Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 710 Сортирай по:
Създаване на предпоставки за увеличаване на оборота на дискотека „Лазур” – гр. Силистра
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 12, качен на 15/09/2015 от попов бр коментари 0
1. Предпроектно проучване 1.1 . Формулиране и анализ на проблема Дискотеката „Лазур” - гр. Силистра е открита през 2005 г. През първата 1 година след отварянето заведението се радва на огромен итерес от страна на посетителите. През последните 6 месеца се наблюдава тревожна тенденция на намаляване на броя на посетителите. Ръководството отчита, че причините на намаляващия интерес е отритата в съседство нова дискотека и прави проучване сред своите клиенти с цел да установи какви са техните предпочитания, характеристики, платежоспособност, какво да промени за в бъдеще и какво е отношението им к
Алгоритъм на кредитния процес на Прокредит Банк АД.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 10, качен на 14/09/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
ПроКредит Банк е призната институция и експерт в областта на кредитирането на много малки, малки и средни предприятия. Банката работи въз основа на набор от принципи за управление на кредитния риск, който определя специален интензивен анализ на капацитета на дълга на отделния клиент; избягване на свръх-задлъжнялост от страна на клиента; строг мониторинг върху погасяването на всички неизплатени кредитни експозиции, повечето от които са заеми с равни вноски; и контрол върху просрочията. Всички тези дейности се извършват в рамките на внимателно проектирани процеси, които се основават на прилагане
Фирмена култура, системи на възнаграждение и мотивиране на персонала във фирма ЕТ „Салекс”
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 22, качен на 02/09/2015 от косева бр коментари 0
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е: Увод 1.Характеристика на фирмата 2.Фирмена култура на ET “ Салекс”  Теоретична постановка  Анализ на конкретна ситуация 3.Препоръки Увод Във всяко предприятие трябва да се прилага такава политика на възнаграждение и такива мотивационни практики, които да подпомагат постигането на неговите цели. По своята същност дейността “възнаграждение” е приложение на стратегията и политиката на организацията в сферата на човешките ресурси. В съвременните организации, възнагражденията се приемат на само като начин за заплащане на
ХАРИЗМАТИЧНО ЛИДЕРСТВО
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 22, качен на 02/09/2015 от пенкова бр коментари 0
Лидерството е ключов проблем в политологията и се разглежда в различни интердисплинарни аспекти: философско- исторически( лидерството до голяма степен се слива с с проблема за ролята на великата личност); социологичен (акцентира върху връзките на лидерството със социалната структура и неговата роля във функционирането на обществените организации); соционалнопсихологически (разглежда лидерството като елемент на междуличностните отношения в социалните групи); психологически ( особеностите на личността на лидера) и т.н. Феноменът лидерство предполага комплексен подход поради своята сложност и
Школата за човешките отношения. Елтън Мейо и хоутърнските експерименти
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 22, качен на 02/09/2015 от димов бр коментари 0
Съдържание: 1.Поява и развитие на Школата за човешките отношения: (стр.3-9) 2.Елтън Мейо и Хоуторнските експерименти.(стр.9-16) 2.1.Биография(стр.9-10) 2.2.Хоуторнските експерименти-етапи и основни изводи.(стр.10-16) 2.3. Модел на организационния айсберг.(стр.16-18) 3.Приложение на приносите на Мейо в практиката. (стр.18-20) 1.Поява и развитие на Школата за човешките отношения: Независимо от всичко добро, което сътворяват представителите на Класическата школа за развитието на управленската наука, техен недостатък е подценяването на ч
Ролята на мотивацията за повишаване на качеството
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 11, качен на 02/09/2015 от андреева бр коментари 0
Мотивацията е това нещо, което кара хората да действат или да се държат по определен начин. Тя е такова регулиране на стимулиращите фактори, при което у човека се появява желание да работи така, че да съдейства за постигането на целите на организацията. По принцип целите не винаги се удовлетворяват и неуспехите предполагат необходимостта от търсене на алтернативни начини за постигане. Мотивацията се проявява чрез две форми: • Външна – включва фактори, чрез които се влияе върху индивидуалното поведение като наказания, повишения, похвали и др.; • Вътрешна –фактори, които принуждават индивиди
Обща характеристика на работата в екип
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 16, качен на 02/09/2015 от admin бр коментари 0
Съдържание: 1.Увод 2.Изграждане на екип 2.1. Екип и група 2.2. Правилните хора 2.3. Определяне на екипната цел 2.4. Мотивация на екипа 2.5. Екипна ефективност 2.6. Комуникация и конфликти 2.7. Оценка на работата в екип 2.8. Лидер 3. Заключение
СЪЩНОСТ И УСЛОВИЯ ЗА РАЦИОНАЛНОСТ ПРИ ВЗЕМАНЕ НА УПРАВЛЕНСКИ РЕШЕНИЯ
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 21, качен на 01/09/2015 от admin бр коментари 0
В теорията на мениджмънта съществуват няколко основни направления за тълкуване на УР: Първо: Решението е основна и преобладаващата форма на въздействие върху обекта от страна на субекта на управлението. Второ: Решението е акт на избор. То включва подбор на алтернативи и избор на най-добрата от тях. Трето: Решението е краен продукт, получен като резултат от управленския процес. Вземането на решения присъства навсякъде в управленския процес. Често дори се говори, че управлението е непрекъснат процес на вземане на управленски решения, а добрият мениджър е този, който умее да вземе добро реш
Анализ на разходите и загубите и разработка на проект за тяхното намаляване
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 10, качен на 27/08/2015 от поповска бр коментари 0
1. Обща характеристика на фирма Фирма се занимава с изработката на фасониран дървен материал и продажбата на обла дървесина. Тя предлага голям избор от продукти като : греди на различни размери, дъски за ламперия, куфражи, различни дървени пакетажи за облицовки на къщи дървен материал, дървесни трици и други. Фирмата работи с фирми като Фирма 1 и ФИРМА 2. В страната доставката на дървен материал за мебелните фирми е главно в гр. Пазарджик и гр. Пловдив. Доставка се прави и до гр. София където има и складово стопанство на ДЛС Калофер което фирмата ползва. На рапозложение на фирмата са но
МЕДИЯ И ПОЛИТИКА
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 3, качен на 27/08/2015 от гогова бр коментари 0
Съществува дилема за начина, по който се представят новините в публичното пространство. И това е дилемата на комуникиране на днешните събития с публиката и читателите. Тази дилема може да бъде представена по следния начин: • Дилема на сложността • Дилема на забавлението • Дилема на ефекта Никога не е било лесна задача да се представят днешните събития. И защото не може да предвидим крайния резултат не бива да правим, ако се опитваме, правилен журнализъм. Това е този вид журнализъм, който представя на публиката факти и анализи и оставя на публиката да си състави преценка за тези събития.
Начин на формиране на годишната производствена програма
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 11, качен на 26/08/2015 от admin бр коментари 0
ЗАДАНИЕ за разработване на КУРСОВА РАБОТА по дисциплината “ПРОИЗВОДСТВЕН МЕНИДЖМЪНТ” на студента: Никола Кирилов Каракалцев, фак. № РС081287 форма на обучение: редовно , курс III , гр.55 1.Тема:Начин на формиране на годишната производствена програма 2.Съдържание: 2.1. Изходни данни за предприятието 2.2. Теоретична част 2.3. Практическа част 2.4. Резултати Графичната част съдържа схеми, диаграми и др. в съответствие със заданието. 3. Срок за предаване:………………………. 4. Срок за защита:…………………………... Дата: …….. Преподавател:………………….
Какво ценят хората и биха искали да го получават адекватно на приноса си към екипа и фирмата
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 10, качен на 26/08/2015 от нинов бр коментари 0
Човешките ресурси са хората в предприятието със своите общи и специални знания, професионални умения, трудови навици, нагласи и личностни качества, които правят то да извършва ефективно дейността си. Управлението на човешките ресурси е основната функция на управлението на фирмата. Определя се като:  Система от въздействия върху работниците и служителите, които правят възможно да се постигнат целите на предприятието  Част от управлението, което се занимава с работещите хора и с техните взаимотношения във фирмата  Професионална функция, осъществявана от ръководителите на предприятие


ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 5235 )
Виж всички ?

ВИД
Курсови работи ( 2296 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 704 )
Теми ( 393 )
Дипломни работи ( 251 )
Задачи ( 228 )
Готови дипломни работи ( 212 )
Лекции ( 190 )
Казуси ( 176 )
Реферати ( 165 )
Теми за държавен изпит ( 90 )
Есета ( 71 )
Бизнес план ( 59 )
Доклади ( 57 )
Презентации ( 56 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 55 )
Пищови ( 38 )
Тестове ( 31 )
Изследвания ( 26 )
Дисертация ( 22 )
Анализи ( 21 )
Коментар ( 18 )
Учебници ( 16 )
Уроци ( 11 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 11 )
Поръчай казус ( 7 )
Готови реферати ( 6 )
Документи ( 6 )
Проекти ( 4 )
Поръчай изготвяне на реферат ( 3 )
Упражнения ( 3 )
Поръчай задача ( 3 )
Поръчай есе ( 2 )
Биографии ( 2 )
Книги ( 2 )
Протоколи ( 1 )
Конспекти ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 714 )
Виж всички ?

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Студенти, Мениджмънт / Управление
Real Time Web

Analytics