Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 710 Сортирай по:
КАПИТАЛОВО БЮДЖЕТИРАНЕ
Лекции, по Мениджмънт / Управление, брой страници 25, качен на 18/02/2011 от admin бр коментари 0
Методът на вътрешната норма на доходност изчислява дисконтовия процент, при който инвестиционните разходи и приходи са равни – нетната настояща стойност на инвестицията е нула. Този метод изчислява критичният размер на относителна промяна на капитала. Ако паричните потоци са в линейна последователност, то вътрешната норма на доходност се открива чрез таблицата на анюитетните фактори. Ако паричните потоци не са линейно последователни, то вътрешната норма на доходност се открива чрез линейна интерполация. И двата начина не обезпечават точност, а се характеризират с приближение. Предимствата на в
ПРОЦЕСНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ И СТРУКТУРИ В СЪВРЕМЕННИЯ КОРПОРАТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 25, качен на 18/02/2011 от rhiki.teo бр коментари 0
Тази работа няма претенциите, че изчерпва проблематиката, свързана с процесната организация и управление на стопанските организации. Тя е много по-широкобхватна и сложна, а някои нейни аспекти може да се окажат засега даже неизвестни. Както беше многократно подчертавано, макар, че има вече над десетгодишна история този тип организация е още в началния период на внедряване в практиката на най-проспериращите компании от развитите страни напредналите страни. За националната ни теория и практика процесната организация и управление все още се счита като терминология на бъдещето. По обясни
Финансиране с привлечен капитал
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 19, качен на 16/02/2011 от admin бр коментари 0
В тази курсова разработка е направен общ преглед на условията и елементите, които формират и определят последващото развитие при използване на такъв вид кредит от клиенти. Чрез анализ на предлаганите условия за ипотечни кредити от банка Булбанк, не само ще добием представа за нейната палитра от изисквания и предложения, но и ще добием обща цялостна представа за свойствата и инструментите използвани при този вид кредитиране. Тъй като ще разглеждаме условията на ипотечните кредити на банка Булбанк е необходимо и важно да се запознаем накратко с нейната история и значението на ипотеката..
Управление на оборотния капитал на "М - Строй 2006” ООД
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 16/02/2011 от kiko бр коментари 0
Оборотният капитал е част от съвкупния капитал на “М - Строй 2006” ООД. Най-важната задача на дружеството е, да разполага с по-малка величина на съвкупния /инвестиран/ капитал и да увеличава скоростта на неговия кръгооборот и оборот. Оборотният капитал е съвкупност от стойността на краткотрайните и активи. Разглежда се като източник за финансиране, от който се очаква бъдеща изгода. Да се изчисли нето и бруто оборотен капитал - обръщаемостта на оборотния капитал на дружеството, показателите за отчитане на обръщаемост и управление на оборотните средства вложени в материалните запаси, необх
Създаване и управление на предприятие / нощен клуб, дискотека в Студентски град /
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 16, качен на 15/02/2011 от admin бр коментари 0
Според Портър има пет фактора (основни сили) с решаващо влияние за интензивността на конкуренцията в даден отрасъл: 1. Конкурентите (съперниците) вътре в отрасъла, които се борят помежду си. 2. Опитите на организации от други отрасли да спечелят купувачите със своите продукти-заместители (субститути). 3. Възможност от поява на нови конкуренти вътре в отрасъла. 4. Способността на доставчиците на суровини, материали и детайли за организацията да диктуват своите условия при преговорите. 5. Клиентите на организацията, които също упражняват влияние чрез силата си при воденето на преговори.
Организационно- управленска структура / различни схеми /
Теми, по Мениджмънт / Управление, брой страници 18, качен на 15/02/2011 от katq1 бр коментари 0
Структура на организацията. Управленска структура на няколко реални предприятия като БДЖ, ЛОМ ЕАД, Минчеви ЕООД и др.
Организиране и организационна структура на управление
Теми, по Мениджмънт / Управление, брой страници 15, качен на 15/02/2011 от admin бр коментари 0
Организационната структура отразява относително постоянното подреждане на отделните елементи на организацията и връзките между тях. Тя описва разпределението на служебни роли и административни механизми в организацията, създаващи модела на взаимно свързани дейности, необходими за постигане на нейните цели и стратегии. Така структурата създава стабилност в организацията (като своеобразен скелет). При изграждането на организационната структура се търсят отговори на такива практически въпроси, като:  Как да се разпредели работата между отделите и между хората?  Колко власт да се даде на всяк
Организационна структура на управление на конкретно предприятие 1 част
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 22, качен на 15/02/2011 от admin бр коментари 0
Управленската структура най-общо може да се представи като една съвкупност от компоненти – управленски органи, притежащи определена власт и свързани по между си. За да се характеризира структората, най-важно е обособяването на всеки от компонентите: А) Управленски орган – може да се разглежда като обединени от обща власт хора в дадена предприятие или ораганизация. Това, което ги обединява, е определена цел, поставена в зависимост от потенциала на предприятието, и трябва да се постигне за определен период от време. Това, което насочва действията и формира необходимото поведение за постигане н
Мениджмънт и управление на дейностите. Основни функции на мениджъра. Оперативен и стратегически мениджмънт
Лекции, по Мениджмънт / Управление, брой страници 14, качен на 15/02/2011 от admin бр коментари 0
Понятието управление, ръководене (мениджмънт) е едно от най-широко използваните в съвременните общества и стопански взаимоотношения. Управлението е процес на целенасочено въздействие, но не всяко въздействие е управление. Управленското въздействие е това, което е насочено към целевата функция на поведението. Управлението се отнася към системи, които са сложни и динамични (имат поведение и отношения), а не са статични. Основни елементи на управлението. За да е налице каквото и да е управление трябва да функционират (да са налице) следните елементи: Субект на управление – изработва и реализира
Решение за създаване на ново предприятие 2
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 14, качен на 15/02/2011 от melenka бр коментари 0
Под “предприемачество” и “предприемаческа дейност” съвременната икономика разбира процеса на организиране и управление на стопанската дейност при едновременното приемане на определен стопански риск от дадени субекти. Основаването и стартирането на ново предприятие със собствен бизнес означава нещо повече от находчивост и предприемачески дух. Този бизнес предполага наличие на определена квалификация и познание на предприемача в съответната област, наличие или възможност за ползване на определено количество капитал, управленски умения, организаторски способности и други.. В съвременните ус
Решение за създаване на ново предприятие
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 19, качен на 15/02/2011 от melenka бр коментари 0
Идеята за създаването и възникна след разкриване на потенциална работна ниша, която ще бъде благоприятна за този вид дейност и дълго обсъждане между съдружниците на потенциалните рискове и бъдещи възможности за развитие. Направихме предварително проучване, което установи, че в близост до избраната от нас сграда за откриване на фирмен магазин има голямо строителство на жилищни сгради и офиси, което разкрива голям потенциал от заинтересовани клиенти. 1.2. Описание на предмета на дейност на предприятието Бъдещата дейност на “Майстора и Маргарита” ООД предвижда производството на мека мебел,
Количествени методи в управлението
Задачи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 03/02/2011 от admin бр коментари 0
Нефтената компания „Ту Ривърс” близо до Пицбърг превозва бензин до своите дистрибутори. Компанията се е договорила да доставя бензин и на дистрибуторите си от южна Франция и има на разположение 600 000 EUR, за да закупи допълнителен брой бензинови цистерни. Налични са три модела:


ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 5235 )
Виж всички ?

ВИД
Курсови работи ( 2296 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 704 )
Теми ( 393 )
Дипломни работи ( 251 )
Задачи ( 228 )
Готови дипломни работи ( 212 )
Лекции ( 190 )
Казуси ( 176 )
Реферати ( 165 )
Теми за държавен изпит ( 90 )
Есета ( 71 )
Бизнес план ( 59 )
Доклади ( 57 )
Презентации ( 56 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 55 )
Пищови ( 38 )
Тестове ( 31 )
Изследвания ( 26 )
Дисертация ( 22 )
Анализи ( 21 )
Коментар ( 18 )
Учебници ( 16 )
Уроци ( 11 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 11 )
Поръчай казус ( 7 )
Готови реферати ( 6 )
Документи ( 6 )
Проекти ( 4 )
Поръчай изготвяне на реферат ( 3 )
Упражнения ( 3 )
Поръчай задача ( 3 )
Поръчай есе ( 2 )
Биографии ( 2 )
Книги ( 2 )
Протоколи ( 1 )
Конспекти ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 714 )
Виж всички ?

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Студенти, Мениджмънт / Управление
Real Time Web

Analytics