи и възможности - от една страна, и на нейните силни и слаби страни - от друга страна, с който се цели постигане на конкурентно преимущество" . В тази връзка стратегията на “Клас Холидейс” се изразява в преодоляване на слабите страни вътре в предприятието и следване на процедури за доразвиване на силните си страни, както и политика на предвижване и предпазване от външни заплахи и възползване от
ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕКСТИЛНИ ИЗДЕЛИЯ
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 12, качен на 09/12/2010 от eminema бр коментари 0
Като цели на предприятието поставени в тактическия план могат да бъдат определение следните: Увеличаване на пазарния дял и печалбата - Главната цел и грижа на всяко предприятие е да организира и провежда така своята дейност, че от нея да се получава максимален икономически ефект. Най-синтезиран паричен изразител на този ефект е печалбата. Увеличаване на рентабилността - Печалбата не винаги е верен измерител на ефективността на предприятията. Едно предприятие може да отчете по-малко печалба от друго и въпреки това да има по-висока ефективност от своята дейност. Причината е, че то е получило п
ПРОЕКТИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ НА ПРОЦЕСА НА ОБСЛУЖВАНЕ КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
Анализи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 10, качен на 09/12/2010 от cuk4o бр коментари 0
Анализ на възможните проблеми и решения (poka-yoke) ПРОБЛЕМ ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ 1. Клиентът е пропуснал да си запише час - няма телефонния номер на студиото за предварителна уговорка; - не знае реда на записването; - забравил е да си запищше час. - визитни картички с координатите на студиото; - графикът от заявки да не е прекалено натоварен,за да има възможност за извънредно обслужване. 2. Клиентът е забравил за насрочената среща - внезапно появила се работа или проблем; - натоварен ден. - разместване на часовете; - напомняне за срещата по телефона. 3. Пристигането на клиента не е


ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 5235 )
Виж всички ?

ВИД
Курсови работи ( 2296 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 704 )
Теми ( 393 )
Дипломни работи ( 251 )
Задачи ( 228 )
Готови дипломни работи ( 212 )
Лекции ( 190 )
Казуси ( 176 )
Реферати ( 165 )
Теми за държавен изпит ( 90 )
Есета ( 71 )
Бизнес план ( 59 )
Доклади ( 57 )
Презентации ( 56 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 55 )
Пищови ( 38 )
Тестове ( 31 )
Изследвания ( 26 )
Дисертация ( 22 )
Анализи ( 21 )
Коментар ( 18 )
Учебници ( 16 )
Уроци ( 11 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 11 )
Поръчай казус ( 7 )
Готови реферати ( 6 )
Документи ( 6 )
Проекти ( 4 )
Поръчай изготвяне на реферат ( 3 )
Упражнения ( 3 )
Поръчай задача ( 3 )
Поръчай есе ( 2 )
Биографии ( 2 )
Книги ( 2 )
Протоколи ( 1 )
Конспекти ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 714 )
Виж всички ?

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Студенти, Мениджмънт / Управление
Real Time Web

Analytics