Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 710 Сортирай по:
АНАЛИЗ НА ВЪНШНАТА СРЕДА
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 14, качен на 12/04/2015 от admin бр коментари 0
I. Теория АНАЛИЗ НА ВЪНШНАТА СРЕДА Въведение Анализът на външната среда преминава през няколко етапа, които позволяват да се направи цялостна оценка на характера на външната среда на БО. Тези етапи са следните: 1. Преразглеждане на влиянията на външната среда; 2. Оценка на характера на външната среда; З. Определяне на ключовите въздействия на външната среда; 4. Определяне на благоприятните въздействия и заплахите, идващи от външната среда; 5. Определяне на конкурентната позиция на БО При преразглеждането(ревизията)на влиянията на външната среда се установява,
Оперативна програма Конкурентоспособност като стратегичeски фактор за развитие на фирма СД Конрат и Сие
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 12, качен на 12/04/2015 от admin бр коментари 0
I.Бизнес профил на фирмата обект на анализ. Събирателно дружество „Конрат и Сие” е 100% частна машиностроителна компания основана през 1990г първоначално от двама машиностроителни инженери, а по-късно се присъединява и трети съдружник. Основният предмет на дейност на фирмата е научноизследователска, технологична, конструкторска и експлоатационно-производствена дейност. Започнала с производство и реализация на професионални пневматични и хидравлични ръчни инструменти, през периода на съществуването си навлиза и в сферата на инженеринговата дейност. В дейността й се включва и разработване, вн
ДИАГНОСТИКА НА УЧИЛИЩНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ: УСТАНОВЯВАНЕТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНА И ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА ИЗСЛЕДВАНОТО УЧИЛИЩЕ
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 16, качен на 11/04/2015 от admin бр коментари 0
УВОД Училището като социална организация е отворена система и осъществява непрекъснат материален, дейностен и информационен обмен със заобикалящата социална среда. Нещо повече, в зависимост от спецификата на външната среда, с която си взаимодейства организациите и училището в частност “могат да развият различни структурни особености”. Така организации, имащи структури адекватни на изискванията на външната среда са по-ефективни в сравнение с тези, чиито структури не са съобразени със средата. Ето защо е особено важно училището като организация да отделя особено внимание на взаимодейст
КОНФЛИКТИТЕ В ОРГАНИЗАЦИЯТА
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 16, качен на 11/04/2015 от admin бр коментари 0
КОНФЛИКТЪТ – СЪЩНОСТ И ВИДОВЕ Конфликтът може да бъде определен като едно особено психично състояние на напрежение, съперничество, дискомфорт в отношенията. С.Джонев например го определя като „Остър сблъсък на противоречиви тенденции, при което всяка от страните опитва едностранно да манипулира обекта на конфликта”. „Конфликтът представлява особено състояние на напрежение и несъгласие. Той възниква и се проявява в процеса на съвместната дейност и общуване като резултат от несъвместими отношения между хората. Конфликтът е завършващ етап от разгръщането на различията и минаването им в п
РЕШЕН КАЗУС ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ИНОВАЦИОННИЯ ПРОЦЕС /НБУ/
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 15, качен на 01/04/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
За успешен иновационен процес често е необходимо прилагане на нетрадиционни методи за насърчаване на продажбите при въвеждането на новата стока на пазара. В същото време това изисква въвеждането на нов тип разпределяне на разходите за иновационните проекти, като се заделят повече средства за началните етапи. Голяма част от изброените причини за успеха на иновациите могат да се контролират от организацията, следователно да се понижи рискът в иновационната дейност. Успешният иновационен процес има два много важни момента: технология и вложения. Не е без значение и същността на пазара. В този с
Анализ на системите за мотивация на персонала /човешките ресурси/ в Microsoft.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 11, качен на 22/03/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
Родени ли са хората със способността за само мотивация или трябва да бъдат подтиквани от външни стимули? Отговорът е и да и не. Ако приемем „не“ за отговор, то това значи, че хората могат да бъдат мотивирани, а способността да мотивираме е умение, което може да бъде усвоено. Това е от съществено значение за успеха и оцеляването на всеки бизнес. Изпълнението се смята за функция от способността и мотивацията, която може да се представи по следния начин: Изпълнение на служебните задължения = F (способност + мотивация) Способността от своя страна зависи от образованието, опита, обучението и него
ОСНОВИ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО - ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ПРОФИЛ.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 20, качен на 14/03/2015 от admin бр коментари 0
Фирмата „АЛДЕР ТРАНСПОРТ” ООД е организация, създадена през 1991г. като агенция за пътуване и туризъм, през годините се утвърди като водещ туроператор за екскурзиите в чужбина и почивките в страната. Предлага пакетни екскурзии, извършва услуги касаещи дадено пътуване: самолетни билети; хотелски резервации; осигуряване на професионални, квалифицирани екскурзоводи; визи; застраховки; трансфери; набавя билети за мачове, мюзикали, концерти и театри, според желанията на клиентите. В първите години след нейното създаване се занимава само с изпращане на български туристи в чужбина.Разширява дейностт
Подбор на персонал за обявена вакантна длъжност (оценка 6)
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 05/03/2015 от barbaroska1977 бр коментари 0
Въпроси за интервю за кандидатите за провеждане на интервю за длъжността главен счетоводител Входящ въпрос към кандидата: Моля да се представите и да разкажете накратко за Вашия професионален път. Въпрос 1 за оценяване качествата на кандидата относно уменията за самостоятелно планиране и организиране на работата. 1.1. Разкажете как постъпвате, когато сте изправени пред задачата да направите сложен финансов разчет, когато сте ограничени във времето, и когато за изготвянето на отчета е необходимо да се съберат и анализират многобройни счетоводни данни. 1.2.Дайте ни пример за това как се с
Етичност и моралност на романтичните връзки на работното място
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 3, качен на 02/02/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
1. Дайте определения за термините етика и морал – има ли разлика и (ако да) в какво се изразява тя (опишете функциите) или (ако не) защо няма разлика според Вас? Да, разлика има. Разликата между морала и етиката се намира в прогреса от абсолютното или обективното към субективното. Често, там където едното приключва, започва другото. Етиката, в далечния край на континуума, е общото разбиране за това как човек трябва да действа. Това е преждевременна аларма, „разположенa на стената на човечеството”. Нашето общество подчертава етичното поведение, надявайки се да намали страха от потенциалната оп
УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В MICROSOFT.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 18, качен на 26/01/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
За да бъде успешна една компания, тя трябва да бъде наясно с визията си за бъдещето и в каква посока ще бъдат ориентирани нейните действия, за да прецени как ще повлияе конфигурацията на човешките ресурси към настоящия момент. Както вече видяхме Microsoft полага изключителни усилия при подбора на персонал. Организацията използва различни от останалите компании практики,баизращи се на нуждата от най-интелигентните хора, стартирайки търсенето от най-добрите колежи и университети в САЩ. Microsoft активно търси и наема подходящи служители, фокусирайки се върху правилния човек,а не върху човека с
Поръчай курсова работа по основи на управлението.
Поръчай изготвяне на курсова работа., по Мениджмънт / Управление, брой страници 5-6, качен на 03/01/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
Във всеки един случай, действията на Ивелина Попова по информиране на работниците за предстоящи бонуси априори е грешна стъпка. Това е създало очакване, което впоследствие може да не се потвърди. Предвид описаните по-горе проблеми и дилеми на компанията по отношение на човешките ресурси, можем да кажем че „Просперитет” трябва да се фокусира още по-усърдно върху служителите си и тяхното запазване, вместо да мисли за доходите и печалбата. Който и път на развитие да се избере, то е необходимо да се отчетат грешките и компанията да се поучи от тях и да започне да разглежда по-задълбочено нуждите
НА КОГО ДА СЕ ПЛАТИ
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 5, качен на 03/01/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
Мисията на управление на човешките ресурси в организацията е откриването, развиването и запазването на най-подходящите хора за работа в полза на обществения интерес и издигане на престижа на организацията. Повишаването на ефективността в управлението на човешките ресурси е важна част от осъществяването на реформите и осигуряване на устойчиво развитие на организациите. Изграждането на взаимоотношения, които се базират на ценности като честност, справедливост и доверие, е важен елемент от новата управленска култура на организациите, насочена към отделната личност, към екипната работа и към изпъл


ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 5235 )
Виж всички ?

ВИД
Курсови работи ( 2296 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 704 )
Теми ( 393 )
Дипломни работи ( 251 )
Задачи ( 228 )
Готови дипломни работи ( 212 )
Лекции ( 190 )
Казуси ( 176 )
Реферати ( 165 )
Теми за държавен изпит ( 90 )
Есета ( 71 )
Бизнес план ( 59 )
Доклади ( 57 )
Презентации ( 56 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 55 )
Пищови ( 38 )
Тестове ( 31 )
Изследвания ( 26 )
Дисертация ( 22 )
Анализи ( 21 )
Коментар ( 18 )
Учебници ( 16 )
Уроци ( 11 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 11 )
Поръчай казус ( 7 )
Готови реферати ( 6 )
Документи ( 6 )
Проекти ( 4 )
Поръчай изготвяне на реферат ( 3 )
Упражнения ( 3 )
Поръчай задача ( 3 )
Поръчай есе ( 2 )
Биографии ( 2 )
Книги ( 2 )
Протоколи ( 1 )
Конспекти ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 714 )
Виж всички ?

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Студенти, Мениджмънт / Управление
Real Time Web

Analytics