Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 710 Сортирай по:
Форми на организацията на производството /ФОП/. Същност и видове ФОП. Признаци характеризиращи ФОП
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 11, качен на 07/09/2011 от didinkata бр коментари 0
формата на организацията на производството представлява начин на изграждане на производствения процес в пространството и на негово осъществяване във времето. Тя се проявява еднозначно в малките производствени звена на индустриалното предприятие – производствените участъци и линии, в които се осъществяват отделните частични процеси от основен или спомагателен производствен процес. Видове форми на организацията на производството: • Групова форма; • Поточна форма; • Предметна форма; • Предметно-групова форма; • Виртуално-клетъчна форма; Признаци характеризиращи формите на организация на пр
Производствена структура на строителна фирма „Строй Корект” ЕООД.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 11, качен на 06/09/2011 от indjov бр коментари 0
Организацията се състои от хора, които изпълняват определена длъжност и заемат определена позиции в рамките й, неформални групи от хора, екипи, тимове, колективи – формални групи от хора, при които неформалното начало е силно изразено поради непосредственото общуване на хората в тях, както и субекти от по-висок ред като организационни поделения и отдели. Звената, съставящи структората на организацията, са изградени с предназначение ефективно да осъществяват дейностите на фирмата, както и с определни изисквания и фактори. Всяка организационна единица приема определена форма. Обикновено формата
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И СТИМУЛИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛА.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 14, качен на 06/09/2011 от masti_zdr бр коментари 0
Основната месечна работна заплата за длъжността "директор" се определя в зависимост от категорията на училището, детската градина и обслужващо звено, времето, признато за стаж по специалността, и коефициента към началната основна месечна работна заплата за длъжността. Категорията на училището се определя в зависимост от броя на паралелките (групите). Средните общообразователни училища попадат в III категория (от 12 до 22 паралелки), като в конкретния случай те са 12 - от всеки клас по 1 паралека. Нормативът за минимален брой ученици в паралелка е 18. Според класификатора на длъжностите, дирек
Формиране и реализиране на управленската политика.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 12, качен на 06/09/2011 от misha90 бр коментари 0
Влияние върху дейността на Дизелор ЕООД оказват редица фактори и компоненти от икономическата, нормативно-правната, социалната, конкурентната и природна сфери. С оглед динамичните промени на пазара на нефтени продукти цените на предлаганите горива скокообразно нарастват. Успоредно с това върху крайната цена за потребителите допълнително се начислява и акциз, който в рамките на следващите няколко години трябва да се изравни с този в европейските страни. В следствие на това непрекъснато поскъпване на цената на предлаганите стоки и услуги, компанията ежедневно променя продажните си цени, в пове
Управленски анализ на фирма „Вини-Кортен”АД.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 21, качен на 06/09/2011 от admin бр коментари 0
Една от фирмите стремглаво развиващи се към производството на „питието на Боговете”както много хора наричат още виното,отличаваща се с богат асортимент от различни вина е „Вини-Кортен”АД,с.Кортен. Това е един много привлекателен и доходоносен отрасъл,в който има значителни бариери на входа и фирмите-конкуренти в отрасъла са известни и изключително мощни.”Вини-Кортен”АД е успяла да постигне значителни позиции-има добър имидж,високо качество на продуктите ,успява да поддържа едни от най-ниските цени на произведената от нея продукция. Мисията й е свързана с основната идея за създаването и разв
Стратегии и стратегически решения относно отделните продукти на Siemens на българския и световния пазар.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 25, качен на 06/09/2011 от hrasiya бр коментари 0
В края на осемдесетте години ръководството на Сименс предприема стъпки за подготовка на дружеството за прехода към глобализирани пазари. Оперативните Групи са разделени на 15 по-гъвкави, пазарно-ориентирани оперативни единици, като се създава децентрализирана структура, която дава на единиците много по-голяма самостоятелност и бизнес отговорност. Това позволява на Сименс да завърши фундаментална трансформация през деветдесетте години от компания, фокусирана върху клиентите от обществения сектор на регулирани пазари, в предприятие, конкуриращо се на глобалната арена. Въведени са стратегии и про
Анализ на външна среда.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 17, качен на 06/09/2011 от margoxx бр коментари 0
Анализът на организацията е сложен процес, при който могат да се използват различни подходи в зависимост от позицията на изследователя, възможността за обработка на получената инфор - мация, времето за провеждане на анализа, необходимата ком - плексност и задълбоченост на изследванията и т.н. Основно се из - ползват два подхода – системен и ситуационен.  Системен подход – при него организацията се разглежда като единство от взаимосвързани и взаимодействащи части, обединени от една обща цел. Той използва принципите на общата теория на системите. Дейностите, в които се проявява отношението на
Стратегията за развитие на 73 СОУ.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 18, качен на 06/09/2011 от pett бр коментари 0
В училището се приемат деца със специфични образователни потребности - с физически и зрителни увреждания, с обучителни и поведенчески трудности. Техният брой е различен през различните години. През учебната 2005/2006 година са 10. Изключително добре се приема от всички участници в образователния процес, успешното приобщаване на деца със специфични образователни потребности и изграждането на достъпна среда. АНАЛИЗ НА ВЪТРЕШНАТА СРЕДА: Материално-техническа база Сградата е на 38 години. Училището е открито през 1968 година. От построяването до сега са извършвани ос
Конкуренция –теоретични аспекти и фирмено управление.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 20, качен на 06/09/2011 от elinka бр коментари 0
Отчитането на позицията и поведението на конкурентите е важна стъпка към стратегическото развитие на фирмите. Анализите на конкуренцията дават „свободата” да се оцени значението на конкурентното предимство, постигнато по отношение на най-силните конкуренти и да се идентифицира тяхното поведение. На основата на тази оценка се дава възможност за разработване на стратегии, на база на съществуващите сили и определените средства които ще се използват, за да се постигне поставената цел. Тази стратегия ще се разглежда като действащ план, за постигане на дългосрочните перспективи, да се постигне опр
Решаване на задачата на линейното оптимиране с помощта на Excel.
Задачи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 06/09/2011 от felia123 бр коментари 0
Задачи и решение по управление.
Тенденции в развитието на винопроизводството.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 27, качен на 06/09/2011 от svin4o_min4o бр коментари 0
Отглеждането на лозя и правенето на вино по земите на България датира още от дълбока древност. Траките, които са населявали земите ни преди основаването на Българската държава са били изключително талантливи земеделци и отглеждането на лозя е било част от поминъка им. Виното е било част от ежедневието им, а също и задължителна част от всички обредни ритуали в чест на техните богове. В продължение на векове отглеждането на лозя в България се запазва като семейна традиция и почти във всяко българско семейство на трапезата е имало домашно приготвено вино. Както всички знаем след края на втората
Същност, форми, видове и свойства на промяната.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 17, качен на 06/09/2011 от danaila бр коментари 0
Промяната в една организация може да се извърши планово и без план. Непланираната промяна обикновено е резултат от случайно приспособяване към промените на околната среда. Не съществуват концепции за управление или методи за контрол на тази промяна. Планираната промяна се основава на съществуващи или възникващи в рамките на процеса на изменение стратегии. Тя е управляема, всеобхватна и дългосрочно ориентирана. Целта винаги е подобряване на дейността на организацията. В литературата се разглеждат множество модели, прилагани в управленската област. Като основни са се обособили: Теория на по


ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 5235 )
Виж всички ?

ВИД
Курсови работи ( 2296 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 704 )
Теми ( 393 )
Дипломни работи ( 251 )
Задачи ( 228 )
Готови дипломни работи ( 212 )
Лекции ( 190 )
Казуси ( 176 )
Реферати ( 165 )
Теми за държавен изпит ( 90 )
Есета ( 71 )
Бизнес план ( 59 )
Доклади ( 57 )
Презентации ( 56 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 55 )
Пищови ( 38 )
Тестове ( 31 )
Изследвания ( 26 )
Дисертация ( 22 )
Анализи ( 21 )
Коментар ( 18 )
Учебници ( 16 )
Уроци ( 11 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 11 )
Поръчай казус ( 7 )
Готови реферати ( 6 )
Документи ( 6 )
Проекти ( 4 )
Поръчай изготвяне на реферат ( 3 )
Упражнения ( 3 )
Поръчай задача ( 3 )
Поръчай есе ( 2 )
Биографии ( 2 )
Книги ( 2 )
Протоколи ( 1 )
Конспекти ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 714 )
Виж всички ?

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Студенти, Мениджмънт / Управление
Real Time Web

Analytics