Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 710 Сортирай по:
СТРАТЕГИИ ЗА ОРГАНИЗАЦИОННА ПРОМЯНА В БИЗНЕСА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 10, качен на 26/10/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Участието на служителите е била съществен елемент от процеса на TQM в Девня цимент. Служители, мениджъри и не-управленски състав са поели отговорност за работа ориентирана към кръстосаните функционални системи и процеси, които да осигурят клиентска стойност. Успешното участие на служителите се е очаквало да бъде установено в рамките на стратегическия контекст, в който се постигат подобрения, докато мениджърите, осигурявайки оперативност на дейностите, е било необходимо да съгласуват стратегиите на организацията както и между отделните нива в организацията. Това привеждане в съответствие се е п
Проект за замяна на библиотечния софтуер „Херитидж" с по-модерен библиотечен софтуер „ VTLS ", предназначен за големи академични библиотеки.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 20/10/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Управленският подход в проекта на замяна на Херитидж е основан на вече незадоволителните функционалности на софтуера и нарасналите изисквания, както на потребители. Преминаването от едно поколение библиотечен софтуер към друго е значима инициатива, която засяга цялостно библиотечните операции. Поради своя мащаб и сложност миграционният проект не винаги е гладък и често ще бъде изпълнен с проблеми, като някои проекти изостават от завършването на графика миграцията график. Освен това, ангажирането с нова система често води до значителни финансови и разходи за персонал. Разбираемо е, че преди, по
ПЪРВИЧНИ И ВТОРИЧНИ МЕХАНИЗМИ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА В SIEMENS.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 15, качен на 20/10/2019 от tetradka.bg бр коментари 0
Различни фактори формират организационната култура и оказват влияние върху нея и те могат да бъдат групирани по различни начини. Въз основа на научната литература факторите могат да се разделят на три групи : 1. Фактори, които косвено влияят върху организационната култура (макро-среда организация). 2. Фактори, които пряко влияят върху организационната култура (микро-среда на организация). 3. Фактори на въздействие на лидера (първични и вторични механизми, методи за промяна на организационната култура). Факторите, които косвено влияят върху организационната култура - макро-среда на организа
Първични и вторични механизми на организационната култура във фирма.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 14, качен на 20/10/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Организациите могат да развиват и изграждат страхотни продукти, да ги предлагат на пазара иновативно и да ги доставят бързо, но това не е лесна задача. От десетилетия икономистите се опитват да определят елементите, вградени в истински големите компании и, по ирония на съдбата, са намерили отговорите не в сурови икономически факти, а в същността на взаимоотношенията в рамките на организациите . Организационната култура може да даде на организациите конкурентно предимство. Организационната култура е представена като загадка, която е привлякла вниманието на практикуващи и теоретици от цял свят в
„THE SECRET TO LEADING ORGANIZATIONAL CHANGE IS EMPATHY“, PATTI SANCHEZ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 20/10/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Идеята за емпатията в статия може да се разглежда като част от пъзела за изграждането на т.нар. „отзивчиви организации“, при които се отхвърлят йерархии и сложните линии на отчетност като те се заместват от сътрудничество, междуфункционални операции и овластяване. По дефиниция емпатията е способността да разбираме и да споделяме чувствата на друг/и. Съпротивата срещу промяната не може да бъде унищожена, тя не може да бъде преодоляна с доводи и със сигурност не може да бъде пренебрегната. Вместо това, лидерите трябва да я разглеждат позитивно. Изброените по-горе стратегически насоки за начина
СТАТИЯТА „THE FUNDAMENTALS OF LEADERSHIP STILL HAVEN’T CHANGED“, RON ASHKENAS И BROOK MANVILLE.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 20/10/2019 от tetradka.bg бр коментари 0
Заглавието на статията представя накратко резултатното заключение на Ashkena и Manville. Отчитайки промените в глобализиращия се свят като разширяване на мрежовия принцип на действие, търсенето нова рамка за лидерство, която би могла да се използва за обучение и развитие на човешките ресурси, те са достигнали до извода, че традиционните възгледи за лидерството не са се променили през годините. За тях изпитаните дефиниции и съвети за лидерите се потвърждават от широкообхватно изследване. Според тях лидери имат следните класически роли: - обединяване на хората около една вълнуваща, амбициозна
КАЗУС ПО BUBB104D КОНЦЕПТУАЛНИ И ПРАКТИЧЕСКИ ОСНОВИ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 4, качен на 15/10/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Въпреки, че това е показателно за всички предприемачи представени в таблицата, то не може да се каже, че те не са мислители. Всички от тях са изградили своята бизнес империя въз основа строга бизнес и лична методология т.е. те са планирали всеки свой бизнес ход. Б. Предприемачи се раждат, не правят. Това вярване е дълбоко вкоренено в обществото. Това се отнася до агресивност, инициативност, стимул, желание за поемане на риск и други. Но с превръщането на предприемачеството в научна дисциплина всички тези качествена и характеристики са били включени в модели, процеси, които дават възможност т
Структуриране и преструктуриране на Евъргрийн ЕАД.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 9, качен на 15/10/2019 от те бр коментари 0
Основното предизвикателство за Евъргрийн ЕАД е поддържането на качество и количество в рамките на фрагментирана снабдителна база. Пазарът може да се разширява непрекъснато. Затова производствените мощности на компанията трябва да се пренастройват и оптимизират. Но не на последно място от значение са и вътрешните фактори, чието отлично взаимодействие ще позволи на Евъргрийн ЕАД да бъде предпочитан работодател и доставчик на висококачествени млечни продукти. Проектът Реорганизация е важен, защото липсата на ефективност на вземането на решения и процес на комуникация вътре в организацията могат д
Моделът 7- S: Lufthansa.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 10/10/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Моделите за анализ на организационните проблеми или организационни промени са много, но само малко могат да анализират една организация толкова изчерпателно като рамковия модел 7S, на McKinsey & Company. Моделът 7S, разработен от консултантите на McKinsey & Company Том Питърс, Робърт Уотърман и Джулиън Филип през 80-те години на миналия век е модел, който се стреми да покаже как седемте предварително дефинирани твърди и меки елементи на една организацията трябва да бъдат приведени в съответствие, за да може тя да достигне ниво на достатъчна ефективност. Това е модел за организационен анализ,
ИНОВАЦИЯТА, КОЯТО МИ ХАРЕСВА.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 11, качен на 01/10/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
През последните години Daimler Trucks експериментират самоходен камион - концепцията Inspiration. Компанията е далече пред Uber Technologies, Tesla Inc. и Nikola Motor, които са се ангажирали да разработят електрически камиони с възможности за самоуправление. Volvo Trucks тества автоматизирана технология и е изпратило самоходно камионно средство за работа в рудодобивната промишленост . Но Даймлер предприема разумен подход към технологията. Например, когато Divizia Freightliner на Daimler представи през 2016г. своя камион Cascadia 2018, автомобилът има някои съвременни технологични функции ка
Казус по Управление на проекти.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 4, качен на 26/09/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Както методологията на Z, така и тази на YAP имат своите предимства и недостатъци, така че считам, че не е възможно да се постигне точна равномерност. Но е явно, че ще трябва да се използват и двете методологии. Необходимостта от различни подходи за управление на проектите може да се види в рамките на организация Z на ниво портфолио от проекти, в зависимост от различните категории проекти по отношение на характеристиките на проекта или дори в зависимост от конкретна фаза на проекта, и по отношение на характеристиките на проекта. Трябва да се отчита уместността на подхода към специфичния проект
Етика и репутация в конфликти и социални ситуации.
Есета, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 23/09/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Съвременните организации са изправени пред нови предизвикателства в бизнеса, изискващи гъвкаво приспособяване към средата и ресурси за ефективно управление. Като основен компонент на организационните процеси и дейности човешкият фактор се оказва изключително важен за фирмените промени, но още по-трудно е, когато хората трябва да се адаптират към целите на управлението. В този контекст кадрите заемат определено поведение, което невинаги съвпада с организационните ценности или методите на работа на висшестоящите. Това принуждава последните да предприемат различни действия за коригиране на отклон


ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 5235 )
Виж всички ?

ВИД
Курсови работи ( 2296 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 704 )
Теми ( 393 )
Дипломни работи ( 251 )
Задачи ( 228 )
Готови дипломни работи ( 212 )
Лекции ( 190 )
Казуси ( 176 )
Реферати ( 165 )
Теми за държавен изпит ( 90 )
Есета ( 71 )
Бизнес план ( 59 )
Доклади ( 57 )
Презентации ( 56 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 55 )
Пищови ( 38 )
Тестове ( 31 )
Изследвания ( 26 )
Дисертация ( 22 )
Анализи ( 21 )
Коментар ( 18 )
Учебници ( 16 )
Уроци ( 11 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 11 )
Поръчай казус ( 7 )
Готови реферати ( 6 )
Документи ( 6 )
Проекти ( 4 )
Поръчай изготвяне на реферат ( 3 )
Упражнения ( 3 )
Поръчай задача ( 3 )
Поръчай есе ( 2 )
Биографии ( 2 )
Книги ( 2 )
Протоколи ( 1 )
Конспекти ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 714 )
Виж всички ?

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Студенти, Мениджмънт / Управление
Real Time Web

Analytics