Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 710 Сортирай по:
Типични проблеми за консултиране на учениците. Нови концепции за образование.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 12, качен на 27/04/2014 от тетрадка.бг бр коментари 0
Способността на учителя да изгражда положителни социални връзки с учениците, с техните родители и др. е задължителна за ефективността на учебно-възпитателния процес.Грешат онези учители, които се стремят да си осигурят дисциплина в класа по пътя на респектиращия психологически климат. Взискателността и справедливостта към самия себе си и към учениците са съществени качества, от които зависи ефективността на учителската дейност. Известна е мисълта на А. С. Макаренко, според която уважението към личността на ученика се проявява чрез взискателността към него. Взискателността на учителя трябва да
СТИЛ НА ЛИДЕРСТВО И МЕНИДЖМЪНТ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 9, качен на 27/04/2014 от tetradka.bg бр коментари 0
Подобряване на лидерството в рамките на организацията трябва да способства за по-ефективно внедряване на промени, но също така трябва да намали стреса и да повиши удовлетворението от работата и да съдейства за кариерно развитие (Beech, 2002; Department of Health, 2005). Ръководителите в сферата за здравните услуги трябва да имат лидерски имения във всички аспекти с оглед вземане на информирани решения базирани на подходи ориентирани към потребителите на здравните услуги (Cooper, 2003). Значителен обем от анализи и теоретични дискусии продължават в търсене на характеристиките на определени сти
Социална организация - основни изходни понятия в теорията на Макс Вебер.
Поръчай изготвяне на курсова работа., по Мениджмънт / Управление, брой страници 10, качен на 27/04/2014 от tetradka.bg бр коментари 0
Поръчай разработване на курсова работа в рамките на 10 стр. Срок за изготвяне 7 дни. За повече info@tetradka.bg.
Психологията на управлението в системата на психологическите знания - обект и предмет.
Поръчай изготвяне на курсова работа., по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 27/04/2014 от тетрадка.бг бр коментари 0
Поръчай разработване на индивидуална тема на посочения имейл. Срок 7 дни. Страници 10, съгласно изискванията.
ПРЕДПРИЕМАЧЪТ – ХАРАКТЕРИСТИКА И КАЧЕСТВА В ЛИЦЕТО НА ЕДИН ЛИДЕР - СТИВ ДЖОБС.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 17, качен на 27/04/2014 от тетрадка.бг бр коментари 0
„Иновацията в публичния сектор означава нови идеи, които работят за създаването на обществени ценности" - Мълган Apple Inc. е американска мултинационална корпорация, която проектира и продава потребителска електроника, компютърен софтуер и персонални компютри. Компанията е имала време много исторически върхове, както и на непредвидени спадове, трансформира се през десетилетията, но същевременно запазва фундаменталната си същност. През последните 36 години Apple се превръща в световно известна марка за компютърни технологии, а гениалната и стратегия предизвиква истинско възхищение по отноше
Предназначение и основни признаци на бюрократичната организация според Макс Вебер.
Поръчай изготвяне на курсова работа., по Мениджмънт / Управление, брой страници 10, качен на 27/04/2014 от тетрадка.бг бр коментари 0
Поръчай индивидуална курсова работа по психология на управлението. Срок 7 дни. Обем: 10 стр. Струkтура 2/3 теоритичен анализ и 1/3 лична позиция на студента (мнение, предишен опит, казус и т.н). Задължителна е библиографията.
Корпоративна култура и конкурентно предимство на Mercedes Benz.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 13, качен на 27/04/2014 от тетрадка.бг бр коментари 0
Когато Mercedes-Benz се ангажира да стане „номер едно“ работодател, ръководството на компанията иска да направи нещо революционно, което може да трансформира фирмената култура и професионалния опит. Това, което всъщност правят е нещо повече. Ръководството инициира истинска промяна в нагласата, че всяко решение се взима от Daimler Financial Services. Ако попитаме някой от служителите в семейството на МВ, всеки от тях ще заяви, че това е „Страхотно място за работа“. Тази фраза се е превърнала в част от ежедневния език в компанията. Това е и свидетелство за положените усилия тази организация да с
Конфликти и справяне с конфликти в организацията.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 11, качен на 27/04/2014 от тетрадка.бг бр коментари 0
Класифицирането на конфликтите в организацията има важно значение за изследването,изучаването и систематизирането им.То допринася за разкриване на въздействието им върху организационния живот,както и за възможните последствия във негови сфери. В научната литература съществува голямо разнообразие на критерии за типологизиране и на видове конфликти.По-лансираните и познатите класификации се различават основно по класификационния признак.  Сфера на активност на хората-семейни,социално-битови,икономически,трудови,етнически;  Причини за възникване на конфликта-обективни,субективни,реалистични,
Система за управление на човешките ресурси.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 16, качен на 21/04/2014 от Jacky бр коментари 0
Елементите в системата за управление на човешките ресурси са всички дейности, които трябва да се осъществяват в неговите рамки: анализ и проектиране на длъжностите, планиране на човешките ресурси, подбор, обучение иоценяване на персонала, заплащане на труда, осугуряване на безопасни и здравословни условия на труд, усъвър-шенстване на трудовите отношения. В научната литература има голямо разнообразие на броя на класификацията на елементите на системата. Разликите са по скоро във формален аспект съдържанието се запазва същото.  Анализът на длъжностите – включва системно изследване на съдър-жа
Кризите в организациите
Доклади, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 21/04/2014 от natalituu бр коментари 0
Кризата на съвременния свят е тотална. Тя е сграбчила всички страни на обществения живот. Икономиката е само един аспект, едностранно представен от икономическата теория, която продължава да греши в собствената си методологична база, като се самоограничава в „чисти” икономически фактори, каквито не съществуват. Икономическата теория следва да навлезе в реалните пространства на обществото, които несравнимо надхвърлят традициите на миналите епохи и да погледне на живота в неговата цялостност. Икономиката е само една страна на световната криза. Тя е всестранна, предизвикана е от цял набор от факт
Подбор и оценяване на персонала в ОЗК
Готови дипломни работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 103, качен на 25/01/2014 от тетрадка.бг бр коментари 0
Човешките ресурси са живи човешки същества, които са събрани на едно място, извършват колективен труд, а предназначението им е да участват в създаването на краен продукт, да реализират целите и задачите, които си е поставила организацията. Човешките ресурси имат напълно равностойно на другите ресурси значение. Когато организацията иска да успее или иска да бъде съвършена, тя го прави преди всичко чрез хората. Организацията успява да подържа суровините, да увеличава печалбата си, да усъвършенства продукта и технологията си само чрез хората. Единствено човешките ресурси са тези, които съе
Инвестициите в човешки ресурси и просперитетът на банковата корпорация
Реферати, по Мениджмънт / Управление, брой страници 16, качен на 19/01/2014 от popova89 бр коментари 0
Банковото дело е област, която непрекъснато се разраства и развива. Ето защо управлението на всяка банка е изправено пред необходимостта и задължението непрекъснато да балансира разнопосочните интереси на различните групи субекти, каквито са: акционерите, клиентите, персонала. Банките работят във високо конкурентна и постоянно изменяща се среда и дейността им има високорисков характер. За успеха на кредитната институция голямо значение има подбора и качеството на работещите управленски и изпълнителни кадри. От банковия персонал се изисква висока отговорност и разбирането , че всеки един служит


ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 5235 )
Виж всички ?

ВИД
Курсови работи ( 2296 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 704 )
Теми ( 393 )
Дипломни работи ( 251 )
Задачи ( 228 )
Готови дипломни работи ( 212 )
Лекции ( 190 )
Казуси ( 176 )
Реферати ( 165 )
Теми за държавен изпит ( 90 )
Есета ( 71 )
Бизнес план ( 59 )
Доклади ( 57 )
Презентации ( 56 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 55 )
Пищови ( 38 )
Тестове ( 31 )
Изследвания ( 26 )
Дисертация ( 22 )
Анализи ( 21 )
Коментар ( 18 )
Учебници ( 16 )
Уроци ( 11 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 11 )
Поръчай казус ( 7 )
Готови реферати ( 6 )
Документи ( 6 )
Проекти ( 4 )
Поръчай изготвяне на реферат ( 3 )
Упражнения ( 3 )
Поръчай задача ( 3 )
Поръчай есе ( 2 )
Биографии ( 2 )
Книги ( 2 )
Протоколи ( 1 )
Конспекти ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 714 )
Виж всички ?

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Студенти, Мениджмънт / Управление
Real Time Web

Analytics