Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 710 Сортирай по:
СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА СТОПАНСКАТА ЕДИНИЦА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 10, качен на 25/09/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
Прегледът на литературата, представяща възприемането на трите стратегически парадигми показва, че истината "може би е по средата”. Докато парадигмата на К. Ендрюс може да се счита, че е била доминираща преди време, сегашните успешни по-големи компании се стремят да реализират парадигмата, представена от Т. Уилън и Д. Хуигър. В последните години определено може да се каже, че и теоретици и практици клонят към парадигмата, представена от Дж. Куин за гъвкавата и адекватна организация. Особено добре тази парадигма пасва за случая на малките и средните фирми, тъй като най-добре отговаря на техните
УЧЕБНО ПОМАГАЛО по ЗБУТ.
Учебници, по Мениджмънт / Управление, брой страници 78, качен на 25/09/2015 от gretta бр коментари 0
Здравословните и безопасни условия на труд са материални условия, които отстраняват или ограничават неблагоприятното въздействие на трудовия процес върху работната сила. Те са такива условия, които не водят до професионални заболявания и злополуки при работа и създават предпоставка за пълно физическо, психическо и социално благополучие на работещите лица”. Понятието се състои от два елемента: 1. Здравословни условия на труд / хигиена на труда / промишлена санитария - това са условия на труд, които позволяват нормалното функциониране на човешкия организъм. Те се изразяват в изисквания към съ
Управление на проекти
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 25/09/2015 от ini_19 бр коментари 0
Злополучният проект “Реорганизация” бе с проблеми още от самото начало. Г-н Петров бе включен в проекта още от етапа на разработване на концепцията. Дотогава той бе помощник ръководител на проект. След приемането на проекта “Реорганизация” от компанията, Петров бе определен за ръководител на проекта. Съвсем нормално е този проект да започне с проблеми – г-н Петров никога до този момент не е бил пряк ръководител на проект, особено от такъв калибър. Той няма необходимия управленски опит, нито пълна концепция как да го завърши в необходимите срокове. Освен това той е бил определен , а не е прояви
ФИРМЕНА КУЛТУРА НА ФИРМА ХЕПИ.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 16, качен на 25/09/2015 от maiden бр коментари 0
Човек се присъединява към една организация и формално чрез трудовия си договор, и неформално – по силата на т. нар. “психологически контракт” с нея, който подрежда отношението между неговите собствени ценности и тези на организацията. Ценността е “устойчиво убеждение”, че определен начин на поведение или статус на съществуване са персонално или социално по-добри от други. Така че говорейки за организационната култура, визираме ценностите, утвърдени в организацията. Много от ценностите на една организация имат експлицитна форма – всички писани и официално утвърдени правилници, наредби, технолог
Роля на предприемача в съвременния бизнес.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 24/09/2015 от tetradka.bg бр коментари 0
Считам, че подобрената производителност на Копъруелд Стийл, не се дължи толкова на самата програма за информираност, а по-скоро на други фактори, които произтичат от нея. Реализирайки мащабна комуникационна програма, президентът на компанията всъщност успява да постигне най-важното – да създаде мотивация у служителите и високи нива на удовлетвореност.. „Импровизирано оценяване на някакъв проблем на компанията и предлагане на решение за него“ е предизвикателство за работниците да вземат трудни и отговорни решения и им дава възможност за самоусъвършенстване. По този начин служителите се чувстват
Дизайн на тренинг за формиране или развитие /усъвършенстване/ на социални компетенции.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 5, качен на 24/09/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
Всеки участник се представя на останалите със своето име, професия, хоби (20 минути) • Очаквания от тренинга На постер водещият записва очакванията от обучението на участниците (10 минути) Очакваните резултати от тренинга са: • Създаване на умения за развитие на личностния потенциал и подобряване на уменията за самопознание, саморазвитие и самоусъвършенстване. • Трансфериране и адаптиране на иновативна и доказала своята ефективност методология за формиране и развитие на социални компетенции. • Насърчаване на активността на участниците към социално включване и развитие на социални ком
Моделът 7- S: Нестле.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 9, качен на 24/09/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
В допълнение към визията и мисията, Nestlé България определя мото, което е „Страст за нашите потребители”. Чрез това мото, Nestle винаги ще се стреми да осигури най-доброто за своите клиенти. Въз основа на това нещо, така или иначе, Nestlé приема няколко политики на качеството и политики за опазване на околната среда здраве и безопасност. Политиката по качеството включва: 1. Продуктите и услугите никога не пренебрегват фактора, безопасност на храните 2. Винаги съобразени с нормативната уредба 3. Нулеви отпадъци и нулеви оплаквания 4. Поемане на ангажимент непрекъснато за подобряване на ста
Организационна структура на компанията Евъргрийн.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 18/09/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
Организационната структура определя как дейности като разпределение на задача, координация и надзор са насочени към постигането на организационните цели. Организационната структура също така може да се разглежда като очилата или перспектива, чрез които лицата виждат тяхната организация и нейната среда. Една организация може да бъде структурирана по различни начини, в зависимост от нейните цели. Структурата на организацията ще определи начините, по който тя работи и осъществява своите цели. Организационна структура позволява да се осъществи разпределение на отговорностите за различни функции
Управленски равнища и звена
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 19, качен на 16/09/2015 от орлова бр коментари 0
При осъществяването на управленската функция предпоставките за възникване на организационна структура на управление (ОСУ) са -хоризонтално разделение на труда съществува във всяка фирма и не означава случайно разпределение на работата м/у хората.То е специализирано защото определена работа се изпълнява от оня,който който може да я върши най-добре.В една фирма разпределението на цялата работа на отделни части представлява хоризонтално разделение на труда, което намира израз в обособяването на отделни професии и специализирани звена за осъществяване на определени функции. -вертикално ра
ФОРМИРАНЕ НА ИДЕАЛНИЯ ЕКИП
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 16, качен на 15/09/2015 от инанков бр коментари 0
Ръководенето на екип – както и участието в него – е трудно.Работата в екип изисква добро разбиране на действените сили на групата и начина,по който в постепенната съвместна работа на участниците се изгражда „образът” на екипа.Подобно на любовта и приятелството ефективните екипи имат своя тайнствена химия – почти неподатлива на анализ и обяснение.Освен това в съвременния глобален бизнес климат, културното наследство представлява още едно предизвикателство пред работата в екип.Например разликата между индивидуалистична и колективистична култура : → индивидуалистични ценности /характерни за Зап
УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИТЕ.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 19, качен на 15/09/2015 от николов бр коментари 0
Конфликтът е част от ежедневието ни. Той провокира,нарушава спокойния ход на събитията и мислите ни,обръща установеното течение на нещата,кара ни да се пренастройваме на нова вълна,да погледнем на събитията,нещата и хората с други очи.Той буди мислите ни и взривява чувствата ни, за да покаже, че нещо не е и не може да продължи, както преди и че имаме нужда от промяна. В управленската теория и практика съществуват различни мнения относно мястото и ролята на конфликтите в организацията. По отношение същността на конфликта,той се разглежда като отсъствие на съгласие между две и повече страниП
Мениджърът в системата на управление.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 17, качен на 15/09/2015 от данева бр коментари 0
Понятието мениджър често сред хората носи аналогията “човек, който взема решение”. Вземането на решение можем да определим като процес, включващ информиране, избор между възможни варианти, осъществяването им и оценяването им според постигнатите конкретни цели. С езика на мениджъра вземането на решение изисква действие. Целта на обсъждането е да постави твърдения, подкрепящи и отхвърлящи тезата за бездействието като пълноправно решение и да определи мястото му сред решенията. Множество фактори влияят върху процеса на вземане на решение мястото на мениджъра в организацията, културата, индивиду


ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 5235 )
Виж всички ?

ВИД
Курсови работи ( 2296 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 704 )
Теми ( 393 )
Дипломни работи ( 251 )
Задачи ( 228 )
Готови дипломни работи ( 212 )
Лекции ( 190 )
Казуси ( 176 )
Реферати ( 165 )
Теми за държавен изпит ( 90 )
Есета ( 71 )
Бизнес план ( 59 )
Доклади ( 57 )
Презентации ( 56 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 55 )
Пищови ( 38 )
Тестове ( 31 )
Изследвания ( 26 )
Дисертация ( 22 )
Анализи ( 21 )
Коментар ( 18 )
Учебници ( 16 )
Уроци ( 11 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 11 )
Поръчай казус ( 7 )
Готови реферати ( 6 )
Документи ( 6 )
Проекти ( 4 )
Поръчай изготвяне на реферат ( 3 )
Упражнения ( 3 )
Поръчай задача ( 3 )
Поръчай есе ( 2 )
Биографии ( 2 )
Книги ( 2 )
Протоколи ( 1 )
Конспекти ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 714 )
Виж всички ?

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Студенти, Мениджмънт / Управление
Real Time Web

Analytics