Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 710 Сортирай по:
МЕНИДЖМЪНТ НА ОТБРАНАТА И СИГУРНОСТТА
Готови дипломни работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 80, качен на 15/02/2012 от tetradka.bg бр коментари 0
Основна задача на системата за управление е координирането на действията на хората при достигане на отбранителните цели. Системата за управление е част от организацията на отбраната и средство за постигане на цели чрез вземане на водещи към тях решения. Основни елементи на системата за управление са: хората, организационната структура и технологията на управление и целите, които си поставя организацията. (фиг. 1) Хората, натоварени с отговорността да вземат решения са част от персонала на отбраната, специално подготвени и притежаващи умения за вземане на релевантни на отбранителната цел и с
Анализ на потребностите от кадри, планиране на процедури за набор и подбор на персонал.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 30, качен на 10/12/2011 от tuturutu бр коментари 0
Изучаване на материали от областта на професията и длъжността, които са предмет на събеседването, анализиране на подготвените въпроси, определяне на техниката за оформяне на отговорите. 2. Предварително запознаване с изследваната работа за уточняване на въпросите, които предстои да се изследват, за да се води професионално събеседване. Това ще подпомогне за обработка на информацията. В идеалния случай може да се проведе и предварително наблюдение на изпълнението на тези или подобни дейности. 3. Подбор на хора, които ще бъдат интервюирани - не по-малко от двама за всяка позиция. Те да бъдат
Нерешен тест по организационно поведение.
Тестове, по Мениджмънт / Управление, брой страници 2, качен на 09/12/2011 от pLaMsSsY бр коментари 0
Моля, отговорете на въпросите като означите верния отговор с “Х”. Всеки верен отговор на въпроси от 1 до 8 носи по 1 точка. Отговорът на всеки от номер 9 до 22 носи от 0 до 2 т. Последните два въпроса се оценява от 0 до 4 точки. Успех! 1. Организационното поведение се е формирало като изследователска област: а/ след Първата световна война б/ след Втората световна война в/ 70-те години на 20 век. 2. Името на Аргайл свързвам с: а/ клиничните подходи към индивидуалните разлики б/ когнитивните стилове в/ типовете способности г/
Методи и системи за оценка на персонала /4ти курс, русенски университет, спец. индустриален мениджмънт/
Реферати, по Мениджмънт / Управление, брой страници 14, качен на 09/12/2011 от irena_13 бр коментари 0
Оценяването на персонала е процес на събиране и обобщаване на информация за характеризиране дейността на отделни работници и служители, както и за формиране на становище за качеството на тяхната работа съобразно изискванията за стандартите и целите на организацията. Главните цели, които се преследват с реализирането на функцията по оценяването на действащия персонал са насочени към цялостното подобряване на неговия състав и структура, създаване на постоянна нагласа за повишаване на знанията и уменията. Оценяването се извършва предимно чрез атестиране. То е добре структурирана система от конк
Програмирано обучение за усвояване на знания като продавач – консултант в склад на едро
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 19, качен на 03/11/2011 от admin бр коментари 0
Обучението на персонала има смисъл само, ако е насочено към конкретните нужди на организацията. Нуждите от него могат да се дефинират като разлика между действителното и желаното състояние на знанията, уменията и нагласите на заетите в организацията. Те се проявяват в определено равнище на трудовото представяне /желано и действително/ - трудови резултати и поведение при изпълнение на съответните задачи. В този смисъл нуждите от квалификация могат да се разглеждат и като разлика между желаното и действителното равнище на трудово представяне на заетите, която е обусловена от пропуски в техните з
Стратегически анализ.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 10, качен на 03/11/2011 от sevjy бр коментари 0
Обект на анализ в тази разработка ще е фирма S-STYLE Manufacturing гр.Девин. Фирмата се занимава с производството на готови облекла, което я отнася към отрасъла “лека промишленост” и в частност “шевна промишленост”. S-STYLE Manufacturing съществува от една година и за момента има персонал от 32 души. Производството и е предназначено за страни от Западна Европа, посредством компаниите Ковекс-гр. Панагюрище и Белла-Стил-гр. Петрич. Тези две фирми извършват маркетинговата дейност по проучване, офериране и сключване на договори с други търговски фирми от Западна Европа. Ковекс и Белла-Стил договар
процедурата по възлагане на обществена поръчка за “Доставка на линейки за бърза медицинска помощ”
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 24, качен на 03/11/2011 от admin бр коментари 0
Предметът на откритата процедура е избор на изпълнител по Решение за обявяване на процедура за провеждане на обществена поръчка за "Доставка на линейки с марка „Ситроен" и за нуждите на МБАЛ - Русе ЕООД. Изборът на изпълнител за доставка на линейки с марка „Ситроен " се извършва по спецификация - Приложение № 1, а оценяването на офертните документи на редовните участници ще се извърши по критерия "икономически най-изгодна оферта", т.е. офертата, която отговаря в най-голяма степен на обявените състезателни елементи. Официалният вносител на Citroen за България Автомотор корпорация спечели за пъ
Ролята на мотивацията за повишаване на качеството.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 19, качен на 03/11/2011 от zdr_rozental бр коментари 0
В съвременната сложна и променяща се икономическа среда целенасочено се търсят и прилагат методи, техники и средства за осигуряване на квалифициран, мотивиран, високопродуктивен и лоялен персонал, способен да реализира целите на организацията в средно-срочна и дългосрочна перспектива. Ефективното управление на персонала означава да се управляват мислещи обекти, като това е най-голямото предизвикателство в една организация. Най много време и енергия се изразходва за управление на хората, които осъществяват дейността на организацията. Много често се казва, че
Интелектуалната собственост в икономиката. Плюсове и минуси.
Реферати, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 11/09/2011 от gf бр коментари 0
Интелектуалната собственост е старо понятие. Венецианският закон от 1474г. се споменава често като първи систематизиран подход за опазване на изобретенията под формата на патент, тъй като той предоставя изключителното право на индивида, с което за първи път се ограничава общественият интерес. В Англия през ХVI век, по време на Тюдорите, вече е съществувала патентна система, а Законът на монополите от 1624 г. е първият писмен закон, с който се разрешава предоставянето на монопол за изобретение за ограничен период от време.През ерата на Ренесанса някои страни създават своите първи патентни сис
Текучество на кадрите в супермаркет „Болеро”.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 15, качен на 07/09/2011 от luska бр коментари 0
Текучеството често води до липса на кадри в най-пиковите моменти от годината – празниците или по-точно предпразничните дни. Тогава най-силно се усеща липсата на кадри. За бизнеса с хранителни стоки това е ”бума”, тогава магазините се пълнят с хора, които дори да нямат много средства пак намират да заделят малко и да си напазаруват. В такива дни магазинът е препълнен с клиенти, всеки търси нещо, иска нещо. Хората пазаруват, опразват рафтовете и продавач-консултантита едва успява да зареди, а с вниманието към клиентите – до никъде не може да се справи. Много е трудно и напрегнато, липсат
Управление на възнагражденията.
Задачи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 07/09/2011 от admin бр коментари 0
Според тази регулация, работодателят е длъжен да: • Начислява във ведомостите за заплати трудовите възнаграждения на работника • Да изплаща дължимото възнаграждение за всеки месец, за който се дължи • Да издава при посикане от работника извлечение от ведомостите за изплатените и неизплатените трудови възнаграждения • При добросъвестно изпълнение на работата работодателят дължи на работника най-малко 60 на сто от начисленото му брутно месечно възнаграждение. Не по-малко от минималната месечна заплата. Заплатите на държавните служители се определят в диапазона минимум/максимум, като се спаз
НАБИРАНЕ, ПОДБОР И ОРИЕНТАЦИЯ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 23, качен на 07/09/2011 от admin бр коментари 0
Като всяка бизнес дейност наз¬начаването на нов служител е процес, който изисква внимателно планиране, достатъчно време и усилията на цял един екип. Подборът на точните хора за точните места е трудна задача. Осъществяването на подбора се основава на спазването на някои правила. Процедурите, предшестващи и съпътстващи назначаването на нови служители, се определят от отговорите на няколко въпроса, свързани с планирането на нуждите на компанията. Колкото по-конкретни и ясни са те, толкова по-лесно ще бъде търсенето. Трябва да се знае колко хора търсим? Откога са ни нужни на работа? Отвън ли ще г


ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 5235 )
Виж всички ?

ВИД
Курсови работи ( 2296 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 704 )
Теми ( 393 )
Дипломни работи ( 251 )
Задачи ( 228 )
Готови дипломни работи ( 212 )
Лекции ( 190 )
Казуси ( 176 )
Реферати ( 165 )
Теми за държавен изпит ( 90 )
Есета ( 71 )
Бизнес план ( 59 )
Доклади ( 57 )
Презентации ( 56 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 55 )
Пищови ( 38 )
Тестове ( 31 )
Изследвания ( 26 )
Дисертация ( 22 )
Анализи ( 21 )
Коментар ( 18 )
Учебници ( 16 )
Уроци ( 11 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 11 )
Поръчай казус ( 7 )
Готови реферати ( 6 )
Документи ( 6 )
Проекти ( 4 )
Поръчай изготвяне на реферат ( 3 )
Упражнения ( 3 )
Поръчай задача ( 3 )
Поръчай есе ( 2 )
Биографии ( 2 )
Книги ( 2 )
Протоколи ( 1 )
Конспекти ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 714 )
Виж всички ?

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Студенти, Мениджмънт / Управление
Real Time Web

Analytics