Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 710 Сортирай по:
Мотивация на персонала в ИТ сектора (по примера на Microsoft Corporation)
Готови дипломни работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 60, качен на 24/12/2013 от тетрадка.бг бр коментари 0
Мотивация обикновено се описва като една невидима сила, която тласка хората да се държат по определен начин. За целите на тази дипломна работа определението от Pinder (1998) ще бъде използвано във всеобхватно и недвусмислен смисъл. Pinder използва работата на Jones (1995), Locke, Shaw, Saari, and Latham (1981), Steers и Porter (1979), и Vroom (1964) за да формулира следното определение (1998, стр. 11): "Работната мотивация е набор от енергийни сили, които произлизат както в рамките на, така и извън съществото на индивида, за да иниицира работно поведение, и да се определи неговата форма, посо
ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛА ВЪВ ФИРМА „БЪЛГАРСКА ИЗОЛАЦИОННА КОМПАНИЯ” ООД
Готови дипломни работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 40, качен на 24/12/2013 от admin бр коментари 0
Практиката на развитите страни показва, че най-бързият и най-евтин път за постигане на конкурентоспособност на фирмата е привличането и задържането на способни и талантливи кадри. „Търсенето” на най-способните личности е силно както в периоди на криза, така и в периоди на подем. В България към управленския персонал се предявяват нови, по-високи изисквания, свързани с необходимостта от ефективно управление в една, принципно различна от досегашната, икономическа среда, характеризираща се с висока степен на несигурност и неопределеност. Новите изисквания към управленския персонал предполагат но
Здравноосигурителни системи (2011г., твърди корици, втора употреба, запазена)
Книги, по Мениджмънт / Управление, брой страници 342, качен на 24/12/2013 от admin бр коментари 0
Монографията има за цел да представи обективен преглед на развитието на моделите на финансиране на здравеопазване- то в световен мащаб с фокус върху развитието на здравнооси- гурителните системи, включително в България, през последното десетилетие. В анализа са представени теорията и практиката на финансирането и управлението на публичните здравни сис¬теми в другите страни, развитието и резултатите на задължител¬ното и доброволното здравно осигуряване в България, актуал- ното обществено мнение по тези въпроси, както и възможните алтернативни варианти за подобряване качеството и ефектив¬ността
Джордж Елтън Джон Майо
Реферати, по Мениджмънт / Управление, брой страници 5, качен на 06/12/2013 от тетрадка.бг бр коментари 0
Джордж Елтън Джон Майо е австралийски психолог, социолог и теоретик по организация. Той изнася лекции в Университета на Куинсланд 1911-1923, преди да се прехвърли към Университета на Пенсилвания, но прекарва по-голямата част от кариерата си в Harvard Business School (1926 - 1947), където той е бил професор по индустриални изследвания. Майо е известен като основател на движението за човешки отношения, и е известен с неговите изследвания, включително Hawthorn Studies, и книгата му The Human Problems of an Industrialized Civilization (1933). Изследванията му показват важността на групите да влияя
Особености на размерната структура на предприятията в българската икономика.
Реферати, по Мениджмънт / Управление, брой страници 12, качен на 26/10/2013 от тетрадка.бг бр коментари 0
За изпълнението на тази цел ще се изпълнят следнитя задачи: 1) анализ на размерната структура на предприятията в ЕС. 2) анализ на възможностите на икономиката в България да се приближа до постиженията в страните в ЕС с оглед представяне на страната в конкурентно положение съгласно природните, трудовите и икономически ресурси. Периодът, който ще се обхване в разработката е 2010г. Този период съвпада с развитието на световната финансова и икономическа криза от 2007-2008г., като ще бъдат показани и графично изменения на структурата в предприятията между тези периоди. Отражението й върху бизнеса в
Управление на човешките ресурси в “Макдоналдс България”
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 06/10/2013 от ycMuxHaTa бр коментари 0
McDonald’s е американска верига ресторанти за бързо хранене, която обслужва 47 милиона клиенти по цял свят дневно. Компанията е специализирана в приготвянето на хамбургери, чийсбургери, пържени картофи, млечни шейкове, десерти, безалкохолни напитки, напоследък и салати. Първият ресторант е открит на 15 май 1940 г. в американското градче Сан Бернардино, Калифорния от братята Мак и Дик Макдоналд. Разработената през 1948 г. от тях концепция за бързо обслужване установява принципите на днешните ресторанти за бързо хранене. В настоящия момент McDonald’s е най-голямата верига от ресторанти за бърз
ЗАВИСИМОСТТА ПОТРЕБНОСТИ – ПОТРЕБЛЕНИЕ, ДОХОДИ - ПАРИ
Есета, по Мениджмънт / Управление, брой страници 5, качен на 20/09/2013 от vale_vip бр коментари 0
Човешкият труд е жизнена потребност и задължително условие за съществуването на хората. Трудът е целесъобразна човешка дейност, чрез която се видоизменят и приспособяват предметите на природата за задоволяване на човешките потребности. С труд основно се развиват човешките дейности и навици за физически и умствени навици. Трудът в страната, отраслите, регионите и предприятията трябва да бъде организиран и полаган по такъв начин, че да отговаря на човешките потребности. Той е източник на средствата, необходими за задоволяване на потребностите. Работната заплата трябва да осигури жизненият станд
Мотивацията в управлението - теории.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 10/09/2013 от тетрадка.бг бр коментари 0
Една от най-големите заслуги на Файол била доктрината му за функциите на администратора. Тя предизвикала широк отзвук сред промишлените кръгове. Можем да я открием в редица негови доклади, изнесени пред конференции още в периода 1900-1908г. Файол е бил радетел за обособяването на т.нар. “административната дейност” в управлението на предприятието. И в този смисъл имал безспорни заслуги в научното разработване на принципите на организиране на административната дейност. Според него операциите, които имат място в управлението на едно предприятие попадали в шест отделни групи: -технически - това
Разработени теми за държавен изпит по мениджмънт в туризма.
Теми за държавен изпит, по Мениджмънт / Управление, брой страници +150, качен на 28/08/2013 от тетрадка.бг бр коментари 0
Готови теми за държавен изпит по мениджмънт в туризма.
Операционна стратегия (презентация)
Презентации, по Мениджмънт / Управление, брой страници 37, качен на 25/08/2013 от hrisimira90 бр коментари 0
Какъв ще бъде типът на производство и формата на организация за всяко предприятие и неговите звена? Каква да бъде специализацията на всяко предприятие и неговите звена? Какъв тип технология да използва всяко от тях? Какви процеси и дейности да бъдат насочени към всяко от тях? Какводабъде“взаимодействието” между отдел- нитеоперацииидокъдещебъде“допускан” клиентът, за да формира свой индивидуален продукт/услуга? За каква част от процесите технологията ще бъде разработена и каква – закупена?
Структури - същност, схема, предимства и недостатъци.
Лекции, по Мениджмънт / Управление, брой страници 9, качен на 02/08/2013 от stelenceto0o бр коментари 0
Пълномощията се предават чрез разделяне хората на групи, които се поставят в подчинение само на един ръководител. Липсва специализация в работата на мениджърите, въпросът е колко човека могат едновременно да могат да ръководят. Основното е да се постигне ясна командна верига на разпорежданията „отгоре - надолу”. Линейните ръководители имат широки правомощия да се разпореждат в собственото си звено, но нямат право да издават разпореждания на служители от други звена. Схема: Предимства: - Единоначалие - Единство на разпорежданията - Ясна отговорност на отделните ръководители - Линейни
Атестация на персонала в предприятието.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 20/07/2013 от valeria stoqnova бр коментари 0
Една от най-важните функции на мениджърите и ръководителите е ефективно да управляват ресурсите в организацията. Управлението на изпълнението на дейността се разглежда като непрекъснат процес на комуникиране и изясняване на работните отговорности, приоритети и очаквания за изпълнение, за да се постигне общо разбиране между ръководителите и служителите. Това е философия, която цени и стимулира развитието на служителите чрез прилагането на управленски стил, който осигурява честа и справедлива обратна връзка и насърчава екипната работа. Управлението включва изясняване на работните задължения, опр


ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 5235 )
Виж всички ?

ВИД
Курсови работи ( 2296 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 704 )
Теми ( 393 )
Дипломни работи ( 251 )
Задачи ( 228 )
Готови дипломни работи ( 212 )
Лекции ( 190 )
Казуси ( 176 )
Реферати ( 165 )
Теми за държавен изпит ( 90 )
Есета ( 71 )
Бизнес план ( 59 )
Доклади ( 57 )
Презентации ( 56 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 55 )
Пищови ( 38 )
Тестове ( 31 )
Изследвания ( 26 )
Дисертация ( 22 )
Анализи ( 21 )
Коментар ( 18 )
Учебници ( 16 )
Уроци ( 11 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 11 )
Поръчай казус ( 7 )
Готови реферати ( 6 )
Документи ( 6 )
Проекти ( 4 )
Поръчай изготвяне на реферат ( 3 )
Упражнения ( 3 )
Поръчай задача ( 3 )
Поръчай есе ( 2 )
Биографии ( 2 )
Книги ( 2 )
Протоколи ( 1 )
Конспекти ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 714 )
Виж всички ?

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Студенти, Мениджмънт / Управление
Real Time Web

Analytics