Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 710 Сортирай по:
Прогнозиране. Времеви серии. Проста средна плъзгаща променлива. Средна претеглена плъзгаща променлива.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 12, качен на 27/04/2011 от vani2701 бр коментари 0
Мебелно предприятие Бряст-Д АД гр.Добрич е специализирано в производството на пълна гама обзавеждане за хотели и ресторанти, офиси и магазини, вили и домове по типов и индивидуален проект от масивна дървесина, различни видове фурнири, фурнировани и ламинирани плоскости. От скоро "Бряст-Д" АД стъпи на пазара за изработка на кошери по програма, както и по модел на клиента. Дружеството разполага с професионално оборудване и високо квалифициран персонал, което гарантира високото качество на произвежданата продукция. От 2005 година в Бряст-Д АД е въведена система за управление на качеството, сериф
Подходи за навлизане на нови пазари на международно ниво по примера на KАОЛИН АД.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 27/04/2011 от student_SA бр коментари 0
“Каолин” АД се развива като независима водеща международна компания в сектора на индустриалните минерали, с висок продуктово-иновативен и логистичен потенциал и мотивирани служители. Дружество е с основен предмет на дейност добив, преработка, търговия и логистика на индустриални минерали - каолин, кварцов пясък, фелдшпатови пясъци, фелдшпат, доломит, варовици, керамични преспрахове и други. Залежите на пясък в световен мащаб са големи. Най-големи производители на кварцови пясъци в Източна Европа за 2007г. са: Словакия-35 % от производството в региона, предназначено за строите
Инновационнная система Китая
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 17, качен на 26/04/2011 от Дмитр бр коментари 0
Современный этап мирового развития связан с процессами глобализации в самом широком смысле, поскольку характеризуется резким усилением и усложнением взаимосвязей и взаимозависимостей в основных областях экономической, политической и общественной жизни. Это выражается в формировании мировых рынков капиталов, финансов, производства, торговли, рабочей силы. Приспособление к новым условиям воспроизводства происходит в форме перестройки экономических процессов, суть которой заключена в переориентации с экстенсивных на интенсивные формы использования главных факторов экономического развития: основно
Анализ и решение на управленски проблем от българската бизнес практика /Витта Фуудс/
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 9, качен на 20/04/2011 от satisfied бр коментари 0
Снабдяването, производството и пласмента са основните дейности, извършвани от „Витта Фуудс“ ООД. Снабдяването е от съществено значение за осъществяването на ефективно производство. Сривовете в него възпрепятстват цялостния възпроизводствен процес на организацията. Конкретната задача на снабдяването е да закупи материални ресурси за производството, доставянето им на територията на организацията и подготовката им за производствено използване. Фирмите на Яневи не са се разплатили с редица доставчици . Още през февруари т. г. Ямболският районен съд е наложил запор върху всички сметки на дружест
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ ВЪВ “ВИНТЕХПРОМ – ПАЗАРДЖИК” АД.
Дипломни работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 75, качен на 17/03/2011 от admin бр коментари 0
В производствения процес участват три елемента - оръдия на труда, предмети на труда и жив труд. За да се осъществи процесът, елементите трябва да бъдат съгласувани, обвързани по време и място на действие, т.е. да бъдат организирани. Формата на организация на производствения процес е начин на обвързване на елементите му във времето и пространството. Чрез тях се определя количественото съотношение между оръдията на труда и обслужващите ги работници, както и разполагането в пространството и времето на действието им. В исторически план развитието на формите на организация на производствения проц
АДМИНИСТРАТИВНАТА КОРУПЦИЯ В БЪЛГАРИЯ – СЕРИОЗЕН ПРОБЛЕМ. МЕРКИ ЗА РЕШИТЕЛНО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕДИ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Дипломни работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 71, качен на 15/03/2011 от feer бр коментари 0
Корупцията в държавната администрация е сериозна пречка за демократичното развитие на страната и членството в Европейския съюз. Нейното негативно влияние има няколко изключително важни измерения, свързани с отражението й върху страната,изразяващо се в няколко различни аспекти: вътрешнополитически и правен, социален и икономически, външнополитически и интеграционен. Ала българското общество не е a priori, изначално обречено на корупция, в неговите традиции и опит за държавно управление няма веднъж завинаги вградени дефекти, които да направят корупцията непреодолима и неизбежна. Въпреки трудност
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ НА КРАВЕФЕРМА
Теми, по Мениджмънт / Управление, брой страници 13, качен на 11/03/2011 от admin бр коментари 0
Проектът има за цел да разработи и реализира технология за отглеждане на 150 крави, специализирани за производство на мляко, съобразно ветеринарните и екологични изисквания към животновъдните обекти, качество и безопасност на храните, противопожарна безопасност, безопасност на труда и хуманно отношение към животните. По проекта се предвижда изграждането на сгради за осигуряване специфичните нужди на отделните технологични групи, силажни ями, пътища и спомагателни съоръжения / изгребни ями и др. /. Наличната сграда е подходяща за преустройство и разполагане на доилна зала с чакалня и помощно
БАЛАНСИРАНИТЕ КАРТИ ЗА ОЦЕНКА.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 31, качен на 01/03/2011 от кате бр коментари 0
Представени са основните подходи към картите, базиращи се на Теорията на заинтересованите страни и Теорията за максимизация на стойността, както и съществуващите гледни точки към структурирането на съществените аспекти на развитието на организациите. Дадени са примери за модели на балансирани карти, основаващи се на различни представи за връзките и зависимостите между включените в картите резултативни и факторни променливи. През последните десетина години балансираните карти за оценка се утвърдиха като водещ инструмент на стратегическото управление. В настоящата статия се разглеждат някои от
КОМУНИКАЦИИТЕ В УПРАВЛЕНИЕТО.
Презентации, по Мениджмънт / Управление, брой страници 15, качен на 01/03/2011 от edd бр коментари 0
Комуникационните мрежи са изградени от хора и голяма част от информацията, която хората обменят има емоционален характер. Затова комуникациите формални или неформални са средство за изясняване на чувствата. Комуникациите са дейност,чрез която управленските функции се захранват с необходимата информация.
ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ.
Презентации, по Мениджмънт / Управление, брой страници 13, качен на 01/03/2011 от troxxy бр коментари 0
ПРезентация за процеса на вземане на решение от 13 слайда.
УПРАВЛЕНСКИ ФУНКЦИИ - планиране, организиране, ръководство и контрол.
Презентации, по Мениджмънт / Управление, брой страници 16, качен на 01/03/2011 от mxxsy бр коментари 0
ПРезентация по мениджмънт от 16 слайда.
Управленски функции.
Презентации, по Мениджмънт / Управление, брой страници 19, качен на 01/03/2011 от damian бр коментари 0
ПРезентация от 19 слайда


ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 5235 )
Виж всички ?

ВИД
Курсови работи ( 2296 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 704 )
Теми ( 393 )
Дипломни работи ( 251 )
Задачи ( 228 )
Готови дипломни работи ( 212 )
Лекции ( 190 )
Казуси ( 176 )
Реферати ( 165 )
Теми за държавен изпит ( 90 )
Есета ( 71 )
Бизнес план ( 59 )
Доклади ( 57 )
Презентации ( 56 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 55 )
Пищови ( 38 )
Тестове ( 31 )
Изследвания ( 26 )
Дисертация ( 22 )
Анализи ( 21 )
Коментар ( 18 )
Учебници ( 16 )
Уроци ( 11 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 11 )
Поръчай казус ( 7 )
Готови реферати ( 6 )
Документи ( 6 )
Проекти ( 4 )
Поръчай изготвяне на реферат ( 3 )
Упражнения ( 3 )
Поръчай задача ( 3 )
Поръчай есе ( 2 )
Биографии ( 2 )
Книги ( 2 )
Протоколи ( 1 )
Конспекти ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 714 )
Виж всички ?

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Студенти, Мениджмънт / Управление
Real Time Web

Analytics