Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 710 Сортирай по:
Организационна структура на управление на Елиз АД.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 27, качен на 13/07/2013 от тетрадка.бг бр коментари 0
Управленските стилове не могат да бъдат оценени като добри или лоши. Във всяка конкретна ситуация съществува стил на управление, който от гледна точка на ефективността може да бъде добър или лош, което означава, че не съществува универсален стил, който да е приложим във всички ситуации и обстоятелства. Принципно, ръководителят трябва да умее да създава сътрудничество и мотивация в рамките на ръководения от него екип. Като, най-ефективен, по отношение на практическата дейност, е гъвкавият стил на управление. Анри Файол е един от изтъкнатите теоретици и практици на управлението от началото на Х
Разработване и внедряване на иновационно решение касаещо повишаване на икономическата ефективност на улично осветление
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 26, качен на 07/06/2013 от danidesi бр коментари 0
В съвременните условия на модерното улично осветление могат да се интегрират иновации от различни области. С голяма сила това важи за оползотворяване на енергията от различни източници. За по-рационално използване на възобновяемите енергийни източници и постигане на по-голяма независимост и енергийна ефективност, много от най-модерните системи за улично осветление интегрират фотоволтаични клетки с вятърни турбини. Това е една нова концепция, която дава възможност за осветление на всяко населено място, извън електроразпределителна мрежа. Освен това тя е предпочитана и на всяко друго място зарад
Бизнес телекомуникации
Презентации, по Мениджмънт / Управление, брой страници 10, качен на 17/05/2013 от yumie бр коментари 0
Счита се , че бизнескомуникацията създава мигновено впечатление за имиджа на съответната фирма. Тъй като събеседникът не ни вижда трябва да продължим да правим това,което бихме правили в един пряк разговор.
УПРАВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА НА КОРПОРАТИВНИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ.
Готови дипломни работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 108, качен на 30/04/2013 от sve_sve бр коментари 0
Развитието и глобализацията на информационните технологии доведе до повишаване риска от достъп на неоторизирани лица до данни и ресурси на корпоративните компютърни мрежи. Това естествено наложи разработването на специфични устройства и софтуер за защита на информацията в съвременните комуникационни и информационни системи. За да съществува и да се развива всяка структура по света (правителствена, бизнес организация, неправителствена организация) се нуждае от определено ниво на сигурност и защита. Сред законите на всяка страна съществуват разпоредби за търговската и държавна тайна както и прав
ФУНКЦИОНАЛНА СТРУКТУРА НА NGN СЪГЛАСНО МЕЖДУНАРОДНИЯ СЪЮЗ ПО ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯТА (ITU) - т.1 от глава 1.
Готови дипломни работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 23, качен на 30/04/2013 от tetradka.bg бр коментари 0
Преминаването към NGN има няколко основни предимства. По точно, компаниите предоставящи услуги биха могли да очакват увеличаване на проходите чрез експанзия на разнообразието предоставяни услуги. Използването на една мрежа създава възможности за намаляване на оперативните и други разходи на телекомуникационни компании. Тези и редици други фактори обезпечават конкурентност на пазара на операторите на информационни и комуникационни услуги. Но също така концепцията на NGN съдържа и някои присъщи недостатъци. Един от основните е появата на нови предизвикателства в поддържането на качеството на т
Анализ и оценка на организационната структура за управление на фирма „Бигълс”.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 10, качен на 08/03/2013 от batVanio бр коментари 0
Фирма “БИГЪЛС” ООД е основана в град София с решение на Софийски градски съд, фирмено дело № 25816/2000, том ІІ, стр. 148. Адресната регистрация на фирмата е в град София, ул. “Симеон Радев” № 7. Фирмата е създадена с частен капитал. Основатели на “БИГЪЛС” са Стефан Стоянов и Ивайло Асенов, като съдружници с еднакво дялово участие. Фирмата е новооткрита и още няма история. “БИГЪЛС” ООД ще внася хромова и офсетова хартия от финландската фирма-производител “АПИРЕКС”. Двете фирми са сключили договор за съвместна дейност. Задълженията на фирма “БИГЪЛС” включват дистрибуция, маркетинг и продажба н
Съставяне на индивидуален план за кариерно развитие.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 19, качен на 18/02/2013 от donvenchenco бр коментари 0
Холсим е един от световните лидери в производството на цимент и инертни материали /трошен камък, чакъл и пясък/. Компанията притежава най-разклонената производствена мрежа в индустрията, включваща предприятия в около 70 държави на всички континенти. В продуктовата гама на компанията влизат и преработени продукти като готови бетонови и асфалтови смеси, както и свързани с тях услуги. “Диалог” е процес на комуникация и бизнес инструмент, който улеснява разговорите между служителите и ръководството за резултатите от работата. Целта на този процес е целенасочен и съдържателен разговор за очакван
Анализ и усъвършенстване на мениджмента на фирма “Комфорт” ООД.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 37, качен на 08/02/2013 от Zybcho бр коментари 0
В началото фирмата не е разполагала с достатъчно средства , за да инвестира в ново строителство. Взело се е решение, да се наеме сграда, в която предприятието да осъществява своята дейност. И така се взема под наем сграда, в която преди е имало такова предприятие. През 1999 год. обувният завод е изправен пред необходимостта да вземе практически мерки в посока иновационно обновяване и преструктуриране с цел преодоляване на затрудненията със суровинните ресурси и конкурентноспособността на продукцията в съответствие с модните тенденции. Въз основа на тези причини „Комфорт” ООД се присъединява к
8. ОБНОВЯВАНЕ НА БИЗНЕС-ПРОЦЕСИТЕ /3 курс/.
Лекции, по Мениджмънт / Управление, брой страници 15, качен на 02/02/2013 от stela_cv бр коментари 0
Непрекъснатите промени, това е единствената неизменна характеристика на съвременната делова среда. Поради това, че деловите кръгове във водещите индустриални държави осъзнаха, че те влизат в ХХІ век с компании, създадени през ХІХ век и приспособени за работа в ХХ век, 90-те години на миналия век се превърнаха в десетилетие на радикалните промени [ ]. Днес мнозинството от ръководителите на предприятия разбират, че за успешната борба с конкурентите и за поддържане на определено равнище на конкурентоспособност са необходими наистина революционно обновяване и модернизация на всички аспекти на дей
Лекции по антикризисно управление.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 22, качен на 16/12/2012 от anetkata бр коментари 0
Социалните и икономическите явления, както и производството се развиват циклично чрез редуване на възход и спад по възходяща крива.Времето между спада и възхода представлява цикъл на развитието.Традиционно икономическият цикъл се описва в четири фази: криза(рецесия),депресия,оживление и подем. Представя се с вълнообразно движение на стопанската активност около нормалното състояние и обхваща времето за еднократно преминаване през четирите фази. Обикновенно оживлението трае по-дълго и е с по-голяма амплитуда на кризата. За много страни времето м/у кризата и подема е четири-пет години. Един о
ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 20, качен на 30/11/2012 от fedinka бр коментари 0
Фотоволтаичните системи преобразуват директно слънчева та енергия в електричество. Общо взето, можем да идентифицираме два вида ФВ системи: такива свързани към мрежата и самостоятелно действащи системи които не са свързани с електроразпределителната мрежа и се нуждаят от акумулаторни батерии. ФВ инсталации представляват дългосрочна и относително скъпа инвестиция. Ето защо, е особено важно прецизното проектиране на дадена ФВ инсталация. За да можем да проектираме ФВ инсталация се изисква обширна и точна информация на широк обхват от параметри, например, данни за климата, характеристики за ФВ
Производствен мениджмънт
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 16, качен на 06/11/2012 от sashetuuuu бр коментари 0
Фирма “Авел-Антон Тончев” ЕТ е създадена през 1992 г. в гр.Бургас, като семейна фирма. През годините се e утвърдила като водещ производител на дограма в региона, развивайки се динамично и постоянно, разширявайки предлаганите продукти и услуги. През 1995г. започва дейността си с производство и монтаж на различни видове външни и вътрешни щори, а по-късно и с разширява дейността си и с производство и монтаж на алуминиева дограма . През 1998 г. фирмата става директен вносител и оторизиран производител на немските PVC профилни системи с марка „KOMMERLING“, а от 2008 г. на алуминиевите профилни сис


ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 5235 )
Виж всички ?

ВИД
Курсови работи ( 2296 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 704 )
Теми ( 393 )
Дипломни работи ( 251 )
Задачи ( 228 )
Готови дипломни работи ( 212 )
Лекции ( 190 )
Казуси ( 176 )
Реферати ( 165 )
Теми за държавен изпит ( 90 )
Есета ( 71 )
Бизнес план ( 59 )
Доклади ( 57 )
Презентации ( 56 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 55 )
Пищови ( 38 )
Тестове ( 31 )
Изследвания ( 26 )
Дисертация ( 22 )
Анализи ( 21 )
Коментар ( 18 )
Учебници ( 16 )
Уроци ( 11 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 11 )
Поръчай казус ( 7 )
Документи ( 6 )
Готови реферати ( 6 )
Проекти ( 4 )
Поръчай изготвяне на реферат ( 3 )
Упражнения ( 3 )
Поръчай задача ( 3 )
Поръчай есе ( 2 )
Биографии ( 2 )
Книги ( 2 )
Протоколи ( 1 )
Конспекти ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 714 )
Виж всички ?

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Студенти, Мениджмънт / Управление
Real Time Web

Analytics